ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 22/03/1988

ממצאי סקר לבדיקת עמדות פוליטיות וחברתיות בקרב בני נוער (הצעה לסדר היום של חה"כ ע' סולודר - י"ב בחשוון התשמ"ח - 04/11/87); נספח למסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים; תמיכת נוער בארגוני טרור ומערכת החינוך (הצעה לסדר היום של חה"כ ב' בן-אליעזר - י"ח בתמוז התשמ"ז - 15/07/87)

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב רביעי-נוסה לא מתוקן-פרוטוקול מס' 298

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

מיום ג', ד' בניסן התשמח - 22.3.88 - בשעה 17.00

נוכחים - חברי הוועדה.- ני רז - היו"ר
מזכירת הוועדה
די פלר
הקצרנית
יי הובב
סדר היום
מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים הבאים: 1. תמיכת הנוער בארגוני סרור ומערכת החינוך

(הצעה לסדר היום של חה"כ בי בן-אליעזר)

2. ממצאי סקר לבדיקת עמדות פוליטיות וחברתיות

בקרב בני נוער (הצעה לסדר היום של חה"כ

ע' סולודר).היו"ר ני רז;

אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות. אנו מאשרים את הטיוטה של מסקנות
הוועדה בנושאים הבאים
ו. תמיכת נוער בארגוני טרור ומערכת החינוך (הצעה לסדר היום של חה"כ

ב' בן-אליעזר - י"ה בתמוז התשמ"ז - 15.7.87)

2. ממצאי סקר לבדיקת עמדות פוליטיות וחברתיות בקרב בני נוער (הצעה

לסדר היום של חה"כ ע' סולודר - י"ב בחשוון התשמ"ח - 4.11.87)

(קורא את נוסח הטיוטה).

(ראה בנטפח את הנוסח המאושר, כולל סיכום דיוני ועדת החינוך והתרבות בנושא: המחנך

הערבי בתנאי קונפליקט).

. . .

(הישיבה נבעלה בשעה 17.45)הכנסת

מסקנות ועדות

הכנסת האחת-עשרה

מושב רביעי

מסי 63

מסקנות ועדת החינוך והתרבות
בנושאים
ו. תמיכת הנוער בארגוני טרור ומערכת החינוך -

הצעה לסדר יום של ח"כ בנימין בן-אליעזר

(י"ח בתמוז תשמ"ז - 15.7.87)

2. ממצאי סקר לבדיקת עמדות פוליטיות וחברתיות בקרב

בני-נוער - הצעה לסדר יום של ח"כ עדנה סולודר

(י"ב בתשווו תשמ"ת - 4.11.87)

מליאת הכנסת העבירה לדיון בוועדת החינוך והתרבות ההצעות לסדר היום בנושאים

הנ"ל.

הוועדה דנה בנושאים אלה במהלך ארבע ישיבות עם מחנכים במגזר הערבי ובמשך שלוש

ישיבות עס מחנכים וחוקרים במגזר היהודי.

בפני הוועדה הונתו סקרים שהכינו מוסד סאלד ומכון ואן-ליר בנושאים האמורים.

הוועדה למדה לדעת כל עוד לפני הארועים האחרונים ביהודה ושומרון וברצועת עזה,

בהם היתה מעורבות רבה של תלמידים ערביים בהפגנות אלימות, היה הנוער בבתי הספר

העבריים בארץ קיצוני יותר בעמדותיו מאשר ציבור המבוגרים. הסקרים שנעשו בקרב בני

נוער מעידים כי נוער שמודעותו לנושאי הדמוקרטיה גבוהה יותר, נוטה פתות לדעות

קדומות מאשר מנוער אהר. בבתי הספר בהם אין חינוך או עיסוק כל שהוא בנושאים

הקשורים לדו-קיום ולדמוקרטיה - יש פתות סובלנות בעמדות הנוער וגם נטיה לקיצוניות.

הסקרים מוכיחים כי מעורבות חינוכית יכולה לשנות עמדות בקרב בני נוער.הוועדה למדה כי קיימת מבוכה דבה בקרב ציבור המחנכים הערבים והיהודים באשר

לצורך בפתיחת נושאים פוליטיים בכיתה ובאשר לאופן בו יש לדון על נושאים אלה, מבלי

שהמורה יתפש ככופה את עמדותיו האישיות. בעיקר המורה הערבי חושש מפני תוצאות

שעלולות להיות לדיון פוליטי יזום על ידו הן מצד הרחוב הערבי וחן מצד השלטונות.

סיכום הדיון עם המחנכים הערביים מצורף למסקנות אלה כנספח.

להלן מסקנות הוועדה

ו. ועדת החינוך והתרבות של הכנסת מבקשת את משרד החינוך והתרבות להגביר את לימודי

המקצועות המקנים ידע בנושאים הקשורים לחוק ומשטר, להללכים רמוקרטילם,

למאורעות, לסמלים, לרעיונות ולאישים, שמילאו תפקיד בהתרחשויות הסטוריות.

2. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להרחיב את המסגרות השונות בהן עוסקים התלמידים

בדיונים בנושאים הנ"ל, במפגשים בין אוכלוסיות שונות, בקריאת עיתונים,

בסמפוזיונים וכדומה.

3. הוועדה סוברת שיש להרחיב את המסגרות להכשרת המורים ולהשתלמויות כדי להקנות

לכל מורה כלים ומיומנויות להעלאת נושאים פוליטיים בבית הספר,

4. הוועדה מבקשת ממשרד העבודה והרווחה לפתח כלים במערכות הלימוד של נוער הלומד

במגמות טכנולוגיות שונות להתמודדות עם היחס לערבים. הוועדה מצביעה על ממצאים

המעידים כי נוער הלומד במסגרות חניכות מתייחס לערבים בעיקר במישורים

אמוציונליים ולכן פיתוח כלים דידקטיים להתמודדות במשורים אלה עשוי לגרום

לשינוי עמדות בקרב נוער זה.

5. הוועדה מזכירה לציבור המתנכים כי את הידע והקשר האישי הקשורים ביחס לערבים יש

להשתית על ערכי היסוד של מגילת העצמאות, על שוויון מלא של כל האזרחים בפני

החוק ועל חופש מלא של הפולחן הדתי, של התרבויות השונות במרינה, על דו-קיום

בשלום ביו שונים וזכות להשתייך לקבוצה שהיא מיעוט.

הוועדה מניחה מסקנות אלה על שולחן הכנסת ומבקשת משר החינוך והתרבות ושר

העבודה והרווחה להשיב עליהן תוך שלושה חדשים

23 במרס 1988

מצורף למסקנות נספח מס' 1נספח למסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים;

1) תמיכת הנוער בארגוני טרור ומערכת החינוך -

הצעה לסדר יום של ח"כ ב. בן-אליעזר

2) ממצאי סקר לבדיקת עמדות פוליטיות ותברתיות בקרב

בני-נוער - הצעה לסדר יום של ח"כ ע. סולודר

סיכום דיוני ועדת החינוך והתרבות
בנושא
המחנך הערבי בתנאי קונפליקט

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת קיימה 4 ישיבות בנושא: המחנך הערבי בתנאי

קונפליקט. בישיבות נטלו הלק מחנכים ומנהלי בתי ספר ערביים רבים; נציגי משרד

החינוך; נציגים ערבים ממרכז השלטון המקומי; נציגי הסתדרות המורים וארגון

המורים.

בדיונים אלה נגולה תמונה קשה של מחנכים במגזר הערבי הנתונים בקונפליקט פנימי

בין היותם אזרחי מדינח-ישראל החיים על פי חוקיה וממלאים בה חובותיהם כאזרחים

נאמנים ושווי-זכויות, לבין חיותם בני העם הערבי והדת המוסלמית ובתור שכאלה יש להם

קשרים רוחניים ורגשיים עמוקים עם אחיהם הערביים שבשטחי יו"ש וחבל עזה ועם בני עמם

שבארצות השכנות שרובן נמצאות עשרות שנים במצב מלחמה עם ישראל.

עובדה זו, מלווה במתח מחמיד הנובע מאי-אמון, לעתים בלתי-מודע, במחנך הערבי

מצד החברה היהודית וכן מצד החברה הערבית בה הוא מחנך ואליה הוא משתייך - כלפי

המדינה ומוסדותיה - כתוצאה מהסכסוך המתמשך בין ישראל לשכנותיה.

במצב זה - מתקשה המחנך הערבי להתמודד עם שאלות פוליטיות שונות שעצם הטיפול

בהן במסגרת ביה"ס מצריך מידה גבוהה של אחריות, הגינות, ידע ואומץ. גם התשש שמא

יואשם ע"י השלטונות בהסתה לאומנית - מביאה מחנכים רבים להמנעות למטפל בשאלות

פוליטיות דבר שיש לו תשיבות גבוה ביותר, דווקא בימים של משבר חריף ומחריף.

נושא שני שנדון בישיבות אלה בהרחבה היה תכניות הלימודים וספרי הלימוד

במקצועות השונים ומידת התאמתם לצרכי אוכלוסייה התלמידים הערבים. הוברר בישיבות,

כי תכניות רבות, מעודכנות ומשופרות, וחמר לימוד הולם - שמעובד במשרד החינוך לצרכי

המגזר הערבי - אינם מגיעים כלל או מגיעים באחור רב לבתי הספר הערביים. כך נוצר

מצב שחומר הלימודים הנלמד בבתי הספר הערביים הוא, במקרים רבים - מיושן ובלתי

מתאים. בעיקר בולט הדבר במקצועות ההסטוריה והספרות. פרקים ויצירות שיש בהם

../2ביטוי הולם לצרכים הרוחניים והרגשיים של התלמידים הערביים, מן הבחינה התרבותית

והלאומית - אינם באים לידי ביטוי מספק בתכניות הלימוד וגם חמרים מן הספרות

והתרבות העברית הנלמדים בביה"ס הערבי בחלקים נרחבים - אינם הולמים את צרכי החינוך

של התלמידים.

המורים הערביים שברובם הם בעלי השכלה אקדמאית והכשרה טובה וכן התלמידים -

מתקשים ללמד חומר שאינו כתוב בלשון-האם (ערבית), וחלק ניכר ממנו אינו נקלט - כך

גם במקצועות העברית וכד גם במקצועות המדעים. מצב זה מחייב פעולה מיוחדת של שפיור

ותיקון מצד משרד החינוך.

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת סיכמה את דיוניה בקריאה אל המתנך הערבי לבל

ישתמט מלהעלות בכתה נושאים חברתיים ומדיניים בהם מתלבטת המדינה והציבור הערבי

בתוכה. חשיבות מיוחדת לכך ישנה דווקא בתנאי משבר ומתח. עליו לדון עם תלמידיו

בשאלות השעה באורח אחראי ושקול, כאזרח נאמן למדינה ומחנך ואדם הנאמן למצפונו

ולתפקידו. במקרים של איומי פיטורים, אם ישנם או יהיו כאלה, מצד רשויות הבטחון -

עקב פעילות כזו - אל יהסס לעמוד על זכותו וחובתו האזרחית ויפנה לרשויות המשפט או

לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת עצמה.

הוועדה תובעת ממשרד התחינוך והתרבות לתגבר את היחידה לתכניות לימודים לערבים

ואת מערד הפיקוח. וההנחייה - כך שיוכלו לעבד תכניות מתאימות ומעודכנות למערכת

החינוך הערבי, שתענינה לצרכיהם הו כתלמידים הן כערבים. חשיבות מיוחדת רואה

הוועדה בהעברת החומר החדש אל הכתה תוך זמן סביר, ובהבטחת השימוש בו. על משרד

החינוך לקיים השתלמויות יסודיות ורצופות למחנך ולמורה הערבי על-מנת להכיך ולעודד

אוחו הן למשימות החינוכיות המורכבות והרגישות שלו כמדיין עם הילדים בשאלות החברה

והמדינה והן כמנחיל השכלה וידע לחניכיו.

הוועדה הקימה צוות מיוחד ללווי ומעקב בנושאים אלה.

ירושלים, כ"ט בשבט התשמ"ח

17 בפברואר 1988

קוד המקור של הנתונים