ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 31/03/1986

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: פיתוי ילדים לחזרה בתשובה (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת נ' רז); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים: השבתת הטלוויזיה (הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת מ, תעסה-גלזר, י, צבן, י. שריד, מ. וירשובסקי, א. ולדמן, נ. רז, ד. דנינו);תפקוד הטלוויזיה (הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת א. ורדיגר וג. כהן); שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 134

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום ב', כ' באדר ב' התשמ"ו, 31.5.1986, שעה 11.00.

נכחו;

חברי הוועדה; נ. רז - היו"ר

פ. איתן

ש, אלוני

פ. גולדשטיין

י. יוסף

מ. פלד

א"ח שאקי

מזכירת הוועדה; ד. פלר

רשמה; מ. כהן
סדר-היום
שאילתות;

פסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים;

1. פיתוי ילדים לחזרה בתשובה (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת

נ. רז);

2. השבתת הטלוויזיה (הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת

פ. תעסה-גלזר, י. צבן, י. שריד, פ. וירשובסקי,

א.ולדמן,נ. רז,ד.דנינו);

תפקוד הטלוויזיה (הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת

א. ורדיגר וג. כהן).שאילתות

היו"ר ני רז;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

בעקבות הדיון שהיה לנו על תיאורים מעוותים על עדות המזרה בספרי הלימוד

בהיסטוריה, כותב אלינו ד"ר משה גלבוע, הממונה על ספרי לימוד במשרד החינוך
והתרבות, את המכתב הבא
"יישר כוח על דיונכם בנושא עדות המזרח בספרי הלימוד,

במיוחד בהיססוריה, (ואולי בכלל במערכות החינוך והתרבות). אף אני ראיתי זאת כאחד

מתפקידי הראשונים בתפקיד. לכן כל הספרים שלפי העתונים קראה הוועדה לאסור את

השימוש בהם אסורים מכבר. אפשר כמובן לבקש את הגברת הפיקוח על השימוש בספרי

לימוד, אף כי לפי סקרים שנערכו ביוזמתנו על-ידי מכונים בלתי תלויים, מספרם אפסי,

האחוז שלהם פוחת משנה לשנה, ואין בשנים האחרונות תופעה של חיבור ספרים תרשים

לא-מאושרים במקצוע ההיססוריה, ובעיקרו של דבר גם במקצועות אחרים. כן לא ידוע לנו

על חיבור ספרים כלשהם שיש בהם פגיעה בעדות המזרח בשנים האחרונות (להוציא אולי

ספר פוליסי שיצא כנגד היפוכו).

מכל מקום, אם יש מי היודע על שימוש במקצוע כלשהו בספר לא-מאושר, כל שחובתו

לעשות, בגלוי או אנונימי, הוא להודיע על כך למשרד, לממונה על רביקורת או ליועץ

המשפטי או למנהל המחוז או למפקח המחוזי. כל תלונה תיבדק, ואם תאומת יפתח המשרד

בהליכים משמעתיים. כך נהגנו בעבר, ובכל מקרה הופסק השימוש בספר הלא-מאושר".

מאחר שהמכתב הופנה אל כל חברי הוועדה, מצאתי לנכון לקרוא אותו לפניכם.
מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא
פיתוי ילדים לחזרה בתשובה

(הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת נ' רז).
היו"ר ני רז
אני מציע שנקרא את טיוטת המסקנות בנושא פיתוי ילדים לחזרה בתשובה.
פי גולדשטיין
לפני כן אני מבקש להעיר הערה. קיבלתי מכתב מחבר-הכנסת יוסף. השבתי לו עליו,

עם העתק ליושב-ראש הוועדה. הופיעו פה הורים ודיברו על הנושא של בית-הספר

בבאר-שבע, על שלוש מורות בו שהפכו לחרדיות. קיבלתי גם את מכתבן של שלוש המודות

האלו. אני מנית שכל חברי הוועדה קיבלו אותו. היות והמסקנות מתייחסות לנושא הזה,

אני מבקש לשמוע מהיושב-ראש מדוע לא הוזמנו המורות האלו לדיון בוועדה. אני חושב

שאם הן הותקפו בוועדה, מן ההגיון ומן הדין לשמוע אותן.
היו"ר ני רז
אני לא קיבלתי מכתב כזה.
פ' גולדשטיין
על כל פנים אני חושב שמן הצדק לאפשר לשלוש המורות האלה לומר את דברן

בוועדה. הן הותקפו בוועדה בצורה די בוטה על-ידי הורים שאני יכול להבין אותם.

לפני שאנחנו מסכמים את המסקנות, אני חושב שצריך לאפשר להן להופיע בוועדה.

לכן אולי כדאי לדחות את קבלת המסקנות, ולתת להן הזדמנות להשמיע את דברן,

כדי שלא ייווצר מצב שיבוא חבר-הכנסת יוסף ויגיד שלא נתנו לאנשים לדבר.היו"ר נ. רז; התלונות היו לא רק על באר-שבע, היו תלונות

גם על ראשון לציון. ואינני יודע אם במסקנות

יש התייחסות מיוהדת לבאר-שבע.

י. יוסף; ההורים שהופיעו פה דיברו על שלוש מורות

בבאר-שבע שהפכו חרדיות, לכן אני גם התפרצתי

באמצע דבריו של הבר-הכנסת פלד ושאלתי מדוע לא מבקשים לשמוע גם את

הצד השני, אם מדברים על פתיחות, צריכים לשמוע את שני הצדדים,

מ. פלד; היו פה שני דיונים, באחד השתתף מנכ"ל משרד

"י ההינוך והוא אישר את העובדות, הוא סיפר שיש

לו בעיה, שהוא ניסה להעביר את המורות האלו לבית-ספר של הזרם החרדי,

אבל אמרו לו שלא רוצים אותן; בזרם הממלכתי-דתי גם כן לא רצו לקבל

אותן, ולכן הן בינתיים שם. קיבלנו את זה כנתון מטעם המנכ"ל.

י. יוסף; הוא אמר שהן דתיות, לא אמר שהן מפתות את

התלמידים.

מ. פלד; הוא אמר שהוא מכיר את הבעיה, ושמשרד החינוך

מבין שהן צריכות לעבור לבית-ספר אחר, ושמשרד

החינוך מנסה לפעול בענין זה.

פ, גולדשטיין; ייתכן שדברי לא הובנו כהלכה, כאשר למישהו יש

מה לומר לוועדה, ולא משנה מה השקפתו הפוליטית

או השקפת עולמו הדתית, אנחנו משתדלים לאפשר לו להופיע בוועדה,

אני קיבלתי מכתב שממנו משתמע שהן רוצות להופיע ולהסביר, מאחר שהן

לא הוזמנו, ראיתי בזה טעם לפגם, לכן לדעתי יש לאפשר להן זאת,

היו"ר נ. רז; אבל במסקנות אין שום התייחסות לבאר-שבע, לא

מוזכרים בהן מקומות מסויימים. מדובר בהן על

תופעה כללית,

י, יוסף; בדרך כלל אנחנו שומעים את שני הצדדים ואחר כך

מסיקים מסקנות, במקרה זה לא עשינו כך, שמענו

פה שיש פיתוי ילדים לחזרה בתשובה, שיש הטפה, חברי העמותה אמרו זאת,

משרד החינוך לא טען זאת, ולא ראינו בענין זה שום מסמך, אז על מה

דנה הוועדה?

א"ח שאקי; בענין הזה אני סבור שלא הובאו כאן הוכחות

במובן המקובל של המלה הוכחה. אחת האמהות

שהופיעו כאן אמרה שבבאר-שבע עושים כך וכך, אנשי חב"ד סתרו לחלוטין

את כל התיזות האלה והוכיחו שבהופעותיהם בבתי-הספר הם מקנים ידע,

מקרבים לדת ישראל, ולא מטיפים לילדים נגד הוריהם, כדאי לשמוע את

המורות האלו כדי שיוכלו להזים את הדברים שנאמרו עליהן, כי מצד אחד

יש טענה שלא הוכחה, מצד שני לא ניתנה הזדמנות לסתור אותה, אי אפשר

להוציא מסקנות רק על סמך שמועות.

ש. אלוני; אם בכיתות א'-ב' בבית-ספר ויצמן חילקו לילדים

ממתקים, בלי שההורים ידעו, זו שיטה מיסיונרית,

מותר להורים לא לרצות, אתה לא תרצה שאני אכנס לבית-ספר ממלכתי-דתי

או חרדי ואחלק ממתקים.

א"ח שאקי; ההבדל הוא שבבתי-ספר ממלכתיים לומדים הרבה

אלפים של נערים דתיים, מבתים דתיים, אני

תומך בבקשה של חברי-הכנסת גולדשטיין ויוסף,

היו"ר נ. רז; האם אנחנו נהפוך את הוועדה לוועדת חקירה?
ש. אלוני
אנחנו איננו בית-משפט, בחוק נקבע שמותר

להורים לבחור את החינוך הרצוי להם לילדיהם,

בזרם העצמאי, הממלכתי-דתי או הממלכתי. משבחרו בחינוך הממלכתי,

מותר להם לרצות שהסורים לא יטיפו לילדיהם.,

היו"ר נ. רז; חבר-הכנסת גולדשטיין דיבר על דבר אחר, על כך

שאנחנו צריכים לאפשר למורות שהוזכרו כאן

להופיע בוועדה ולומר את דברן, ושעד אז לא נאשר את המסקנות, אני לא

קיבלתי מהן שום מכתב. הן פנו במכתב אל הרב בן-מנת, המכתב הזה הועבר

לחבר-הכנסת יוסף והוא העביר אותו לחברי ועדת החינוך. אקרא מה כתוב

בו: "אנו שלוש מורות המחנכות מזה מספר שנים (11-7 שנים) בבית-ספר

"מצפה" בבאר-שבע, במשך כל שנות עבודתנו בבית-הספר לא הועלו כנגדנו

טענות מצד ההנהלה ואף לא מצד ההורים. לפני כארבע שנים החל תהליך

החזרה בתשובה בקרבנו ומעולם לא נשמעה טענה בגין כך.

"בעת האחרונה הננו שומעים השמצות, דברי דיבה,

תלונות שווא ושקרים שאין להם כל אחיזה במציאות, וזאת מפי הגב' מלר

שאינה מכירה אותנו ואף אינה הורה לתלמיד בבית-ספרנו. אנו תמהות

לדבריה של הגב' מלר בהאשימה אותנו בדיבורים חסרי שחר, כמו שניתן

לתלמידים לכתוב חיבור על שמירת שבת בבתיהם או אילוץ תלמידים לנשק

מזוזות וקריאה למסרבים "אוכלי טרפות" ועוד. הרי זהו רצח אופי. כיצד

ייתכן שתאמר דברים לא מוכחים? כיצד יוכל אדם להאשמינו בדברים שאין

להם כל שחר ובעוד שלא נבדקו כלל?

"אנו מבינות את בעייתה האישית של הגב' מלר

שבנה חזר בתשובה, למורת רוחה, ולכן מנסה היא לפעול בכל דרך אפשרית

כנגד כל דבר הקשור לחזרה בתשובה. אולם אין הדבר צריך להביאה לידי

השמצות, הוצאת דיבה ופגיעה עיוורת באנשים על לא עוול בכפם. האם

תינתן יד לכך שתאכיל את הציבור בדברי כזב ותפגע בכבודנו? הכיצד

ייתכן שלאחר שנים סל עבודה קשה ומאומצת שהשקענו בבנין ובטיפוח

תלמידים תבוא הגב' מלר ותמחוק הכל במחי יד אחת? מעשים אלו רק

מעכירים את העבודה בבית-הספר ומקשים על עבודתנו.

"אנו תקווה שכל הקשורים בענין במישרין או

בעקיפין יעזרו לגלות את הענין וימנעו רצח אופי זה, וכמו כן ידעו

להפריד בין האמת לבין הצער הגדול שגורמת הגב' מלר בפעולתה זו.

בכבוד רב ובברכה, המורות פנינה דיין - מחנכת כיתה בי, יוכבד בניסטי -

מחנכת כיתה ו', תפר בוכניק - מחנכת כיתה כ'".

אני אינני רואה כאן פניה ובקשה ישירה אלי

להזמין אותן לוועדה.
א"ח שאקי
אבל למה לא תזמין אותן בכל זאת? מה הפחד?

היו"ר נ. רז; אם היו פונות ומבקשות, לא הייתי מונע זאת מהן,

זה לא היה עולה על דעתי.
א"ח שאקי
אבל הן היו במידה רבה נשוא הדיון.

V,

היו"ר נ. רז; נשוא הדיון היה התופעה. במהלך הדיון התייחסו

גם למקרים קונקרטיים. אבל איש לא ביקש לעכב

את המסקנות עד שנחקור את הענין.

1

פ. גולדשטיין; עובדתית אתה צודק, אין במכתב פניה להזמין אותן.

י גם חבר--הכנסת יוסף לא כתב במפורש שהוא. מבקש

זאת. אבל דומני שבמקרה זה כדאי לנהוג לפנים משורת הדין, כדי שלא

יטענו אחר כך שלא הזמינו ולא שמעו אותן. אני מציע שנדחה את סיכום

המסקנות ליום שני, ועד אז נקיים פגישה עם אותן מורות ונשמע אותן.

א"ח שאקי; אני תומך בהצעה.ש. אלוני; אבל במסקנות הן לא מוזכרות, אנחנו דנו בתופעה

כללית, ובמסקנות אין איזכור של שמות המורות.

אנחנו צריכים להעביר מסקנות ברוח הכללית של הדיון, שנית, אם

לחבר-הכנסת יוסף יש קשר עם המורות האלה, ואם הן תפנינה על-מנת

לתאר את המקרה המסויים באותו בית-ספר ולהשמיע כאן את דעתן על-מנת

לתקן את האווירה באותו בית-ספר, נשמע אותן, אבל בלי קשר למסקנות,

פ, גולדשטיין; אני רוצה לתקן את הצעתי, אני מציע שבלי קשר

למסקנות היושב-ראש יזמין את אותן שלוש מורות

לפגישה,
ש, אלוני
באישור מנכ"ל משרד החינוך.

פ. גולדשטיין; בוודאי. אני מניח שהוא יתן את אישורו.

שנית, אני מציע שנתחיל בדיון על המסקנות,

ואם יש בהן איזה איזכור של אותו בית-ספר או שכך הדברים משתמעים,

נמחק אותו, או שאחזור להצעתי הראשונה.

היו"ר נ. רז; אני מבין שהחברים מקבלים את ההצעה המתוקנת

של חבר-הכנסת גולדשטיין. אי -לכך אני מציע

שנקרא את המסקנות,
ד, פלר
(קוראת את המסקנות);

"הכנסת החליטה ביום כ"ז בטבת התשמ"ו, 8,1,86,

לדון במליאתה בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת נחמן רז בנושא; פיתוי

ילדים לחזרה בתשובה, ביום י"ט בשבט התשמ"ו, 29,1,86, בטרם קויים

הדיון, הועבר הנושא, עקב בקשת המציע, לוועדת החינוך והתרבות,

הוועדה דנה בנושא במשך כארבע ישיבות, שמעה

דברים מפי נציגי משרד החינוך והתרבות, מנהלי בתי-ספר, נציגי ארגוני

המורים, הורים לילדים הלומדים בחינוך הממלכתי, מנהלים ומורים מתנועת

חב"ד, מנהלים וראשי ישיבות, חוזרים בתשובה, נציגי "גשר" והמכונים

הציוניים.

במקביל קיימה ועדה משותפת של ועדת החינוך

והתרבית ושל ועדת החוץ והבטחון מספר ישיבות על ההחזרה בתשובה

במסגרת צה"ל, שסיכומיה יפורסמו במסגרת נפרדת.

ועדת החינוך למדה לדעת כי מזה שנים רבות מאפשר

זרם החינוך הממלכתי לתלמידיו להיפגש עם נציגים של תנועות וזרמים

אידיולוגיים ומסגרות הקיימות בארץ ובחוץ-לארץ תוך מגמה להרחיב

אופקים, להציג את המגוון והשונה הקיים בחברה דמוקרטית ולקדם את

יכולת הדו-שיח בין שונים.

ועדת ההינוך סוברת כי פתיחות בית-הספר הממלכתי

כאמור הולמת את רוח חוק חינוך ממלכתי הקובע בסעיף 2; למטרת החינוך

הממלכתי היא,,,",

ועדת ההינוך למדה לדעת כי בהלק מבתי-הספר

הממלכתיים-דתיים וכן בכל בתי-הספר החרדיים בזרם העצמאי אין מקיימים

פתיחות לגבי מפגש התלמידים עם אוכלוסיות שאינן חיות בדרך

האידיולוגית המקובלת עליהם.

הוועדה למדה כי בעוד שפורים דתיים מלמדים

בבתי-ספר חילוניים, אין בכלל בנמצא מורים חילוניים בבתי-הספר

הדתיים, ובוודאי שלא בחרדיים,בפני הוועדה הובאו עדויות על סקרים של פתיחת

בתי-ספר כלליים בפני מרצים שהשקפת עולמם הורגת ממסגרות המחשבה

הציונית, ומדינת ישראל נחשבת בעיניהם כמציאות היסטורית בת-חלוף

(שיש להשלים עמה, במקרה הטוב),

כן שמעה הוועדה מפי הורים כי ילדיהם נחשפו

במסגרת בית-הספר הממלכתי להטפה לחזרה בתשובה, לקיום מנהגים פולחניים

יהודיים שאינם מקובלים על הורים אלה. מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

העיד בפני הוועדה כי המערכת הכללית אינה יכולה להפסיק עבודתם של

מורים אשר במהלך השנים חזרו בתשובה והם מעודדים את תלמידיהם לנהוג

כמותם.
להלן מסקנות הוועדה
1 .ועדת החינוך דורשת

ממשרד החינוך כי בבתי-הספר הממלכתיים לא תיעשה שום פעולה שיש בה

משום הטפה לחזרה בתשובה, לא בשעורי יהדות ולא במקצועות אחרים.

2. הוועדה קובעת כי החוק מקנה להורים זכות

לשלוח ילדיהם למסגרות חינוך כלליות, תוך כוונה להקנות להם חינוך

חילוני. משרד החינוך חייב להקפיד על מילוי רצון ההורים ולהעניק

לילדיהם חינוך כפי שהולם את אורח מחשבתם ורצונם (של ההורים).

3. אין החינוך החילוני עומד בסתירה להעמקת

הידע וההבנה בתרבות ובמסורת ישראל ויחס הכבוד כלפיהן. על משרד

החינוך להקפיד שידע זה יוקנה ויימסר בכל היקפו ועומקו לתלמידים,

ככתוב במשרות החינוך.

4. ועדת החינוך סבורה שהעמקת הידע בתרבות

ומסורת ישראל צריכה להיעשות קודם כל על-ידי המורים הקבועים של

בית-הספר. הוועדה קובעת בצער כי לנושאים אלה, של הקניית מושגים

ומשמעותם של סמלים ותכנים ביהדות אין מספיק מורים חילוניים והיא

תובעת ממשרד החינוך להרחיב את הכשרת המחנכים לנושאים אלה".

ש. אלוני; במקום "אין מספיק מורים חילוניים" אני מציעה

להגיד שמורי בתי-הספר לא קיבלו הכשרה מספקת

או מקפת דיה.
ד. פלר
"5. הוועדה סבורה ששילובם של מורים דתיים

במערכת החינוך הממלכתית הכללית היא חלק

ממסורת ארוכת-שנים הרואה באמונתו של אדם את זכותו וכבודו. הוועדה

דורשת ממשרד החינוך להקפיד כי מורה דתי לא יטיף תוך כדי עבודתו

לחזרה בתשובה או כל הטפה אנטי-חילונית אחרת. המורה הדתי במערכת

החינוך הממלכתית חייב להקפיד על מתן מידע מדוייק בנושאים שנקבעו

בתכנית הלימודים.

6 .הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לקבוע נהלי

תגובה מתאימים לגבי מורים שלא מקיימים סעיף 5 כלשונו"

7. הוועדה קובעת כי אין לחשוף את התלמידים

במסגרת בתי-הספר להשפעות גורמים חיצוניים שלא קיימת לגבי הופעתם

הסכמה (מראש) של כלל ההורים, המנהל והמפקח.

8, הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לחבר הנחיות

מפורטות למנהלי בתי-הספר לגבי נוהל ונוהג הזמנת מרצים אורחים

בפני התלמידים. בנהלים אלה יינתן להורים שיקול דעת ערכי, והמנהל

והמחנכים יחוייבו באחריות לגבי תוכנן של הפגישות."

ש. אלוני; אני מציעה להוסיף כאן סעיף שבכיתות שלי

בית-ספר יסודי או של הגיל הרך, כשיש מרצה

אורח, זה יהיה תמיד בנוכחות מורה הכיתה ומחנך הכיתה.
ד. פלר
"9, גורסים אשר אינם מאמינים בציונות ובתקופת

מדינת ישראל לא יורשו להיכנס לבתי-הספר

הממלכתיים ולהציג את עמדותיהם בפני התלמידים,

הוועדה מניחה מסקנות אלה על שולחן הכנסת

ומבקשת משר החינוך והתרבות להשיב עליהן תוך שלושה חודשים מיום

הנחתן",

י. יוסף; אני מבקש לא להיכנס עכשיו לדיון על המסקנות

מפני שכמה מחברי הוועדה מוזמנים לוועדת

החוקה, חוק ומשפט אשר דנה בנושא רגיש מאד.

היו"ר נ. רז; אם כך, אין לנו ברירה אלא לדחות את אישור

המסקנות לישיבה אחרת. לגבי המורות - אני

מקבל על עצמי להזמין אותן לפגישה, למרות שהן לא פנו אלי.

א"ח שאקי; אני רוצה להעיר שבהגדרה של החינוך הממלכתי-דתי

נאמר שמטרות החינוך הן אלו ואלו, ואורח החיים

בבית-הספר יהיה דתי, לא כן לגבי החינוך הממלכתי, עם זאת, יש מאות

מורים דתיים בזרם הממלכתי הכללי, לא נראה לי שאפשר לכפות על מורה

כזה לא לנהוג לפי מצפונו.

פ, גולדשטיין; אם כך, אני מציע לשנות את הפיסקה האומרת

שבעוד שמורים דתיים מלמדים בבתי-ספר חילוניים,

אין בכלל בנמצא מורים חילוניים בבתי-הספר הדתיים, ובוודאי שלא בחרדיים.

זה משתמע מהחוק. אני מציע לומר שלא ידוע על מורים חילוניים המלמדים

בבתי-ספר דתיים.

ש, אלוני; לא רק שאין מורים חילוניים בבתי-ספר דתיים,

אלא אם יש - יש גם זכות לפטר אותם לאלתר.

פ. גולדשטיין; אני מציע לבדוק את זה, אם מדברים על כך שבבית-

ספר ממלכתי צריך להישמר אורח חיים דתי, אינך

יכול לבקש ממורה חילוני שילמד בבית-ספר דתי.

היו"ר נ , רז; בחוק כתוב; "חינוך ממלכתי-דתי פירושו חינוך

ממלכתי, אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח

חייהם, תכנית לימודיהם, מוריהם ומפקחיהם".

פ, גולדשטיין; אם כך, אני מציע למחוק את כל הפיסקה הזאת, היא

לא רלבנטית.

היו"ר נ, רז; נשוחח על כך כשנגיע לזה. בינתיים אנחנו מפסיקים

את הדיון על המסקנות האלה לפי בקשת כמה

מחברי הוועדה. נחזור למסקנות אלה מחר.

פ, גולדשטיין; אני מבקש שלא תימסר שום הודעה לעתונות בענין

זה.

היו"ר נ, רז; מכאן לא תצא שום הודעה.

פ, גולדשטיין; אני מציע שתצא הודעה שמסקנות הוועדה לא נדונו.
מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים
השבתת הטלוויזיה (הצעה

לסדר היום של חברי-הכנסת מ, תעסה-גלזר, י, צבן, י. שריד, מ. וירשובסקי,

א. ולדמן, נ. רז, ד. דנינו);

תפקוד הטלוויזיה (הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת א. ורדיגר וג. כהן).

היו"ר נ. רז; נעבור למסקנות הוועדה בנושא השבתת הטלוויזיה

ותפקוד הטלוויזיה.
ד. פלר
(קוראת את טיוטת המסקנות):

"מליאת הכנסת העבירה לדיון בוועדת החינוך

והתרבות ביום ה' בשבט התשמ"ו, 15.1.86, את ההצעה לסדר היום בנושא השבתת

הטלוויזיה, וביום י' באדר א' התשמ"ו, 19.2.86, את ההצעה לסדר היום

בנושא ת9קוד הטלוויזיה.

הוועדה דנה בנושא במהלך ישיבה בה שמעה דברים

מפי נציגי הוועד המנהל של רשות השידור ומנהליה.

הוועדה מציינת כי במשך מושב הכנסת האחרון

נדרשה לנושא תפקודה של רשות השידור פעמים רבות, הניחה כבר על שולחן

הכנסת מסקנות העונות על שתי ההצעות לסדר היום, שמעה דיווחים על
להלן מסקנות הוועדה
1. הוועדה סוברת שיש

לסגור את הטלוויזיה לתקופה קצרה ומוגבלת. בתקופת הסגירה תמשיך

הטלוויזיה הישראלית לשדר אך לא תפיק, ובמשך זמן זה תתארגן מחדש כדי

לפתוח את שידוריה בצורה יעילה ומסודרת.

2. הוועדה מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה לזו

את הליך חקיקת החוק המאפשר להנהלת הרשות לסגור את הטלוויזיה.

3. הוועדה דורשת מראש הממשלה להכריע לאלתר

בנושא הקמת ערוץ שני בטלוויזיה.

4. הוועדה מפנה תשומת לב הכנסת למסקנותיה

מיום ד בניסן התשמ"ה, 26.3.85, ומיום י"ח בשבט התשמ"ו, 28.1.86,

ומבקשת לספחן לנייר זה.

הוועדה מגישה מסקנות אלה למליאת הכנסת

ומבקשת משר החינוך והתרבות לדווח לה על ביצוען תוך שלושה חודשים

מיום הגשתן".
פ. גולדשטיין
לגבי סעיף 1 במסקנות, אני מציע לומר: הוועדה

סוברת שיש לסגור את הטלוויזיה קצרה ומוגבלת;

בתקופת הסגירה תתארגן הטלוויזיה מחדש כדי לפתוח שידוריה בצורה

יעילה ומסודרת, אני מציע למחוק את המלים "בתקופת הסגירה תמשיך

הטלוויזיה לשדר אך לא תפיק", המשפט הזה איננו רלבנטי. צריך לסגור

את הטלוויזיה לתקופה קצרה, מוגבלת, ולארגן אותה מחדש כדי לפתור את

שידוריה בצורה יעילה ומסודרת.

לגבי סעיף 2 בהמלצות - אני מבין שעל פי החוק

רשאית הנהלת הטלוויזיה לעשות השבתת מגן. אם זה נכון, אני מציע
לאזכר את זה ולומר
הוועדה מבקשת מהיועץ המשפטי לממשלה לזרז את

הליך חקיקת החוק המאפשר להנהלת הרשות לסגור את הטלוויזיה, ולהוסיף

שזאת למרות שמותר להנהלת הרשות לבצע השבתת מגן. אני רוצה להסביר זאת,

הרי את המסקנות שלנו, לצערי הרב, כמו מסקנות אחרות, לא יקבלו.

ואני משוכנע שלא יסגרו את הטלוויזיה, אם כי אנל חושב שזה חשוב מאד.

אבל הייתי מפנה את תשומת לבם של אנשי רשות השידור שגם כשאין עדיין

חוק עומדת לרשותם האפשרות לבצע השבתת מגן.היו"ר נ. רז; הענין של השבתת מגן אינו מופיע בחוק רשות

השידור, זה הופיע בהמלצות של היועץ המשפטי

לממשלה, מר זמיר, בסעיף 4, שהציע איך לנהוג בתסבוכת שנוצרה.

פ. גולדשטיין; כלומר זה אפשרי על פי ההוק?

היו"ר נ. רז; אבל זה מאד מסוייג. אני לא מציע שזה יופיע

במסקנות שלנו.

פ. גולדשטיין; אני מציע לומר זאת בדברי הפתיחה, להסב את

תשומת הלב של רשות השידור שקיימת אפשרות

לבצע השבתת מגן. אמירה כזאת מרתיעה מאד את מי שהיא צריכה להרתיע,

מ. פלד; אני לא התרשמתי בדיונים שהיתה אחדות דעים

בענין סגירת הטלוויזיה,

ד. פלר; הרוב היה בעד זה; מיעוט היה נגד,

מ, פלד; אני גרסתי כל הזמן שזה לא מהלך נכון, אני גורס

כך גם היום, אינני חושב שהוא יבריא או ישפר,

לפי דעתי מה שכן התברר במהלך הדיונים, ואני חושב שעל זה היתה הסכמה

כללית, הוא קודם כל שהממשלה צריכה לגשת לתיקון חוק רשות השידור,

היתה הסכמה שעד אז יש מקום להקים ועדה שתבדוק מדוע הדברים אינם

מתנהלים כפי שהם צריכים להתנהל, אני הושב שאפשר לומר גם שהיתה

הסכמה שהממשלה צריכה להכריע בנושא של הקמת ערוץ שני, לגבי סעיפים

1 ו-2 במסקנות, שמדברים על סגירת הטלוויזיה - אם אמנם זו תהיה

דעת הרוב, אני אביע את הסתייגותי, אינני זוכר שזו היתה הדעה הרווחת

בוועדה, אם זו דעת הרוב, אני אסתייג, כי אינני מאמין שזה יפתור

את הבעיה, ומצד שני הנזק שזה יגרום לחוגים רחבים בציבור הוא גדול,

היו"ר נ. רז; חבר-הכנסת גולדשטיין מדבר כבר הרבה זמן באופן

עקבי על סגירת הטלוויזיה, בשתי המסקנות

הקודמות לא קיבלנו את ענין הסגירה, אבל בישיבה האחרונה זה נשמע

יותר מאשר קודם, אם כי לא כפי שחבר-הכנסת גולדשטיין מציע, אלא כפי

שנאמר בסעיף 1 של המסקנות. חברי הוועדה אלוני, הראל וולדמן אמרו לא

שצריך לסגור בכלל את הטלוויזיה, כי יש אוכלוסיות שזקוקות לזה,

אבל צריך לצמצם, לא לעסוק בהפקות חדשות, ובינתיים להתארגן מחדש.

מ, פלד; חדשות יהיו?
היו"ר נ, רז
כן, אבל לא יהיו כל מיני תכניות שהטלוויזיה

מפיקה, אמרו שיצמצמו את השידורים, שתהיה

סגירה חלקית,

פ. גולדשטיין; אני מבקש להגיש הצעה משלי לסעיף 1 במסקנות;

"הוועדה סוברת שיש לסגור הטלוויזיה לתקופה

קצרה; בתקופת הסגירה תתארגן הטלוויזיה מחדש כדי לפתוח שידוריה

בצורה יעילה ומסודרת".

מ, פלד; אני מסתייג מהסעיפים 1 ו-2. אני מציע לקבל

את סעיפים 3 ו-4, ולהוסיף סעיף שהוועדה חוזרת

על פנייתה לממשלה לתקן את חוק רשות השידור,

היו"ר נ, רז; זה מופיע במסקנות הקודמות שאנחנו מצרפים

למסקנות האלה

מ, פלד; אם כך, אני מסתפק בסעיפים 3 ו-4, ולמחוק את

1 ו-2, כי לא השתכנעתי שסגירת הטלוויזיה

תפתור את הבעיות,

היו"ר נ, רז; אני מודה לכם. הישיבה נעולה,

קוד המקור של הנתונים