ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 20/11/1984

דיון בפניות יושב-ראש הכנסת; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 14

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ה בחשוון התשמ"ה, 20.11.1984, שעה 13.30
נכחו
חברי הוועדה; מ. רייסר - היו"ר

מ. איתן

י.ז'. אמיר

ש, וייס

ת. סובי

ד. ליבאי

י. שריד
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת ש. הלל

ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ג. בר-יוסף - סגן מזכיר הכנסת

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ש. יצחקי, דוברת הכנסת
היועץ המשפסי של הוועדה
צ. ענבר
מזכירת הוועדה
מ. כרפי
קצרנית
ח. אלסמן
סדר-היום
א. דיון בפניות יושב-ראש הכנסת,

ב. שונות.דיון בפניות יושב-ראש הכנסת

היו"ר מ. רייסר; אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
הנושא הראשון שעל סדר-יומנו הוא
דיון בפניות

יושב-ראש הכנסת, ובעצם - המשך הדיון. נעסוק היום בעניין שאילתות ושאילתות בעל-פה.

אבקש את החברים לעיין בניירות שהוכנסו לתיקים בנושא הזה.

יושב-ראש הכנסת והסגנים החליטו להמליץ בפני

ועדת הכנסת להנהיג מחדש את השאילתה בעל-פה כפי שהונהגה בסוף הקדנציה הקודמת.

לאחר בדיקה יסודית היושב-ראש והסגנים שוכנעו שיש לקיים את השאילתה בעל-פה

בד בבד עם השאילתה הרגילה שתוגבל לשתי שאילתות בחודש לחבר הכנסת כאשר המכסה של

שאילתות בעל-פה היא חמש עד שש לשבוע בלבד.

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; נושא השאילתות הדחופות שהונהג בכנסת הקודמת ביסל

את השאילתות הרגילות ואנו סברנו שלא סוב לבטל את

השאילתות הרגילות.

השאילתות הרגילות כפי שהיו נהוגות קודם פעלו

בשיסה זאת; חבר הכנסת שאל שאלה, היא עברה דרך היושב-ראש לשר, השר ענה על השאלה

והנושא לא הגיע בכלל למליאת הכנסת. מה שקרה הוא שהשר ענה, ישירות, לאותו חבר

הכנסת ששאל את השאלה ואז שאלתי אני את השאלה: מה אני עושה בתוך התמונה הזאת?

ישנם שלושה סוגי שאילתות. האחד, המקרה של חבר כנסת

שכותב לשר ואז המקרה הזה איננו צריך לעבור דרכי. השר משיב, ישירות, לאותו חבר

הכנסת שכתב לו. הסוג השני של שאילתות מתבסא בשאילתות דחופות שביסלו את המוסד
שנקרא
שאילתות רגילות. הסוג השלישי שאני מציע לקדם הוא עניין השאילתות הרגילות

כאשר השר משיב עליהן מעל במת הכנסת. אז יש מקום לשאלה נוספת.
י.ז' אמיר
ללא הגבלה?
יושב-ראש הכנסת ש. הלל
הגבלה מספרית. יש ניצול של הנושא הזה שנעשה כמעס

בלתי-הגיוני. מצטברות המון שאילתות, השר בא,

משיב עליהן ואף אחד איננו נמצא באולם. אנו מציעים שתינתן תשובה בכתב.

נקיים את מוסד השאילתות הרגילות ונגביל אותן

במספר. הנושא הזה יחייב כמו בהצעה לסדר-היום.

במערכת יושבים אנשים ומכינים תשובות לדברים שאין

להם כל משמעות. חבר הכנסת יידע שהוא יכול לדרוש תשובות למספר שאילתות שנקבע,

מעל דוכן הכנסת, הוא יבחר את השאילתות הרלוונטיות, הנושא לא יהווה מטרד והשר

לא יופיע עם תשובות שמופנות לפרוטוקול.

אנו מציעים לא לבטל את השאילתות הרגילות אלא רק

להגביל את מספרן לכל חבר הכנסת. מעבר לזה יש דברים שנעשים בין חברי הכנסת לבין

השר שאינם עוברים לא את יושב-ראש הכנסת ולא את הפרוטוקול.
היו"ר מ. רייסר
רשות הדיבור לחבר-הכנסת שבח וייס.ש. וייס; את חטאי אני מזכיר; כאשר נכנסתי לכנסת עשיתי

שימוש במוסד השאילתה הרגילה גם במסגרת רצון סוב

לגלות אקטיביות - דבר מאד אנושי, וגם מתוך כך שהחשבתי מאד את המוסד הזה.

ההערות שאשמיע תהיינה גם על-סמך התנסות אישית,

במסגרת הווידוי הזה ברצוני להזכיר כי בכנסת

הזאת לא הגשתי אפילו שאילתה אתת.

השימוש בנושא השאילתות הרגילות עבר תהליך

מכאניזם עד כדי כף שהיו חברי כנסת שהגישו הרבה מאד שאילתות אולם לא הגיעו אפילו

לישיבה אחת. מזכירה חרוצה הדפיסה את השאילתות, שר חרוץ נתן לפקיד חרוץ להשיב

עליהן וכך הנושא הזה התגלגל.

היתה אינפלציה ודרדור במוסד השאילתות והעניין

הגיע לכדי כר שהמוסד הפך להיות פחות חשוב. יחד עם זאת המעבר מ"קרן השפע." של

מי שהשתמש בה למכסה זעירה כפי שיושב-ראש הכנסת מציע, נראה לי חד מדי.

אני ממליץ על מתן אפשרות לחבר הכנסת להגיש חמש-שש

שאילתות רגילות בחודש, המספר הזה נראה לי סביר. אפשר, אולי, להשאיר את הנושא

הזה כ"קופה" קבוצתית לסיעה כמו שעושים עם הצעות רגילות. הדבר הזה נתון לשיקול

דעת.

אני תומר מאד ברעיון של חידוש השאילתה הדחופה.

החיים הפרלמנטריים החשופים במליאה נועדו, בין היתר, לחשיפה. זה תיאטרון פוליסי

חשוב ואני מכבד אותו.

היו"ר מ. רייסר; מה המכסה שאתה מציע?

ש, וייס; חמש-שש שאילתות רגילות לחודש. תהיה האופוזיציה

אשר תהיה לא כל שכן כאשר צריר לקחת בחשבון שאנו

מצמצמים, בעקיפין, גם את כוחה של האופוזיציה.

היו"ר מ. רייסר; תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת יוסי שריד.

י. שריד; אם כבר עוסקים בווידוי אישי אתוודה שבניגוד

לדעות הרווחות הייתי בין הממעטים להגיש שאילתות

ואלי אף הייתי בין אלה שמיעטו להגיש אותן מכל חברי הבית. בסך-הכל, במשר אחת-עשרה

שנה, הגשתי אולי חמש-עשרה שאילתות, בסר-הכל.
ש. יעקבסון
שאילתה לשנה, בערר.

י. שריד; לפעמים הן היו די מעניינות אולם מבחינה מעשית

כמעט ולא הגשתי שאילתות מסיבות שונות, בין השאר

כיוון שהמכשיר הזה הפר להיות בלתי-מכובד; הוא הפר להיות "חלוד". אני אומר את

דברי אלה בצורה אובייקטיבית, מבחינת תופעה.

אני בעד החזרת השאילתה הרגילה לקדמותה. אפשר

להתווכח על מכסח אולם על-פי נסיוני אני יכול לומר לכס שאין כל-כר הרבה שאילתות

עד שאי-אפשר יהיה לדבר על מכסה שאיננה מתקבלת על הדעת.

כמי שמאן- מחשיב ותמר בשאילתות הדחופות בעל-פה

בקדנציה הקודמת, אם לא יהיה שינוי - אני אתנגד להן.לכאורה היה נראה לנו שמדובר ב"מכשיר" יעיל
ומרשים מאד ואמרנו לעצמנו
מדוע שלא ננסה אותו? ניסינו והפקנו לקחים. מדובר

ב"מכשיר" שכל כולו לטובת הממשלה או לטובת השר. העדיפות מוחלטת ומכרעת. אילו

הייתי משתמש בביטויים שנהוג להשתמש בהם בענף הכדורגל, הייתי אומר שמרימים כדור

לשר והוא, אחר-כך, משחק בו. כל המגרש של השר והוא יכול לשחק בו כמה שהוא רוצה.

ברשות היושב-ראש ברצוני לומר כי יש כאן דברים חיצוניים שהופכים את השאילתה לדבר

בלתי-מכובד. חבר הכנסת עומד כעני בפתח, על יד הרמקול, אומר משהו ואחר-כך השר מתכבד

לעלות על הדוכן ולהשיב כיד התשובה הטובה או הרעה עליו.

מדוע, כחבר הכנסת בכלל וכחבר הכנסת מן האופוזיציה

אני צריר לדאוג לשר? מדוע אני צריך לעזור לממשלה?

הנושא הזה צריך לעבור רוויזיה. המעמד של השואל

איננו מעמד מתאים. השואל איננו יכול רק לשאול. הוא רוצה להוסיף משהו, להנמקה.

לפעמים השאלה נראית כאילו צנחה משמים כאשר לשר י0 כל הזכות להג.יד כל מה שהוא רוצה

עם כל השתלשלות העניין. אז בשביל מה אני צריר את המוסד הזה? מבחינתי העניין

מעליב וכר גם הרגשתי בכנסת הקודמת.

ש. וייס; נניח שנגביל את הנושא בארבעים מלה? זה יצור

שוויון.

י. שריד; יש לתקן את הנושא הזה. יש שאלות שאפשר להסתפק

עבורן בארבעים מלה ויש כאלה - שלא. יש שאלות

שאינני מסוגל לשאול אותן בארבעים מלה. אני ארים לשר כדור והוא ידבר אחר-כך

חצי שעה? ועוד בנוסף לכר אני רואה את כל זה בטלוויזיה.

אני מציע ששאילתה דחופה לסדר-היום תישאל מעל

הבמה כמו בצורה שהשר משיב עליה. נראה איר זה ייראה אם השר יצטרך להשיב על שאילתה

באמצעות הזרבובית.

אנו צריכים לדאוג לעצמנו. לממשלה יש מספיק במות.

השאילתה צריכה להישאל מעל במת הכנסת, לא ממקום צדדי.

אני גם מבקש שכאשר חבר הכנסת יעלה על הדוכן

שלא יספרו לו את המלים אלא יתנו לו לנמק את שאלתו בפרק זמן של שתי דקות. בזמן כזה

אפשר לומר משהו. בנוסף - יש להגביל גם את השר.

אם מישהו יאמר שתשובה מחייבת מתן פרק זמן

אפשר להנהיג שתי דקות לשואל וארבע דקות למשיב. כל הנושא ייעשה מהר.

מוסד השאילתות הדחופות בעל-פה הוא "מכשיר" חשוב

מאד שלא הייתי רוצה לוותר עליו אולם בתנאים הקיימים אני מוותר עליו.

היו"ר מ. רייסר; תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת אמיר.

י. ז'. אמיר; אנו נמצאים בעידן של רפורמות ושינויים וטוב ש"נרענן"

את עצמנו.

כיוון שדובר כאן על וידויים, ברצוני להתוודות

וידוי אישי. אני רוצה לדבר על אספקט אחר של השאילתה, על לשכות פרלמנטריות.

בערים הקטנות, כאשר לאזרח יש חשש שהוא לא מקבל טיפול מספיק במישור המוניציפאלי

או ההסתדרותי, אם הוא מכיר חבר כנסת - הוא פונה אליו.

הנושא של לשכה פרלמנטארית חיובי ביותר. יש לחבר

הכנסת מחוייבות לבוחרים שלו.לי, שנים, יש לשכת פרלמנטארית, עוד קודם חיותי

ראש עירית דימונה. יש לי לשכר. כזאת מאז שנת 1974 בדימונה וגם בבאר-שבע. אנשים

שיש להם בעיות משכנתא או בן שלא קיבלו למוסד מסויים וכו' - פונים אלי. באים אלי

עם אלפי בעיות מבעיות שונות.

נוכחתי לדעת שמכתב לשר - תסלחו לי על הביסו י -

שווה לכפרה. יש שרים שלא עונים בכלל על מכתבים, אחרים עונים אחרי שמונה חודשים,

וכאלה שחותמים על מכתב ואינם יודעים על מה הם חתמו. אתמול דיברתי עם שר בעניין

ילדים שסבלו מדייר מנגלה בתקופת מלחמת העולם השניה והוא אמר לי, בתגובה לדברי, כי

הוא בכלל לא ענה על המכתב שלי באותו עניין. הוצאתי את התשובה שלו מתיקי והראתי

לו שהמכתב נושא את חתימתו. השר ביקש את סליחתי. היתה זאת דוגמה למה שמכתב שווה.

שאילתה שנרשמת בדברי הכנסת מחייבת את השר הרבה

מאד והוא מתייחס אליה ברצינות. אני מכיר שאילתות ש"הזיזו" מנהלי מחוזות והללו.

טיפלו בדברים שלא זכו עד אז שלקבל טיפול נאות. אני גם זוכר שאילתות שעוד לפני

שהשר ענה עליהן האזרח כבר קיבל תשובה על בעייתו, במרבית המקרים תשובה חיובית.

הנושא הזה נתן עוצמה למי שהשתמש בו לפתור בעיות של אזרחים, לא רק לקנטר. קינטור

זו בעייה אחרת. לשם כך אין זקוקים לשאילתות.

אפילו כאשר הייתי ראש עיר השתמשתי ב"מכשיר"

השאילתות כדי לשאול מדוע לאמסלם אליהו לא אושרה הלוואה לדירה? התברר שכאשר

שואלים את השר - הנושא נעשה יותר רציני.

חשתי בכנסת האחרונה כמשותק, ואני אינני מגזים

כאשר אני משתמש בביטוי הזה, כיוון שלא הונהגה שאילתה רגילה ולא הגזמתי בשאילתות.

בשאילתה רגילה שעליה השר משיב מעל דוכן הכנסת יש

עוצמה בלתי-רגילה. טול זאת מחבר הכנסת - מה יישאר לו?

אני חוזר לנושא הלשכה הפרלמנטארית. אתם יודעים

כמה אנשים באים ללשכה כזאת? אם אין למי לפנות, פונים לחבר הכנסת. בלי לשכה כזאת

חבר הכנסת איננו יכול לעבוד. צריך לעודד לפתוח לשכות לאלה.
י. שריד
האם מישהו פתח בביתו לשכה כזאת?

י.ז'. אמיר; אשיב לך בדיוק כמו התשובה שהשיב פרם על נסיעתו של

אריק שרון. אנו מאמינים להצהרה של השר.

י. שריד; הוא אמר שחבר הכנסת שיושב בביתו - הרבה אנשים

באים אליו.

י. ז'. אמיר; אני מדבר על אזרחים שאתה מטפל בהם. בבקשה.

להיפך. בנושא הזה חייבים לחזור לנושא השאילתה

כפי שהיא היתה. השר עונה מעל הדוכן ודבריו נרשמים בפרוטוקול. יש לדאוג לכף

שהתשובה תהיה בהתאם לחוקה, תוך שבועיים.
ש. יעקבסון
שלושה שבועות.

י. ז'. אמיר; יש שרים שאינם עונים על שאילתות במשך מספר חודשים.

היום אפשר לבדוק במחשב את רשימת השאילתות ולוודא

על אילו מהן קיבלו תשובות. אין לנו מי שיעקוב אחר הדברים האלה. זו בעייה בפני

עצמה.

הנושא הזה צריר לחזור למה שהיה. רק בענייו

הכושים העבריים בדימונה אפשר היה לבדוק את התשובות שהתקבלו ולדעת מה קורה.

באופן רגיל אי-אפשר היה לדעת מה קורה. אני, בהחלט, מצדד בדעה האומרת שיש לחזור

לנושא של שאילתה רגילה. זהו כלי פרלמנסארי ממדרגה ראשונה.

בענייו השאילתה הדחופה אני מסכים לדעתו של

חבר-הכנסת יוסי שריד. שאילתה דחופה צריכה להיות קודם כל במה לחבר הכנסת השואל.

זה לא לקחת משהו כתוב ולהקריא אותו כמו תוכי. צריכה להיות ספונטניות ואפשרות

לשנות את הנוסח.

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; אתה רוצה שהשר לא ידע מה השאילתה?

י. זי. אמיר; לא זאת אמרתי. השר, בהחלט, צריר לדעת מה השאילתה

אבל חבר הכנסת לא צריר לחזור על הנוסח כמו תוכי.

אני, בהחלט, מקבל את הדברים שהושמעו שאם חבר

הכנסת שואל את השאילתה ממקומו, שגם השר יעשה כר. ישיב ממקומו. אם השר משיב מעל

במת הכנסת - גם חבר הכנסת צריר לשאול את השאילתה מעל הבמה. בכדי להקל על הנושא

אפשר להנהיג ששניהם ידברו ממקומם. אם לשר איו מיקרופון יצטרכו להתקיו כזה או

שהוא יגש למיקרופון הקרוב ביותר.

צריר להחזיר לכנסת את כבודה. מהדברים הקסנים

נולדים הדברים הגדולים. טוב שיושב-ראש הכנסת העלה את הנושא הזה. אני תקווה כי

הוא יתחיל לפעול.

היו"ר מ. רייסר; תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת תופיק טובי.

ש. וייס; אני מצטער אולם עלי לעזוב את הישיבה. אני בעד

הצעת היושב-ראש, בהסתייגות שהשמיע חבר-הכנסת שריד.

ת. סובי; הנושא הזה כבר נדון בכנסת הקודמת והיו עליו

ויכוחים. אני חוזר וטועו שחבר הכנסת שרוצה לפעול

או להעלות נושאים אקטיביים - מוגבל. אני אומר את הדברים האלה מתור נסיוו של הרבה

שנים. לצערי הרב ההתפתחות איננה בכיווו של הרחבת ועידוד פעולותיהם של חברי הכנסת,

אלא לצמצומם. אם היו תיקונים פה ושם - הרי שהם נעשו פורמאלית.

אני מסתכל על הדברים האלה מזווית ראייה של חבר

הכנסת שרוצה למלא את תפקידו וכמובו שיש מי שרואה בדברים האלה הכבדה על הממשלה

או על זמנה של הכנסת.

לפעמים מסיימים ישיבה בשעה חמש או שש אבל כאשר ,

יש בעיות של חבר כנסת היוצה להגיש הצעות לסדר-היום - לזה איו זמו.

י. שריד; יש שיפור במצב.

ת. טובי; אם זה יהפך נוהג, אני אברר על-כך.

אני רוצה להציע איר לטפל בסוגיית השאילתות מנקודת-

ראות של הרחבת זכויותיהם של חברי הכנסת. השאילתה הרגילה שבמשר עשרות שנים נהגו

על-פיה היתה ה"מכשיר" היחידי שחבר הכנסת השתמש בו בלי הגבלה. כאשר לחבר הכנסת

היתה הרגשה, צורר או הופעלו עליו לחצים על-ידי הציבור בקשר נושא שצריר להעלות,

חבר הכנסת העלה אותו.ידוע לי שחברי כנסת השתמשו ב"מכשיר" הזה,

לפעמיים בצורה מגוחכת אולם איו ברצוני להזכיר שמות, כמו שחברי הכנסת השתמשו

בזכותם להגיש הצעות אי-אמון או כפי שהם השתמשו בזכותם להעלות הצעות לסדר-היום -

דבר שהביא להגבלת הזכות הזאת.

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; מגיעות לנשיאות 90 הצעות דחופות לסדר-היום

בשבוע.

ת. סובי; היתה תקופה שלא היו מכסות להגשת הצעות לסדר,

אולם זו איננה נורמה. אם יש חברי כנסת כאלה,

יוצאי-דופן, הם לא צריכים לקבוע או להטיל צל או לצמצם זכויות ואפשרויות של חברי

כנסת אחרים. בסופו של דבר הדברים מתיישרים.

כאשר הועלה הנושא של שאילתה בעל-פה התנגדתי

בכל התוקף אולם לצערי הרב לא היו לי תומכים. התנגדתי לבטל את המוסד של השאילתה

הרגילה. ראינו שכאשר הונהג המוסד שנקרא שאילתות בעל-פה איר שהשאילתה הרגילה דעכה

ובעלמה מהנוף של הכנסת. התייחסו אליה בביטול ולא חייבו את השר להופיע בפני

המליאה ולענות עליה.

טוב שיושב-ראש הכנסת ראה את השלילי שבנושא

שנבע מן המצב החדש והוא מציע תיקון. חייבים להחזיר את "מוסד" השאילתה למקומו

הישן. מדובר, למעשה, ב"מכשיר" היחיד שיש לחבר הכנסת ושהוא יכול להשתמש בו בלי

הגבלה ושייכות סיעתית.
מ. איתן
מה פירוש דבריר אלה?

ת. סובי; כל חבר כנסת יכול להגיש הצעה דחופה לסדר-היום.

ההצעה עוברת ב"צינורות" המסננים והיו מקרים בהם

הצעה כזאת אושרה לחבר כנסת אחד ולא אושרה לחבר כנסת אחר.

החלטנו, אדוני היושב-ראש, היום בבוקר, שנקיים

בירור על נושא ההצעות הדחופות לסדר-היום גם מבחינת העומס

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; 90 הצעות דחופות לסדר-היום לשבוע.

ת. טובי; אנו רוצים להיות שותפים ולחשוב יחד איר ה"מוסד"

הזה לא ינוצל לרעה. מדובר על ה"מכשיר" היחידי

שאיש האופוזיציה יכול להעזר בו בלי שיהיה מוגבל במכסה. אני מציע לא להגביל אותו

במכסה ולהחזיר את השאילתה הרגילה למה שהיא היתה. השר יענה על השאילתה ודבריו

יירשמו בפרוטוקול. זה מה שנותן לשאילתה את הערר שיש לה. אם זה יקויים, אני

אתמוך בשאילתות שבעל-פה. אולם לא על-חשבון השאילתה הרגילה.

שאילתה בעל-פה היא "מוסד" חיובי ביסודו, אני

תומך בו אולם בלי לפגוע בשאילתה הרגילה.

חבר הכנסת חייב לקרוא את הטקסט מלה במלה

ואסור עליו לחרוג ממנו. דבר כזה לא נראה לי. לפעמים מתעורר, בינתיים, דבר חדש

שקשור באותה שאילתה. .
י. שריד
אם מתעורר נושא חדש היושב-ראש יכול לפסול את

השאילתה.ת. סובי; מדובר על גופו-של-דבר. יכולה להיות התפתחות

בנושא עצמו.

י. שריד; אז זה אותו נושא.

ת. סובי; אני מציע לתת לתבר הכנסת אפשרות להתבסא בשאילתה

באותה מסגרת בצורה יותר חופשית ולתת לו יותר זמן.

צריר להגביל גם את השר בזמן במתן התשובה.
ש. יעקבסון
הוא מוגבל. ניתנות לו חמש דקות למתן תשובה.
ת. סובי
השר, בעצם, איננו מוגבל.
ש, יעקבסון
לפי התקנון - כן.

ת' טובי; צריך להיות מעמד פחות או יותר שווה בין חברי הכנסת

לביו השרים. לא כל-כך חשוב לי אם שר יעלה מלמעלה

או ירד למסה
י. שריד
זה חשוב. יש הבדל.
תי סובי
שכולם יעלו לדוכן. בבקשה.
היו"ר מ' רייסר
רשות הדיבור לחבר-הכנסת מיכאל איתן.
מ. איתן
בתור חבר כנסת חדש עדיין אינני מרגיש עצמי על קרקע

מוצקה כאשר צריך להתייחס אל דברים שמגיעים אליהם

מנסיון אישי.
יושב-ראש הכנסת ש. הלל
לר אין עדיין "וידוי".

מ. איתן; יש, אולם לא אעלה אותו כאן. מוז שאני רוצה לומר הוא

דבר כללי וספציפי.

זו פעם שניה היום שאנו מדברים על אותו נושא -

מעמדו של הפרלמנס שלנו לעומת הרשות המבצעת.

אני רואה "במוסד" השאילתה אחד הדברים החשובים

למעמד הפרלמנס.

התמונה שאני רואה לנגד עיני בישיבות של ועדות

הסנאס בארצות-הברית היא של פקיד עומד, חשוף לחקירת שתי וערב - תמונה חיובית

שצריכה להראות גם על-ידי הסלוויזיה.

האזרח צריך לראות אותנו כזרוע הארוכה שלו כי מי

אנו? אנו צריכים להגן עליו מפני הרשות המבצעת. אנו ממונים על זה. האזרח צריך

לראות זאת בביתו והיום הנושא הזה אפשרי באמצעות כלי התקשורת.

אני סבור שב"מוסד" השאילתה כאשר מופיע שר, הוא

צריו להיות זה שעונה. חבר הכנסת לא צריך לחזור על השאלה אלא להיות זה שמסיים את

הקסע הזה. אחרת מה קורה? נותנים תשובות חלקיות וקיימת התמודדות בפני כלי התקשורת.

אחרי דברי השר צריכה להינתן לחבר הכנסת אפשרות לומר כי התשובה איננה מספקת במקרה

שהיו התפתחויות כאלה או אחרות, או שחבר הכנסת יכול לטעון שהעובדות אליהן התייחס

השר היו לא נכונות.י. שריד; אני מסתפח להצעתך.

היו"ר מ. רייסר; ברצוני להביע דעתי. מצד אחד אני תומר

בגישה של חבר-הכנסת תופיק סובי;

צריו להשאיר "מכשיר" כזה בידי כל חבר כנסת, מן הצד האחר העניין הזה הועלה לא

בגלל שמישהו הגיע למסקנה שנעשה שימוש יתר בנושא. הראייה - שאילתה היא לא

מה שהיתה פעם.

אנסה להציע דרך שלפי דעתי יכולה לענות על

הבעיות הסותרות. ניקח, לדוגמה, את השאילתה הישירה כאשר חבר הכנסת שואל והשר משיב.

מכל שאילתה כזאת צריך להישלח העתק למזכירות הכנסת. השר צריך לענות עליה תוך 21 יום.

זו השאילתה הרגילה.

אני מבחין בין שלוש קבוצות של שאילתות.

השאילתה הפשוטה ביותר היא זו שבין חבר הכנסת ובין השר הנוגע לאותה בעייה. חבר

הכנסת שולח שאילתה לשר עם העתק ליושב-ראש הכנסת. השר חייב להשיב על השאילתה הזאת

תוך 30 יום כאילו זו שאילתה לכל דבר, ולשלוח העתק מהתשובה שהוא שלח לחבר הכנסת

גם ליושב-ראש הכנסת. הנושא איננו עובר את מליאת הכנסת. אם השר לא השיב על

השאילתה הזאת, זכותו של אותו חבר הכנסת להגיש שוב את השאילתה בלי שהיא תחשב על-חשבון

המכסה שלו. במקרה הזה קיימת סנקציה כפולה. זה, כאילו, "שוס" ציבורי שידרבן את

השר להשיב מייד על השאלה שהוא נשאל.

יושב-דאש הכנסת ש. הלל; יושב-ראש הכנסת יהפוך זאת לשאילתה.

היו"ר מ. רייסר; אז באמת אפשר לצמצם את המספר כי ה"מכשיר",

בסך-הכל, הוא בלתי-מוגבל.

השאילתה מן הסוג השני שאני מציע להנהיג היא

הצעת פשרה, להעלות את מכסת השאילתות הרגילות במליאה משתיים לחמש.

י. שריד; חמש שאילתות בחודש?
היו"ר מ. רייסר
כן, לסוג השני של השאילתות. יש שלושה סוגים.
יושב-ראש הכנסת ש. הלל
מאז שהונהגה השאילתה הדחופה - בוטלה זו הרגילה.

היו"ר מ. רייסר; לגבי השאילתה הדחופה - אני מקבל את "רוח"

התיקונים וסבור שכולכם תקבלו אותם.

ההצעה של חבר-הכנסת מיכאל איתן מרחיקת-לכת

אף שאינני אומר שהיא איננה מעניינת. בואו נעביר אותה בנוסח יותר קונוונציונאלי.

תמיד אפשר לבוא לקראת מושב הקיץ ולבקש לעשות רוויזיה.

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; ההצעה שהעלה חבר-הכנסת איתן בעייתית: האחרון

שמגיב הוא חבר הכנסת ולא השר.
י. שריד
בהצעת חוק פרטית זה קיים.

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; הצעת חוק פרטית היא "סיפור" אחר.

מה שאתם אומרים הוא שלאחר תשובת השר תינתן אפשרות

לחבר הכנסת להשיב. אי-אפשר למנוע מהשר גם כן להשיב. אינני סבור שסביר לא לתת לשר

להגיב אחרי שחבר הכנסת הגיב על דבריו. זה איננו מתקבל על הדעת.י. שריד; אני מציע להקים ועדה בת שלושה הברים, אחד

מהמערך, אחד מהליכוד ואחד מהאופוזיציה שתעבד,

תור שבוע ימים, את מה שהושמע כאן.

אנו, פחות או יותר, תמימי-דעים בנושא.

הנייר שנכין יונח, קודם כל, בפני יושב-ראש הכנסת, להסכמה, אחר-כך יועבר לסיעות

ולאחר מכן יחזור לכאן.

ת. סובי; א. בקשר הגבלת שאילתה רגילה ברצוני לומר כי נשגה

בקשר הגבלת הזכות הניתנת לחברי הכנסת

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; אני מצסער שלא הבאתי אתי את הסססיססיקה

המתייחסת לנושא הזה. אני מדבר על 40 שאילתות

תלו חודש. זח ממש "טירוף". עכשיו, בכנסת הזאת.
ת. טובי
מה זה חמש שאילתות לחודש? אני נגד הגבלת הנושא.

אם אתם רוצים לדוגביל תעשו זאת בצורה הגיונית.

מה זה חמש שאילתות לחודש?

ב. בקשר השאילתה בינו לבינו עם העתק ליושב-

ראש הכנסת אני מציע שזמן התשובה יהיה כזמן המוקצב בשאילתה רגילה.

ג. אם יש בקשה כזאת - שהדברים יירשמו בפרוטוקול.

איו למנוע דבר כזה.

היו"ר מ. רייסר; ברשותכם אני מאמץ את הצעתו של חבר-הכנסת שריד.

נמנה ועדת משנה שתהיה מורכבת מחברי הכנסת;

איתן, שריד ואמיר.

נעבור לנושא הבא שעל סדר-יומנו -

שונות

היו"ר מ. רייסר; בשעה סובה ומוצלחת יש יושבת-ראש לוועדת העליה

והקליטה אולם מכל מני סעמים הוועדה הזאת איננה

פועלת. צריך לדאוג לכך כי היא תפעל.

הוועדה איננה פועלת בגלל חבר-הכנסת כהנא.

בהתייעצות עם יושב-ראש הבית, מזכיר הכנסת.

וגורמים אחרים אני מציע להקטין את מספר חברי ועדת העליה והקליסה בחבר אחד ולהעלות

את מכסת חברי ועדת הכלכלה בחבר אחד.

י. שריד; הבעייה תחזור לשולחננו.

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; זו לא אותה בעייה.

י. שריד; תבדקו סוב את הנושא קודם שתחליסו על-כך.יושב-ראש הכנסת ש, הלל; . קיימת בעייה של ועדת העליה והקליטה וצריך,

קודם כל, לפתור אותה.

היו"ר מ. רייסר; אפשר להקטין את מספר חברי ועדת העליה והקליטה.

י. זי. אמיר; הדבר עלול לערער את קיום הבית.

מ. איתן; מדוע, דווקה, ועדת העליה והקליטה?

היו"ר מ. רייסר; חבר-הכנסת כהנא חבר בוועדת העליה והקליטה.

י. שריד; נסתפק בכך שנגרע חבר אחד מוועדת העליה והקליטה.

ת. טובי; אי-אפשר להשאיר את חבר-הכנסת כהנא בלי ועדה.

יושב-ראש הכנסת ש. הלל; לגבי גריעת חבר מוועדה - אין בעייה.

אני מציע שנייפה את כוחו של יושב-ראש הוועדה

לבוא בדברים עם ועדות אחרות על-מנת להוסיף להן חבר אחד. בזה נסיים את "הפרשה".

מ. איתן; מדוע אתם מקבלים החלטות שיש להן משמעות מעבר

מה שמייחסים להן, בחופזה?

הישיבה הסתיימה בשעה 14.35

קוד המקור של הנתונים