ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 11/02/1987

משכורות מורים באום-אל-פאחם; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 206

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

שהתקיימה ביום רביעי, י"ב בשבט, תשמ"ז - 11.2.87 - שעה 9.00

נכחו

חברי הוועדה; נ.רז - יו"ר

פ. גולדשטיין

ע. דראושה

א. הראל

ת. טובי

י. יוסף

א. סרטני

מ. פלד

א. שאקי

ב. שליטא

מוזמנים; ע. אליצור - מטעם משרד המשפטים

ש. באייר - יו"ד ארגון המורים

ה. תמיר - ראש העיריה אום-אל-פאחם

ת. ירשדי - " " טירה

ש. ידלין - מטעם משרד ההינוך והתרבות

א. קפלן - מטעם משרד האוצר

ש. שמש - מטעם משרד הפנים

נציגי מורים מאום-אל-פאחם

נציגי ועד ההוריס מאום-אל-פאהט

מזכירת הוועדה; ד. פלר

יועץ משפטי לועדה מ. בוטון

רשמה; מ. טרלו

סדר היום; 1. שאילתות

2. משכורות מורים באום-אל-פאהםהיוייר נ. רז; אני פותח את הישיבה.

שאילתות

פ. גולדשטיין; האם חל מהפך בנושא של בחינות הבגרות במסגרת צה"ל?
ש, ידלין
הנושא בבדיקה, בעוד כמה ימים נקבל תשובה.

היו"ר נ. רז; מדובר לא רק בהקדמה או אי-הקדמה של הבחידות אלא

גם בצפיפות הבחינות. התנאים כפי שהם היום הם כמעט

דראקוניים.
ש. באייר
זה בטיפול גם בארגון המורים. מתר יש ישיבה עם משרד

החינוך בנושא.

ע. דראושה; שמעתי מאנשי משרד החינוך שיקבלו השנה תקציב להקמת

600 כיתות, מתוכם הסקטור הערבי יקבל 90, זה בערך

15%, בעוד שאחוז התלמידים הערביים הוא 22%. לא רק שלא מצמצמים פערים אלא

מרחיבים אותם, אני מבקש שלפתות יתנו לפי האחוז באוכלוסיה, ואם אפשר

לתת תקציב מיוחד לסקטור הערבי.
היו"ר נ. רז
השאלה הועלתה גם ע"י טובי, סרטני ועל-ידי.
ת. טובי
הנושא הועלה בזמן הפגרא והועבר לועדה. הועדה דנה

וקיבלה דיווח מהמשרד. אחד הסעיפים של הדו"ח שקיבלנו

היה שהגיעו להסכם עם אנשי בואנה. עכשיו מתברר שלהסכם אין רגלים ולא יהיה

בית-ספר. המצב חמור במיוחד. קיבלתי טלפונים שהולכים לשביתה. אי אפשר

להשאיר מצב כזה וגם משרד החינוך מבין שחייבים למצוא פתרון. אני מציע

שנציגי הכפר יוזמנו יחד עם נציגי משרד החינוך ובן-דרור וננסה לברר את

הענין. הציבור מבקש תשובה על מצוקתו.
ע. דראושה
אני ישבתי עם המנכ"ל והוא הבטיח לקיים את ההסכם.

יש תכנית מאושרת לגבי המיקום. אתמול היה אצלי

מתכנן משרד החינוך ואמר שיש תקציב, הויכוח הוא על המיקום.

ת. טובי; על חלקת הוואקף. התושבים מתנגדים ובצדק.
א, דראושה
אז יתנו חלקה אחרתק. טובי; יש נושא העומד על סדר היום של הועדה שהועבר מהמליאה

והוא: השיבושים במלערכת החינוך. לא סיכמנו אותו.

היו"ר נ.רז; זה לא עבר אלינו ממזכירות הכנסת. אם זו הצעה

לסדר היום - נדון בה.

לגבי לימודי הגיאוגרפיה, אני קורא כתבה בעתונים

שרוב המורים המלמדים גיאוגרפיה אין להם הכנה להוראת הגיאוגרפיה. אני

מקבל מכתבים ממכללת גורדון בחיפה בענין זה. אני מציג את השאילתא הזאת

של לימודי הגיאוגרפיה בבתי הספר.

משכורות מורים באום-אל-פאחם

היו"ר נ. רז; ביקשתי מאנשי משרד החינוך, משרד המשפטים ומרכז

השלטון המקומי ומשרד הפנים לברר במשרדיהם מה אפשר

יעשות לדי לגרום לכך שהמורים יקבלו את משכורותיהם. בסוף הישיבה הקודמת
זועלו שלוש אפשרויות
אפשרות אחת, להקים עמותה של המורים שמורשה לקבל

הכספים, הכספים יועברו אליה והיא תמסור למורים;

אפשרות שניה, שהאגודה לרווחת המורה - מוסד של

ארגון המורים העל-יסודיים - תעביר כספים למורים מאום-אל-פאחם:

אפשרות שלישית, להפוך את בית הספר באום-אל-פאחם

יבית ספר שש-שנתי וע"י זה אפשר יהיה להעביר חלק מהכספים למורים כעובדי

משרד החינוך.

אנחנו רוצים לבדוק את הדרך האפשרות כפתרון זמני.

. פקיד; היום צריכים לשמוע התייחסות לשלוש ההצעות. צריך

להיות גורם ממשלתי מוסמך שיכול להתייחס לזה.

יו"ר נ. רז; ישנם.

המיד; יש לנו נוסת ההחלטה. קיבלנו על עצמנו את, ענין

העמותה לקבלת המשכורות והעברתם למורים, כאשר

בעלות על בית הספר תישאר בידי עירית אום-אל-פאחם. הצענו שתהיה

עדת משפטנים מסעם היועץ המשפטי שלנו עם ארגון המורים, שיפסקו בנושא

יחליטו אם זה חוקי או לא. אם יתברר שמשהו לא חוקי, אנחנו מוכנים לבדוק

ל דבר לגופו. המטרה היא להעביר את הכספים למורים.ש. באייר; קיבלנו את נוסת ההחלטה של המועצה. מה שאנחנו הצענו

לראש העיריה ולועדת החינוך זו עמותה כדוגמת העמותות

הקיימות במערכת החינוך. לא יצור כלאיים שספק אם יש לו זכות קיום במציאות.

אנחנו סמכנו על זה שיש במערכת החינוך העל-יחודית משקים סגורים. יש בתי-

ספר עם משק סגור, כלומר עמותה. הצענו אותו נוסח. לא יתכן שבעמותה כזאת

תהיה העיריה הבעלים. אני רוצה להזכיר - שארגון המורים עתר לבג"צ לפני

שנה וחצי כאשר היו בעיות של תשלום משכורות , ואחת ההצעות היתה ליצור

חשבון נפרד באוצר השילטון המקומי. התשובה היתה שזה בלתי אפשרי. אם נשארת

הבעלות על בית הספר בידי העיריה, הכספים יועברו לאוצר השלטון המקומי, וזה

לא פתרון. אמרנו שלפי הרכב הועד המנהל של העמותה תישאר העמותה לעיריה

אבל לא הבעלות. אם ראש העיריה הוא יו"ר הועד המנהל, ואם בועד המנהל יהיו

מנהל מחלקת החינוך של העיריה, מנהל בית הסקר במעמד זה או אחר, וועד המודים

כפי שזה מקובל במערכת החינוך, לא תהיה בעיה. מבחינתנו אנחנו יכולים

לתת ערבות בכתב של הארגון שאם הענינים יוסדרו וייושבו ותהיה קונסולידציה

של חובות ולא תהיה בעיה של עיקולים, אנחנו מוכנים להציע פירוק העמותה הזאת

אי אפשר להקים עמותה כזאת כאשר הבעלות נשארת בעיריה .

ע. אליצור; מה עם ההוצאות האחרות של בית הספר מלבד משכורות

המורים? מאיפה יגיע הכסף להוצאות? ההורים יצטרכו

לשלם, כמו שאני משלמת עבור בני.

ש. באייר- צרכי בית הספר יכוסו ע"י אותה העמותה.

אם למשק סגור כזה יהיו קשיים של מנהל חשבונות

וכיו"ב, הנהלת החשבונות , הכנת רשימות, הכל יכול להעשות בעיריה.

ש. שמש; משרד הפנים חושב שצריך למצוא פתרון. פירוש הדבר

לסלק את החובות, לפתוח דף חדש ולהתחיל את שנת 87 עם

תקציב מאוזן ולכסות את ההוצאות כל חודש. אני מבין שהמועצה מוכנה לשתף

פעולה. אנחנו דורשים ניהול כספי תקין, וזה קשה. גם לנו קשה. אני מקווה

שבקרוב , לקראת שנת התקציב החדשה, נסיים את הענין, כי בסופו של דבר היתה

הסכמה בין המנכ"ל והממונה על התקציבים להעמיד סכום של 2 מיליון שקל

לרשותם. אם היתה הסכמה עקרונית לפתור את הבעיות, אני בטוח שנגמור אותן.

זה קשה לכל הצדדים, לעיריה וגם לנו.

אנחנו רואים חובה לעצמנו, כמו לגבי מקומות אחרים,

להביא את העיריה בשנת 87 לתקציב מאוזן. העיריה חייבת לשלם משכורות

למורים. לא נראה לי שהבעיה של בי"ס תיכון היא בעיה לפני עצמה . דעת

משרד הפנים היא שעיריות יתנו שירותים ישירות לאזרח ולא להקים גופים

נפרדים. אנחנו בעקרון נגד גופים נפרדים. על העיריה לתת את השירותים

ובפרט חינוך. אינני אומר שאין מוסדות חינוך במסגרת נפרדת. יש באור-יהודה

בראש העין ובהרבה מקומות. זה לא מסיבה טכנית כספית אלא סיבות רעיוניות.

אם זו סיבה רעיונית, זה דבר אחר. מסיבה טכנית אני לא חושב שצריך להקים

גוף נפרד. אם לעיריה היה מצב כספי שפיר, לא היתה מוכנה לזה. היא רוצה

לתת את השירותים באופן ישיר. אנחנו עושים את המאמצים. זה נמצא על

סדר יומנו בטיפול מתקדם אבל זו לא בעיה של הממשלה. העיריה צריכה לקחת

את היוזמה לידים. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. אם עד שיהיה פתרוןt

שזה יכול לקחת חודש-חודשים, רוצים למצוא הסדרים שהתשלום הראשון ילך

לבית הספר, אין לנו התנגדות. אני לא בקיא בכל האפשרויות המשפטיות והטכניות.

לא תהיה התנגדות לסייע לכל פתרון שהמועצה תבקש כדי שזה יהיה בראש

דאגותיה. בעקרון לא כדאי לדבר על הטווח הארוך, לשנות סדרי בראשית של

המועצה, אלא צריכים להתרכז בפתרון בעיות , כדי ששנת 87 תיפתח בצורה

מאוזנת.

ע. דראושה; חודשיים לא קיבלו המורים משכורות. הבעיה הכספית

סל אום--אל-פאחם עלולה להימשך כמה חודשים ובינתיים

אי אפשר לשלם משכורות מורים. איך אתה רואה את הפתרון?

ש. שמש! המדובר ב-2 מיליון שקל. אנחנו מעבירים למעלה

ממילייון שקל. אני מוכן לבדוק שוב עם האוצר.

הסכום הזה אמור לכסות את משכורות המורים, יהיה עוד סכום להשלים לחודש

הנא ואנחנו נפתור את הבעיה של שכר המורים.לחודשיים הקרובים אני מקווה

שנמצא פתרון.
ש. ידלין
מהבירורים שהתקיימו מצטיירת התמונה הבאה מנקודת

ראות משרד החינוך. המשרד מבחינת סמכותו וטיפולו

יכול רק לטפל בסמכותו הוא. אנחנו מצפים שמה שאומר נציג משרד הפנים

יתרחש מחר והרשות תמשיך לתפקד והענינים יבואו על פתרונם.

מבחינת העברת הכספים, עד החודש האחרון התייחסו

לנושא כאילו הרשות מתפקדת והעברנו כספים. בצורה שוטפת. כספים לחודש

ינואר עדיין לא הועברו.

אני חושב על שתי אפשרויות!

הסמכות לנהל את החינוך תופקע ותהיה בידי ועדה קרואה. .

ועדה קרואה תפעיל את מערכת החינוך כל עוד הרשות אינה מסוגלת להפעיל את

בית הטפר. הפתרון של ועדה קרואה הוא בידי משרד הפנים. הם מחליטים על

הענין. הועדה פותחת חשבון , עד שהענינים ייגמרו,מדובר שתוך חודשיים

זה ייגמר.

אפשרות אחת - היה לזה תקדים באור עקיבא - להקים

ועדה קרואה שתנהל את מערכת החינוך. היא יכולה לעבוד באופן זמני ומשרד

הפנים יכול להפשיר כספים והמורים יקבלו משכורת שוטפת.

אפשרות שניה, שהמורים יציגו צו עיקול על הכספים

וצו העיקול עדיף על צווים אחרים, ובינתיים יעבירו כספים על פי הצו.

התברר לנו שסדרי עדיפויות לצווי העיקול הקיימים

על כספי אום-אל-פאחם, נקבעים באוצר השלטון המקומי. אוצר השלטון המקומי

יתן עדיפות לראות בצו עיקול צו עדיף למשכורות המורים. הכספים ילכו קודם

כל למורים.

אחת משתי האפשרויות האלה כהסדר ביניים נראה לנו

כמוצא יחיד.ע. אליצור; אינני יכולה להצטרף לדעתו של ידלין. בדקתי את

הענין מבחינה משפטית. זה לא בא בחשבון.

כאשר לאדם ישנם כמה חייבים ,,

מכניסים את פסקי הדין להוצאה לפועל ושם עושים איחוד תיקים. אם אין מספיק

כסף לשלם לכל החייבים משלמים להם באופן יחסי שווה. אין עדיפות למי שהוא.

העדיפות היא רק לגבי פשיטות רגל שאז משלמים קודם לעובדים, ומסים. כל

עוד הגוף לא נכנס לפשיטת רגל, כל הנושים במעמד שווה. הכסף שנמצא מתחלק

באופן שווה. משרד החינוך הוא חלק מהמדינה, והמדינה לא מחולקת למספר

גופים. אוצר השלטון המקומי משמש ידו הארוכה של הגוף הזה שנקרא המדינה

שבמקרה זה האוצר, שאצלו מתרכזים כל הכספים, מחלק. לא בא בחשבון שיטילו

עיקול על כספים שנמצאים כבר במשרד החינוך. כאשר משרר החינוך שולח כסף

למועצה מקומית בתור בעלים של בית ספר, הוא שולח את זה לשלטון המקומי,

והשלטון המקומי חייב לשלם. נושים יבואו בטענות ויוכלו לפנות בתביעה

אם ישלמו לגוף זה ולא לאחר.

אני לא ידעתי שמדובר בעמותה סל מורים כפי שהציגה

הגב' באייר, יש כאן בעיה, הכסף שמשולם לא משולם למורים אלא לבעלים של

בית הספר והוא צריך לתת למורים.

מנסיוני האישי אני יודעת שאנחנו משלמים כסף כל חודש

כדי להחזיק את בית הספר בו לומד בני.

אותה עמותה שצריכה לקבל את הכסף למורים תצטרך

בתור בעלים להסתדר עם כל ההוצאות. לא עשיתי התיעצות במשרד המשפטים

י אבל על פניו לא נראה לי הפתרון הזה.

לנו נראה שהדרך היחידה היא שהמורים יהיו עובדים

של משרד החינוך, אז אפשר להעביר להם את המשכורות כמו שעושים במקומות

אתרים.

אם מי שהוא עוקב אחרי רשם העמותות, הוא יודע

שהפתרון יכול להגיע הרבה יותר רחוק.

ש. באייר; ארגון המורים רשם עמותה בארבעה ימים.

א. קפלן! הפתרון שהציעה גבי אליצור שהמורים יהיו עובדי מדינה

לא בא בחשבון. עמדת האוצר והממשלה היא - זה היה

בדיון וכל הרעיונות האלה עלו - שזה לא בא בחשבון. המדינה מוכנה שעובדי

המדינה יעברו להיות עובדי הרשויות. בזמנו מינתה ממשלת ישראל ועדה מכובדת

שדנה בכל נושא הסמכויות של השלטון המדכזי והשלטון המקומי; הכוונה היתה

להרחיב את סמכויות השלטון המקומי ולא לשלול אותן. אם כולם. יהיו עובדי

מדינה, זו הלאמה של השלטון המקומי. הרשויות גובות כספים מהתושבים מעבר

לתקציב החינוך. הענין נבחן בישובים אחרים ובתי ספר עברו לרשתות חינוך.

יש "אורט", "עמל" או רשתות אחרות. קיימות עמותות , יש דוגמאות של "הרצליה,

תיכון שליד האוניברסיטה ועוד. המערכת מקבלת פר תלמיד. אם המערכת לא גובה

תשלומים היא מקטינה את התקציב שלה . בחלק מהמקומות יש בתי ספר שמצטרפים

למערכת החינוך. אנחנו עוסקים היום בפירוק כמה חברות כאלה שהיו במשק סגור.היום, מתוך רצון לתת פתרון לבעיה מאד חריפה, נותנים

פתרון שיכול להיות שהוא רגעי. בעור שנה שנתיים תבוא האגורה ותאמר: ער

היום הרשות הזינה את המערכת, מחרתיים תצטרך לעשות זאת העמותה - קרי:

ההורים, חורש אחרי זה, אם לא יהיה גיוס משאבים - דרך התושבים - האגורה

תצבור גרעונות ותתגלגל למצב בלתי אפשרי.
ש. באייר
מראש היתה הצעה שהעמותה תהיה זמנית.
א. קפלן
יצטרכו להיכנס למו"מ עם אחת הרשתות הגדולות "אורט"

או "עמל" שיקחו על עצמם את בית הספר המקיף.

נניח שמורים בתוך העמותה, מה קורה עם השרתים והאחרים

האלטרנטיבה השניה היא שייכנסו לבריקה עם משרד .

הפנים לנושא של טיפול בתקציב אום-אל-פאחם ויגיעו להסררים.
ש. קאםם
עם כל הכבוד לוערת החינוך, האנשים יוצאים מכאן

ונכנסים, אומרים את רבריהם והולכים. האם אנחנו

בנים חורגים של המרינה? כבר 4 חודשים שאיננו מקבלים משכורות. אלף תלמידים

מסתובבים בחוץ. במשך 4 שנים המצב לקוי והחינוך לא מתקיים באופן סדיר,

משרד האוצר ערבב את הסיפורים של אום-אל-פאחם, אינני מדבר על כל הבעיות

של אום-אל-פאחם, רק על החינוך. אני יודע שיש מחסור בתקציב ודברים אחרים,

אינני מערבב את החינוך עם דברים אחרים, אני מורה, והמצב שלנו הגיע לכך

שאי אפשר להמשיך יותר, כל פעם מתחילים מנקודת ההתחלה, בשבוע שעבר חזרנו

הביתה לקבל משכורת, כך אמר מנכ"ל משרד החינוך, ולא קיבלנו- אני רוצה

להיות מורה כמו יתר המורים בישראל, שאר'גיש את עצמי במדינה ולא במקום אחר,
היו"ר נ. רז
זה שאני לא מגיב זה לא אומר שאני מסכים אתך,

אינני מסכים לאף מלח שאתה אמרת, קיבלו אתכם מיד,

דנו בענין שלכם, זה לא טיפול?
ש, קאסם
אני מזמין אתכם ותראו את המצב. מול הבית הילדים

שלי והמשפחה, הביוב זורם, אני סובל לא רק מחוסר

משכורת אלא עוד מעט תתפשט שם מחלה ותראו מה יקרה.
ח, האשם
אני מסכים עם מה שנאמר ש-4 חודשים לא קיבלו משכורת,

יש ציפיה שבעוד יום או יומיים יקבלו כסף. עד לרגע

זה לא קיבלנו, יש הבטחה, אני מקווה שסוף סוף זה יתממש , משרדי הפנים, האוצר

והחינוך יהיו נאלצים למצוא פתרון, בינתיים יש למורים עיקול עד סוף

נובמבר באוצר השלטון המקומי. לגבי החודשים שלאחר מכן, אנחנו יכולים

לשלם באופן חלקי עוד מיליון שקל בעוד שבועיים. הבנתי שמשרד החינוך

מוכן לתת ארכה שיל כמה חודשים בצורת עיקולים דרך המשרד.תצי מיליון הולכים לכלל עובדי העירית. כמה למורים - אני לא יודע. יש

חצי מיליון שקל עיקול של העובדים שיקבלו מיד המורים אם משרד הפנים יזרים,

הם יקבלו כסף על חשבון סוף נובמבר, דצמבר וינואר.

ש. באייר; המורים יקבלו 10% - 15% מערך המשכורות שלהם, להוציא

תשלומי ביטוח לאומי ומבטחים.

ה. חמיד; יש עיקול של מבטחים שממנו שולם 50%. אף אחד לא

אומר שלא משלמים אף פרוטה. נכון שזה דרך עיקולים.

הם קיבלו .50% מהחובות. לעיריה יש בעיה משפטית .

עם מבטחים. לגבי משכורת, עד סוף נובמבר זה יכוסה אם התשלום יגיע. יש

עוד מיליון שקל, כאשר זה יגיע, זה יכסה את שאר החובות שיש לנו למורים

ולעובדי העיריה. אם משרד החינוך יהיה מוכן לתת עיקול שיל חודשיים-שלושה

חודשים, כי אנחנו ב-1.4 מתחילים שנת תקציב חדשה, אנשים מתחילים לשלם

את המסים החדשים ואת החובות, אז כבר יהיה לי כסף ואוכל לשלם משכורות

דדך הקופה ומצבי יהיה יותד טוב, בנוסף לסיוע שאקבל ממשרד הפנים. אם

הסיוע יהיה מהיר אני חושב שאפשר לפתור את הבעיה.

ע. דראושה; יש חוב של 700,000 שקל.
ה. חמיד
שמעתי הרבה דברים. התנסינו בעמותה. לאחר שנתיים

שילמנו 25% שלנו ומשרד הרווחה שילם 75%.

היום יש בעיה עם העמותה. המורים והמנהל - התחייבנו לקבל אותם כעובדי

העיריה. קיבלנו אותם ועכשיו יש לי בעיה עם משרד הפנים שאומר שיש

הקפאת תקנים והוא לא יכול לאשר אותם. עברתי על החוק והמורים עכשיו

עובדים. זה מראה לאן העמותה יכולה להגיע. יש פתרונות שיביאו לתשלום

משכורות. לא הכל זה כסף. אתה צריך גוף שינהל את בית הספר. יש גם

עובדי נקיון, מזכירים ומזכירות. מה יקרה? מה שמענין אותנו בינתיים

זה החינוך, אבל יש כמה סקטורים בעיריה. האם אפשר לעשות עמותה לכל

סקטור של עובדים? למשל, יש עובדי ביוב, נעשה עמותה לתחזוקה? עמותה

לעובדי המים, ואנחנו נתפרק לאט לאט.

היו"ר נ. רז; מה הצעתך?

ה. חמיד; האם ניתן להסכים בועדה שמשרד החינוך יעביר את

המשכורות לחודשיים-שלושה עד שיהיה .זמן לבחון את

הדברים יחד?ש. באייר; יש לי הרגשה שההצעות שלי לא הובנו ואז אני חייבת

להסביר אותן מהדש.

או שיש תוסר רצון להשתמש במורים או בארגוני המורים

כרי להשיג מטרות שמעבר למטרה של תשלום משכורות למוריס

גם אם אנתנו מורעים לכך שיש בעיות באום-אל-פאתם

שאיש לא מתעלם מהן, אני תושבת שאסור להשתמש במורים ובכותו של הארגון.

החברים באים אלי ושואלים מה הארגון עושה למענם, והארגון עושה המון

ללא תוצאה. אני רוצה להיות יותר אופטימית ולתשוב שאין כאן רצון להשתמש

בנו ככלי. אם כך, לא הובנו ההצעות שלנו ואני מבקשת להסביר אותן מחדש.

אם ועדת החינוך תקבל החלטה שתביא את העובדות לאשורן,

כי יש לי רושם שיש ערפול של ההצעות המוצגות. אנתנו כאילו הראשונים

שהציעו ועדה קרואה לעניני תינוך, ואתרי בדיקה אמרו שזה בלתי אפשרי.

היינו הראשונים שאמרנו שיהיה חשבון נפרד באוצר השלטון המקומי, אמרו שזה

בלתי אפשרי. זה לא מקרה שכל אחד מנציגי המשרדים אומר משהו אתר. אין

אחידות דעות ביניהם באף אחד מהנושאים. ביקשנו להעביר אותם למדינה ע"י כך

שבית הספר ייהפך לשש שנתי, האוצר אומר לא. אני לא רוצה להתייחס לצביעות

הזאת. הרשויות המקומיות מוכרות את החינוך העל-יסודי. אמרנו לשר החינוך

שהגענו לפשיטת רגל לאומית. הרשת היא לא של המדינה והיא המעסיק הגדול ביותר

במערכת העל-יסודית, אבל כדי לא להוציא כספים, מעבירים אותה.

כרגע יש 7 מקומות במדינה שבהם יש מו"מ להעביר בתי ספר עירוניים על-יסודיים
לרשת "אורט". רשת "אורט" אמרה
הם עומדים אצלנו בתור. יש מכירה כללית"

של הענין. הדבר לא מובן אבל שייך לסוגיה אחרת שאני מרשה לעצמי לבקש .

עליה דיון בועדת החינוך כי זה נושא בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה.

אנחנו מנוסים ממה שמתרחש במערכת החינוך. העל-יסודית יותר מכל אחד אחר

במדינה, לכן הגענו לרעיון של העמותה. אמרנו: קואופרטיב של מורים.

עמותה שתהפוך את בית הספר באום-אל-פאחם למשק כספים י

סגור שידאג לכל צרכיו של בית הספר, כולל שירותי מזכירות, שרתות וכדומה,

כמו בית ספר ממלכתי לוד.

יש דגמים שונים של עמותות. מה זו עמותה לשרתים?

לא קיימת שום עמותה לשרתים, אבל יש הרבה עמותות בחינוך העל-יסודי .

ארגון המורים עתר לבג"צ בענין זה, אבל לצערי החינוך העל-יסודי יש לו

מאות בעלויות רב-גוניות. אמרנו שנבחר דגם אחד, עמותה עירונית או אחרת

והיא תנהל זמנית את בית הספר. עמותה קל לפרק. ארגון המורים מוכן להפקיד

מכתב שאפשר לפרק את העמותה מבחינתו. אנחנו לא חלק מהעמותות, אנחנו רוצים

לתת שירותים טובים כדי לפתור את הבעיה. יש דגמים שונים של עמותות וצריכים

לשבת העיריה ונציגי משרד החינוך לבחור את הדגם ולהקים . אנחנו מבקשים

ממשרד החינוך להצטרף, וכאשר הענינים יסתדרו לפרק את העמותה הזאת. במשך

4-3 חודשים לא יהיה מצב קטסטרופלי יותר גרוע מאשר היום. העיריה חוששת

היא לא תאבד את ההשפעה. ראש העיר יכול להיות יו"ר. הועד המנהל של העמותה

הזאת יכול להיות מורכב מרוב שלך . ממונה על תיק החינוך בעיריה יהיה

בזה. החלטות העמותה הזאת, במה שנוגע למדיניות החינוכית של בית הספר

יהין בידיך כמו בעבר, אבל הענין יהיה כלכלי כספי כדי שבית הספר יתפקד.

בדקנו את כל האפשרויות האחרות. כרגע אנחנו חושבים שזה הפתרון.

אני מבקשת שועדת החינוך תקבל החלטה עקרונית לחייב

את העיריה ואת משרד החינוך לשבת ולבדוק נוסחים ודגמים מתוך מגמה להקים

תוך שבועיים את העמותה כדי שהביעה תיפתר.

ת. טובי; אנחנו יבולים רק להמליץ. עם כל האהדה למורים ולתביעתב

לשכר המגיע להם, הדאגה הראשונית והחשובה יותר היא

לסגירת בית הספר במשך שלושה חודשים. כל פתרון שאנחנו מחפשים שלא יצמח

מראיית הסיבה והבסיס של המשק , יהיה חיפוש סרק ויזיק לענין. היסוד של

המשק הזה הוא מצבה החמור של העיריה. אינני רוצה שיפתרו את הבעיה על

גב העובדים. הפתרון במקרה זה של המורים ומשכורות העובדים קשור באופן

בלתי מנותק ממציאת הפתרון למשבר בעיריה. כולנו צריכים לעזור להגיע

לפתרון כדי להקים בסים איתן. היה משבר כזה בנצרת, היו שביתות. בסוף |

כאשר נמצא הפתרון למשבר בעיריה, המצב השתפר והוא תקין היום פחות או יותר.

היום מחסלים את הפיגורים ע"י התשלומים שמשרד הפנים החליט עליהם. צריך

ללחוץ על האוצר שזה ייגמר תוך כמה ימים. המדובר במיליון ו-150 אלף שקל

ועוד מיליון. זה יכול לספק את התביעה לפיגורים של המורים ושל עובדים.

דיברתי עם שושני והוא אמר שהוא מוכן למצוא הסדר ע"י עיקולים או בצורה

אחרת, שלחודשיים-שלושה -יבטיח העברת המשכורות למורים. העיריה מסכימה,

אפשר להתגבר על הביורוקרטיה הזאת. זה יוצר את הבםים לחידוש הלימודים.

העיריה תתחייב שבמשך 3-2 חודשים יימצא הפתדון הקבוע. אם אין פתרון

אחר, אני מסכים גם ללכת לעמותה. צריך להגיע להסדרים קבועים עם העיריה .

ולכסות חובות, ולהעמיד את המקום על בסיס פחות או יותר שווה ליתר המקומות.

אם זה לא יסתדר, נבדוק את האפשרות של עמותה. ארגון המורים פסל את הפתרון

של העיריה. המשפטנים אמרו שלצורך ניהול תקין של העיריה. נמצא פתרון גם לזה.

יש התחייבות של העיריה שתלך עם בל הגורמים כדי למצוא הסדר קבוע, כולל

הקמת עמותה, שתבטיח את הכסף למורים. הקמת עמותה לוקחת גם זמן.

מתוך דאגה למורים שיקבלו משכורות וילדים יחזרו לבית הספר, אני חושב על
העקרונות השונים
כיסוי פיגורים ע"י הזרמה של משרד הפנים; הסכמה עם

משדר החינוך למצוא דרך לחודשיים-שלושה להבטיח את התשלום למשכורות המורים.

תוך התקופה הזאת לבדוק את כל האפשרויות. אני מניח שאהרי המשברים האלה

העיריה ומשרד הפנים יגיעו למצב שיבטיח להבא את המשכורות. אם לא, אז

נעבור לפתרון השני.

א. סרטני; הייתי רוצה להאמין שמה שהוצע ע"י נציג משרד הפנים

זה פתרון אפשרי , ושנצא מפה רגועים, שמהיום והלאה

עירית אום-אל-פאחם והחינוך באום-אל--פאחים מסודרים. אולם אינני שקטה.

הבעיה ידועה מספר שנים ועובדה שקשה היה להביא את הגורמים לכך שיבינו.

אני זוכרת את השביתה בשנה שעברה. לא היו סובלים שבית ספר אחר ישבות שבוע

שבועיים ושמורים לא יקבלו משכורת תמישה חודשים. אני חוששת שמחר יעמדו

בפני מצב של קושי, אז שוב ידרדרו הדברים. כל זה לאחר שנאמר לנו שילדים

מפסידים שנת לימודים, אלה שלומדים בכיתות י' - י"ב, והם צריכים להיבחן

בחינות בגדות ולהיות אזרחים נאמנים.

הלחץ על משרד הפנים צריך להיות כזה שיביא את

העיריה לפתרון. זו התרופה. אני לא יכולה לסמוך על הדברים לאור מה שהתרחש.

ביקרתי בעיר. ישבתי עם ההורים וראיתי גם את הפרטים האחרים. אלה דברים :

שנסחבים במשך שנים. אי אפשר להתעלם מזה .אני מציעה שבמקביל יגשו להקמת העמותה. זה לא יפגע

בשום הסדר עם משרד הפנים. להפך, תוך התקופה העיריה תראה שהדברים נכנסים

למסלול, הענינים נכנסים לסידורים של קבע, ויש המשך קבוע להפעלת כל

השירותים , גם ענין החינוך, אז אפשר לפרק את העמותה. אני לא מציעה

לחכות שיגיע מיליון אחד ואחר-כך מיליון שני ונגיד אם זה פתר את הבעיה .

צריך לשבת עם משרד המשפטים, משרד החינוך וארגון המורים ולהגיע למסקנה

מה הדרך הטובה ביותר לפתרון. צריך להיות לחץ על משרד הפנים שיתן את

הכספים והעיריה צריכה לעשות מה שהיא חייבת. אם נצא עם החלטה שנחכה

אם ישלחו כסף, לא עשינו דבר.

ש. ידלין; אני מציע והמורים יחזרו ללימודים מיד. המורים יקבלו

חלק יחסי דרך העיקול.

א. סרטני; אם עיכבתם את משכורות ינואר עד היום, איך אפשר

להעביר את זה? לא.נזרוק את זה שוב לאותו בור ללא תחתיו
ש. ידלין
עיקולים מתחלקים יחסית. אט יש פתרון משפטי לענין,

אין בעיה להעביר את משכורות ינואר למורים.

ע. דראושה; אנחנו ועדת חינוך ולכן לא נפתור את הבעיות של אום-

אל-פאחם. הלואי יכולתי להיות אופטימי כמו טובי.

אני לא מצטרף לנציג משרד הפנים שזה יפתור את בעיות אום-אל-פאחם כי

שמעתי על גרעון של 5 מיליון.

אני רוצה להפריד בין הבעיה של מערכת החינוך של

בית הספר התיכון ומכלול הבעיה של אום-אל-פאחם. יש הרבה בעיות מוצדקות

באום-אל-פאחם. יש מורים ותלמירים שנופלים בין הכסאות. איננו צריכים

לעסוק בכל הבעיות. העיריה החליטה החלטה שאני חושב שהיא טובה, כאשר

החליטה על הסכמתה להקים עמותה,

אני מציע שועדת החינוך תאמץ את ההחלטה להקים עמותה.

כדי לכסות את כל הבעיות המשפטיות, יש לעיריה הנציגים שלה, שיקימו ;

ועדה שתלמד איך לפתור את הבעיות המשפטיות שהעיריה מעלה.
ש. באייר
כאשר אדם יפרוש לפנסיה, לא יינזק. אבל אם מי שהוא

יחלה מחר ויצטרך להפסיק לעבוד - יש בעיה.
ע. דראושה
אני מציע לאמץ את ההחלטה על העמותה, והבעיות המשפטיות

יובאו לועדה שבה ישבו הנציגים מכל המקומות, ויקבעו

פגישה דחופה. לעיריה יש מלוא הזכויות להגיד מה שהם רוצים. הם יכולים

לומר שהם רוצים שזה יהיה בעיריה או שראש המועצה יהיה יו"ר העמותה.

אתה רוצה להבטיח שעניני בית הספר יהיו בעיריה? זו

זכותך. אנחנו רוצים להבטיח שיורמו כספים למורים

והם יקבלו משכורות . שושני הבטיח להעביר כספים לפני שבוע ולא עשה זאת.

הוא לא יעביר. אם שמעת על 2 מיליון שקל, שמעת על זה בועדת הפניםלפני שלושה חודשים ולא העבירו פרוטה. לא נפתור את הבעיה היום של אום-אל-

פאהם. אני לא אופטימי בקשר להבטחות האלה. כסף לא יוכל לפתור את הבעיות

של בית הספר,

ג. מוסיק; הבעיה נשארת של התלמידים, "אין להם מסגרת שיכולה

לקלוט אותם באום-אל-פאחם. ועד ההורים מודאג מאד

ויש לחצים מכל ועדי ההורים שרוצים להשבית את מערכת החינוך. אין מקום

במדינת ישראל שבית-םפר תיכון מושבת כל כך הרבה זמן ואין פתרון מידי,
היו"ר נ. רז
אנחנו מדברים על פתרון בעיית החינוך באום-אל--פאחם,

הנושא של אום-אל-פאחם כבר נמצא שנים על סדר היום,

הרעיון של ועדה קרואה באום-אל-פאחם נדחה. יש ראש עיריה ועיריה. הרעיון

להביא לשינוי המעמד של העיריה נבע מקשיים בתפקוד העיריה. לא איכפת אם

זה באשמת משרד הפנים או משרד האוצר או. באשמת המועצה. אנחנו מחפשים את

הפתרון לקטע שאנחנו מופקדים עליו וזו בעיית החינוך.

עלו פה רעיונות שונים. מה שאומר נציג משרד הפנים,

ומר שאמר נציג משרד האוצר יכולים להביא לפתרון, הלואי וזה יהיה, אולי

יקח עוד יום יומיים אבל העיקר שזה יגיע,

רוני מילוא נתן הבטחת ל-2 מיליון. שאלתי אם הם

מדברים או מבצעים. הוא אמר שזה מתבצע, מטפלים בזה כל הזמן, אני מקווה

שגם המאסה השניה תגיע וזה יהווה פתרון למצוקה. חלק ילך למשכורות המורים.

הטיפול במשרד הפנים קיים. מפה תצא תביעה למשדד הפנים, לממש,את זה מידית,

תפקיד משרד הפנים הוא להביא את ראש המועצה למצב שאין חובות, אז תהיה

המשימה מוטלת על ראקז העיר לנהל את זה כמו שצריך.

המסלול השני זה המסלול של העמותה. אני יודע את

החששות ואת הפחדים ואת אי האמון שיש לגבי מי ינהל ומי יבוא במקום ראש י

העיר, שמעת את יו"ר ארגון המורים שהמבנה יהיה בהתיעצות אתך. במידה

שתהיה הסכמה לגבי הרכב העמותה, הפרטים ייקבעו בהתיעצווז משותפת של

משרד החינוך אתכם.

ש. ידלין; הסמכות היא בידי משדד הפנים.

היו"ר נ. רז; ידלין, יחד עם ראש העיריה, ארגון המורים העל-יסודיים

יהיה שותף להתיעצויות אלה ויקבעו מי צריך להיות שותף,

חייבים להיות גם נציגי משרד הפנים.

מיד עם גמד הישיבה נוציא את המכתבים. אינני יודע

באיזה קצב ומהירות תוקם העמותה, אני מקווה שהיא תוקם ככל האפשר מהר,

הרעיון הזה מופיע כעזרה ראשונה ,שמענו בשבוע שעבר מפי מנכ"ל משרד החינוך על העיקול

ואני מבין שזה מידי, היות ומשרד החינוך מאמין באמצעי הזה, למרות שהוא

לא נגע במעמד המשפטי של התהליך הזה, אם זה אפשרי, אני בעד זה.

אני רוצה לקבוע שאנחנו בועדת החינוך של הכנסת תובעים

לעשות את המעשה הזה כדי לאפשר העברת כספים.

אם נלך בשלושה מהלכים אלה, שהעיקול יימשך; הטיפול

בהקמת העמותה ייכנס למהלך; משרד הפנים יקבל את הענין, אני חושב שנוכל

לקבל את הפתרון על מנת שמערכת החינוך תוכל למלא את תפקידה.

אפ המורים מקבלים. בתקווה שהענין הזה פותח דרך

לפתור את הענין, אני רוצה לפנות אליהם לקבל את הפנייה, לחזור לעבודה

ולהפעיל את מערכת החינוך.
ת. טובי
אני מציע שהועדה, למרות שהיא ועדת חינוך, תפנה

למשרד הפנים והאוצר שמיד יקיימו את הבטחתם.
ש. באייר
בקשר לקריאה להפסקת השביתה, אני רוצה לומר שבאותו

רגע שהמורים יקבלו את כספי העיקול ויהיה נוסח של

הקמת העמותה, אנחנו נפסיק את השביתה.

הישיבה הסתיימה בשעה 10.33

קוד המקור של הנתונים