ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 18/02/1986

השבתת הטלוויזיה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 123

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, ט' באדר אי התשמ"ו, 18.2.86 שעה 10.30
נ כ ח ו
חברי הוועדה: נ' רז - היו"ר

מ' פלר

מ' איתן

גל שפט

אל סרטני

מ' וירשובסקי

מי גלזר-תעטה

ע' רראושה

ש' אלוני
מוזמניט
מי ינון - יו"ר הוועד המנהל של רשות השידור

אי פורת - מנכ"ל רשות השירור

אי אבנר - רשות השידור

נל כהן - רשות השירור

יי אלוני - הטלוויזיה הישראלית

מזכירת הוועדה; די פלר

רשמה; מזל כהן
סדר-היום
השבתת הטלוויזיההשבתת הטלוויזיה

היו"ר ני רז;

אני פותח את הישיבה. הנושא של היום הוא השבתת הטלוויזיה.

י' אלוני;

בעתיד או בעבר?

היו"ר נ' רזי.

מבחינה פורמלית אנחנו חייבים לרון בנושא הזה , כי הורדו אלינו הצעות

לסדר-היום שעלו בכנסת. ממגישי ההצעות יושבים כרגע שניים, חה"כ שפט ואנוכי.

אני מציע שנתחיל בתמצית הדברים שעלו לטדר-היום וניגש לדיון.

ג' שפט;

לדאבוני אין לי הרבה מה להוסיף למה שאני טוען בחדשים האחרונים, שהמצב

בטלוויזיה הולך ומחמיר וקשה להשלים עם העובדה שכלי ממלכתי מרכזי כזה, תשרור בו

אנרכיה או מצב בלתי יציב כפי שאנחנו רואים אותו. אני בהחלט לא מתייחס כרגע

לתוכן. יש לי הרבה מה לומר לגבי התוכן של הטלוויזיה. לגבי התוכן יש חילוקי דעות

לכאן ולכאן. יש ויכוח. אני מדבר על אפשרות של קיום כלי לפי מה שאנחנו רואים

אותו. זה התחיל כמובן מאותו רגע שהממשלה לא היתה מסוגלת לקבל החלטות. לא

הטלוויזיה היתה אשמה אלא הממשלה עבור דרך הנעשה במקום עם הוועדים, עם המאבק,

צורת המאבק.

אמרתי את זה גס בדיון. אני חושב שמבחינת התקציב חל שיפור לעומת מה שהיה

קודם וגם ההנהלה ציינה את זה. מה שנעשה בשבועות האחרונים, הוועדים עושים מה שהם

רוצים, גם אם מישהו תומך נלהב בפועלים ובזכויות המאבק החופשי של פועלים, לא יכול

להיות שווה נפש למה שנעשה שם. לית דין ולית דיין והעולם הפקר.

בשעתו הצעתי וראשי רשות השידור התנגדו לכך, אמרתי; בואו נסגור את הכלי הזה

למשך תקופה מסויימת ונתחיל מהתחלה ואז יכול להיות שנבנה כלי טוב יותר. טענו נגדי
ואמרו
לסגור קל. השאלה היא איר אפשר לפתוח אותו. טענתי אז ואני טוען היום, זה

כלי שהוא כל כך חיוני ונחוץ, גם הממשלה תהיה מעוניינת שיפתחו אותו מה שיותר מהר,

כי לא ידעו מה השרים עושים ומה הממשלה עושה. יקללו אחד את השני ואף אחד לא ידע.

היא תעשה הכל כדי לפתוח את הטלוויזיה מחדש. כמובן צריכה להיות פרוגרמה כיצד

עושים, אולי לשנות את החוק, אולי חוק חדש, איני יודע. אבל כל עוד המצב הוא כמו

היום, זה מפריע לצמיחה מחדש.

אני לא נכנס לבעיות המשפטיות. אני אומר שצריר לסגור את הכלי הזה ולהתחיל

מחדש לפעול כמו שצריר. היתה הצעה של יו"ר ועדת הכספים להפריד בין הרדיו

לטלוויזיה. אני לא נכנס לפרטים. אני אומר, הבקורת היא בעיקר לגבי מה שנעשה

בטלוויזיה. יכול להיות שגם ברדיו יש בעיות. אני אומר, צריך לסגור את הכלי הזה.

ועדה תדון בנושא ותחליט איר פותחים אותו מחדש.
מי וירשובסקי
אני לא חושב שסגירת טלוויזיה או טיפול מטוג זה הוא פתרון לבעיות. אני בכלל

נגד סגירת כל מיני מפעלים. אני יודע שקל לסגור, אחר-כך קשה לפתוח. אני יודע שקל

לסגור ולפעמים בלתי אפשרי לפתוח. אני רואה את הקלחת הפוליטית שתתחיל להתרחש החל

מיום הסגירה. לכן אני לא רואה בזה את הפתרון. אני חושב שאלה שמתכוונים לסגור -

אני לא מתכוון אליך, חה"כ שפט - יש מגמות יותר מדי פוליטיות לגבי העריכה, לגבי

התוכן, בשעה שהבקורת שהיתה לי אז כאשר עלתה ההצעה לסדר-היום, היתה בעקבות

האירועים עם חזי קוקה וגם ההפרעות בימים האחרונים. זה על הצד הטכני מצד אחד,

ומצד שני ארגון פנימי לקוי שלא מאפשר לצפות בטלוויזיה בצורה סבירה.

אם אתה סוגר, זה מפני שאתה צריך לעשות פעולה יסודית של גישה חדשה לכל

הטלוויזיה. הבעיה היא לא גישה חדשה. פשוט שזה יתנהל בצורה ממלכתית מסודרת. בדברי

במליאת הכנסת פניתי באצבע מאשימה אל הוועד המנהל והמנכ"ל. אני מעריר אותם, מכיר

אותם. אלה אנשים רציניים ומכובדים. אם הם אינם יכולים להשתלט, על הכנסת לדעת

זאת. צריך לשאול אם הם יכולים להמשיך למלא את תפקידם. בארה"ב יש דבר כמו אחריות

אישית. פה אין דבר כזה. אין אחריות אישית. פעם אחת אולי צריך להתחיל עם הדבר הזה

ולשקול. ישנם אנשים שהחוק ממנה אותם, לא אנחנו.

גי שפט;

לא היית כאשר פתוזתי ואמרתי שאני לא נכנס לשאלת התוכן.

מ' וירשובסקי;

בזה אנחנו לא רוצים לעסוק. אם עושים טוב או לא, הם קבלו את המינוי. אבל אם

הטלוויזיה - ואני רוצה לשבח את הרדיו, הוא מהטובים בעולם - לא מתפקדת כהלכה, אני

בא קודם כל אל ההנהלה ודורש דו"ח. הם צריכים להגיד מה הם יכולים לעשות כדי שהמצב

הזה ייפסק. אם הם לא מסוגלים והם אומרים שצריך לסגור ולפתוח מחדש, אני שואל

אותם, האם הם יכולים למלא את התפקיד?

נשאלו בדיון הזה מספר שאלות קשות לגבי הציוד הקיים שלא מנוצל לצרכים

שהטלוויזיה מכשירה אותם כדי להביא אותה לשנות ה-80 אולי לשנות ה-70. יכולים לומר

שזה מאבק בין עובדים טכנאים לבין ההנהלה. אם ההנהלה לא יכולה להתמודד עם הנושא

הזה 6-7 שנים, גם בכך אני בא אליהם בטענה קשה. אם אתם לא יכולים להתגבר על

הבעיה, אתם נכשלים.

אני רוצה שהוועדה תדרוש מהוועד המנהל דו"ח איך הם פותרים את הבעיה הזאת. אם

הס לא יכולים לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו יכולים לפנות אל הגורמים הנוגעים

בדבר אם הם רואים אותם כיכולים להמשיך לנהל את הדבר הזה.

נזדמן לי 3-4 פעמים בשנים האחרונות לדון בנושא הזח והמצב הולך ורע ואיננו

משתפר.

היו"ר ני רז;

אתה מציע לפטר את הוועד המנהל?

מי וירשובסקי;

לא. אני אומר, במידה ולא נקבל הסבר והצעות קונקרטיות כדי שהטלוויזיה תעבוד

כהלכה - כן. הם צריכים להסיק מסקנות.
היו"ר ני רז
הם הציעו פה עשרים פעם דברים. הם אומרים שבמסגרת חוק רשות השידור הקיים, הם

מוגבלים. אין להם סמכויות. אין להם הגדרת תפקידים. כל זה עלה פה.מי וירשובסקי;

למה המצב נהיה יותר גרוע?
היו"ר ני רז
מיד הם ידברו. אני אמרתי, איו פה מה לעשות יותר בתנאים הנוכחיים. בתנאים

הנוכחיים לא מסוגלים לבצע את העניו. מוזשיכים, עושים תקלות, חבלות. עובדה, זה לא

מתפקד כפי שצריך. זה נתון לשרירות לבם אל לקשייהם של העובדים שם. חשבתי אחרי

שנתמנה, אחרי הרבה זמו שלא היה מנהל בפועל, יאיר אלוני מנוסה וותיק, כמנהל זמני,

נקבל רגיעה ותהליך של סידור. העניו נמשר. בתנאים הנוכחיים איו לנו מה לעשות. אם

הממשלה לא מסוגלת לשנות את חול; רשות השידור בגלל העניינים הפנימיים...
אי סרטני
זה נמצא באיזשהו מקום לדיוו?

היו"ר נ י רז;

פנינו לשר החינוך והתרבות. הוא אמר: איו לי סמכות וכח במציאות הזאת לשנות

את המצב. ב-28 בינואר הגשנו מסקנות ועדיו לא קבלנו תגובה של שר החינוך. "מליאת

הכנסת העבירה לדיון בוועדת החינוך והתרבות ביום כ"א בתמוז התשמ"ה (10.7.85) את

ההצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מתתיהו פלד בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה

פרלמנסרית לבירור מצבה של רשוח השידור. הוועדה דנה בנושא במהלך שתי ישיבות בהן

שמעה דברים מפי נציגי רשות השידור והוועד המנהל.

הוועדה מפנה את תשומת לב הכנסת והציבור למסקנותיה מיום די בניסו תשמייה

(26.3.85), שהוגשו למליאה עקב הצעוח לסדר-יום של חברי הכנסת ורדיגר, נמיר

וגרנות, וקובעת כי בנושאים העיקריים לא השתנה המצב הקשה ברשות השידור מאז ועד

היום.
ואלו הם הממצאים
ו. הרשות פועלת ללא תקציב. 2. למעלה מחצי שנה לא מונו

מנהלים ברשות ואגפיה עובדים ללא הנהלה. 3. הפוליטיזציה של מוסדות הרשות גורמת

לחוסר ניהול תקיו ומקצועי. 4. המפלגות הגדולות תורמות את חלקו למצב המשברי על

ידי שליחת אנשים לא מתאימים כנציגים למוסדות רשות השידור וכו על ידי התערבות

ישירה של פוליטיקאים בנעשה ברדיו ובטלויזיה. 5. הוועדה קבלה את הודעת הנהלת רשות

השידור על כוונתה לממש תכנית הבראה לרשות. 6. טיוטה חדשה של חוק רשות השידור

עדיין לא הונחה על שולחן הכנסת.
להלו מסקנות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות ממליצה בפני ממשלת ישראל להקים

ועדה ציבורית בראשות שופט לבדיקת מצבה של רשות השידור בכלל ושל הטלויזיה בפרט.

2. ועדת החינוך והתרבות חוזרת ומדגישה את הצורך החיוני בחקיקת חוק חדש לרשות

השידור ובו יתוקנו הליקויים שגרמו לעוותים הקיימים היום בניהול הרשות. 3. הוועדה

מדגישה כי אחת הדרכים להבראת המצב של הטלויזיה היא הקמתה לאלתר של רשת שניה

בהתאם להצעת החוק המונחת על שולחו הכנסת. 4. הוועדה מדגישה את הצורך לשנות את

הנוהג הקיים לפיו שולחות המפלגות אנשים לא מתאימים להנהלת הרשות. כן ממליצה

הוועדה לאפשר לנציגי מפלגות שאינו בקואליציה יצוג נאות במוסדות הרשות.

הוועדה מגישה מסקנות אלה למליאת הכנסת ומבקשת משר החינוך והתרבות לדווח לה

על ההתקדמות בביצוען תוך שלושה חדשים מיום הגשתן."

עוד לא הגיע סוף חודש מרץ. לכן אנחנו יכולים לצפות לתשובה.היתה הצעת מעוט של חה"כ גולדשטיין: "לאחר שמוצו כל הדרכים בעבר לא נראית

דרך אחרת לתיקון חמצב אלא על-ידי סגירה של הטלויזיה ופתיחתה מחדש לאחר בדיקח של

ועדה ציבורית ולאתר תיקון העיוותים."
מי וירשובסקי
אני לא בקיא באופיים של הדיונים שהיו. כאן מדברים על זה שצריך לחוקק חוק

חדש או לתקן עיוותים שקיימים בחקיקה הקיימת. האם נעשתה על-ידי הוועדה איזושהי

עבודה להציע הצעת חוק פרטית משותפת לכל חברי הועדה או למרביתם?

היו"ר ני רז;

התשובה היא שלילית.אני לא מכיר יוזמה בנושא הזה.

גי שפט;

אני לא יודע אם זה מתפקידה של הוועדה.
אי סרטני
כל זמן שהשר לא מגיש או לא תומך בענין הזה, אפשר להגיש הצעת חוק.

מי וירשובטקי;

אם הוועדה תגיע למסקנה שצריך לתקן או תיזום על-ידי חבריה הצעת חוק ותניח

אותה כהצעת תיקון, יש לזה יותר סיכוי להתקבל מאשר ערוץ שני.

היו"ר ני רז;

הוועדה המשותפת לכטפים והינוך בענין הקמת רשת שניה, השקיעה הרבה שעות

עבודה, היא שיתפה מומחים והתייחסה לשינוי החוק. כך שיש חומר לשינוי החוק. אני רק

מזכיר לכם את המטקנות שהונחו. אני רוצה לאמץ מחדש את ההחלטה לגבי קביעת ועדה

ציבורית בראשות שופט. אני לא בעד השבתה.

מי איתן;

מאחר ואנחנו דנים בבעיה בכלל ובשביתות במיוחד, בערכים ובמצבים שהם בהחלט לא

אבסולוטיים אלא יחסיים, אני בהחלט יכול לברך את המצב הקיים ברצף שבין טוב לרע

לעומת המצב שהיה לפני מטפר חדשים בטלוויזיה. היו"ר דיבר על כך שאנחנו מרגישים

תזוזה חיובית וצריך להצביע על כך.

הנושא השני, אני לא יכול לעבור לטדר-היום מבלי לשבח את הטלוויזיה על הכתבה

הטובה שהיא עשתה בטיקור ועידת כך. אמנם היי; ברור שהיא מגמתית. אבל אני חושב שזה

תפקידה של הטלוויזיה לא רק לשקף אלא גם להבליט דברים מטוג זה. כל מי שהשתעשע עד

היום במחשבות או בתקוות או העדיף לטמון את ראשו בחול ואמר שזו תופעה שיכולה

להכנט לאיזושהי הבנה, לאתר שהוא ראה את התקווה במועל יד נאצי, לא יכול להטתתר

מאחורי הטענה שאין במדינת ישראל תנועה נאצית. לצערי הרב, זה נעשה ביום שישי בערב

וחלק גדול מהציבור הדתי לא ראה את זה. אני חושב, כמו שמזהירים את הציבור מפני

חמרי חבלה ופצצפות באוטובוטים כך צריך לעשות איזה תשדיר שירות, להראות את התקווה

במועל יד נאצי ולהזהיר את עם ישראל. זה קיים אצלנו. צריך לא להטתתר ולהתבייש

ולומר שזה לא קיים, אלא לפעול.בכל דיון אני אוהב לשמוע גם את הצד השני. זה מפרה. אני מבין שנשמע כאן גם

את הצד של הטלוויזיה. אני הושב שבראש וראשונה צריך לשמוע את ההנהלה. התפקיד שלנו

בתל הענין הזה הוא לתת גיבוי להנהלה. אנהנו לא יכולים להתערב בניהול ובבעיות

האדירות שקיימות שם. אנהנו רואים את הוסר המשמעת בטלוויזיה. אנהנו צריכים להבין,

להשיג משמעת נוכל רק על-ידי מתן גיבוי להנהלה. אנחנו כוועדת חינוך, הגענו למסקנה

שצריך לההליף את הנהלת הטלוויזיה. אבל אם מכירים בכך שההנהלה קיימת, אנחנו

צריכים לתת לה גיבוי מלא. הם מצידם צריכים לתת את תכנית העבודה, את הבעיות ואת

הצורה לפיה הם רוצים לפתור את הבעיות האלה. אנחנו כגוף ציבורי יכולים לפקח.
אנחנו יכולים לומר
אנחנו נותנים גיבוי, אנחנו עומדים מאחוריהם במכלול הדברים;
או לחילופין אנחנו יכולים לומר
אין לנו אמון בהנהלה הזאת וצריך להחליף אותה.

מאחר ואני משוכנע שרוב חברי הוועדה חושב שצריך לתת גיבוי, אני מצידי לא אתערב

בשיקול דעתם אלא אם אגיע למסקנה סופית שצריך להחליף את ההנהלה.
מי פלד
ישבנו מספר רב של פעמים עם הנהלת רשות השידור ודנו בבעית רשות השידור. זה

לא דיון שבו לא שמעו את הצד השני. שמענו את הצד השני, ומרבית הבעיות היו דווקא

בדרג של ההנהלה, היחטים בין המנהל לבין רשות השידור והיחסים עם ראשי המחלוקת

וכדומה. עכשו עולה בצורה יותר חריפה בעיה של יהסי עבודה פנימיים, מאבק מקצועי

בין קבוצת עובדים לבין ההנהלה. אבל זה מתוסף למערכת שלמה של בעיות. ההנהלה לא

הכחישה שיש בעיות, אני זוכר שהציגו לנו תכנית של צוות מומחים עם תאריכים. שום

דבר לא לא השתנה.

אני מקדים ואומר את הדברים כדי להסביר מדוע אני אישית הגעתי מזמן למסקנה

שמוכרחים לחקור את המצב. זה לא גוף שיכול לתקן את עצמו. אין הסבר ברור מדוע הגוף

הזה איננו מתפקד כפי שכולנו היינו רוצים, וכפי שההנהלה היתה רוצה שהוא יתפקד.

לכן חשבתי שהדבר הטוב ביותר הוא להקים ועדה שתחקור את הדבר על כל היבטיו. זה לא

התקבל כפי שהצעתי, אלא בצורה קצת מתוקנת, הקמת ועדה ציבורית בראשות שופט. לא

קבלנו עדין תגובה. אני מבין שצריך לחכות עד סוף חודש מרץ. מה שבינתיים התברר,

שהממשלה אינה מסכימה לחקיקת חוק חדש. עלה רעיון של לסגור. בהתבסס במידה מסויימת

על נסיון שרכשתי בארגון גופים גדולים, לסגור פירושו להפסיק את הפעילות. לפתוח,

השאלה מי יפתח. אם לסגור על מנת שאותה הנהלה תפתח, אני לא רואה מאיפה תצמח הגישה
החדשה. אפשר לסגור ולומר
לפי שעה לא תהיה טלוויזיה. תקום ועדה תחקור, תברר

ובוודאי תתייחס להצעת החוק. אבל ההנחה הנאיבית שרק יסגרו ומיד יפתחו מחדש והכל

יהיה בסדר, זו הנחת שווא. מה היא מניחה? שיפטרו מספר עובדים ואז הכל יהיה בסדר.

אנחנו יודעים שלא זו הבעיה. לדעתי, לדבר על סגירה, זו התחמקות מהענין. או

שמוכנים לחקור את הענין ולגשת לשורשיו, או שלא מוכנים.

ודאי שיש בטלוויזיה מעלות. אבל גם חסרונות ולציבור מוצגים החסרונות. רצוי

יותר להקים ועדה שתחקור את הענין לגופי ותגיש המלצות. מי שיקבל את ההמלצות ידע

למה הוא חותר. היום לסגור כדי לפתוח מחדש, פירושו של דבר לעשות מעשה שאין מושג

למה הוא יוביל. לכן אני מתנגד לרעיון של סגירה. אני מציע שוועדת החינוך תלחץ

על-מנת שתקום ועדה ציבורית.
שי אלוני
אתה רוצה להניח על שולחן הכנסת את המסקנות מדיונים קודמים שלנו?
היו"ר נ י רז
זה כבר מונח.שי אלוני;

אין לזה ערך כי היום או מרור מתחיל דיון על הטלוויזיה במליאה. כשעסקנו בנושא

הזה בפעמים קודמות, למעשה הזרו מספר פעמים המלצות לסגור. אני מבינה שהיום גם בין

אנשי רשות השידור יש תחושה, כדי לעשות בדק בית, צריך לסגור. לא צריר חוק חדש.

הוזוק של היום, אפשר להשתמש בו גם בדרך אחרת. יש פוטנציאל אישי טוב שלא מנוצל.

יש צורך בפסק זמן כדי לעשות רה-ארגון. נשאלת השאלה האם כדי להגיע לרה-ארגון, יש

צורר בוועדה ציבורית בראשות שופט. נשאלת השאלה, האם הנושא הזה אמנם מחייב הקמת

ועדת חקירה על-פי חוק ועדות חקירה. יש פה יותר בעיה של מערכת אדמיניסטרטיבית

ומערכת אנושית מאשר בעיות משפטיות המחייבות הקמת ועדת חקירה.

היו"ר ני רז;

לא מוצע להקים ועדת חקירה. מוצע להקים ועדה ציבורית בראשות שופט.

שי אלוני;

למה אתה צריר שופט? אתה לוקח שופט בגלל הפרסטיז'ה? פרסטיז'ה יכולה להיות גם

לפרופסור מהאוניברסיטה.

אני רוצה לשאול את אנשי רשות השידור, יש ציבור רחב שחבל לי עליו. בימים

שהטלוויזיה היתה סגורה, אני לא יודעת איזה הדים קבלתם. יש ציבור של קשישים

ופנסיונרים שהטלוויזיה למעשה היא מרכז התרבות שלהם. כשאומרים לסגור את

הטלוויזיה, האם אי-אפשר למצוא דרר שבערוץ הקיים תהיה מערכת של סרטים שתיתן

סיפוק?

האם לצורר סגירת הטלוויזיה ויצירת פסק זמן, יש צורר בחוק מיוחד?

אי אבנר;

היועץ המשפטי לממשלה סבור שכן.

שי אלוני;

מבחינת העמדה שלכם או של מומחים, כמה זמן דרוש לארגון של המערכת מבחינת

חלוקת התפקידים, מערכת התפקידים. אני הייתי בין אלה שחשבו לא לסגור. אבל היו

רבים שהמליצו לסגור. אני בעד סגירה לתקופה מסויימת עם הבטחה שבתקופת הביניים

הזאת, שעות מסויימות ביום, תהיה מערכת שתדאג לאספקת סרטים על-מנת שציבור מסוים,

שזה מרכז התרבות שלו, יקבל איזשהו פיצוי בענין הזה, ונקבל תמונה לפי הערכה שלכם,

איר אתם רואים את הרה-ארגון. יכול להיות שהשאלה צריכה להיות מופנית לשר, כמה כח,

מרץ ורצון הוא מוכן להעמיד לענין הזה של בדיקה או ועדה שתכין הצעות ענייניות איר

לבנות את הנושא הזה מחדש, עם פסק זמן של חדשיים או חצי שנה, עם חברה מומחית

לייעול שתביא המלצות. אם השר מקבל על עצמו אחריות לגשת לענין הזה ולעסוק בו,

הייתי הולכת לכוון הזה.

מדינה אתה לא יכול לסגור ולהתחיל מחדש. בנושא הזה, אם אתה מבטיח איזושהי

מערכת שתתחיל לעבוד, אין לר מה לתת גיבוי להנהלה. איר יכולים לתת גיבוי להנהלה

כאשר כר היא מנהלת את הדברים? אתה חושב שרק העובדים אשמים? כאשר יש ליקוי במקום

העבודה, זהו דיאלוג של חרשים בין ההנהלה לבין העובדים.

מ' איתן;

על בסיס פורמולה זאת יש כמה מפעלים שצריר לסגור במדינת ישראל.שי אלוני;

זה בלתי אפשרי. אז בואו נעשה את האפשרי.
אי סרטני
בעצם אנחנו במצב שאמרנו את הכל. נאמר לנו בפגישות קודמות עם חברי ההנהלה

שהנושא נמסר למומחה שצריך להגיש איזושהי הצעה לשינוי כל המערכת. אני לתומי השבתי

שאפשר לבדוק את הדברים, להגיע למסקנות במקביל לטלוויזיה כפי שקיימת וכאשר מקבלים
את המסקנות אומרים
זהו, אנחנו מקבלים את המסקנות בבת אחת ומיישמים אותן. זה

קשה. זה על חשבון העובדים. זה על חשבון מעמד של אנשים מסויימים בתוך המערכת.

אבל עם גיבוי מלא של שר החינור ואז בבת אחת, לא פסק זמן. כי אם היום הטלוויזיה

תיסגר במצב הנתון, כאשר אנחנו לא רואים שום מהלר לקראת השינוי המיוחל, זה יכול

להסחב חדשים. אני לא מבינה מדוע אי-אפשר במקביל לסלוויזיה המתקיימת כפי שהיא,

להגיע למסקנות. ואז להפעיל את כל הגורמים האחרים ולעשות את השינוי הזה שהוא לא

שינוי שצריך לארוך הרבה זמן. הבעיה היא להגיע למסקנות חד משמעיות ולעשות את

השינוי חותך. אני לא מאמינה שהיום אפשר על-ידי שינוי חלקי דברים לפתור את הבעיה.

היום זה הגיע למערכת יחסים כל כך משובשים עם העובדים, עם הסכנאים. מוכרחים

לעשות לזה טוף. מוכרחים להגיע לנקודה ולומר: מפה והלאה אי-אפשר. אבל כשיש

אלסרנסיבה.
שי אלוני
אולי יש אלסרנסיבה. אולי כדאי להזמין את איציק קול וארנון צוקרמן שיאמרו

לנו, תוך כמה זמן הם יכולים למלא לנו את הטלוויזיה. יש כשרונות מעולים מאד שפרשו

מהטלוויזיה. לא אלמן ישראל.
היו"ר ני רז
אני רוצה להבין את הצעתך. את אומרת, להמשיך את זה ובאותו זמן להגיש המלצות?
אי סרטני
התכוונתי שיהיו מסקנות שלפחות עונות על הבעיות ואז בבת אחת צריך לעשות את

השינוי הזה.
מי ינון
אני מסכים לרוב הדברים שנאמרו פה. במשך שנה וחצי-שנתיים התמודדנו בכל מיני

כוונים וחלק מהבעיות קדמנו. למשל באנו כמה פעמים לוועדה הזאת והתחננו שיעשו

שינוי בחוק כדי לאפשר לנו לשדר שידורי פרסומת כי היו לנו גרעונות. שום נסיון

חקיקתי לא נעשה. ביוזמה שלנו ובעזרת היועץ המשפטי לממשלה מצאנו דרכים להגדיל את

הכנסתנו בצורת תשדירי חסות שגם נגדם הוגש בג"ץ. בינתיים עברה שנה ובסכומים האלה

א. החזרנו את כל החוב לאוצר. ב. לא קבלנו אף פרוטה אתת מהאוצר.
מי איתן
כשאתה אומר: לא קבלנו, אתה לא מתייחס לאגרה?
מי ינון
אני מדבר על השתתפות נוספת מעבר לאגרה.מ' איתן; העליתם את האגרה. תציגו את הדברים כמו

אל בני אדם, לא חד צדדי,

מ' ינון; למרות שמפעלים במשק נסגרו, ולא הצלחנו

כמו גורמים ציבוריים אחרים לפטר את המכסה

שהוטלה עלינו, והסכמנו שהיא צודקת, בכל זאת, קרוב ל-100 עובדים

עזבו מרצון על-ידי משא ומתן ולא התקבלו אחרים במקומם.

ש' אלוני; כמה מיותרים יש היום?

מי ינון; האוצר בשיתוף אתנו קבע בזמנו שצריך

לרדת למצבה של 1,400 איש במקום

1,600. כ-100 עזבו מרצון. אנחנו עדין נמצאים בעיצומו של התהליך

הזה, במשא ומתן עם אנשים נוספים ומקווים להגיע למיצוי הענין הזה.

הבעיה היא לא כל רשות השידור. יש כאן

כמה מוקדים. יש מוקד מרכזי מאד והוא הטלוויזיה. המאבקים בה

והמלחמות בה הס לא מהיום. תקחו קטעי עתונות ותראו אותם עניינים.

מי וירשובסקי; זה לא נהיה יותר טוב.

מי ינון; אני רוצה לספר איך מתמודדים בחדשים

האחרונים עם הבעיה. אם יש לכם רעיונות

יותר טובים, אם אתם אומרים ועדה בראשות שופט, אני לא חושב שהיא

תפתור את הבעיות בין רשות השידור לבין חזי קוקה. אם תחליטו שזה

הפתרון ויהיה לכם כח להקים אותה, אשמת על זה.

מי פלד; אתם עצמכם הזמנתם מומחים.

מי ינון; תמיד בוועד המנהל היו אנשים, גם בוועדת

החינוך, חברי הכנסת גולדשטיין ושפט,

שמהיום הראשון אמרו שצריך לסגור את הטלוויזיה. אני מאלה שלא קבלו את

הגישה הזאת בגלל הסיבות שאמרה חה"כ אלוני, יש קשישים ונוער. זה לא

פשוט, אני הייתי בין אלה שהתנגדו וגם שרי החינוך, השר הקודם רהשר

הנוכחי, גם מתוך אותה גישה שצריך לוודא איך פותרים ואיך ממשיכים,

הנושא שוב במקרה או שלא במקרה לא היה

נושא של תוכן. זה היה מאבקים בין עתונאים לבין טכנאים וועדים נגד

ועדים. לכן כל הדברים הקשורים מסביב לרקע הפוליטי, לא נוגעים לסכסוך

הנוכחי, אנחנו הלכנו כהנהלה, דווקא בלי ויכוחים בין ההנהלה לוועד

המנהל, העניינים האלה ידדו מהפדק, בדרך של נסיון להפעיל משמעת

שבמשך השנים התרופפה בגלל כל הסכסוכים, אנהנו יכולים להפעיל את

המשמעת במסגרת חוק רשות השידור ובמסגרת כללי המשחק הקיימים ולא

מעבר לזה. אנחנו לא יכולים לקום בבוקר ולפטר ועד על מעשה שלא

ייעשה. הלכנו לפי הנהלים. עשינו דבר שהוא קשה מאד במשק הישראלי,

השעינו את יו"ר הוועד. זו התמודדות לא קלה. זו התמודדות אדוכה.בתשובה לשאילתא ענה שר החינוך מה עשינו. יש החלטת ממשלה שמאשרת את

מה שעשה ועד המנהל ומבקשת להמשיך באותו כוון וכך עשינו,

יחד עם פרקליטות המדינה הלכנו לבית דין

משמעתי ובית דין לעבודה. בשני הכוונים זכינו, לא בכל מה שרצינו אבל

בהחלט נקבע שליו"ר ועד העובדים אין חסינות, ועל זה ההסתדרות רוצה

לערער. תהיה הכרעה של בית דין עליון אם ההסתדרות אכן תגיש ערעור,

כי זה תקדים.

ש' אלוני; מה הם רוצים, שלא יהיה אפשר להשעות

יו"ר ועד עובדים?
מ' ינון
אם איש ועד עושה דבר בתוקף תפקידו כאיש

ועד, הוא מחוסן. ההסתדרות הלכה יחד אתו.

היא העמידה לו הגנה משפטית. היא נסתה להשבית את שידורי הרדיו לכמה

שעות. לכן כשאומרים איציק קול, כל הדברים יפים. אבל אם הסתדרות

הטכנאים תחליט שהיא לא מרשה לשדר על-ידי כל מיני שידורים חליפיים

כולל הטלוויזיה הלימודית, השידורים האלה לא יפעלו, כי היא יכולה

לתת הוראה והטכנאי יסגור את הכפתור.

אנחנו עכשו מתמודדים בעצם מול ההסתדרות

בנושא של משמעת עובדים ויחסי עבודה. לכן הבעיה היא לא מומחים בטלוויזיה.

יש החלטה אחרונה בכתב של בית הדין הארצי לעבודה יחד עם ההסתדרות,

שהטכנאים מתחייבים לחזור לעבודה סדירה בלי קשר לדיון המשמעתי

שמתנהל, כאילו אין סכסוך.

מ' פלד; לא רציתי שופטים, רציתי ועדה.

מ' ינון; בית דין לעבודה הוא כמו ועדה. כל התקלות

המפורסמות של הימים האחרונים היו אחרי

הפסיקה. כאילו כל זה כתוצאה מהמהלכים המשמעתיים שנקטנו.

היו כאלה שתקפו אותי; איך אתה לא סוגר.

אני הייתי נגד סגירה. גס עכשו אני חושב שההכנות לסגירה גורמות לכך

שהשידורים יימשכו.

היו"ר ני רז; אתם מתכוונים לזה ברצינות או כתכסיס?

מי ינון; אנחנו מתכוונים ברצינות כאופציה לסגירה.

יש לי מסמך בסיסי שממנו קבלנו ההלטות

השבוע שצריך להתקדם הלאה. מדוע הגענו לרעיון של אופציה של סגירה?

מפני שכללי המשחק המקובלים בחוק ובמשק נשברו. לכן הגענו למסקנה

אפשר לומר של יאוש במידה מסויימת מהמשחק הרגיל. למרות שוועדת

הכספים לא אשרה את התקציב, בכל זאת הוכחנו שאפשר לשדר בלי תקציב

מאושר. הוכחנו שאפשר לשדר למרות המריבות בין ועד המנהל לבין

יו"ר רשות השידוד. הוכחנו שאפשר להמשיך לשדר למרות שיש אלטרנטיבה

של ערוץ שני ובשלושה המוסדות של הממשלה לא הצליחו עד היום בענין

הערוץ- השני. לכן הגענו למהלך הזה. רק אחרי שהעובדים ראו שאנחנו

בעצם התייאשנו מלתפעל את הטלוויזיה ואנחנו חושבים על סגירה,

כמטה קסמים התקלות הסתיימו. הם אומרים שפתאם הם מצאו את התקלה.הם ניסו לשכנע אוחי שאלה תקלות לא מכוונות, ואני לא נכנס לזה אם

זה נכון או לא. זה לא כל כך משמעותי. מה שמשמעותי הוא, אתרי שדברנו

על סגירה, תוך שעות או דקות מאז שהסתיימה השיחה איתי, עובדה שכל

השידורים תזרו לתקנם עד לרגע זה. אני לא יודע כמה זמן זה יימשך.

הלכנו לשר החינוך. הלכנו ליועץ המשפטי

לממשלה. קבלנו מפנו מסמך של 4 עמודים שמסביר לנו בדיוק מה לפי

דעתו אפשר לעשות. אגב, בוועד המנהל חלקו על זה, אמרו שאפשר לעשות

פעולות בלי שינוי ההוק. אני לא השבתי כך. לא עולה על דעתי שאם

היועץ המשפטי לממשלה אומר שצריך תיקון, שאני אחשוב שאפשר בלי תיקון

ההוק.

שי אלוני; למה צריך תיקון בחוק?

מ' ינון; את יודעת איך זה במשק, יש פרק של פירוק

נכסים ואז כונס הנכסים פועל כדיקטטור.

הוא מציע לבית המשפט לתת לעצמו הוראות ובית המשפט מאשר לו ואז הוא

פועל. אם אצלנו היה אפשר להפעיל דבר כזה, הכל היה מסתדר. על-ידי

פירוק נכסים בטלו את משטר הוועדים, דבר שלא קיים אצלנו. לכן אין

שום פרק שבו יש הסבר איך מפרקים את רשות השידור או איך סוגרים חלק

מרשות השידור.

במסמך כותב היועץ המשפטי לממשלה מתי

לפי דעתו אפשר לעשות השבתת מגן,כאשר היא לא פותרת שום בעיה יסודית.

כלומר, אם עשו שבושים שעה אחרי השבתת מגן, מותר לך. ברגע שהטכנאים

אומרים לבית המשפט שהכל יהיה בסדר ואתה ממשיך בהשבתת מגן, אתה

עושה דבר לא הוקי.
מ' גלזר-תעסה
זה יכול להיות לסרוגין אם אין לזה תכלית

וסוף.

מי ינון; היועץ המשפטי אומר שהשבתת מגן לא פותרת

בעיות יסודיות. זה כלי להרגעת מצב

מסוים. הובאו דוגמאות. משרד המקומטים עבר את החוויה הזאת. זה לא בדיוק

הוכיח את עצמו.

יש הצעה שניה ללכת לבזיון בית המשפט

אחרי שהתחייבו, זה דבר מאד מסובך, להביא כל אחד ולהראות מה הוא עשה.

זה כאילו משפט פלילי.

דבר שלישי ועל זה המליץ היועץ המשפטי

שנעשה בפועל. יש סעיף 37אי לחוק ישוב סכסוכי עבודה שלפיו אפשר

להפחית משכרם של עובדים כאשר יש שבושים. שם גם לא פשוט להוכיח.

מ' גלזר-תעסה; הרעת תנאים.
מ' ינון
זה תהליך משפטי שהיועץ המשפטי הפליץ

לנו. כל הכלים החוקיים שעומדים לרשותנו

הס מסובכים. אני רוצה שתדעו, שלא תחשבו שאנחנו ישנים, אנחנו בודקים

עם היועץ המשפטי מה אפשר לעשות ומה אי-אפשר לעשות. לפי הצעת

היועץ המשפטי אפשר לנצל את הנושא של הפחתת שכר של עובדים הנוגעים

לענין.

אתר כך יש דבר מרכזי שעליו דברנו כאן

וזה חקיקת חוק מיוחד לפתרון בעיות הניהול ברשות השידור. בגלל

חשיבות הענין אני רוצה לקרוא קטע ממכתבו של היועץ המשפטי לממשלה.

"אם הנהלת רשות השידור תגיע למסקנה, על יסוד הנסיון, כי יש לפעול,

מעבר לפתרון הסכסוך הקיים ומעבר לתגובה על השיבושים שארעו לאחרונה,

כדי לפתור באופן יסודי ושיטתי את בעיות הניהול, כוח האדם, המשמעת

וכיוצא בזה, הדרך הטובה ביותר היא חקיקת חוק מיוחד, כהוראת שעה,

לתכלית זאת. חוק כזה יכול לקבוע הוראות בתחום יחסי העבודה ובתחום

הקשרים החוזיים עס גופים שמחוץ לרשות השידור, לארגן מחדש את המבנה

והסמכויות בקרב הרשות, להעניק סמכות להפסקה זמנית של השידורים או

חלקם, להסמיך גופים אחרים להרחיב את היקף השידורים שלהם בתקופת

הביניים ולקבוע את המועד והדרך לחידוש השידורים ברשות השידור

במתכונת חדשה, ועוד."

עלינו על הדרך הזאת. קבלנו השבוע החלטה

שתוך חודש ההנהלה צריכה להכין מסמך בעקבות תכנית ההבראה שקבלנו

מחברה, תכנית מפורטת איך אנחנו מציעים לפתוח את השידורים, כאילו

הטלוויזיה נסגרה על-פי חוק, ויש לזה כמה אלטרנטיבות. יחד עם שר החינוך,

הכין היועץ המשפטי טיוטה לנוסח החוק הזה. ברור שזה יבוא אליכם. מה

שברור הוא ששר החינוך לא יציע את החוק הזה לכנסת אם לא תהיה תכנית של

פתיחת השידורים.

במקביל מבקש היועץ המשפטי לממשלה לעשות

שימוש יותר תקיף באמצעי המשמעת לקי .החוק הקיים. "לבסוף אני מבקש

להוסיף הערה על הצורך לנקוט הליכי משמעת במקרים בהם נעברה לכאורה

עבירת משמעת. ברשימת השיבושים שארעו בתקופה האחרונה בשידור החדשות,

אשר הובאה כנספח למכתבך, נכללים מקרים כאלה, כגון, שכתבה מסויימת

לא צולמה משום שהתאורן לא שובן או משום שהמקליט נעלם. לדעתי, התעלמות

ההנהלה מהפרות משמעת מעין אלה יש בה כדי להכשיר את הקרקע לשיבושים

חמורים יותר של השידורים. במצב הקיים ברשות השידור, כאשר המשמעת

מרופפת פוגעת בניהול התקין ובעבודה התקינה, מן הראוי להפעיל, באופן

שקול אך תקיף, את הסמכות שהחוק הקנה להנהלה לצורך השלטת המשמעת.

גם את הסעיף האחרון הזה אמצנו כהנחיה

להנהלה, דבר שעד היום היינו זהירים. אי-אפשר לנהל מפעל על-ידי

בתי-דין ובתי משפט ורצינו להמנע מזה. אבל החלטנו שאין ברירה אלא

למצות את ההליכים המשמעתיים העומדים לרשותנו למרות שכל הליך כזה

גורם להחרפה אצל הצד השני. אבל אין ברירה. יכול להיות שגצא בימים

הקרובים בהליכים משפטיים ויכול להיות שנהיה צפויים להשבתות מגן.

אבל במצב הקיים לא מצאנו דרך אחרת.
א' פורת
אנחנו מכירים טוב מאד את הטענות שלהם

כלפינו ואת הטענות שלנו כלפיהם, זה סיפור

שחוזר על עצמו וזה היה קייס מאז שהטלוויזיה קיימת. תמיד היו טענות

וטענות שכנגד, חבל שחה"כ וירשובסקי איננו, רציתי לומר לו שהבעיה היא

לא להחליף את ההנהלה ואת העובדים,
ש" אלוני
את כל העס להחליף,

א' פורת; אם אנחנו מתעלמים מהמצב העובדתי אז כמובן

שזה הפתרון הכי קל, להחליף את והנהלה או

את העובדים או אולי נחליף את הוועדה הזאת,

היו"ר ני רז; איזו ועדה?

א' פורת; ועדת החינוך והתרבות,

היו"ר נ' רז; יש לכם טענות כלפי ועדת החינוך?
א' פורת
תיכף אומר לך, אני חושב שצריך להחליף

את השיטה, כל זמן שלא יחליפו את השיטה,

רשות השידור תיראה כמו שהיא, אפילו אם נחליף את כל העובדים וניקח

חדשים, לא נשנה דבר, השיטה הזאת מזמינה את הבעיות והבעיות אכן באות

במחזוריות פחות או יותר קבועה, ממשבר לפשבר כוחנו גובר. היו הנהלות,

היו מינהלים והיו ועדי מנהלים וכולם התמודדו עם אותן בעיות, וזו

ההוכחה הטובה ביותר שמשהו לא בסדר עם החוק שעל-פיו רשות השידור

פועלת. אמרתי את הרבדים האלה כאן כמעט בכל ישיבה שלנו. ככל שהדברים

קשורים בחוק, אל נא תבואו בטענות אלינו, הטענות צריכות להיות מופנות

אל בית המחוקקים,
אי סרטני
הבעיה היא שבית המחוקקים זו הממשלה,
אי פורת
הוועדה הזאת אימצה חלק לא קטן

מההמלצות שלנו, גס אתם עומדים חסרי

אונים, אנחנו יכולים לבוא אליכם להתעונן, אנחנו רואים בכם כפטרונים

שלנו, אם אתם לא יכולים לעשות דבר כדי לשנות את המצב, מה אנחנו

יכולים לעשות? המצב בטלוויזיה הוא פרי הילולים של חוק חסר שחר,

חוק שמזמין צרות, חוק שהאנרכיה מתבקשת מבין שורותיו, חוק שבמשך

20 שנה, מאז יצא לאוויר העולם, לא נגעו בו, באנגליה יש חוק שקובע

ומכריח את הפרלמנט לעדכן אותו ולתקן אותו אחת לשנתיים על-פי הנסיון

שמצטבר, לנו יש נסיון אומלל שהצטבר במשך 20 שנה ובחוק הזה לא נוגעים.

אז אל מי באים בטענות?

אנחנו מתמודדים כמיטב יכולתנו במציאות

האיומה הזאת, עם חוסר אפשרות מעשית לפתור את הבעיות, ב"זבנג וגמרנו"

זה לא הולך, יש בעיה עס ניהול, יש בעיה עם הסכמי עבודה, יש בעיה

עם יוניזם משתולל, יש בעיה עם פוליטיזציה משתוללת,הייתי יכול להיות מנכ"ל יוצא מן הכלל.

הייתי יכול לקנות שקט תעשייתי בכסף של הציבור. הייתי קורא לוועדי
העובדים, הייתי שואל אותם
מה אתם רוצים? הייתי נותן הוראה למחלקת

הכספים לשלם. אני מבטיח לכם שקט תעשייתי בלי תקלות ואז העובדים

היו אוהבים אותי ואתם הייתם אוהבים אותי. לא מקובל עלי, כמי שמופקד

על תקציב של 50 מליון דולר, שכספי הציבור האלה אשקיע בקצת שקט.

אז אנחנו מתמודדים ומנסים להשליט שם כללים של מינהל תקין. זה גורם

לחיכוכים, גורם להפעלת בית המשפט וכל הפעלה כזאת גוררת תגובות

פראיות עוד יותר וזה מעגל קסמים. אנחנו מתמודדים כמיטב יכולתנו

באמצעות החוק שעומד לרשותנו.

מה קורה כאן? זו ההנהלה הראשונה

שהחליטה לשים קץ להשתלטות של עובדים על המסך. העמדנו לדין יו"ר ועד

עובדים. אף מנכ"ל של מפעל לא עשה זאת עד היום. הגענו לבית דין לעבודה,

לבית דין ארצי ואחר-כך לבין דין למשמעת ונגיע עם זה לבית הדין העליון,

ומה התגובה? הגברת האנרכיה. זה נועד ללמד אותנו לקח: אתם אתנו לא

תתעסקו. כאשר ההנהלה לא עושה כלום, אומרים; איפה ההנהלה. כאשר ההנהלה

עושה משהו תראו איזו אנרכיה שם. מה אתם מציעים, לא לעשות, כן לעשות?

הבעיה היא לא ההנהלה ולא העובדים.

העובדים הם עובדים טובים. הם בחורים מצויינים. הרגילו אותם במשך

שנים שהכל מותר ואלה נורמות שהשתרשו שם וקשה לעקור אותם. אנחנו

עושים כל מה שיכולים כדי לשנות את המציאות הזאת. לכן אמרתי שאם

בית המשפט אומר שהעובדים בריש גלי מפירים הוראות של בית המשפט

ועוסקים בריש גלי בבזיון בית המשפט, מה ההנהלה יכולה לעשות?

לכן אמרתי חקיקה, ואני אומר את זה

מהיום הראשון. לכן דרשתי שתהיה חקיקה שתאפשר סגירת הטלוויזיה. הנהלה

שיש לה כושר הרתעה זה עם תכנית מגרה,. יש לה יותר סיכוי להתמודד

באמצעים משמעתיים כפי שקיימים עם בעיות של הפרת משמעת. והראיה,

רק דרשתי דבר כזה, רק הוועד המנהל אימץ את הדבר הזה, פתאם נעלמו

כל התקלות מהמסך.

לכן אני לא מתכוון להרפות מהדרישה

לחקיקה, אפילו חקיקת מגרה, עצם קיומה גורם להרתעה ומזהיר את

העובדים שיש גבול למה שהם מכניס מאבק מקצועי. אני בעד מאבק מקצועי,

אלא שמנצלים את זה למטרות לא כשרות. על מה נלחמים שם? על לחם ועבודה?

מי עושה שם את המהומות? הטכנאים שהם הסקטור הכי פחות מקופח ברשות

השידור בשכר.

לפני 13 שנה היתה הנהלה אחרת אבל אותס

עובדים והיו אותן מהומות. היה שר אחר, שר החינוך המנוח יגאל אלון

שהיה גס סגן ראש הממשלה. היו שביתות, השבתות, אנרכיה. יגאל אלון ז"ל

לא הקים ועדה כי מוועדות לא יוצא שוס דבר. אני מאד סקפטי בענין הזה

למרות שאני מבין את הסיבות שהובילו אותך, חה"כ פלד, למחשבה הזאת.

יגאל אלון ז"ל הביא ארצה את אחד המומחים בעולם, את מנכ"ל חבי,בי.סי,

הוא נחשב מומחה מספר אחד לטלוויזיה במיוחד טלוויזיה ממלכתית שאנחנו

אמורים לפעול על-פי מודל של הבי.בי.סי. הוא ישב כחודשיים, בדק את

הטלוויזיה על קרביה, עובדיה, ומחלקותיה והגיע לכמה מסקנות. הדו"חשלו רשום וכתוב ונמצא באיזושהי מגרה. איש לא מתייחס אליו. הוא כתב
באחת ההמלצות שלו
כל זמן שההנהלה לא יכולה על-פי החוק לפטר עובד

שסרח, לא יהיה שקט בטלוויזיה. מפני שאם אין להנהלה את המכשיר הזה

של קריאה לסדר של אנשים שמפירים את הסדר, העובדים פשוט מצפצפים

עליה, צוחקים עליה. אני מכיד את הסיטואציה הזאת שאומר מנהל טלוויזיה

תעשו כף והעובדים צוחקים ועושים ההיפך. מה הוא יכול לעשות? שום דבר

בענין הזה לא נעשה.

הוא גם דיבר במסקנות שלו על הגופים

הציבוריים, איך הם צריכים לפעול, מה צריכות להיות הסמכויות שלהם.

הוא דיבר על סמכויות של הנהלה שעל-פי החוק הקיים לא ברור אלו הם.

הדברים היו כבר. אנחנו לא במצב חדש. הביאו מומחה ולא נעשה כלום.

מדוע? בגלל חוק שלא נגעו בו 20 שנה. כי כשמדובר ברשות השידור,

יש איזושהי אובססיה. לא פלא, מי לא רוצה שתהיה לו השפעה על המכשיר

האדיר הזה.

קל מאד להגיד, ההנהלה אשמה, העובדים

אשמים. אני לא מאשים את העובדים. איפשרו להם במשך שנים, הם התרגלו

כבר, שאף אחד לא אומר להם מה לעשות.

מדובר על חלופה. מדברים על טלוויזיה

לימודית. אני שואל אתכם, אתם חושבים שהדרך בה פועלת הטלוויזיה

הלימודית היא בסדר? בלי שום פיקוח ציבורי. לנו יש יותר מדי

פיקוח ציבורי. בלי שום פרופורציה. הטלוויזיה הלימודית פועלת בלי

ועד מנהל בלי מליאה. היא פועלת כמחלקה שכפופה במישרין לשר החינוך.

היום שר זה מחר שר אחר. זו לא בדיוק טלוויזיה ממלכתית. זה בניגוד

לרוח חוק רשות השידור. אם יש דבר טוב ברשות השידור זה רוח החוק

של רשות השידור. מה הוא רצה לקבוע? שרשות השידור חייבת להיות

עצמאית, חייבת להיות מנותקת מהשפעה פוליטית זו או אחרת, חייבת

להיות מנותקת מהשלטון. החוק הזה קם ממצב שבו רשות השידור או שירות

השידור דאז היה כפוף במישרין ללשכת ראש הממשלה והיו אנשים בבית

הזה שאמרו שזה לא דמוקרטי, לא בריא, מפני שממשלות מתחלפות ולא

יתכן שהכלי הזה יהיה כלי ביטוי של לשכת ראש הממשלה, בדיוק כפי

שלא יתכן שיהיה בלי ביטוי של שר זה או אחר.

מ' איתן; התפקיד שלכם הוא לשקף את הדעות הרווחות

בציבור והתפקיד של הטלוויזיה הלימודית

הוא לחנך.

י' אלוני; לשדר לבתי הספר.

אי פורת; הם עוסקים באקטואליה ובפוליטיקה ואין

עליהם שום פיקוח ציבורי.

היו "ר נ' רז; לא שפענו עליהם טענות.

אי פורת; בוודאי. אם רשות השידור לא תהיה כפופה

לוועד מנהל ומליאה, יכול להיות שאז כל

הדברים שכתובים בחוק, אפשר להתעלם מהם ואז נביא רק סרטים טובים,

רק ספורט ורק בידור. החוק הזה, מבחינת הרוח שלו, הוא חוק טוב. יש

שם 22 מטלות שצריך לעמוד בהן ורק בשביל זה צריכה להיות רשות שידור

וצריכה להיות טלוויזיה. אם אני פטור מהחוץ הזה, אני יכול לעשותטלוויזיה טובה, טובה מהאן,בי.סי. הבעיה היא לקיים טלוויזיה כאשר

הידיים והרגליים סגורות לתכתיב שהחוק דורש ממך, אבל אותו חוק לא

נותן כלים לביצוע. אני יכול להתחרות עם מנכ"ל הטלוויזיה הלימודית?

הרי אני מכלה את כל זמני בישיבות של הוועדות, ועד המנהל, ועד

המליאה, ועדות הכנסת, ועדי העובדים.

צריו להחליט מה רוצים. אם טלוויזיה

לימודית היא ממילא, צריך לבטל את כל דשות השידור ולתת לציבור מה

שהוא רוצה, שעשועים. הוועדה הזאת, בצדק, לא תסכים.

אני אומר שהמחוקק הטיל על רשות השידור

מטלות כמו ,על הבי.בי.סי, ואמצעים וכלים נותנים לו אפס. זה לא הוגן.

אף הנהלה לא תעמוד בזה ואף הנהלה לא עמדה בזה עד היום. תחליפו את

ההנהלה, גם היא לא תעמוד בזה כי את השימה צריך להחליף.

שאלו אותי כמה זמן צריך כדי להקים

טלוויזיה אחרת אט הקיימת תיסגר על-פי החוק. על-פי כל הבדיקות

שעשיתי ועל סמך עבודת הכנה שעשיתי, ניתן לסגור את הטלוויזיה על-פי

חוק ולהקים אחרת במקומה תוך שישה שבועות. פירוש הדבר, הסכמי עבודה

אחרים, נוהלי עבודה אחרים, סמכויות אחרות להנהלה שהיום לא קיימות

בכלל, כללי משמעת אחרים. לא יתכן שעל עובדי כלי תקשורת כל כך מורכב

ומסובך יחולו אותם כללי משמעת כאילו היו עובדי מדינה. על-פי החוק

הקייס, עובדי רשות השידור דינם כדין עובדי מדינה. זה אבסורד גמור.

אי-אפשר לנהל טלוויזיה כפי שמנהלים סניף של מס-הכנסה ברחובות או

בכפר סבא. זו עבודה אחרת.אלה תנאי עבודה אחרים. זה אופי שונה לחלוטין.
מ' פלד
את בל זה אפשר לעשות בשישה שבועות?

א' פודת; בתנאי שיש חקיקה מתאימה. ב-1965 חוקקו

חוק שעוסק בטלוויזיה. הטלוויזיה לא

נולדה בכלל, וכאשר היא נולדה היא נולדה על-פי הכללים שהחוק הזה

קבע. הסיפור צריך להיות הפוך, קודם נקבע מה המודל אותו אנחנו רואים

כאידיאלי למדינת ישראל ולפיו להקים את הטלוויזיה. לכן, בלי חקיקה

שום דבר לא ישתנה. אנחנו יכולים לעשות רק כמיטב יכולתנו והאמינו לי,

אנחנו עוסקים בזה יום ולילה בכל דרכי הנועם האפשריות עם העובדים.

דברתי איתם, שום דבר לא עזי. האנשים התרגלו. אז מנסיט את שיטת המקל.

גם כאן יש בעיה כפי שיו"ר הרשות תיאר אותה. אי-אפשר לנהל שום עסק

באמצעות בית המשפט. בית המשפט הוא לא תחליף לניהול. אז אנחנו נביא

עוד עובד למשפט ובתגובה יהיו עוד סנקציות. זה לא יעבוד. מה גם

שלעובדים שלנו יש הגנה מקצועית של האיגודים המקצועיים החזקים

במדינת-ישראל. הטכנאים מוגנים על-ידי הסתדרות הטכנאים וההנדסאים,

העתונאים מוגנים על-ידי אגודת העתונאים שהיא איגוד מקצועי חזק מאד.

לכן דק חקיקה, וחקיקה יכולה לבוא רק מהבית הזה. בשלב ראשון וזקיקת

מגרה כמו שהמלצתי ולוואי שלא נצטרך להשתמש בה. עצם קיום חקיקתיאפשר לנו להשליט יותר סדר. אם נראה ששום דבר לא עוזר, נצטרך

לפתוח אה המגרה.

ע' דרושה; האם לא ניתן לעשות את החקיקה בלי

לסגור אלא בד בבד?

א' פורת; בוודאי. על זה אנחנו מדברים. הוועדה

הזאת המליצה לבצע תיקונים בחוק רשות

השידור. שום דבר לא נעשה.
מ' גלזר-תעסה
קודם כל אני רוצה להתנצל שלא הייתי

בתחילה. את הדברים של מר פורת שמעתי.

אני מצטערת על הסיפור של המומחה, ואם אמרת שלא קוקה אשם אלא הממשלה,

אז כמעט שסיימת את הדברים. אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת אומץ לב,

ואני יודעת שלאף אחד אין חשק לעלות על הטלוויזיה. אנחנו לא עולים

על הטלוויזיה. אנחנו עולים על הסדר התקין במדינת-ישראל.

מר פורת אמר דבר נכון, אי-אפשר לנהל

עסק בלי סמכויות. אני רוצה לספר לכם, כשהייתי מנהלת בית-ספר,

טורים חתמו על מסמך כוזב כדי לקבל קצובת נסיעה יותר גדולה. אני

מתוך תמימות חשבתי שהגזבד לא יודע ואמרתי לו את זה. היו יחסי

עבודה תקינים לחלוטין בבית הספר עד בואה של הקבוצה הזאת. נקראתי

לבית-הדין לעבודה והפסדתי. למה? אסור לי לשנות את הקצובה כי זה

יראה הרעת תנאים.

אני אומרת, יש במערכת שלנו, בחוק,

בהסכמי עבודה דברים שגורמים לנוון מוסרי.

אי פורת; טרוף מערכות גורם לטרוף מהלכים.

מי גלזר-תעסה; אני קוראת לזה תקופה של ביצה. היא לא

רק מצמיחה נרקיסים. היא גם גורמת

ליתושים, היא מגדלת לנו גדולי פרא. זה לא נגמר בטלוויזיה. זה

קיים בכל מיני מקומות. צר לי שהמצב הוא כזה. מאז שהייתי במשרד

החינוך וראיתי את הדברים, אני לא יורדת מהנושא. אני חושבת שזה

מקור חינוכי רע לציבור כשהוא רואה שטכנאי יכול להשבית את המסך

מפני שבא לו לעשות את זה. אין לו אפשרות לקבל תנאים יותר טובים,

לכן הוא עושה את הדבר הזה. אנחנו עומדים בפני סף מאד מסוכן, כי

זה מכשיר שנכנס לכל בית.
עי דראושה
את לא חושבת שצריך לשמוע גם את

הנציגים שלהם?

מי גלזר-תעסה; נשמע את הנציגים.

אי פורת; בית המשפט פסק בענין הזה.מ' גלזר-תעטה; הם לא שומעים לפסק-הדין. אם פסק-דין

לא מכבדים, זה הסף.

אל לנו לבוא בטרוניות אל

מה שנעשה שם. אנחנו צריכים לבדוק אח החוק. חה"כ סרטני, בדברים

מסויימים אני נגד הממשלה בצורה חריפה בדיוק כמוך. לכן צריכה

להיוח כאן אחדות דעים ואפשר להגיע לזה. אני חושבת שזה דבר ששייך

לכולנו ואנחנו צריכים להפעיל את הכנסת על הממשלה. בדברים מסויימים

אנחנו אולי יכולים גם לשכנע וגם לכפות מבחינת מפלגוח וחנועוח.

א' סרטני; נהיה ריאליים. נניח שוועדת החינוך

מגישה הצעת חוק, עולה שר החינוך

שמתודרך על-ידי הממשלה והוא מבקש להסיר את החוק מסדר היום, איך

את מצביעה?

מ' גלזר-מעטה; אני לא אצביע אתו.

היו"ר נ' רז; היא תצא החוצה.

מי גלזר-תעטה; אני לא אצא החוצה. כאן שמעתי שיש סיכוי

של השבתה לתקופה מסויימת ועוד פעם חידוש

ועוד פעם חידוש. אי-אפשר להשבית לחודשיים?

א' פורת; רק ביוזמת חקיקה כהוראת שעה.

מ' גלזר-תעסה; תפקידנו קודם כל להגיש הצעת חוק. הממשלה

היא בכל אופן ממשלה שצריך להיות איכפת

לה מהנושא הזה. אולי אפשר לדבר לליבם של שרים.

אי פורת; יכול להיות שאם בעזרתכם נצליח להעביר

את חקיקת המגרה הזאת שמאפשרת להנהלה

לסגור אם וכאשר, עצם קיומה של אופציה כזאת תגרום לכך שלא נצטרך

להשתמש בה. עד היום כולם יודעים שרק מדברים אבל לא יכולים לעשות

את זה. ברגע שתהיה חקיקה כזאת וההנהלה תוכל לסגור ולפתוח מחדש,

זה ישפיע.

מי גלזר-תעסה; קודם כל אני רוצה לחזק את הגישה שלא

קונים שקט תעשייתי בכסף, כי אין לזה

סוף. אבל אני חושבת שמתפקיד הוועדה, אני בכל אופן רוצה לצרף את

דעתי והמלצתי לחשוב על חקיקת ביניים בתקופת מעבר. יחד עם זאת לעשות

בדק בית יסודי בקשר לחוק רשות השידור. לא יכול להיות שלהנהלה לא תהיה

סמכות.

אי פורה; אני לא חושב שצריך חקיקה רדיקלית. החוק

עם כמה תיקונים קלים משנה את כל פני

הדברים.

אי סרטני; צריך להביא אח זה קודם להנהלת הקואליציה.
היו"ר ני רז
אפשר להביא את זה. זה רק פרקטיקה.
היו"ר ג' רז
אין לי התנגדות לזה,

אנחנו לא למדנו שוס דבר חדש חוץ מהעובדה

האחרונה שתארתם פה שיש איזה אקדח טעון שמונת במגרה והוא מונע אולי

קיום הפרעות. זאת-אומרת יש פה סגירה על תנאי,

שמעתי את סעיף 4 בהצעת היועץ המשפטי

לממשלה. הוא אומר בעצם חוק מיוחד שבאמצעותו תוסדר העבודה שם

ויעבדו על-פי כללים מסויימים. כשנוציא המלצות ומסקנות, אמליץ

לקבל את הרעיון הזה. בו זמנית, מצידנו, ואני מאד סקפטי לגבי

האפקטיביות להעלות את הענין הזה בהנהלת הקואליציה. פנינו לשר והוא

לא היה מסוגל, כי זה לא הולך שם בגלל איזון הכוחות. לא נוואש

מהדבר הזה. נעלה את זה מחדש. נבקש את השתתפותך כמעורב בענין הזה.

באמצעות שתי הפעולות האלה, אם נמליץ

והדבר הזה יתקבל ויהיה על-ידי כך זרוז חקיקת החוק המיוחד...
א' פורת
הדבר הזה התקבל כבר.
היו"ר נ' רז
אתה אומר שלא הופעל."הדרך הטובה ביותר

היא חקיקת חוק כהוראת שעה". זה עדין לא

הופעל.
א' פורת
היתה לנו ישיבה משותפת עם שר החינוך,

היועץ המשפטי לממשלה, ועד המנהל

וההנהלה. שם הוחלט ללכת לפי סעיף 4.
מ' גלזר-תעסה
את זה השר קיבל.
היו"ר ני רז
את זה הוא קיבל כרעיון.
מי ינון
הוא קיבל כרעיון והקים צוות.
היו"ר ני רז
ניתן תמיכה לרעיון הזה. בו זמנית

נמליץ גם לגבי תיקונים בחוק רשות

השידור ונפרסם את זה.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12.35

קוד המקור של הנתונים