ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 09/03/1988

חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשמ"ח-1988

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב רביעי-נוסח לא מתוקן-פרוטוקול מס' 293

מישיבת ועדת החינוך ותרבות

מיום ד', כ' באדר התשמח - 9 במרץ 1988 - שעה 14.30
נוכחים - חברי הוועדה
נ' רז - היו"ר

שי אלוני

אי סרטני

מי פלד
מוזמנים
אי בריק - משרד החינוך והתרבות

גבי די לחמן-מסר - משרד המשפטים

גבי כי שלום - רשות השידור
היועץ המשפטי
מי בוטון
הקצרנית
יי חובב
סדר היום
חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשמ"ח-1988.היו"ר נ' רז;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות. ישיבה זאת נועדה להתייחס
להצבעות על
חוק רשות השידור (הוראת שעה), התשמ"ח-1988

שהוא הנושא שעל סדר היום, ואשר עניינן להסמיך את ועדת הכספים של המליאה הקיימת

לטפל בהכנת תקציב הפיתוח של רשות השידור לשנת 1988.

כזכור בישיבה הקודמת הועלו על ידי חברי הכנסת מתי פלד ומיכאל איתן

הסתייגויות להצעת החוק כפי שהיא מנוסחת כאן שמתייחסת אך ורק לאישור התקציב, ואני

טענתי וכן חברים אחרים טענו שההסתייגויות האלה הן ענין אחר, מה שנקרא נושא חדש.

באשר לסוגיה אם זה נושא חדש או לא - פנינו לוועדת הכנסת שתקבע, וועדת הכנסת החלה

לדון בזה ואז כשעמדו ממש לפני החלטה סיעת הליכוד ביקשה התייעצות סיעתית ואנו

התפזרנו. חשבנו לקיים ישיבה וגם קבלנו זימון לוועדת הכנסת ביום שני הקרוב

לשמיעת ההסתייגויות ולהצביע אם זה כן נושא חדש או לא.

בינתיים קבלתי הבוקר מכתב מאחד המסתייגים, חבר הכנסת מיכאל איתן, שאומר
בקטע ממנו
אני מוחק בזאת את כל הסתייגויותי מהצעת החוק ומסיר אפילו צל-צלו של

ספק כאילו קיים קשר כלשהו בין נושא של קבלת החוק הזה לבין איזה ענין שישנו ברשות

השידור - בירור, משפט, עם אחד הכתבים. הקטע המעניין אותנו הוא שהוא מסיר את כל

הסתייגויותיו.

המסתייג השני, חבר הכנסת מתי פלד, יש לו שתי הסתייגויות שלפי מיטב שיקולי

וגם לפי התייעצות עם היועץ המשפט הן כן שייכות לגוף החוק הזה ואינן נושא חדש. על
כך, סדר הדיון יהיה כזה
אנחנו נקרא את ההסתייגויות ולאחר מכן נצביע בעד ונגד.

אפילו הן נופלות יש לו זכות במליאה לנמק את ההסתייגויות ולנסות לשכנע אח המליאה

לקבל אותן.
מי בוטון
אני קורא את ההצעות של חבר הכנסת פלד לתיקון החוק:
לשם החוק
חוק רשות השידור (הוראת שעה)(העברת סמכויות הוועד המנהל), התשמח-1988.

לסעיף 1 : הוראת שעה 1 (א) עד שיאושר תקציב רשות השידור לשנת הכספים 1988

כנדרש בהוק רשות השידור התשכה-1965 יעמיד אוצר המדינה לרשותה של רשות השידור

בתחילת כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מקציב לשנת הכספים לשנת 1987.

(ב) רשות השידור תחזיר לאוצר המדינה לאחר שאושר התקציב כל סכום

שקבלה לפי סיף קטן(א), בצירוף הפרשי הצמדה ורבית כמשמעותם לפי סעיף 1 לחוק פסיקת

רבית והצמדה התשכא-1961.

לסעיף 2 : למחוק את הסעיף.

אלה ההצעות של חבר הכנסת מתי פלד ואותן יש להעמיד להצבעה.
שי אלוני
אם דנים בזה, אני מבקשת להשמיע הערה.
היו"ר ני רז
חשבתי שנצביע וניתן לו אפשרות לדבר במליאה.ש' אלוני;

אני מצטערת שהמשפטנים לא שמו לב לכך שהיתה הצעה של חבר הכנסת וירשובסקי

שהיתה בקנה אוזד עם ההצעה שנשמעה פה מהבר הכנסת מתי פלד, אם כי בדרך אהרת. במקום

לההיות ועד מנהל שאיננו הוא הציע שתאושר לרשות השידור אגרה לפי התקציב שהיה בשנה

הקודמת אם ההצמדה הנובעת.

הייתי משלבת את שתי ההצעות ואומרת: גם זה יינתן להם בשלבים של אתת לשלושה

חודשים. אני לא צריכה שום ועדות, אני אומרת שיועמד לרשותם התקציב כפי שהיה בשנה

שעברה לצורך האגרה בצמוד לאינדקס, והתקציב הזה יתעדכן אחת לשלושה חודשים אלא אם

כן תוך כדי כך יהיה חוק אחר.

אני מבינה שאנחנו נמצאים כבר בסוף הדיון. אם נצביע על ההסתייגויות של חה"כ

פלד - אני אמנע.

פה היתה פרוצדורה קצת לקויה, כי בדרך כלל הסתייגויות שמובאות במליאה, כפי

שהיה במקרה הזה, צריכות להיות פה על השולחן. האמת היא שאם לא היינו בלחץ של זמן

עם כל ההסטוריה והחשש שלי ששוב חבר הכנסת מיקי איתן יביא לנו 'משהו מן ההפטרה'

אז הסדר הטוב היה ללכת להצבעה שלו פלוס ההגבלה שהוצעה. הואיל וזה לא הובא, ואני

מודה שהחשש שלי ושל היושב-ראש הוא חשש אמיתי - אז אני אמנם לא מצביעה נגדך אבל

אני אמנע בהצבעה.

היו"ר נ' רז;

אנו עוברים להצבעה. מי בעד ההסתייגויות של חה"כ מתי פלד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד - ו

נגד - 2

נמנע - ו .

היו"ר ני רז;

ההסתייגויות לא נתקבלו.

אנו מצביעים עתה על הצעת החוק.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מעוט

הצעת חוק רשות השידור (חוראת שעה), התשמ"ח-988ו - נתקבלה
היו"ר ני רז
הצעת החוק נתקבלה. חה"כ מתי פלד יגיש הסתייגויותיו במליאת הכנסת. הצעת

החוק תונח היום על שולחן הכנסת, וככל הנראה תוגש להצבעה ביום שני הקרוב.

תודה. הישיבה נעולה.

* * *

(הישיבה ננעלה בשעה 15.00)

קוד המקור של הנתונים