ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 22/10/1985

ביטוח תלמידים במסגרת המערכת החינוכית

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוסי קול מס' 86

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, זי בחשוון התשמ"ו, 22.10.85, שעה 08.30

נכחו;

חברי הוועדה; ני רז - היו"ר

אי הראל

א' סרטני

מי פלד

אי שקי

פ' גולדשטיין

מוזמנים; יי דור - מנהל אגף מוסדות, משרד החינוך והתרבות

יי ירון - יו"ר ועדת החינוך, מרכז השלטון המקומי -

ראש עירית גבעתיים

גי לב - ועדת החינוך, מרכז השלטון המקומי

ק' דינס - גזבר מרכז השלטון המקומי

יי עפרון- יויר ארגון הורים ארצי

יי קראוס- גזבר ארגון הורים ארצי

גבי בי נסים-משרד החינוך והתרבות

מזכירת הוועדה; די פלר

רשמה; מזל כהן

סדר-היום; ביטוח תלמידים במסגרת המערכת החינוכית --הצעתה

לסדר-היום של חה"כ אמירה סרטני.ביטוח תלמידים במסגרת המערכת החינוכית

היו"ר נ' רז;

אני פותח את הישיבה.

הפגישה שלנו תעסוק בנושא ביטוח התלמידים. לפני שניגש לנושא, אני רוצח לשאול

אם יש שאילתות לחברי הכנסת. אני רוצה לשאול שאילתא קטנה. הנושא הוא בית הספר

בכפר רומנה. יש לי פה מכתב שמתוארים בו תנאי הלימוד שס. זה שייר לעולם אחר.

המכתב הזה מציין שהיתה פגישה עם הנוגעים בדבר במשרד החינוך. שום דבר לא נעשה.

בינוי, פיתוח, סידור תנאי הלימוד המינימליים - הדברים נשארים כשהיו. אני רוצה

לשאול מה בדעת המשרד לעשות להסרת החרפה הזאת. אגב, בעניו שלי הנוגע למערכה

החינוך בחצור הגלילית, הובטחו הבטחות ודברים לא נעשים.

לגופו של עניו - הנושא של ביטוח תלמידים שנזקקנו לו עוד לפני הפגרה ובמהלך

הפגרה, היו לנושא הזה שלבי לידה קשים והיתה הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת אמירה

סרטני. אני מבקש מחברת הכנסת אמירה סרטני להציג את תמצית ההצעה.

אי סרטני;

אפתח בכמה מלים, כי הנושא מוכר לכולנו. את חשיבותו איו צורך להעלות כאו.

אני הרגשתי קצת סיפוק ושמחה שהדברים מסתדרים לקראת סוף שנת הלימודים החולפת.

לפני שיצאנו לפגרה, היה ברור שהדברים הולכים להיות מתוקנים, משום שזה אחד הדברים

שלא יכולים להתקבל על הדעת. זה לא אדם מבוגר שמחליט לבטח את עצמו, אלא אנחנו

המדינה על כל מוסדותיה אחראים אחריות מלאה על חייהם ובריאותם של האזרחים ובפרט

של הילדים.

יש פה אנשים שיודעים טוב ממני את השתלשלות העניינים. אני מוכרחה לומר - לא

הייתי פה תקופה כלשהי - נדהמתי לשמוע ולראות שהעסק מתפוצץ. אני חושבת שאנחנו לא

יכולים לצאת מכאו היום בלי להגיע להסכמה משותפת. אני חושבת שמהיום אין כל הגיון

וטעם למשוך את הענין הזה. צריך לצאת בהחלטה משותפת בענין הזה.

יי דור;

משום שאני מדבר לפרוטוקול, קודם כל אני רוצה להצהיר בשם משרד החינוך,

וקבלתי גם מנדט בשם ועד ההורים הארצי, שאנחנו לא עשינו שימוש בכספים שנגבו עד

היום. אין לנו מניות בבנקים. לא קנינו בכסף הזה לא תפייסים ולא פקיימים. הכסף לא

נמצא לא ברשות משרד החינוך, לא אצל ועד ההורים וגם לא בשלטון המקומי. כתבו בכמה

עתונים שהונו את ההורים, גבו מהם למעלה מ-6 מליון דולר ובכסף הזה עושים ביזנס

שחור. אין אנחנו עושים שימוש בכסף הזה. זו הצהרה.

עכשו לעצם נושא הביטוח, כל הנושא של בטוח נוסף לתלמידים התעורר משום שהיו

כמה וכמה הורים, פשוט ללא ידיעה, והיו גם מעוניינים שלא ידעו, יצאו בקריאה נרגשת

לעתונות; רבותי, הילדים שלכם אינם מבוטחים. הגדיל לעשות עורך "כלבוטק" בטלוויזיה

כאשר אמר; את, האמא, שולחת בבוקר את ילדך לבית הספר, והנה את בטוחה שהכל בסדר.

דעי לך, ילדך אינו מבוטח. אם קורה משהו, את נושאת בכל האחריות, והוציאו מהקשרם

תמונות מצולמות. באו להראות לציבור; הנה כך וכך מקרים קרו בחצר בית הספר.

כשבדקנו את המקרים, הסתבר שבכל המקרים לא היו פניות של ההורים לחברת הביטוח.אי סרטני;

אני חושבת שההתייחסות שלר מראש שוללת את כל הטעון.

יי דור;

י אם תרשי לי להגיד את המשפט הבא תראי שזה לא כך.

יי קראוס;

זה גם נאמר על-ידי משרד החינוך. זו לא הדעה שלנו.

יי דור;

היו דיונים גם בוועדת החינוך של הכנסת. נתבקשנו לבדוק את נושא הביטווז
וחצהרנו
מאז אפריל 1985 ילדי ישראל מבוטחים ביטוח צד גי . יש ביטוח רפואי 24

שעות ביממה על-ידי קופת חולים גם לילדים שהוריהם אינם חברים בקופת-חולים. יש

טיפול שיניים 24 שעות ביממה במקרה של תאונות. לא היינו מאושרים מהתביעה להרחיב

את רוביטוח כי ידענו שאיו אנו יכולים לעמוד בזה. יחד עם זה, פנינו לאוצר והאוצר

נתן סכום אסטרונומי, שאם נבטח את הילדים ביטוח מקיף, אנחנו זקוקים ל-20 מליון

דולר לשנה תוספת לביטוח מקיף. ראינו שאנחנו לא עומדים בזה. הוועדה בדקה מה שבדקה

והגענו למשא ומתן עם הביטוח הלאומי. זה היה משא ומתן לא קל, גם לא מכובד ביותר.

כאשר ראינו שדרך הביטוח הלאומי אין אנחנו יכולים לבצע את הביטוח הנוסף,

החלטנו ללכת בדרך מקובלת של שותפות עם משרד החינוך, ועד ההורים הארצי, השלטון

המקומי, וכך גלגלנו את העניינים עד לסיום עבודת הוועדה.

בסיום המלצנו בפני שר החינוך והמנכי'ל כדלהלן: למען הסר ספק, לא חל שינוי

בביטוח צד גי והוא קיים וממשיך להתקיים. לא חל שינוי בביטוח רפואי 24 שעות

ביממה. לא חל שינוי בטיפול רפואי. אנחנו ממליצים להרחיב את הסדרי הביטוח בביטוח

תאונות אישיות וזה כולל את צאתו של הילד מן הבית אל בית הספר ומבית הספר אל הבית

וכל הפעילויות שנערכות על-ידי בית הספר כולל חוגים או כל מיני פעילויות חינוכיות

ותרבותיות, ההליכה אל הפעילויות וחזרה מהפעילויות. כל מה שקשור לפעילות חינוך

ותלבות של בית הספר, הוא הקובע. כל התקופה הזאת הילד מבוטח ביטוח תאונות אישיות.

היו"ר ני רז;

פעילות בתנועות הנוער כלולה בזה?

יי דור;

לא. רק בית הספר.

גלגלנו את העניינים. הגענו כמעט לסיכום. התעוררו בעיות טכניות בינינו לבין

מרכז השלטון המקומי. בינתיים התעוררו גם חברות ביטוח פרטיות. הן ראו שיש טרף

ונתח רווחי בענין הזה. כי הקשר שלנו אמור היה להיות עם חברת ענבל, חברה ממשלתית

שהיא' לא בנויה לצורך רווחים והיו מעוניינים שהדבר הזה ייעשה באמצעות החברה

הממשלתית.

הנושאים נמצאים בליבון מחודש אוגוסט ועד עצם היום הזה. נראה שרק איזה קסם

של ניסוח יכול להביא את זה לידי גמר עוד היום, כאשר להערכתנו ניתן לבצע את זה.

חלק קטן מהרשויות בתוכו העיר תל-אביב, גבו את הכספים במסגרת אגרת השירותים. הכסף

הזה מוצא ויועבר באמצעות ועד ארגון ההורים הארצי לחברת ענבל. המשך הגביה תיעשהבאמצעות אגרת השירותים שהיא תקנה על-ידי מזכירויות בתי הספר ברשימות כוללות

באמצעות בנק הדואר לחשבון מיוחד שנקרא ביטוח תלמידים, והכסף יועבר לחברת ענבל.

מדובר על שנת נסיון, שנת למודים תשמ"ו, כאשר לקראת שנת תשמ"ז יש גם לנו רעיונות,

וגם לשלטון המקומי וועד ההורים איך להרחיב את זה, איך למסד את זה יותר. אבל

בינתיים זה צריך להתחיל לרוץ.

אם הכל ייגמר, אנחנו עומדים להוציא חוזר אל הרשויות המקומיות ובתי הספר. יש

הבטחה שלנו לעודד את ההורים. נעשה "לובי", נפרסם את זה כדי שההורים יוכלו לשלם

את האגרה הזאת עד 29 לחודש נובמבר ואז ילדינו יהיו מבוטחים ביטוח נוטף

רטרואקטיבית מ-ו בספטמבר, כלומר מתחילת שנת הלימודים.

היו"ר ני רז;

מה גובה האגרה?
יי דור
7,000 שקל לתלמיד, כאשר סביב זה יש פה ושם בעיות. מעוררים כאן בעיה מה קורה

במשפחות שיש להן ילדים נוספים, משפחות עניות. אלה דברים שעדין בליבון אצלנו.

אנחנו נמצא גם לזה פתרון.

אי הראל;

7,000 שקל מכסים רק את התוספת? אני רוצה להבהיר את השאלה. יכול

להתקבל הרושם שאמנם משרד החינוך עשה את הביטוח הכללי בבתי הספר. על כך התנהל משא

ומתן עם חברת ענבל.אבל רק לגבי ענבל, החלק של בתי הספר מכוסה במלואו. נניח שהיום

קורה אסון, 7,000 שקל מכסים את התוספת?

י' דור;

כן. בקטע של תאונות אישיות, יש פירוט מה אחוז הנכות, מה הם הסכומים.

הפוליסה מדברת על 100 אלף דולר ל-100% נכות, 5,000 דולר במקרה של פטירה, ואחוזי

הנכות זה מפתח שנקבע.

מי פלד;

מה הפער הכספי בין הבטוחים כפי שעכשו מטתכמים לבין הביטוח המקיף שהיה צריך

להיות מראש?

יי דור;

אלה פוליסות שונות. יש חברת ביטוח שתובעת 10.5 דולר לילד. יש כאלה שתובעות

9 דולר לילד.
מי פלד
סדר גודל? מה הפער שנשאר? זה פי 2?
יי דור
להערכתי זה לפחות 14 מליון דולר.

אי סרטני;

בהנחה שמשלמים עבור כל הילדים, אנחנו מדברים על 7 מיליאדד שקל.י' דור; טאחר וזה לא חופשי, אנחנו לא לפוליס

לבוא ולומר שיהיו מבוטחים

מליון ורבע תלמידים, משום שאנחנו מדברים על חינוך רשמי. יש חינוך

בלתי רשמי, יש מוסדות פרטיים, יש מוסדות ציבוריים. מחר יבולה לבוא

ולומר רשת גנים של אגודת-ישראל, אני כרשת, איני מבטחת את הילדים

שלי בביטוח תאונות אישיות.

א' סרטני; כמה אתם מניחים?

י' דור; בין 700 אלף ל-800 אלף תלמידים.

אם השנה נוכל להכנים בין 500 אלף

ל-600 אלף תלמידים, אני חושב שזה אחד ההישגים הגדולים.

יי קראום; יש נקודה אחת שחייבים להבהיר לחברי

הכנסת. בביטוח צד גי שמשרד החינוך

מבצע כתוב; בתנאי שהוכחה רשלנות של בית הספר. זו נקודה בעייתית.

זה לא בדיוק כפי שמר דור ידידי הציג. היו הרבה מקרים בהם אי-אפשר

היה להוכיח את זה והילדים לא קבלו שום גרוש. לכן זו היתה הבעיה

בעקבותיה כל הנושא התעורר.

יי ירון; קודם כל אני רוצה לומר שאנחנו לא

נמצאים בקונפליקט עם כל הגורמים.

אני רק חושב שהדברים צריכים להעשות יותר טוב.

בשלב הראשון הצעתי לועד ההורים

לקחת יוזמה, לארגן ולהגיע להסכם עם משדד החינוך וחבדת ביטוח

ולא חשוב איזו ויחלקו את השובדים האלה לבנק הדואר. אין ספק

שנוח מאד לעשות את זה באמצעות אגרת השירותים המיוחדים. מה שקרה

ה,וא, כל ההחלטות האלה היו מתקבלות די מאוחר לגבינו מבחינת גבית

האגרה, בלי להכנם לזה שלא התלהבתי מזה, כי היום הגבי די קשה.

כאשר מוסיפים על אגרה כזאת עוד סכום, אין ספק שזו בעיה.

מה שקרה מבחינה העיתוי.הוא, מנגנון

הגביה אצלנו לדברים האלה דורש זמן מראש, וכאשר הדברים לובנו

בחדשים יולי-אוגוסט, היה לנו קשה להכניס את זה למחשב. דרך אגב,

לנו חשוב מאד שענין אגרת השירותים יוחלט כל שנה במועד מוקדם

יותר. כשאנחנו מעורבים בכל המסכת הזאת, יש לנו תנאים. אנחנו לא

יכולים להרשות לעצמנו שישבו באותו בית-ספר שני ילדים, אחד מבוטח

ואחד לא מבוטח. אם הורים עושים בזר או מגבית בעצמם, שיעשו

כרצונם. ברגע שאנחנו גוף ציבורי, אנחנו לא יכולים להרשות את זה

לעצמנו. לענין הזה לא קבלנו תשובה עד היום הזה. יכול להיות מישהו

קפריזי שלא רוצה לשלם, אבל יש כאלה שבאמת לא יכולים לשלם. צריכה

להיות רשימה בבית הספר של אלה שצריכים להשתחרר. להשתחרר על חשבון

מי? כאשר אנחנו הולכים לקראת אגרת שירותים מיוחדים, אנחנו אומרים;

ילד ראשון במשפחה משלם סכום מלא. הילד השני מקבל 20%, פה אתה

עוסק עם חברה מסחרית. מה אני אומר לה? יש כך וכך ילדים שניים או

שלישיים במשפחה. על זה לא קבלנו תשובה.
יי ירון
היתה בעיה פורמלית. כשאתה הולך לחברת

ביטוח, אתה רוצו; לקבל מסמך מה זה כולל.

אתה מקבל פוליסה מה זה כולל בעצם. אלה דברים שדורשים ליבון. אנחנו

לא יוצאים מהענין הזה. אם אתם שואלים אותי באופן אישי, אני לא חושב

שזו הבעיה הגדולה ביותר לעט ישראל.

א' סרטני; עד שקורה מקרה.

י' ירון; אני לא אלך לכך שזה יהיה רק לבית הספר,

אם אני הולך לביטוח כזה, מדוע לא לכלול

את הפעילויות החינוכיות והחברתיות אחר הצהריים והערב? מוז קורה? ילד

שנמצא עד שעה אחת בבית הספר, הוא יהיה מבוטח. אבל במסגרת בית התלמיד,

הוא לא יהיה מבוטח.

י' קראוס; במסגרת בית התלמיד הוא מבוטח.

י' ירון; על כל פנים לא קבלנו תשובות על כל

הדברים האלה. אני לא רוצה להכנס לענין

כן בג"ץ לא בג"ץ. מה שיוחלט, יוחלט.

לסיכום, אנחנו לא נסוגים מהענין הזה.

יש ענין, ואני חושב שיש מספיק זמן להכין ניר טוב לקראת ספטמבר 1980.

אני אוכל להסתכל לאנשים בעיניים. אני בא ואומר; זה מסמך טוב. הוא

עונה על הצרכים ואני יכול לחיות אתו. יש עכשו הבעיה של השנה הזאת.

אין שוט ספק שמבחינת מנגנון גביה עירוני זה פשוט בלתי אפשרי. היום

אי-אפשר לרוץ אחרי ההורים בנושא הזה. אי-אפשר להדביק את זה על המסים

העירוניים וכדומה. אני מקווה שנגיע להסכם עם כל הגורמים ונקבל

תשובות טובות בימים הקרובים. אם כך יהיה, אפשר להציל את השנה.

באמצעות מזכירויות בתי-הספר אפשר לחלק להורים את השוברים ולעמוד

קודם כל ציבורית, מוסרית מאחורי הדברים האלה. צריך מכתב משותף עם

ההורים. אנחנו נכתוב אותו אבל נעשה את זה רק אחרי שנקבל תשובות

אמיתיות לגבי אותן שאלות שאם לא נקבל אותן, אני לפחות לא אלך לזה.

בסך הכל אנחנו נמצאים בחוד-"; השני של תחילת שנת הלמודים. רק בשבוע

שעבר היו פגישות אחדות. אני מקווה שנסיים אוחן. אנחנו הולכים לקראת

זה אבל רק אם נקבל תשובות אמיתיות. /

ק' דינם; אני רוצה לחדד את הסיפה של דבריך.

הסיפה של הדברים אומרת למעשה שאני

מנתק את התאור ההסטורי של ההתפתחות מיולי-אוגוסט לעכשו. איפה

אנחנו עומדים היום? אנחנו עומדים חיום במצב שלקראת שנת תשמ"ז אנחנו

מציעים היערכות מוקדמת ומתואמת בין כל הגורמים. אנחנו בהחלט מציעים

לבחון אך; הגביה הזאת באמצעות אגרת שירותים מיוחדים במועד, לבחון את

כלי סדרי הגביה, את היקפם, לבחון את הביטוח עצמו, ויש לנו דעות

לגבי ההיבטים של כסויי הביטוח שלפחות הצד הציבורי בשלטון המקומי

רוצה לראות כיסוי יותר רחב. זה לגבי שנת תשמ"ז.
ק' דינס
לגבי שנת תשמ"ו אנחנו אומרים כמרכז

שלטון מקומי, אותן רשויות מקומיות

שהספיקו והצליחו להתארגן בגביה עור ברקה ה-90, הילדים שלהן

מבוטחים בהתאם להעברת הכספים וההסכמים בינן לבין חברת ענבל.

אי הראל; איזה רשויות אלה?

ק' דינס; המעוט גבה. רוב הרשויות המקומיות

לא גבו.

א' הראל; האם יש אינריקציה באותם מקומות שגבו

מה היתה התגובה של מעוטי יכולת?

ק' דינס ; שלמו.

ג' לב; יש כללים של גבית אגרת שירותים. מכיוון

שלא גבו בנפרר, הכללים של גבית האגרה

חלים עליהם וזה לא נכון להגיר שכן גבו מהם.

ק' דינס; גם פה אין אחירו.ת. אני מניח שיק,-

רשויות שהתייחסו ל-7,000 עקל

כ-7,000 שקל פר-גולגולת. יש רשויות שהכניסו את זה במעגל ההנחות

כמו כל אגרה. יש כאלה ויש כאלה ובגלל המצב שנקלענו אליו, הצענו

את ההצעה הזאת, אותם אלה שגבו יעבירו את הכסף כפי שצריך להעביר,

בהתאם להסכם ולחוזה בין ענבל למשרד החינוך והילדים מבוטחים באופן

אינטיאוטיבי על-פי פרטי הביטוח. אלה שלא גבו, לגביהם אנחנו לא

יכולים כרגע בשום ררך כלשהי שהרשויות המקומיות תגבינה עכשו ותצאנה

בהודעות חיוב נפרדות על סכומים כאלה. נכנסנו לדיון עם ההורים

האלה. אנהנו כשלטון מקומי רק מסייעים אדמיניסטרטיבית, הסברתית. אבל

אנחנו לא צר בענין בשנת תשמ"ו לגבי אלה שגבו, ואז הועלו כל מיני

הצעות, דרך מזכירות בית הספר, ועד ההורים, באמצעות בנק הדואר, כאשר

אנחנו עוזרים בהנחיות, הסברה, עידוד. כך הדברים עומדים היום.

העקרונות ורוח הדברים הם כאלה, להציל

את הנושא בתשמ"ו. זו הדרך היחידה שנראתה על דעת שלושת הגורמים,

בלי להכנס לפרט זה או אוזר מבחינת הדקויות הטכניות. מהנקודה הזאת

ואילך, הדבר היחיד שנותר לנו לעשות זה תכנון טוב של שינת תשמ"ז

על כל ההיבטים של המערכת, כאשר אנחנו כרשויות מקומיות מוכנים בהחלט

להכנס לבחינה מעמיקה של הענין, לא להתחמק. להיפך היו בתוכנו הצעות

שיכול להיות שאנחנו נהיה אלה שמבטחים. זו תמונת המצב שיש לי.

היו"ר נ' רז; מה שלא יקרה הוא שבתוך אותה כתה

מישהו מבוטח ומישהו לא מבוטח.ק' דינס; בהחלט יכול לקרות. זה תלוי בהסדרים

הסופיים שיהיו בין משרד החינוך לבין

חברת ענבל וועד ההורים המרכזי. לנו, מרכז השלטון המקומי, אין אה

הזכות לתבוע את זה בשנת תשמ"ו ברגע שבצורה ממלכתית לא מובילים את

הענין לשלטון המקומי. מה קימר ירון אומר הוא, אם אנחנו נלך לנושא

יעי לנו מספר תנאים. אחד התנאים זה תנאי ציבורי שאומר: כך וכך.

תשמ"ו אין זכות לבוא ולהגיד מדינת ישראל ערבה לזה וזה בתחום

הרשויות המקומיות. זה לא תנאי שכרגע מכניסים אותו כי אנחנו לא

צד ממלכתי בענין. אני מקווה שהוא יהיה.
י' עפרון
אני אתייחס לדברים שנאמרו על-ידי קודמי.

אנחנו, בשלב מסוים, לאור האינפורמציה

שהגיעה אלינו, טענו טענה שהיא לא הוכחשה היום שבעצם יש קטע במערכת

החינוך, ואני מדגיש במערכת החינוך, שהוא לא מבוטח. אני מחייב אותו

לקחת עורך-דין. לבית הספר אין שוס מערכת. אם אנחנו הולכים ומתחלקים,

אנחנו מבוטחים. הילד לא. אם ישלמו לו ביטוח צד שלישי אחרי משא ומתן

מייגע, זה יהיה רצון טוב של ההברה ולחץ של המשרד. אבל זה לא חופשי,

המאבק הזה התנהל תקופה ארוכה, כאשר

טענו כלפינו שאין צורך במאבק הזה. רק אחרי הרעש וההודעות בעתונות,

המשרד הטיל על קבוצת חברים לבוא עמנו בדבריס ולראות מה עושים בענין

הזה והגענו למסקנה שראוי לבחון את הדבר הזה באופן חיובי. זה קרה

בהודש דצמבר 1984. המגמה שלנו היתה ללכת במסגרת הביטוח הלאומי

ומר דור אמר בעדינות שאם נעשה "לובי" הביטוח הלאומי יעשה הכל להכשיל

את זה. חזרנו אבלים וחפויי ראש מהביטוח הלאומי.

בדיון שהיה בינינו לבין משרד החינוך,

אחד הנושאים שאלה היה תגובה של האוצר שזה יעלה 20 מליון דולר לבטח

את תלמידי בתי הספר. עשינו שני דבדים לקראת הדיון הטרומי עם

משרד החינוך. אחד, פנינו לחברות ביטוח, ואני בעוונותי הרבים פניתי

אליהם ובקשתי הצעות שזה היה פותר מעט מאד לעומת מה שמוצע היום

לבטח את ילדי ישראל והסכומים היו גבוהיס. שניים, אמרתי המישור

של הדיון שלנו הוא מישור שונה לגמרי. אנחנו מבינים את מצוקתה של

מדינת ישראל. באנו לוועדה ב-17 בדצמבד ומשרד החינוך אמר: אנחנו

מבינים שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את הלוכסוס הזה ומקום כך

זה ילך ררך אגרת השירותים. אמרנו: כן, נגבה מההורים. אני מוכרח לומר

שיש לחץ כבד מההורים לגבי הביטוח. ציבור ההורים חרד לזה ויש מקומות

רביס שבהם אם היה ויכוח על נושאים אחרים, בנושא הביטוח הם היו מוכנים

לעלם את ה-7,000 עקל. על זה לא היה ויכוח. התנהל משא ומתן. אנחנו לזו

רצינו כסף מהמדינה, אבל רצינו את המדינה שותף לענין ולכן עשינו כל

מאמץ שלא רק תהיה וערה שתבדוק את הענין אלא שהחתימה תהיה משותפת.

ברגע שהמדינה שותפה מבטחים באמצעות החברה הממשלתית ענבל שהיא יוצאת

החוצה אל חברות. כאשר יצא חוזר מנכ"ל אחרי שהדיון היה כאן, בדגע

שהוחלט שזה יהיה באמצעות אגרת שירותים והגענו למסקנה שלא נוכל לגבות
פנינו לשלטון המקומי ואמרנו
בלי השלטון המקומי אי-אפשר לשחק את

המשחק הזה. אחת ההצעות היתה שזה יהיה תשלום חובה. אנחנו קבענו את
יי עפרון
הסכום משום שוועדת החינוך של הכנסת וחוזר של משרד החינוך אינם

יכוליט לפרסם ערכים דולריים והיה חשש שבאוקטובר בתפר יהיה פיחות

נוסף לכן לקחו אה הסכום השני. עקוו הערכה כאשר יש הבדל אחד, מאחר

וזו לא הברה פרטית, כל פרוטה מעל לסכום שנקבע בערכים דולריים

תישמר או להארכת תקופת הביטוח או להורדת מחיר הביטוח בשנה הבאה.

א' הראל; או ביטוח לתלמידים שלא יכולים לקולם.

י' עפרון; כאשר פורסם חוזר המנכ"ל בענין אגרת

השירותים הנוספים כולל הדיון איך נעלה

את הסכומים שיהיו יותר ריאליים, השלטון המקומי, מסיבות שהוא העלה

כאן, הודיע לא לגבות את הנושא הזה. אם זה לא היה קורה, להערכתי יותר

רשויות מקומיות היו גובות. השאלות שהם עציגו היו לגטימיות. אני

רק חושב שאם זה היה על-מנת לא לחיות בחרדה, היינו צריכים לבוא ולומר:

יושבים עד שיוצא עשן לבן וגומרים. משום שהיתה פרצה נכנסו החברות

הפרטיות. כאשר קרה מה שקרה, התחילו להפנות את החברות הפרטיות שיש להן
הצעות. אמרתי
אין סיכוי. אבל אני מוכן להביא את זה בפני הוועדח,

הם הדליפו לעתו נ ות. ועתון "חדשות" אמר מבלי-לטרוח לפנות לגורמים

ש-6 מליון דולר הועברו לארגון ההורים הארצי. לא יאמן איזה סיפורים

היו בעתונים. אף מלה לא היתה אמת חוץ מה-7,000 שקל. ברורשזה הכנים

אצל ההורים חרדות ובלבול. המענין הוא שלא כתבי חינוך עסקו בזה.

אני רוצה לחזור לענין עצמו. אני מבין

שבשבוע שעבר, כאשר הייתי באילת, הנציגים המכובדים הגיעו פחות או יותר

לחוזר משותף שאמור לצאת אל כל בתי הספר. הגענו להסכם עם חברת ענבל

שאנחנו לא נפרסם אותו, זה יהיה במכתב הסכמה על-מנת שלא יהיו הורים

שיחליטו שמותר להם לא לשלם, שאם 80% בלבד משלמים, ענבל לוקחת על עצמח

שכל הילדים בבית הספר הזה יהיו מבוטחים. אבל כדי לא לפרוץ את הסכר

הזה, זה לא יהיה כתוב.

יתרה מזאת, הגענו להסדר עם בנק הדואר

כיצד הכספים יועברו, כיצד תהיה הגביה, מה יהיה השובר שיינתן

לבתי הספר, משרד החינוך הכין את הקוד והסמל. הבינותי שיש שני דברים

שאנחנו אמורים להעביר, מכתב שלנו אליהם שלא יהיה חשבון שלנו;

דבר נוסף מספר מוטב. המסמך שיסכמו אמור לבוא כהצעה לשלטון המקומי

לאישור סופי. אם אכן זה כך, ביום שישי בבוקר אפשר לשלוח את השוברים.

הוסכם בישיבה על-מנת להבטיח את זה,

גם אם הכסף נגבה היום באמצעות מזכירויות בתי הספר כפי שזה נעשה

בהרבה מקומרת, ידעו שזה כאילו חלק מאותה אגרת שירותים מיוחדים

שנגבית בתחילת השנה. השלטון המקומי אמר דבר נוסף, ואני מחזק את

דבריו של מר דינס, לגבי שנת תשמ"ז צריך לשבת מוקדם מאד ולראות אם

מה שעושים זה מספיק טוב לבהון את כל ההיבטים. אבל היום צריך לחציל

את שנת תשמ"ו. השלטון המקומי אומר, על חוזה עם ענבל השנה אנחנו לא

חתומים. במקום שיהיו ארבעה צדדים לחתימה יש שלושה צדדים. בסדר,

אנחנו מבינים את הבעיה. אני רוצה לקוות שאכן היום אנחנו מסיימים

את הנושא הזה. השלטון המקומי יאשר את האקט הפורמלי ואז אם נספיק

לגמור את זה בחודש נובמבר, כלל ילדי ישדאל מבוטחים מ-1 בספטמבר.
יי עפרון
לא רציתי יותר מדי להרחיב. זה המצב

דהיום. יכול להיות שבשנה הבאה צריך

להרהיב את זה. אם היינו מתאמצים ויושבים עוד יממה אתת, יכלנו

לסיים את זה עוד באוגוסט.

י' דור; עגנון, בספורו "מלבוש" מספר על אותו

חייט שהיה צריך להכין את המלבוש לשר.

הוא עבד ועבד. איננו יכולים למסור את זה משום שיש משהו שחסר. אם

המשהו יש, המלבוש מלבוש ואם המשהו איננו, הלבוש אינו לבוש.

היו"ר נ' רז; אני מאהל לך שזה לא ייגמר כפי שנגמר

הסיפור.

יי דור; בתנאים שהיו לנו ונוצרו אחרי המשא

ומתן עם הביטוח הלאומי ובגלל הסערה

הציבורית שקמה, נעשו כל המאמצים שייעשה הטוב ביותר פלוס. אני קורא

לזה קשיים טכניים, אותו משהו שלא נסגר וניתן היה לסגור אותו משהו

אלמלא דקדקנו באותן נוסחאות טכניות.

היום סיימנו הכל עם חברת ענבל גם באותה

שאלה שהתעוררה שלא יבוא ילד, אם חס וחלילה קרה משהו, שלא יהיה מבוטח.

היו"ר נ' רז; נדמה לי שמצד כל הנוגעים בדבר יש אמירה

שבעצם הדברים עומדים להתגבש סופית השבוע

מתוך הסכמה. אני מקווה שכך יקרה ולא יקרה מה שקרה בהופעה בטלוויזיה,

ראינו חלק מהמשתתפים כאן שאמרו; הענין מסודר אבל זה יהיה לפני שנה.

הענין לא מסודר לא לפני שנה ולא השנה. אני מבין שהעניינים לא מסודרים

סופית ואם תתכנסו השבוע תגיעו לסיכום סופי.

אני חושב שפה הולך להיעשות צעד מאד חשוב,

באותו מקרה של הילד שנפטר על הכרמל בשעת טיול בית הספר לאחר שילד נתן

לו מכה וגרם למותו, בית הספר ניהל באותו מאורע את כל כללי הבטיחות.

משרד החינוך אמר עשינו את הכל. ההורים מנסים להוכיח שהם לא עשו מספיק.

הענין הוא כאב אנושי נוראי ואין לזה פתרון. אני מבין שמה שכאן עושים

הוא להחיל את הביטוח על מצבים נוספים כדי שהילד ומשפחתו יהיו יותר

שקטים מבחינת ביטוח היים של הילד. אבל אני רוצה להדגיש שאין פה

ביטוח לאומי לילדי ישראל. זה הרתבת הביטוח הקיים בתחומים חשובים

אבל נחוץ לפרט אותם.

אני רוצה לקוות שתשיגו הסכמה במשך השבוע,
תדווחו לנו ואנחנו נגיד
כי טוב.

אי הראל; יכול להיות שעל בסים הכנסת כל המערכת

של ביטוח תלמידים, מה שמשרד החינוך משלם

ומה שההורים משלמים, אפשר למצוא את אותם קריטריונים שיענו על כך שזה

כן יהיה הביטוח הלאומי. במקרה כזה, לפי הערכתי, הסכום שמשלם משרד החינוך

פלוס האגרה עונים לקריטריונים שמשלמים בביטוח הלאומי.א' שקי; אני חושב שאתה צודק, כי הסכומים כמעט

מתקרבים. אני חושב שצריך להזמין אה

שר העבודה והרווחה או מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ולהסביר את הענין

הזה.

הי ו "ר ניי רז ; אנחנו לוקחים לתשומת לבנו את מה

שנאמר שחלק מהרשויות המקומיות גבו את

הכסף ואם יעבירו את הכסף יווצר מצב שחלק מהרשויות המקומיות הן במצב

מסוים. באותה רשות מקומית, מצבם של כל הילדים הוא זהה.
י' ירון
זה יעמוד במבחן.

היו"ר נ' רז; אני מרגיש את נימות הספקנות שיש בענין

הזה.

א' שקי; האם יש לכם מספרים בשנתיים האחרונות

בכמה תאונות מדובר בכל בתי-הספר בארץ?

אולי אפשר ללקט כדי לקבל את זה.

י' דור; לא היו מקרים רבים ובית המשפט לא הוכיח

שהיתה כאן אחריות חינוכית ונתנו פיצויים.

בית המשפט בדרך כלל לצד הילד.

היו"ר נ' רז; קנת תשמ"ו היא שנת הרצה והתארגנות.

היא צריכה להכין היטב את כל הפרטים

הנוגעים לענין הזה כדי ששנת תשמ"ז תמצא את ילדי ישראל מסודרים

בענין הזה.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.00

קוד המקור של הנתונים