ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 06/06/1988

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא אגרת למורים מטעם אגף החינוך הדתי במשרד החינוך - מאת ח"כ ח' רמון; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים: שידורי מבט במוצ"ש, ה' בטבת התשמ"ח בהפגנת שלום עכשיו מול בית ראש הממשלה - מטעם חבר-הכנסת א' ורדיגר; ושידורים בטלוויזיה הפוגעים בדמותה ובשמה הטוב של המדינה, מאת חבר-הכנסת א' ח' שאקי

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעיפרוטוקול מס' 3/3

מישיבת ועדת החינוך והתרבות, מיום ב', כ"א סיוון התשמ"ח

6 ביוני 1988, בשעה 11.00

נכחו;

חברי הוועדה;

ני רז - יו"ר

פי גולדשטיין

אי ולדמן

יי יוסף

מוזמנים;

ח"כ אי ורדיגר

ח"כ חי רמון
מזכירת הוועדה
די פלר

רשמה;

טי קוטלר
סדר היום
1. מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים: שידורי מבט

במוצ"ש, ה' בטבת התשמ"ח בהפגנת שלום עכשיו מול בית

ראש הממשלה - מטעם חבר-הכנסת א' ורדיגר; ושידורים

בטלוויזיה הפוגעים בדמותה ובשמה הטוב של המדינה, מאת

חבר-הכנסת א' ח' שאקי.

2. מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא אגרת למורים מטעם אגף

החינוך הדתי במשרד החינוך - מאת ח"כ חי רמוןהיו"ר ני רז;

אני פותח את הישיבה.

את ישיבת היום נקדיש לאישור מסקנות הועדה בנושאים שונים

שעלו על סדר היום והועברו אלינו ממליאת הכנסת. הנושא הראשון בו נדון הוא בנושא

אגרת למורים מטעם אגף ההינוך הדתי במשרד החינוך, שהועלתה על ידי ה"כ חי רמון

ביום 18 במאי 1988.

די פלר;
אקרא את הצעת המסקנות בנושא הנ"ל
מליאת הכנסת העבירה לדיון בוועדה הצעה לסדר היום בנושא

האמור. הוועדה שמעה דברים מפי יו"ר המזכירות הפדגוגית של משרד ההינוך והתרבות,

מנהלי האגף לחינוך ממלכתי דתי ומנהלי היחידה לחינוך למוקרטיה ודו-קיום במשרד

החינוך.

באגרת למורה מסי 3 שהוצאה על ידי היחידה לחינוך לדמוקרטיה

בחינוך הדתי נמצא הקטע הבא אשר הווה את עילת הגשת ההצעה לסדר היום למליאת הכנסת:

"בינינו אנשים המנסים להשפיע ברגשי חמלה ורחמים על גורמים

עוינים המתנכלים לקיומנו. באויב הם מגלים את מיטב הסגולות ואילו בנו, ביושבי

הארץ בערים, במושבות, בקיבוצים-, בהתנחלויות ובחיילי צה"ל, הם מגלים את המדכאים

והכובשים. לאנשים אלה חסרה ההכרה בצדקתנו המוחלטת. הם לוקים בשנאה עצמית והזדהות

עם אוייב עמנו שיש לה היסטוריה בתולדות עמנו אצל כאלה שהתפרקו מכל זיקה יהודית.

מלשינים ומומרים אלו היו מוכנים להמיר את הדת היהודית באמונה הנוצרית או

בקומוניזם. ההיסטוריה היהודית אינה יודעת מקרים של יהודים יראי שמיים ושומרים

מצוות שעברו למחנה האויב. טלית, תפילין ודבקות במורשת ישראל אינה מתיישבת עם

הזדהות עם מחנה האויב, עם אלו המבקשים לחסל את העצמאות היהודית ואת הזהות

היהודית. דבקות במורשת ישראל מתיישבת עם "כל ישראל ערבין זה בזה".

בעל ההצעה לסדר היום טען בוועדה כי קטע כזה, בכיוון כזה

בחינוך הממלכתי הדתי גורמים להקצנה של הנוער ולנטיתו לשלול את ערכי הדמוקרטיה.

הוא טען כי הודעת ראשי החינוך הדתי כי במסגרותיהם לא יעודדו מפגשים עם תלמידים

ערבים - גורמים להסתגרות ולהגברת השנאה בין העמים.

כמו כן טען כי קיימת בקטע זה האשמה חמורה ביותר, גובלת

בהסתה נגד אנשים ותנועות שעמדתם הפוליטית מדגישה את הצורך בהידברות עם הערבים,

בפשרה אתם וכאלה שבשאלות היחס לדת מגלים עמדה קיצונית חילונית.

הוועדה למדה לדעת כי לחינוך הממלכתי דתי יש אוטונומיה מלאה

בנושאים רעיוניים ומוסריים, וכי בתכנית "האשכולות" של היחידה לדמוקרטיה של משרד

החינוך המפגישה מחנכים יהודים וערבים, חילוניים ודתיים, משתתפים רק שלושה בתי

ספר של הזרם הממלכתי דתי מתוך 76 בתי ספר המשתתפים בתכנית כולה, והמנהלים של בתי

הספר הממלכתי דתי זקוקים לאישור החמ"ד כדי להשתתף במיפגשים.
להלן מסקנות הוועדה
1. הודעת שר החנוך והתרבות על הגברת החינוך לדמוקרטיה

ולדו-קיום במערכת החינוך מחייבת את מסגרות חמ"ד.

הוועדה מבקשת מהנהלת חמ"ד להקפיד כי מדיניות המשרד תתבצע
בבתי הספר
הן לגבי מפגשים עם מחנכים ערביים, הן לגבי חינוך לסובלנות כלפי האחר

והשונה והן לגבי ערכי היסוד הדמוקרטיים וההומניים של מדינת ישראל כפי

שמשתקפים במגילת העצמאות.2. הוועדה רושמת לפניה בסיפוק את הודעת מנהל ההינוך

הממלכתי דתי כי הנהלת חמ"ד מסתייגת מפירסום הקטע "קירוב לבבות", וכי הנושא

יפורסם בצורה שונה ומתאימה.

3. הוועדה מבקשת לציין כי בקטע עליו נסוב הדיון משתמעת

במפורש הסתה נגד קבוצות אוכלוסיה, דבר שהוא בגדר עבירה על החוק. במיוחד רואה

הוועדה ברוומרה אתה עובדה כי קטע כזה מופיע בפירסום שעניינו הוא חינוך לדמוקרטיה.

אחריות על מניעת פירסומים בהם קיימת הסתה חלה על ראשי מערכת החינוך הממונים על

הוצאות החבורות; החוזרים ותכניות הלימודים.

אי ולדמן;

האם מר הדני הסכים לכך?

היו"ר ני רז;

הוא הסכים שזה לא בסדר.

אי ולדמן;

שזו הסתה? שזה לא בסדר אני מבין, אבל שזו הסתה?

היו"ר ני רז;

את זה אנחנו קובעים. הוא צריך להסכים לזה?

אי ולדמן;

אני רואה את הקטע עליו מדובר, ושאלתי היא מי הם "מומרים

ומלשינים"? האם הכוונה לאלה שמדובר עליהם קודם?

היו"ר ני רז;

זה הענין.
פי גולדשטיין
האם הפתיח לא יוצר מצב שלא רצינו בו? אני מציע להוסיף

בסעיף 1 את המשפט: "כפי שהיא מחייבת את כל מערכת החינוך".

היו"ר ני רז;

אני מסכים.

אי ולדמן;

בסעיף ו אני מציע להוסיף "הן לגבי מיפגשים של

מחנכים יהודיים עם מחנכים ערביים" וגוי.

היו"ר ני רז;

אני מסכים לכך.

אי ולדמן;

לא הוספתם מחנכים חילוניים ומחנכים דתיים.

היו"ר נ' רז;אני מוכן להטיף.

פ' גולדשטיין;

לגבי טעיף 4, האם צריך לומר "חותמתם" או "חותמם"?

היו"ר ני רז ;

צריך לכתוב "חתימתם".

אי ולרמן;

לא הייתי אומר ששם משתמעת המפורש הטתה נגד קבוצות. הדבר

העיקרי הפגום בקטע זה הוא שיש כאן הכללה. דבר שני, המושג "מומרים" ודאי אין

לו מקום. לא הייתי משתמש בשתי המלים "מומרים ומלשינים". לדעתי יש לצערי בתוך

הציבור היהודי ובין הפוליטיקאים, כאלה שגורמים נזק גדול לעם ישראל, אבל יש

אחריות למושגים האלה ולא אני הקדוש ברוך הוא הדן אותם.

"משתמעת במפורש הטתה" - צריך לעדן את זה במשהו.

יי יוסף;

אני מצטרף לדברים של הבר-הכנטת ולדמן. אולי נמתן זאת.
היו"ר ני רז
נעבור עתה להצעת המטקנות הבאה של חברי הכנסת ורדיגר ושאקי,

אחר כך נחזור להצעה בה אנו דנים.

אי ורדיגר;

אינני חבר הוועדה, והשאלה אם אני יכול להציע הצעת מטקנות

משלי.

היו"ר ני רז ;

לא. לומר את דעתך, כן.
די פלר
אקרא את הצעת המטקנות בהצעות לטדר היום של חברי הכנטת
ורדיגר ושאקי
הוועדה שמעה דברים מפי חברי הנהלת רשות השידור.

המציעים טענו כי בהפגנת "שלום עכשיו" מול בית ראש הממשלה,

ביום הי בטבת תשמ"ח ה-26.12.87 טיקרה הטלויזיה בהרחבה דברים אנטי ישראליים שיש

בהם פגיעה ברגשות לאומיים מפי המפגינים.

להלן מטקנות הוועדה; ו. במשך עבודת הכנטת ה-11 הגיעו

לוועדת החינוך והתרבות 8 הצעות לטדר יום בנושאים הקשורים לביקורת על טיקור

אירועים או הקרנת תכניות בטלויזיה הישראלית. הוועדה חוזרת ומבקשת מחבריה ומשאר

חברי הכנטת, לא להתערב בשיקולי עריכה של הממונים על המשדרים ולהקפיד ולקיים את

חוק רשות השידור תשכ"ה-965ו טעיף 4 הקובע כי: "הרשות תבטיח כי בשידורים יינתן

מקום לביטוי מתאים של השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור ותשדר אינפורמציה

מהימנה".אי ורדיגר;

ההצעה מאד סתמית, כמעט שלא מתייחסת לנושא מחוץ לכותרת. אני

רוצה להגיד שהוועדה קובעת שלא היה מקום לסקר את האירוע כאשר קצין צה"ל מביע אח.

דעתו בנושא פוליטי בהפגנה.

היה מדובר בסגן אלוף שקרא שיר שהוא שיר של איניתפאדה, אנטי

יהודי, אנטי ישראלי, אנטי לאומי, והטלוויזיה יתנה לזה התייחטות מעבר למקובל.

נתנו את כל השיר. בהצעת המסקנות אין שום התייחסות לענין. אתם לוקחים את סעיף

החוק והעתקתם אותו, ולחברי הכנסת אסור להביע דעה.

היו"ר ני רז;

לא במסקנות הוועדה. הנושא עלה כבר שמונה פעמים.

תכתוב מכתב למנהל הטלוויזיה. תכתוב מכתב כחבר כנסת.

אי ורדיגר;

חבר כנסת לא צריך לכתוב מכתב למנהל הטלוויזיה ולקבל חשובה

מעליבה בסגנון שלו.

היו"ר ני רז;

תכתוב לשר החינוך. הוא הממונה. אנחנו צריכים להזהר להגיד

להם שפה נתנו ביטוי יתר ופה פחות. שאנחנו נקבל החלטה שמגנה או תומכת בשידורים,

זו התערבות יתר ואין לזה סוף.

אי ורדיגר;

אני לא חבר ועדה, אבל יש חברים שיכולים לאמץ את ההצעה שלי.

אי ולדמן;

אני אף פעם לא הסכמתי לכך כאילו אין לוועדת חינוך זכות, או

אפילו חובה, לומר את דעתה כשרשות השידור אינה פועלת לפי החוק. החוק אומר

שבשידורים יינתן ביטוי מתאים להשקפות ודעות שונות. מותר, חובה, על ועדת חינוך

אם היא חושבת שהם לא עונים על החוק או יש סטיה לכאן או לכאן, לומר את דעתה.

יכולה גם להיות דעה שכיוון שיש נציגים מכל החוגים הפוליטיים וכל אחד יראה זאת

כפי שהוא רואה, אתה כיו"ר הוועדה יכול לומר שיותר טוב לא להתערב.

אני לא מבין את נוסח הצעת ההחלטה. אתה מדבר על כך שהוועדה

חוזרת ומבקשת מחבריה ושאר חברי הכנטת לא להתערב בשיקולי עריכה של הממונים על

המשדרים ולהקפיד לקיים את חוק רשות חשידור. שחברי כנסת יקיימו את חוק רשות

השידור?

היו"ר ני רז;

לא. הרשות. אפשר לשנות כאן.

אי ולדמן;

הייתי מוסיף; "לאור התלונה של חברי הכנסת ורדיגר ושאקי,

שהועלתה לסדר היום ולאור תלונות דומות מצדדים שונים ולעתים מנוגדים, שאנחנו

שומעים מדי פעם, נקראת הנהלת רשות השידור להקפיד על קיומו של סעיף זה בחוק".

אז לפחות מתייחסים להצעה ויש קריאה.היו"ר נ' רז;

בסדר.

די פלר;

את הסעיף 1 נשאיר. הפסוק השני, במקום "הוועדה חוזרת

ומבקשת" נשאר גם הוא. ואז נוסיף סעיף שלישי "לאור תלונותיהם...".

החלט לקבל את הסיכום בתיקונים הנ"ל
היו"ר נ' רז
אנחנו חוזרים להצעות הסיכום בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת

חיים רמון.

יי יוסף;

אני חושב שהנוסח הזה חריף וקיצוני, לפי רוח הזמן.
ח' רמון
זה מנוסח במתינות. זוהי הסתה ברורה ומכוונת. זו האמת.

יי יוסף;

צריך לתלות אותו על עמוד.
ח' רמון
לא לתלות על עמוד אבל לסיים את תפקידו ויפה שעה אחת קודם.

אולי צריך לשקול להעמיד אותו לדין.

אי ולדמן;

המלים "משתמעת במפורש הסתה" אינן במקומן לדעתי. צריך מלים

אחרות. יש כמה פגמים בקטע שאליו אתה מתייחס. הדבר החמור ביותר זו ההכללה. שנית,

המלים "מלשינים ומומרים".

ח' רמון;

אני מציע לאמץ את דברי שר החינוך על הדני.

יי יוסף;

אתה לא חבר הוועדה.
ח' רמון
אני מיד מסדר שאני מחליף של חבר המערך.

היו"ר ני רז;

לצערי אני נאלץ לנעול את הישיבה. נמשיך בדיון בישיבה אחרת.
ח' רמון
אני אתנגד למסקנות שאינן מתייחסות לשאלה האם ניתן להמשיך

בענין זה או לא.יי יוסף;

אי-אפשר להרוג בן אדם.

חי רמון;

אני לא הצעתי להרוג אותו, אלא שלא ימלא את תפקידו.

היו"ר ני רז;

זכות ההסתייגות שמורה לך. אתה לא הבר הוועדה.

הי רמון;

אני בזה הרגע חבר הוועדה. אני ממלא מקום של מישהו מסיעת

המערך, אין בעיה.

די פלר;

אנחנו יכולים לקיים את הישיבה הבאה מחר ב-12.30.

- הישיבה ננעלה בשעה 11.35 -

קוד המקור של הנתונים