ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 12/11/1986

שוד העתיקות; תקנות הצלילה הספורטיבית (תעודות) (תיקון), התשמ"ז-1986

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים