ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 14/11/1984

בחירת יושב-ראש לוועדת העלייה והקליטה; הגדלת מספר חברי ועדת החוץ והבטחון

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מסי 11

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום רביעי, י"ס בחשוון התשמ"ה - 14.11.84 - בשעה 12.30

נכחו;
דוברי הוועדה
מ' רייסר - היו"ר

ר' מילוא

מוזמנים; שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

מזכירת הוועדה; מי ברפי

יועץ משפסי

לוועדה; צי ענבר

רשמה; ע' הירשפלד

סדר-היום; ו. בחירת יושב-ראש לוועדת העליה והקליטה.

2. הגדלת מספר חברי ועדת החוץ והבטחון.היו"ר מי רייסר;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

הנושא שעומד על סדד-היום הוא בוזירת יושב-ראש לוועדת העליה והקליטה. האם יש

מועמדים? בבקשה, חבר-הכנסת מילוא.

ד' מילוא;

אני דוצה להציע לתפקיד את חברת-הכנסת מרים גלזר-תעסה מטעם סיעת הליכוד.

היו"ר מי רייסר;

מאחר שאין מועמדים אתרים, אני מעמיד את ההצעה להצבעה.

הצבעה

ההצעה התקבלה פה אהד

ר' מילוא;

ברשות היושב-ראש, אני רוצה להעלות הצעה שניה. על דעת חבר-הכנטת אדרי,

יושב-ראש סיעת המערך, אנחנו רוצים להציע לצרף שני חברים נוטפים בוועדת החוץ
ורובטחון
את חבר-הכנסת אהרן נחמיאט מהמערך ואת חבר-הכנטת יגאל כהן-אורגד

מהליכוד.

היו"ר מי רייטר;

אני מעמיד את ההצעה להצבעה.

הצבעה .

ההצעה התקבלה פה אחד
היו"ר מי רייסר
תודה רבה. אני נועל את הישיבה.

הישיבה הסתיימה בשעה 12.35

קוד המקור של הנתונים