ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 30/10/1984

הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים לעניין חוק המים; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון על הודעת הממשלה בנושא מעשה הרצח בכרמיזן; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים: של חבר-הכנסת אמיר בנושא; "גורל המלצות ועדת קצב וגובה שכר הלימוד באוניברסיטאות"; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסד

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 3

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שלישי, די בחשון התשמ"ד - 30.10.84, בשעה 9.00 בבקר
נ כחו
יושב-ראש הכנסת ש' הלל

חברי הוועדה;

מי רייסר - היו"ר

ר' אדרי

י י ז י אמיר

מי איתן

צי ביטון

פי גולדשטיין

אי גרנות

שי דורון

די דנינו

שי וייס

גי כהן

עי סולודר

ז י עטש י

יי שריד

מוזמנים;

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

גי בר-יוסף - סגן מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

י' בנגל - קצין הכנסת

עי פסט - עוזרת ליועץ המשפטי לוועדה

היועץ המשפטי לוועדה; צי ענבר

מזכירת הוועדה; מי ברפי

קצרנית; ני רינגלר

סדר-היום; א. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת הכלכלה לעני ן חוק המים;

ב. קביעת מסגרת הדיון על הודעת הממשלה בנושא מעשה הרצח בכרמיזן

והפגיעה באוטובוס בירושלים;

ג. ערעורים של חברי הכנסת על החלסות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום.

( נתקבל ביום 1.11.84)היו"ר מי רייסר;

אני פותת את הישיבה.

שי דורון;

היות וביום גי בשעה 10.00 יושבת ועדת החוץ-והבטתון, אני דוצה להביע העדכה

ליושב-ראש הוועדה על שהוא פותת בדיוק בזמן את הישיבה.

היו"ר מי דייסד;

כך אנהג תמיד. סדר היום עמוס מאוד. לכאורה אפשר לסיים בישיבה זו את כל

סדר-היום, אבל הדבר תלוי הרבה בחברים ובשיתוף הפעולה.

אני מבקש, ברשותכם, לפני שנדון בסדר-היום כפי שהוא מפורס בדף שלפניכם, נדון

במספר נושאים דחופים. הנושא הראשון הוא ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר

הכנסת והסגנים. נמתין לבואו של יושב-ראש הכנסת. בינתיים נעבור לנושא הבא:

א. הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים לענין חוק המים

על-פי חוק המים תעריפי המים מובאים לאישור ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת

הכספים של הכנסת. כל עוד לא הוקמה הוועדה לא ניתן לאשר העלאה בתעריפי המים. מן

הראוי להקים ועדה זו בהקדם האפשרי.

בכנסת הקודמת היתה הוועדה המשותפת מורכבת מ-7 חברים מוועדת הכספים ומספר

זהה של חברים מוועדת הכלכלה, כאשר יו"ר הוועדה הוא חבר ועדת הכספים. אני מציע

לאמץ את הסידור הזה. אני מבקש הצעות להרכב הוועדה.

י' אמיר;

היות וחבר-הכנסת אבטבי היה יו"ר ועדת המים, אני מציע שנאשר את ההרכב הקודם

וניתן ליושבי ראש הוועדות להציע את החברים שלהם.

שי יעקבסון;

ההחלטה הסופית של ועדת הכנסת צריכה לכלול גם את ההרכב האישי של חברי הוועדה

המשותפת.

י' אמיר;

אני מציע שיושבי ראש הוועדות יציעו את החברים שלהם.

היו"ר מי רייסר;

מקובל עלי.

סוכם; הוועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת הכלכלה לענין חוק המים

תמנה 14 חברים, 7 חברים מכל ועדה, בראשות חבר ועדת הכספים.

ההרכב השמי של חברי הוועדה יוצע על-ידי יושבי-ראש הוועדות הנ"ל

ויובא לאישור ועדת הפנסת.היו"ר מי רייסר;

אני מברך את יושב-ראש הכנסת.

ב. קביעת מסגרת הדיון על הודעת הממשלה בנושא מעשה הרצח בכרמיזן

יי שריד;

אני מציע לאמץ את הנוהג שהיה בישיבה הקודמת במסגרת הדיונים מבחינת מסגרת

הזמן, שלאופוזיציה ניתנה חצי שעה נוספת שחולקה בין כל המפלגות.

שי דורון;

אני מאוד מכבדת את האופוזיציה, אני וזושבת שהיא חיונית ושמחתי לראות בדיון

הקודם שיושבי ראש ישיבת הכנסת היו נדיבים מעל ומעבר בנושא הזמן ולא הפסיקו את

הנואמים באמצע דבריהם.

יחד עם זאת איננו יכולים ליצור תקדים שבכל דיון תקבל האופוזיציה חצי שעה

נוספת. אפשר להקציב מעט יותר זמן לדיון, אבל זה לא יכול להיות נוהל קבוע. זה

בכנסת הקודמת האופוזיציה לא קיבלה חצי שעה נוספת. אם בפעם השלישית ננהג כך - זה

יהפוך לנוהג.

לכן אני מציעה לא לאמץ את ההצעה הזאת.

שי וייס;

לאמיתו של דבר היתה סדרה גדולה מאוד של הצעות לסדר-היום בנושא זה. רוב

ההצעות היו של וזברי האופוזיציה. במקום שהאופוזיציה תישא דבריה במשך יומיים

הועלה הרעיון, שמתקבל על דעתי, שיהיה דיון שיתקיים ביום גי במקום ביום די.

כתוצר לוואי של ההחלסה הזה - וזה לא מכוון - אימצה הכנסת את הרעיון של

האופוזיציה לקיים דיון. לכן אני מוכן להקצות באופן חריג תוספת זמן, אם כי אני

לא רואה שצריך לקבוע זאת כנוהג קבוע, כי נואם של האופוזיציה תמיד מדבר יותר זמן

מהזמן שהוקצב לו. אני מעוניין לשמוע את דוברי האופוזיציה. לא איכפת לי שידברו

שעתיים במקום חצי שעה.

אני בעד תוספת זמן לאופוזיציה.

יי שריד;

העובדה שהופכים את הדיון להודעת ממשלה לא צריכה לקצץ את הזמן של וזברי

האופוזיציה מ 50%-ל-%10.

יי זי אמיר;

אני חושב שלא צריך לחזור כל הזמן על תקדים שהיה חריג. אני אופוזיציה

לממשלה, גם אני רוצה יותר זמן, איך עושים זאת? חריג אפשר לעשות רק פעם אחת. חבר

האופוזיציה יכול לדבר 10 דקות כמה שהוא רוצה בכל נושא, דבר שאין לאף אחד אחר.

אני לא רוצה שלא תהיה במה לחברים שאינם שותפים לממשלה. הבמה היחידה היא מליאת

הכנסת.

לכן אני מבקש שננהג על-פי הסדר הקיים. אני שמח שיו"ר הכנסת והסגנים

מתחשבים בדרך-כלל עם חברי האופוזיציה הרבה יותר מאמור עם חברי הקואליציה בנושא

הזמן. אני מציע שנסתפק בכך ולא נקיים כל יום דיון בנושא זה.צי ביטון;

אני תושב שזה לא יהיה טוב ולא יהיה נבון להטיל על הכתפיים של יושב-ראש

הכנטת והטגנים התחשבות יתרה בחברי האופוזיציה, להגיד שבלאו הכי חברי האופוזיציה

מדברים מעל ומעבר לזמן המוקצב להם, יושבי ראש ישיבות הכנטת הם סלחנים וותרנים

וזאת תהיה מטגרת הדיון. אני חושב שזאת גישה לנטות למנוע מחברי האופוזיציה יותר

ביטוי במליאת הכנטת. בוודאי היום כאשר האופוזיציה מונה מטפר כה מועט של חברי

הכנטת, לא רק שצריך לתת להם זכות ביטוי, אלא צריך גם להגדיל את מכטת הזמן העומדת

לרשותם. בדרך המוצעת על ידכם ניתן יהיה לטתום פיותיהם של חברי האופוזיציה. חבר

הכנטת אמיר יכול לדבר גם במטגרת הזמן גם במטגרת הזמן כחבר הקואליציה וגם כחבר

האופוזיציה, נשמח לקבל אותו לשורותינו.

אני מציע להוטיף זמן לחברי האופוזיציה. לא שמעתי הצעה לגבי מטגרת הזמן.

י י שריד;

מטגרת הזמן שתיקבע לא משנה לנו, כי בכל מטפר שעות שייקבע יש לנו 0ו דקות.

שי דורון;

אני מציעה לקבוע שעתיים לדיון.

שי וייס;

כאשר קובעים יותר זמן פירושו של דבר יותר זמן לחברי הקואליציה. האופוזיציה

מובטחת.

אי גרנות;

אני פונה שוב אל האחריות של חברי הקואליציה בכנטת. אני לא מעוניין להעלות

את הענין הזה כל פעם מחדש. הקואליציה החליטה שלא להפקיד שוס ועדה כידי

האופוזיציה. אופוזיציה הקיימת לא יכולה לקבוע שהכנטת תתכנט לישיבה שלא מן

המנין. מה נותר לאופוזיציה כדי למלא את תפקידה? בלי אופוזיציה אין דמוקרטיה.

כדי שהחברים יוכלו לתת ביטוי לדעותיהם אני מציע - שבמצב שכזה שהאופוזיציה מנועה

מכל מיני דברים שהיו בידי כל אופוזיציה עד היום - שבדרך קבע בדיונים טיעתיים

האופוזיציה תקבל חצי שעה נוטפת. זה מאפשר לשני חברים מהאופוזיציה להגיע לרשות

הדיבור במקום לחבר אחד בלבד. ואז לא צריך טובות מיו"ר הישיבה ולא צריך ללחוץ על

יו"ר הישיבה.

י י שריד;

אני חולם על היום בו יבוא יו"ר הוועדה ויציע לתת חצי שעה נוטפת לאופוזיציה.

אי גרנות;

יש לקבל החלטת קבע בנושא זה. אני לא רוצה לבקש כל פעם טובות.

היו"ר מי רייטר;

אני מציע שבתחילת הישיבה הבאה נקבל החלטה עקרונית בטוגיה הזאת. נתייעץ

בטיעות ובשבוע הבא נקבל החלטה עקרונית בנושא. עד להחלטה העקרונית אני רוצה

לעדכן את החברים במשמעות חלוקת הזמן על-פי הזמן.

שי וייט;

אנחנו יודעים. זה % 70 לאופוזיציה. עכשיו יהיה %80 ובתוטפת - %90.היו"ר מי רייסר;

אני מציע שנעלה זאת להצבעה. דעתי באופן אישי היא שלעשות יותר מדי הריגים

גם זה חריג. בדיונים הקודמים הוועדה באה לקדאת פניית האופוזיציה כולה.

אני מצדד בקביעת שעתיים לדיון על-פי חלוקת הזמן שהיתה נהוגה בכנסות האחדות.

שי דודון;

אני מבקשת התייעצות סיעתית לגבי מתן זמן נוסף לאופוזיציה. אני מבקשת לא

להצביע עכשיו.

היו"ר מי דייטד;

בבקשה. נמשיך בסדר היום שלפנינו ונצביע מאוחר יותר היום. עקרונית אושרה

ההצעה לקבוע שעתיים לדיון ואת החלוקה המדוייקת של הזמן נקבע לאחר מכן.

סוכם: לאשר עקרונית שעתיים לדיון ואת החלוקה המדוייקת של הזמן לקבוע לאחר מכן

היו"ר מי רייסר;

ג. ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים בדבר

אי הכרה בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום בנושאים הבאים;

י' ז' אמיר;

לפני שבוע הוגשו מספר- ערעורים על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים ואני לא רואה

אותן עכשיו על סדר היום. הן לא נדונו, כי בשבוע שעבר לא התקיימה ישיבה של ועדת

הכנסת. אמרו שיעבירו את הערעורים לוועדת הכנסת.

היו"ר מי רייסר;

מה למשל?

י' ז' אמיר;

האבטלה הגואה בערכי ובפיתוח ובארץ.

שי יעקבסון;

כיוון שבשבוע שעבר לא התקיימה ישיבה של ועדת הכנסת, ההצעות של חבר-הכנסת

אמיר נמצאות בתיק במזכירות. מייד יביאו אותן.

היו"ר מי רייסר;

נתחיל לדון בערעורים הקיימים לפנינו.

1. של חבר-הכנסת עטשי בנושא; "התייחסות שלילית של משרד המשטרה

כלפי מגוייסים דרוזים"

יו"ר הכנטת שי הלל;

אני מבקש תשומת לב חברי הוועדה לנושא הזה שאני חושב שהוא די בעייתי מבחינת

עבודתה של הכנטת. הנוהג התקין הוא שחברי הכנסת מגישים הצעות לסדר-היום בנושאים

שנראים להם חשובים. סדר הדיון נקבע כדי לאפשר לכל חבר הכנטת להעלות הצעה

לטדר-היום שהוא חושב אותה לחשובה. הזמן העומד לרשות ההצעות לטדר-היום איננו

בלתי מוגבל. יש חברים שמגישים הצעות בנושאים חשובים ולוקח שבועיים-שלושה עד

שהנושא יכול לעלות לטדד-היום.הענין של הצעות דחופות לסדר היום במידה מסויימת משבש את סדר הדיונים בהצעות

של חברים שהגישו הצעות רגילות לסדר-היום. כאשר מאשרים הצעה דחופה לסדר-היום

מקדימים אותה על-פני הצעה רגילה לסדר-היום. אם יש נימוק מוצדק - הנימוק מצדיק

לשבש עבודתם של חלברי הכנסת האחרים.

מה הנימוק המוצדק לגבי הצעה דחופה לסדר-היום? הצעה דחופה היא לא בהכרח הצעה

חשובה. יכול להיות נושא מאוד חשוב בגלל משקלו אבל זח לא דבר שהתפתח לפני שלושה

ימים ואם לא ידונו בו היום וידחו את הדיון לשבוע הבא אז העסק אבוד.

אם אנחנו לא רוצים לשבש את עבודתם של כלל חברי הכנסת, מי שמגיש 4-3 הצעות

ואני כל פעם דוחה את הדיון בהן, אנחנו צריכים לנסות להקפיד על הנושא של הצעות

דחופות לסדר-היום. יש הצעות רגילות לסדר-היום, יש לחבר הכנסת האפשרות להגיש

הצעה רגילה לסדר היום ואז אין מקום לשיקול דעת לא של יושב-ראש הכנסת ולא של

הסגנים אם לכלול הצעה בסדר-היום של הכנסת. כל וזבר המגיש הצעה רגילה לסדר-היום -

לפעמים משנים יו"ר הכנסת והסגנים את נוסח ההצעה, אבל אין מקום לשיקול דעת -

וההצעה מופיעה בסדר-היום של הכנסת.

באיזה מקרה מוצדק להגיש הצעה דחופה לסדר-היום? - כאשר הדיון בהצעה בכנסת

עשוי למנוע מעשה או מחדל שאינם ניתנים לתיקון, או אם לדעת יו"ר הכנסת והסגנים יש

בנושא ענין דחוף לציבור.

שני דברים מנחים אותנו באישור הצעות דחופות לסדר-היום. יש נושאים חשובים

ודחופים, אבל נדונו במסגרת דיון שהתקיים בכנסת בשבוע שעבר בריון שארך יומיים.

אינני אומר שהנושא חדל להיות חשוב, אבל הוא כבר נדון בכנסת בשבוע שעבר. אני לא

רוצה לשבש את עבודתם של חברי הכנסת האחרים.

ברשותכם אתייחס לשתי הדוגמאות שלפנינו. אני ער לגבי חתי יחסות שלילית חלילה

אם היא קיימת של משרד המשסרה כלפי מגוייסים דרוזים, גם כמי שהיה שר המשסרה לשעבר

וגם כמי שמכיר את העדה הדרוזית. הנושא חשוב, אבל זה לא דבר שנולד לפני שלושה

ימים ואם לא יידון הענין יילך לאיבוד או ייחנק. כאשר הנושא באמת דחוף על-פי

הקריטריונים של תקנון הכנסת אני מוכן לשבש את עבודתם של וזברי הכנסת האחרים

שהצעותיהם מופיעות על סדר היום. הנושא נראה לי מאוד וזשוב. אני הייתי מעלה אותו

כהצעה רגילה לסדר-היום והוא היה נדון באותו שבוע, או בשבוע שלאחר מכן. אינני

רוצה כתוצאה מאישור דחיפותה של ההצעה לשבש את סדר-היום של הכנסת ולדחות את

ההצעות של חברי הכנסת האחרים. שלא תהיה מחשב שאם איננו מאשרים דחיפותה של הצעה

אנחנו לא מחשיבים את ההצעה. השאלה היא אם ההצעה צריכה לדחות כל סדר יום אחר.

הוא הדין לגבי נושא האבסלה. בשבוע שעבר דנו בנושא זה. חברים העלו את

הנושא בדיון בכנסת. דנו בנושא בנמוך יומיים. אני לא רוצה השבוע למנוע מוזברים

שהגישו הצעות רגילות לסדר-היום מלהעלות את הצעותיהם כדי להקדים דיון שכבר התקיים

בכנסת בשבוע שעבר, אלא אם כן התחדש דבר מה שאינו סובל דיחוי. זה השיקול המנחה

אותנו.

אני מציע לכם לשקול זאת. אנחנו יכולים להיות טובי לב ולאשר את כל ההצעות

הדחופות, אבל אז הן תבאנה על חשבון העבודה התקינה של הכנסת וזכותם של חברי הכנסת

להעלות הצעות רגילות לסדר-היום. האם זה מצדיק לפגוע בוזברי הכנסת שהגישו הצעות

רגילות לסרר-היום?ז' עטשי;

אני מעריך ומחשיב את עבודת הכנסת ובוודאי תמים דעים עם היושב-ראש בענין זה.

אני אחד מהממעטים ביותר בהגשת הצעות דחופות לסדר-היום. אני מצטער אם הסמנטיקה

פעלה כאן. אני התכוונתי ליחס שלילי ואני מוכן להוכיח זאת. מדוע העליתי הצעה

דחופה בנושא זה? - כבר מספר שבועות שאני מנסה להיפגש עם אדם בכיר בענין השוטרים

הדרוזים המגוייסים. פגשתי את השר ב-8 לאוקטובר, השר הפנה אותי לקצין קבילות

שוטרים וסוהרים. הוא באמת גילה לי את אמריקה. בחודשים האחרונים נציב שירות בתי

הסוהר מפטר דרוזים והדרוזים נפגעים מכך. אין הוא מפטר אותם לאחר הודעה של

שבועיים מראש, אלא בגלל תעודות מחלה שהאדם קיבל. אני מדבר על עשרות מקרים ואחרי

נסיונות קדחתניים לפגוש את האנשים המטפלים בנושא.

אני מוכן להביא בפני הכנסת ובפניך מקרים שבחורים דרוזים נדחים מהגיוס ללא

סיבה. אראה לך מכתבים של ראש אגף גיוס במשטרת תל-אביב המנוסחים באופן מאוד

דיפלומטי, מה עוד שהוא לא רוצה עדיין להיפגש איתי. מדובר היום במאות דרוזים

ובעדה שלמה, כאשר קבוצת דרוזים קיבלה הודעות פיטורין בגלל מחלה. מדובר פה

במדיניות שיכולה לשנות את המערכת הפוליטית.

אם לא הייתי רואה שהעדה הדרוזית נפגעת - לא הייתי מפריעה לעבודה התקינה של

הכנסת בהעלאת הצעה דחופה לסדר-היום בנושא זה. קיבלתי %30 מקולות העדה הדרוזית,

זאת פעם ראשונה בהיסטוריה של הפרלמנט הזה. אני רואה את עצמי חייב לטפל בסוגיות

הפוגעות בדרוזים. זה לא רק שלוקחים את פת לחמו. אני מדבר על סוהרים שפוטרו

מייד. אם הענין יסבול דיחוי של שבוע או שבועיים אני מוכן שהנושא לא יועלה

השבוע.
יי שריד
אם אתה מוכן לדחות לשבוע או לשבועיים - אתה יכול להגיש את הנושא כהצעה

רגילה לסדר-היום. עומדות לרשותך 6 הצעות לסדר-היום.
יו"ר הכנסת ש' הלל
הנושא חשוב מאוד. הוא שאמרתי. אבל אם הנושא יועלה לדיון השבוע הוא יבוא

על חשבון חבר אחר שהגיש לפניך הצעה רגילה לסדר-היום.

ז' עטשי;

השבוע אישרו יו"ר הכנסת והסגנים הצעה דחופה בנושא הקמת בנק ערבי ביהודה

ושומרון. האם נושא זה דחוף יותר מהצעתי?

יו"ר הכנסת ש' הלל;

בישיבת יו"ר הכנסת והסגנים יושבים 6 סגנים ויושב-ראש יחד עם נציגי הממשלה.

בנושא הקמת הבנק הערבי - כאשר הסתבר לי שאכן הממשלה עשויה לקבל החלטה בענין זה

בטווח של שלושה ימים או שבוע, ולא מפני שהנושא יושיב ייתר, אלא אני רוצה שהכנסת

תתבטא לפני שהממשלה תקבל החלטה בנושא. בעיני זה פחות חשוב מהצעתך. דחינו זאת

שבוע וביקשנו אינפורמציה מנציג הממשלה. כאשר לחצתי על נציג הממשלה ושאלתי האם

הממשלה תקבל החלטה בישיבתה הבאה הוא אמר שהוא לא יכול להגיד שלא - לכן אישרנו

דחיפות ההצעה. האלמנט של הדחיפות הוא הקובע ולא חשיבות הנושא. הנושא שאתה מעלה

הוא נושא בעל חשיבות רבה מאוד. השאלה היא האם שלושה ימים ישנו, אחרת יהיה צורך

לדחות הצעה של חבר כנסת אחר.אני מציע לך להעלות את הצעתך כהצעה רגילה לסדר-היום אשר תידון בכנסת בשבוע

הבא. בא אלי אוזר הרובריס ואמר שאם יחתמו על עסקת החבילה הוא לא יעלה את הצעתו.

אם אתם לא תקפירו על כך שנעשה אבחנה בין נושא כואב ורהוף לבין נושא חשוב ולא

רחוף - נפגע בעבודתה של הכנסת. חבר-הכנסת עטשי, אם אתה היית מעלה הצעה רגילה

לסרר-היום לא הייתי רוצה שאדחה את הצעתך כאשר יגיע תורה בגלל שחבר אחר יגיש הצעה

רחופה לסרר-היום כאשר ההצעה איננה רחופה.
ז י עטשי
פעלתי על-פי התקנון. הצעה רחופה לסדר-היום כאשר יש פגיעה בציבור. אני

רואה פגיעה בציבור. אני מבקש מהחברים, לאור מה שהסברתי, לאשר את ההצעה כרחופה.

אני מוכן להעלות אותה בתחילת השבוע הבא אם השבוע הזה עמוס.

היו"ר מי רייסר;

נאמר לי על-ירי מזכיר הכנסת שהנוהג בוועדת הכנסת הוא שלאחר רברי יושב-ראש

הכנסת ולאחר רברי המערער או בא כוחו מקיימים הצבעה. אני מציע שנאמץ את הנוהל

הזה גם עכשיו. אני מציע שנצביע על הערעור של חבר-הכנסת עטשי.

הצבעה

הוחלט; ברוב של 3 חברים נגר 3 חברים - לרחות את הערעור הנ"ל

היו"ר מ' רייסר!

2. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "סכנת התגברות האבטלה והצורך

למצוא מקומות עבורה למובטלים"

3. של חבר-הכנסת טובי בנושא: "הסכנה לפגיעה בעצמאותו של

המוסר לביטוח לאומי"

אני מבין שיושב-ראש הכנסת התייחס ברבריו לכל הערעורים.
יו"ר הכנסת שי הלל
כל הנושאים שהוחלט לא לאשר רחיפותם נתקבלו מתוך אותו שיקול. הנושאים היו

וזשובים, אבל לא רחופים.
צי ביטון
בהתייחס לרברי יושב-ראש הכנסת, ההצעה של חבר-הכנסת טובי בנושא "הסכנה

לפגיעה בעצמאותו של המוסר לביטוח לאומי" - זה בווראי הנושא הרבלנטי ביותר שיכול

לעלות כהצעה רחופה לטרר-היום. כמו כן נושא "סכנת התגברות האבטלה והצורך למצוא

מקומות עבורה למובטלים". אני מרבר על שני הנושאים. מאותם נימוקים שציין יו"ר

הכנסת בפנינו, אררבה, אני אומר שהווערה הזאת כן צריכה להחליט על ריון רחוף

במליאת הכנסת, כי בנושא הזה היה ריון בכנסת, הרוחות סערו בווערת העבורה והרווחה

של הכנסת וזה היה בעקבות החלטה של הממשלה שכבר החליטה שהיא מתכוונת לאחר את

הגביה של המוסר לביטוח לאומי עם משרר האוצר. לכן זאת הסיבה הטובה ביותר על-פי

נימוקיו של יושב-ראש הכנסת להעלות שני נושאים אלה לדיון רחוף בכנסת, כי הכנסת

עומדת לקבל את ההחלטה הזאת. הדבר הזה יהיה מוחלט וגמור ואז לא תהיה שום טיבה

לבוא ולהציע בכנסת ריון בנושא זה.

לגבי הנושא השני, אני מסכים עם יו"ר הכנסת שהיו ריונים בכנסת בנושא האבטלה,

אבל זה רבר שעובר עלינו יום יום ושעה שעה על כל משפחה מובטלת במרינה הזאת, כאשר

אבי המשפחה לא מוצא עבודה או חי מדמי אבטלה. לבוא ולטעון שהתקיים דיון בכנסת

בשבוע שעבר זה לא עוזה למשפחה. לכן אנחנו מבקשים דיון דחוף בנושא זה במליאת

הכנסת.יו"ר הכנסת שי הלל;

אין מקום לערעור כי עדיין אין החלטה של יו"ר הכנסת והסגניס בנושא זה. אין

החלטה שלילית בנושא. האינפורמציה שנמסרה לנו על-ידי נציג הממשלה היתה שהיו

הצעות בנושא זה, אבל ההחלטה של יו"ר הכנסת והסגנים היתה לשוב ולרון בנושא זה

על-סמך אינפורמציה נוספת שימסור לנו נציג הממשלה.

צי ביטון;

האם ההצעה הזאת תועלה שוב?

יו"ר הכנסת שי הלל;

בשבוע הבא נדון בנושא. ריברתי גם אתמול עם חבר-הכנסת ביטון והראיתי לו

שרווקה בשבוע הראשון הכרנו ברהיפות של הצעה שלו ושל הצעה של וזבר-הכנסת מיערי.

י י שריר;

לא נעים לי להגיר, אבל ער עכשיו יו"ר הכנסת והסגנים היו בסדר.

יו"ר הכנסת שי הלל;

ננסה לתקן את עצמנו.

בנושא הביטוח הלאומי - האינפורמציה שהובאה לפנינו לא סיפקה אותנו ולכן נרון

בנושא בשבוע הבא ותרעו את החלטתנו.

לגבי נושא האבטלה - זה נושא כואב, הכנסת רנה בו בשבוע שעבר במסגרת הריון

בהודעת ראש הממשלה. לכן לא מצאו יו"ר הכנסת והסגנים צורך שענין שנרון בשבוע

שעבר במשך יומיים יידון שוב וידחה הצעות אחרות שהוגשו כסדרן והממתינות לדיון.

צי ביטון;

אין זה עומד בסתירה שהכנסת תשב חצי שעה נוספת ותדון בנושא.

יו"ר הכנסת שי הלל;

הזמן של הכנסת אינו בלתי מוגבל. יש הצעות שלא יועלו לדיון בכנסת בגלל

ההצעות הדחופות.

שי דורון;

כל מערער יצטרך לשבת ביום די עד סוף הישיבה.

היו"ר מי רייסר;

חוחלט; א. ברוב של 4 חברים נגר 3 חברים לדחות את הערעור הנ"ל של

י1בר-הכנסת טובי בנושא; "סכנת התגברות ואבטלה והצורך

למצוא מקומות עבורה למובטלים";

ב. יו"ר הכנסת והסגנים עדיין לא קיבלו החלטה בנושא; "הסכנה לפגיעה

בעצמאותו של המוסד לביטוח לאומי;היו"ר מי רייסר;

4. של חבר-הכנסת אמיר בנושא; "האבטלה הגואה בערי הפיתוח ובארץ

י' ז' אמיר;

אני רוצה לחזק את דברי חבר-הכנסת ביטון מתוך נימוק אחד: ידוע לי שהצעה

דחופה מתקבלת כאשר לא ניתן לדחות אותה לשבוע הבא. אבל יש משא-ומתן להסכם חבילה

עם ההסתדרות. לדעתי ההסכם הזה יכול להביא לגילויים חמורים לפני שהולכים לחתום

על עיסקת חבילה. לכן ראיתי דחיפות בהצעה. למרות כל מה שנאמר שהנושא עולה

לבקרים במליאת הכנסת.

הנושא הזה של הסכם עיסקת החבילה, פתיחת מפעלים חדשים והקצאת כספים - מצדיק

אישור דחיפותה של ההצעה. אפשר להחליט שהיות והשבוע הזה עמוס יועלו אותן הצעות

דחופות בשבוע הבא. אני מקווה שהעיסקה לא תיחתם, כי אחרת לא יהיה צורך בהעלאת

הצעתי לסדר-היום.

היו"ר מי רי יסר;

אם כן אני יכול להבין מדבריך שאתה מסיר את הערעור כרגע ותגיש אותו פעם

נוספת אם עיסקת החבילה לא תיחתם עד סוף השבוע.

יי זי אמיר;

בסדר.

סוכם; חבר-הכנסת אמיר מוותר היום על הערעור הנ"ל ואם יהיה צורך

ישוב ויעלה את הצעתו בשבוע הבא.

היו"ר מי רייסר;

5. של חבר-הכנסת אמיר בנושא; "גורל המלצות ועדת קצב

וגובה שכר הלימוד באוניברסיטאות"

י' ז' אמיר;

הנימוק הוא כפי שיושב-ראש הכנסת אמר, שלא ניתן לדחות את הדיון לשבוע הבא כי

בינתיים עלולים הצדדים לסכם את הנושא ולהחליט על העלאת שכר הלימוד באוניברסיטאות

בהתעלמות מוחלטת מהמלצות ועדת קצב. העליתי את נושא ביצוע המלצות ועדת קצב

במליאת הכנסת ובנושא זה התחייבו כל הצדדים, קרי; הממשלה, האוניברסיטה והסטודנטים

בכתב מפורש. הנושא הועבר לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת אשר הניחה מסקנותיה על

שולחן הכנסת. המסקנות האלה הפכו להיות חלק אינטגרלי של החלטות הכנסת. שם מדובר

במפורש שיש לבצע את כל ההחלטות, כולל שכר לימות והנחות שונות לקטיגוריות שונות

לפי מצב סוציאלי ומקום גיאוגרפי. אנחנו שומעים שיש התעלמות מההמלצות של ועדת

קצב עד כדי כך שהיועץ המשפטי לממשלה העיר הערותיו ואמר שהסכם כזה מחייב את

הצדדים.

לכן, לפני שהממשלה תקבע את שכר הלימוד באוניברסיטאות, אני חושב שצריך

להעלות בדחיפות את הנושא הזה מעל בימת הכנסת ולהזהיר שלא יעשו פלסתר את החלטות

הכנסת. לכן אני רואה דחיפות בהצעה, לפני שתתקבל כל מדיניות שהיא בממשלה.שי יעקבסון;

אם מדובר על מסקנות ועדה - התקנון מאפשר לחבר הכנסת להעלות הצעה לסדר-היום

של הכנסת. בסעיף 111( ב) של תקנון הכנסת נאמר: "בכל מקרה שאין החלסה מראש של

הכנסת לקיים דיון במסקנות הוועדה, רשאית הממשלה להציע לכלול דיון במסקנות הוועדה

בסדר-היום של הכנסת; כמו כן רשאי כל הבר הכנסת, על ידי הצעה לסדר-היום, להציע

לכלול דיון כאמור בסדר היום של הכנסת.".

שי וייס;

זה באמת נושא השוב, רק לא ניסחת אותו כדחוף. אצביע איתך.

יו"ר הכנסת שי הלל;

הכנסת קיבלה הוזלסה לקיים דיון בנושא המוסדות להשכלה גבוהה, דיון הכולל את

הנושא הזה. לכן לא אישרו יו"ר הכנסת והסגנים את דחיפות ההצעה. אין כל טעם לקיים

שני דיונים בנושא הזה בכנסת מאחר ומתקבלת החלטה של הכנסת לקיים דיון בנושא.

נניח שהנושא הזה יועלה לדיון, האם נקיים שני דיונים? חבר-הכנסת אמיר מציע

שיתקיים דיון במליאת הכנסת. רצה המקרה שלפני שבוע נתקבלה החלטה לקיים דיון

במליאת הכנסת בנושא זה. הנושא כלול בסדר היום של הכנסת. אילו הכנסת היתה מסירה

את הנושא מסדר יומה - הייתי מקבל את ההצעה, אבל הכנסת קיבלה החלסה לדון בנושא.

י' זי אמיר;

יש הבדל גדול בין קיום הדיון במליאת הכנסת לבין העלאת הצעה דחופה לסדר-היום

שמיד עוברת לדיון בוועדת החינוך והתרבות ומזמינים את האנשים הנוגעים בדבר.

יו"ר הכנסת שי הלל;

אתה מעלה הצעה לדון בנושא במליאת הכנסת.

י' זי אמיר;

אתה יודע שכוונתי היא שהנושא יועבר לדיון בוועדה. היו נושאים שהעליתי

במליאת הכנסת ושהוחלט לדון בהם במליאת הכנסת והנושא עמד 3 שנים על סדר יומה של

הכנסת ולא הגיע לדיון. דיון במליאת הכנסת הוא עניין לשנתיים-שלוש. הנושא דחוף

מאוד ויש להעביר אותו לדיון בוועדת החינוך והתרבות, לזמן את השר ולהחליט.

היו"ר מי רייסר;

הצבעה

הוחלט; ברוב של 6 חברים נגד 2 חברים - לאשר דחיפות ההצעה הנ"ל

שי וייס;

אני רוצה לנצל את ההזדמנות שיושב-ראש הכנסת יושב עמנו ולהעיר הערה עקרונית

קצרה. לפני חודשים אחדים בדקתי את כל ההצעות הדחופות לסדר-היום של הכנסת הקודמת

מתוך סקרנות ורפורמציה מקצועית שלי. המסקנות שלי הן בערך אלה. מספר ההצעות

המוגשות כדחופות הוא לאין שיעור גדול יותר ממספר ההצעות שאפשר לאשר. אחרי

שעשיתי את כל החישובים - בעיני כל חבר כנסת הנושא שהוא מעלה הוא הנושא הרושוב

ביותר, עיקר השליחות של חבר-הכנסת עטשי היא הנושא שהוא העלה היום - אין שום

אפשרות להיענות לבקשתם של כל חברי הכנסת. ואז מתחילה השרירות. השרירות היא ו

ל-8. לא שמתוך 3 יוצא 2, אלא ו ל-8. זה דבר בלתי אפשרי.בדקתי מי הצליח לחדור. ראשית, חצליחו לחדור אותם חברי כנסת חרוצ:ים במליאה

שכנראה ליו"ר הכנסת היתה נטיה להיטיב עמם: חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו,

חברת-הכנסת נמיר וכו'. אני מבלא לכם מסקנות.

י י שריד;

האם הבאת ברושבון שחברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו ישבה לא רק במליאת הכנסת, אל

גם בישיבות יו"ר הכנסת והסגנים בהיותה סגנית יו"ר הכנסת?

שי וייס;

הערתך לא שייכת לענין, כי בשלוש השנים האחרונות ישבו בראש הכנסת הגברי הכנסת

סבידור, שחל וכהן-אבידב.

שנית, מי שהיה לו כשרון לנסח דחיפות. לו הייתי צריך לתת הצעת נוסת

לחבר-הכנסת עטשי הייתי מציע לו לכתוב; סכנה לפיטוריהם של שלושה דרוזים מן המשטרה

השבוע. נוסח כזה, בתנאי שהוא נכון, ודאי היה מתקבל כדחוף. במקום לכתיב "אבטלה"

צריך לכתוב "פיטוריהם של...". זאת הטכניקה.

אני מציע ליושב-ראש הכנסת לעשות רישום של חברי הכנסת שהצעותיהם הוכרו

כדחופות. ממילא תצטרכו להכריע בין הצעות דחופות וחשובות מאוד לבין הצעות פחות

דחופות וחשובות. צריך לרשום את שמות החברים שאושרו להם הצעות דחופות ולא לתת

להם יותר מדי הצעות, אלא לאפשר גם לחברים אחרים להעלות הצעות דחופות לסדר-היום.

אי גרנות;

יושב-ראש הכנסת העלה נושא עקרוני. אס יש הערות לגבי הנושא הזה נדמה לי

שטוב שהערות קצרות תשמענה בנושא הזה. אני רוצה להעיר מספר הערות.

היו "ר מי רייסר;

אני מכיר את גישתו של יו"ר הכנסת ולמרבית הפלא גישתי זהה לגישתי ואולי אף

תרחיק לכת לגבי כל ההליכים הללו. אני לא מציע שהיום נדון בנושא תזה, כי לא

הגענו לסדר היום שלנו. את הדיון העקרוני נקיים עם כל הזמן הדרוש לכך.

אי גרנות;

האם יושב-ראש הכנסת יהיה נוכח בדיון?

היו"ר מי רייסר;

אני בטוח.

אי גרנות;

אני מקבל את הצעתך.

היו"ר מי רייסר;

סוכם; לקיים דיון נפרד בנושא העקרוני שהעלה יושב-ראש הכנסת

בנושא אישור הצעות דחופות לסדר-היום.היו"ר מי רייסר;

אני מציע לסדר היום של הישיבה: נחליט בשאלה איזו ועדה תדון בנושא "אתא";

לאחר מכן נדון בבקשת חברת-הכנסת דורון בנושא הקצאת הזמן לדיון בהודעת הממשלה

בנושא הרצח בכרמיזן, נקיים חמש דקות התייעצות סיעתית ונחזור על ההצבעה; אחר-כך

נתחיל את הדיון בפניית תברת-הכנסת סו לו דר בדבר נטילת תופש תנועה בתחום המדינה

מחבר-הכנסת מאיר כהנא. לפני כן, כבר עכשיו, אני מבקש חוות דעת הוועדה על הצעת

חברת-הכנסת סולודר לעתונות.

י' שריד;
לסדר-היום של ישיבת הוועדה
אני מניח שלא נגיע לסעיף בנושא חבר-הכנסת כהנא

לפני השעה 10.30. יש ועדת חוץ-ובטחון עם ראש הממשלה. הסבנו תשומת לב יו"ר

הוועדה לכך. אני מציע שדיונים כאלה יתקיימו ביום שני כאשר אין ועדה נוספת לחברי

הוועדה. אני נוגע בדבר וצד מעוניין בדבר. אני מבקש שנקיים דיון שייפתח בנושא

הזה. נקיים ישיבה מיוחז-ת ביום שני הבא.
היו"ר מי רייסר
אני מקבל שנקיים ישיבה ביום שני הבא.
עי סולודר
האירועים הרבה יותר חזקים מאתנו. הנושא עלה מזמן. מתוך כך שהכנסת לא

יכלה לבחור את יושבי ראש הוועדות שלה הנושא נדחה עד עתה. הנושא דחוף לדיון.

אינני' חושבת שהנושא ימוצה בישיבה אתת.
י י שריד
זה דיון רציני. אי-אפשר לפתוח בו עכשיו.
עי סולודר
כאשר שקלתי אם להעלות אותו במליאה או בוועדה חשבתי להעלות אותו בוועדה כי

הנושא דורש דיון רציני. לא יהיה מן הנכון לדחות הדיון בנושא. אילו היתה ישיבה

נוספת של ועדת הכנסת מחר - הייתי מסכימה לדחיית הדיון למחר.
אי גרנות
האם אפשר לקיים חיום ישיבה שניה? ,
היו"ר מי רייסר
אפשר. בשעה 13.00.
שי דורון
היות ויש ישיבת ועדת חוץ ובטחון בהשתתפות ראש הממשלה אני מבקשת מיו"ר

הוועדה לא לעבור לנושאים אחרים.
היו"ר מי רייסר
בסדר, נסגור את הישיבה ונמשיך אותה בשעת 13.00. כל הנושאים נשארים פתוחים.
הוחלט
לקיים ישיבה נוספת של ועדת הכנסת היום בשעה 13.00

הישיבה ננעלה בשעה 10.08

קוד המקור של הנתונים