ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 28/01/1985

הצעה לסדר היום בנושא הקיצוצים החרשים בגלי צה"ל של חבר-הכנסת נ. רז, שהועברה ממליאת הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 30

מישיבת ועדת החינוך והתרבות, שהתקימה ביום בי

ו' בשבט התשמ"ה (8.1.85 2) בשעה 10.00

נכחו;

חכרי הועדה;

נ' רז - יו"ר

ש' אלוני

פי גולדשטיין

אי הראל

א' סרטני

מי פלר

מוזמנים;

הרמטכל רב-אלוף מי לוי

אלוף עי ירון - ראש אכייא

תאייל יי אלדר - קצין חינוך ראשי

תא"ל א' לפיד - דובר צה"ל

אל"מ ר' בן-ישי - מפקד גלי צה"ל

אל"מ ד' רוטשילד - עי הרמטכ"ל

מ' ינון - יו"ר רשות השידור,

נ' כהן- היועץ המשפטי של רשות לבידור

פרופ' א' כ"ץ

ב' ??? - משרד החינוך התרבות

מזכירת הועדה; די פלר

רשמה; ט' קוטלר

סדר היום; הצעה לסדר היום בנושא הקיצוצים החרשים בגלי צה"ל

של חבר-הכנסת נ' רז, שהועברה ממליאת הכנסת.היו"ר נ' רז;

אנ י פותח את הישיבה.

אני רוצה לפתוח את הישיבה בשאילות. שאילתה ראשונה: מה קורה עם הסטודנטים

מחוץ-לארץ שלא נותנים להם לגשת לבחינות, בגין אי-תשלום שכר לימוד שהייבים לשלם

על ידי איזשהו מוסד יהודי-לאומי-ישראלי למוסדות השכלה גבוהה, והפעם אני מיחס

לטכניון.

מי פלד;

נתפרסמה ידיעה בשמה של גבי באייר, שהיא הציעה למשרד החינוך והתרבות לשנות

את היחס והזיקה שבין מורי בתי-הספר התיכוניים לבין משרד החינוך, לבטל את הקשר אל

הרשויות המקומיות. היא טוענת שהדבר יביא לחסכון של מיליוני דולרינז. מענין לדעת

האם הוגשה הצעה כזו ואם כן, האם נבחנה ומה תוצאות הבחינה.

היו"ר נ' רז;

אני דנים היום, בעקבות הצעה לסדר היום שהעליתיבמליאת הכנסת,בנושא של

גלי-צה"ל, ביטול החדשות בגלי-צה"ל כתוצאה מאילוצי תקציב. הנושא הזה הועלה, כאשר

על פי בקשתי להפנות את תשומת לבה של הכנסת, מתוך הנחה שהדבר אכן יקרה, ויבוטלו

החדשות בגלי-צה"ל וזה יפגע בדברים חשובים מאד.

אני מעריך, ואני חושב שזו הערה כללית, שאם המגמה של הרמטכ"ל במסגרת

הקיצוצים לבטל את שידורי החדשות בגלי-צה"ל ועל ידי כך לקבל וקכון, שהמגמה הזאת

אולי שכרה יוצא בהפסדה בהקשר של הפגיעה שייפגע אינטרס הרבה יותר רחב במידה

שבגלי-צה"ל לא יהיו חדשות והמתלווה אליהן, פרשנויות, מבזקים ויומנים, דברים

שנותנים הבסיס הרבה יותר רחבים על המתרחש ומתחולל בעולמנו הצר בישראל, ובעולם

הרחב. במידה שיבוטלו החדשות, לפי הערכתי, ייפגע משהו מאד גרעיני, עד כדי כך,

שהתחנה הזאת תאבד אולי את הסממן האפקיטיבי, היות שיש לה הרבה מאד מאזינים, י.ותר

מאשר בכל תחנה אחרת, בעיקר מאזינים מהשכבות הצעירות של החברה הישראלית, שלא לדבר

על חיילים, חיילים בצבא סדיר ובמילואים, תלמידים שיהיו חיילים בעתיד. כל אלה

מתורגלים להקשיב לתחנה הזאת וקולטים אגב ההרגל הזה גם מה שהתחנה הזו נותנת, והיא

נותנת הבטים נוספים הנוגעים לתפיסה שלנו, הקשר שלנו לארץ ישראל, לציונות, תקרא

לזה הנושא הלאומי, בצורה הרחבה והמגוונת ביותר.

יש כאן האזנה שמעשירה ומכינה את הצעירים לקראת השירות הצבאי, וזה מתמקד

בוזדשות. אם זה לא יהיה, ההעדכה היא, שאם לא יהיו החדשות והאופי המעודכן והרענן

של התחנה הזאת, יזיזו את המחוג, ויתר התכניות לא יהיו מאוזנות.

יש נימוק נוסף, והוא נימוק יותר כללי. יתכן שהשיקול של צה"ל יכול להיות

שאותם זה לא מחייב, וצה"ל אינו מופקד על הנושא. אבל אנחנו כוזברי ועדת החינוך כן

מופקדים על הנושא. הנימוק הוא, שחשוב מאד שיהיה למאזן הצעיד, הבינוני והמבוגר,

מגוון של פרשנויות והיבטים על המתרחש. לא טוב שייוזסך ממנו היבט נוסף או היבטים

נוספים לגבי תופעות שונות בחיינו, היבטים נוספים שבאים בתוך פרשנויות לאירועים.

בגלי- צה"ל יש מערכת פרשנויות נהדרת, מענינת מאד. אינני רוצה להגיד אם יותר

טובה מ"קול-ישראל" או לא. אבל הרבה פעמים הם בגוון אחר מאשר "קול-ישראל". זה טוב

לדמוקרטיה, טוב לאנשים המאזינים שיש להם אפשרות לראות את הדברים בצורה יותר

מגוונת.

עם סגירת החדשות בגלי-צה"ל, תיפעה תופעה חשובה ויפה בחיינו, דבר שצריך

להמנע מלעשות, ולחפש דרכים אחרות לקיצוץ. ידוע לי שגלי-צה"ל עצמם מוכנים להיערך

למתכונת הקיצוץ הנדרשת בצורה אחרת, מוכנים לקצץ בתחומים אחרים של פעילות התחנה,

ועל ידי כך לחסוך את הסכום שיש לחסוך. למה לפגוע דווקא בדבר החשוב הזה, נשגב

מבינתי.הרמטכ"ל רב-אלוף מ' לוי;

אני שמח על ההזדמנות שיש לי להיות בועדה הנכבדה הזאת. אני חושב שרבים מאתנו

מדברים על הצורך בקיצוץ, ומעטים מאד מבינים מה אומר הקיצוץ הזה. זה קורה לא רק

בועדה נכבדה זו, אלא בכל מקום שאליו אני מגיע. כשאני מדבר באופן כללי שצריך לקצץ

ולרדת ושאין לנו כסף, הדברים נשמעים מוכרים, ברורים ומוסכמים. כשאני בא ונוגע

למה שקשור באותו גוף, זה לא בדיוק מסתדר, ואומרים: למה דווקא זה ולמה דווקא

בהיקף הזה, ואולי במקום אתר. לכל גוף כזה יש הצעה, איך לעשות זא יותר טוב, איך

לקצץ יותר בלי לעשות את מה שצריך.

אני וזושב שהצורך הזה מחייב היום את הצבא לעבור מערכת שלימה של שינויים,

שחלק מהם הם בנפשנו. מי שמכיר אותי יודע שאני לא משתמש במלים שאני לא מתכוון

אליהן. ההחלטה שלי היתה, שנקיים סריקה מסיבית על כל הפעילויות של הצבא, ואנחנו

אכן עושים זאת.

תחת הסריקה שאנחנו עושים ישנו תחום שאני הגדרתי אותו בין החיוניים לחשובים

ביותר. כל מה שפחות מחשוב ביותר, אנחנו בכלל לא דנים אותו. אנחנו פשוט מבטלים

לאותו. השאלה הראשונה שאנחנו שועלים לגבי כל תחום כזה, עד כמה יש פה תרומה

לבטחון, עד כמה הדבר קשור לבטחון.

אני מודיע לועדה הנכבדה, שכל שקל, לא חשוב לי כמה, אני אומר כי כל שקל -

ואני יודע מה שווה היום שקל - שאינו קשור ישירות לבטחון, לא יוצא על ידי הצבא.

כל שקל שאני אדע עליו שאינו קשור לבטחון, לא יוצא על ידי הצבא. האחריות שאני

רואה על עצמי כרמטכ"ל היא אחריות לקיים את הבטחון במדינת ישראל, ותו-לא.

וה"תו-לאיי הזה, הוא לא מעט.

שאלה שניה, האם יש תוזליפים. אני מוכן להגיד, שנשגב מבינתי למר. פה עושים

הכללות מן הסוג שהיושב-ראש הנכבד עשה. שהחיילים לא ישמעו חשדשות, אט לא נחזיק

כתב ליד הכתב של "קול ישראל" בניו-יורק או בוושינגטון. זה פשוט נשגב מבינתי..

החיילים ישמעו חדשות. אני מוכרח לומר, שגס אם הדברים נכונים, וגם אם עצם

קיומה של התחנה בסכנה אם לא יהיו בה חדשות - דבר שאני כופר בו מכל וכל, אני חושב

שזו סיסמא שאין מאחוריה כיסוי -- ??? חושב שלומר שהחיילים מאזינים לגלי-צה"ל כי

יש להם חדשות משלהם, אין לזה שום קשר למציאות, ואנחנו יכולים לסגור את גלי-צה"ל

בהערכה זאת. אנשים ישמעו תחנות שיש במדינה הזאת, והן לא מעטות, יחסית לגודלה של

המדינה, והם יכולים לקבל שם את החרשות ואת הבידור ואת הכל.

למערכת החדשות בגלי-צה"ל יש תחליף ממלכתי, שאני נקבל אותו. תחליף ממלכתי

מלא. ואם יש תחושה לועדה כזאת או לכל גוף אחר שצריך בארץ הזאת לקיים גורם מתחרה

ל"קול-ישראליי, אנחנו לא הכתובת. הצבא איננו הכתובת לקיים מערכת מתחיה כדי לשפר

ולהחזיק בלחץ את "קול-ישראל". זה לא תפקידי.

אני לא כופר בעובדה שהתתנה הזאת אכן מקיימת את זאת, ואגי אפילו חושב שהיא

מקיימת זאת היטב, אבל זה פשוט לא תפקידנו. אני מכיר את פירוט התכניות שיש. אמרתי

שכל גוף תמיד מציע לי הצעות יותר טובות איך לחסן יותר. אני אחראי על התחנה הזאת

ואני אחראי על מידת החסכון שתיווצר בה.

אני מודיע חד-משמעית, אני לא מאמין בחטכונות חלקיים. אני חושב שברגע

שהולכים לפונקציה כמו חדשות ואומרים שיתנו חדשות חלקיות, כמעט לא ייחסך שום דבר

וזה יהיה מס שפתיים.

לכן, אם רוצים להגיע לחסכון אמיתי, זה החסכון של כלל הפעילות שיש סביב גורם

מסויים. כלל הפעילות הזאת, זה כלל הפעילות שנראה לי במערכת ההדשות, כי כפי

שאמרתי, היא לא נראית לי חיונית ויש לה תחליף. לכן לא קיבלתי את ההצעות לשידור

חלקי של חדשות.אני ידוע כמי שאומר את הדברים כמו שאני חש אותם. אני רוצה לסיים בהערה

אהת, שנדמה לי, שהרעש הציבורי שקם סביב שידור החדשות בגלי-צה"ל, קשור למעורבות

אישית שיש לחלק - לא אומר בהכללה - מאנשים שיש להם אינסרס אישי לקיים תחנה

מתחרה. אם אני פוגע במישהו,אני מבקש סליחה. כך אני חושב. לא ראיתי שום רעש כזה

על דברים הרבה יותר כבדים שנעשו במערכת הבטחון, לא דבר כזה ולא דומה לו.

הנושא הזה איננו מתפקידו של הצבא. מאחר שאני איש צבא,אני לא רואה איך זה

מתישב, שהצבא מחזיק מערכת חדשות משל עצמו. זו שאלה בדמוקרטיה, שאינה קשור לענין

זה. אבל אין זה מתפקידו של הצבא לקיים את האיזון הזה.

אינני רואה שום סיבה, שבמסגרת הקיצוצים הנוראים שבהם עוסק היום צה"ל, נקיים

את המערכת הזאת שאין לה תרומה בטחונית, אפילו לא בעקיפין, במידה כזאת שהיא נכנסת

לגרעין החיוני ביותר. בצבא אנחנו עוסקים היום בתחום של שמירה על החיוני ביותר.

זה התחום שבו אנחנו עוסקים במערכת התקציבים שיש לנו.

מ' פלד;

היות שהרמסכ"ל דיבר על הועדה כועדה, אני רוצה להדגיש, שאין לועדה בענין זה

עמדה אחת. נכון שהנושא הזה עלה במליאה. עדיין זה לא אומר שלועדה זו דעה אחת

בנושא. אני מקבל את דברי הרמסכ"ל במלואם. מדברים הרבה על חסכון וקיצוצים. שמענו

אתמול על ישיבת הממשלה. כשזה מגיע באופן ספציפי לשר מסויים או למחלקה מסויימת -

לא שם.

בדברי הרמטכייל אנחנו רואים תפיסה ברורה לגמרי, עם קריטריון ברור וחד-משמעי.

לפי הערכת הרמטכ"ל זה קיצוץ שאינו פוגע בבטחון, ולכן זה קיצוץ שהוא ממליץ עליו.

בהזדמנות זו אני רוצה לומר שהשידור שנקרא "חדשות" הוא מושג חרבה יותר רחב

ועומד באמת על רמה יוצאת מן הכלל. בזה אין ספק, לא פעם יש הנאה מהקשבה לכתבים

והאופן שהם מציגים ענ ינ ים, וחבל שזה יילך לאיבוד. אבל לא נראית לי כרגע אפשרות

להמנע מקיצוצים. זה קיצוץ שפוגע בתופעה נעימה ויפה, אבל בלי ספק תופעה שצה"ל

יכול להמשיך להתקיים בלעדיה.

רציתי להדגיש, שאני אישית מקבל בהחלט את הגישה של הרמטכ"ל וההחלטה לקצץ

בסעיף של גלי-צה"ל. אני לא חושב שיכולה להיות איזושהי סיבה ציבורית או אחרת

לעמוד בדרכו של מהלך כזה, שהוא בסך הכל תואם את מה שאנחנו מצפים מכל משרדי

הממשלה, שיתחילו לחתוך סוף סוף, ולא רק לדבר.

היו"ר נ י רז;

לא אמרתי שהועדה החליטה. הועדה לא דנה בזה ולא החליסה. אחד מווברי הועדה

העלה הצעה לסדר היום ובנוהל הרגיל זה עבר לועדה, על פי החלטת הכנסת. בדברי

ציינתי, שעד כמה שהדבר נבדק על ידי, הקיצוץ. המתבקש בגלי-צה"ל הוא אפשרי

בגלי-צה"ל. לכן אני אומר גם לחבר הכנסת פלד וגם לרמס"ל, שבתחום התחנה אפשר לעשות

אותו ויכולים לשים עליו אצבע. צריך לעשות הכל, כדי שגלי-צה"ל יוכלו לעשות מה

שצריך.הקיצוץ הזה יכול להיעשות, בתחומים שהתחנה יכולה להסכים. הפניה היא לא

לעשות זאת בקסע זה של החדשות, מהסיבות שהזכרתי.

נוסף לכך, כאשר אנחנו דנים בועדה על קיצוץ במערכת החינוך, אנחנו אומרים

הרבה פעמים; זה לא. נשגב מבינתי, מה הקלות והמהירות שאתה מוכן לומר שצריך אמנם

לקצץ, ולכן נקצץ.

מי פלד;

הוצג קריטריון שאני מסכים לו. במקומות אחרים, כאשר מציעים קיצוץ, ואני מתרשם

שהקריסריון אינו מיושם, וזה פוגע ביעודו של המשרד, אז יש מקום לערער. פה אני

מקבל את הקריטריון.היו"ר נ' רז;

העניו ירד לועדה זו דווקא מן ההיבט הרזינוכי ולא מן ההיבט הצבאי. הכנסת חשבה

שלמה שקורה בגלי צה"ל והתפקיד שהוא ממלא בחיינו, יש גם משמעות חינוכית.

פי גולדשייין;

אני חושב שטוב שהועלה הנושא. הרמטכ"ל צודק, ואני רואת א עצמי מזדהה אתו

לאורך כל הקו. נכון שחברי הכנסת נזדעקו לנושא, בשל קרבתם לתקשורת, וזה טבעי מאד.

מי אם לא חברי כנסת יזדעקו כאשר נושא כזה עולה לסדר היום? הכתבים של גלי-צה"ל

בכנסת עושים עבודה יוצאת מן הכלל, לפי דעתי. הם עושים את עבודתם בצורה טובה

ויעילה. טוב שיש לפעמים תחרות בין גלי-צה"ל ו"קול ישראל".

כאשר אתה לוקח את הדברים בפרופורציה, הוזסכון הוא סכום די ניכר, משמעותי, עם

כל הצער שבדבר, שלא יהיה נושא החדשות, שיחסר לנו. אבל כאשר אתה מדבר על עשית

בטחון ונותן עדיפויות, אתה חייב לומר שהחדשות נמצאות בדרגה פחות חשובה.

אתמול היינו בסיור ועדת משנה של ועדת החוץ והבטחון בלבנון. שאלתי, והסתבר

שהחיילים מעדיפים את רשת גי. כך אמרו לנו באותה יחידה. אני לא אומר שזה מידגם

מייצג.

אילו הייתם באים לועדה זו ואומרים, שאתם חייבים לקצץ בפרויקט החינוכי שלכם,

הייתי עושה אתכם מלחמה. הייתי אומר, פחות לביא, פחות כפיר, אבל לא לפגוע בנושא

החינוכי, כי אתה מחזיר למערכת אנשים חיים טובים. אם לא היה ניתן להם מה שניתן

להם בצה"ל, הם היו מוצאים את עצמם מחוץ למחנה. אבל כאשר אתה מדבר על נושא של

חסכון ואתה מגמה לנקודה של עדיפות בקיצוץ בהוצאות הבטחון, כולנו מוכרחים לראות,

שלמרות שכולנו אוהבים את מחלקת החדשות בגלי-צה"ל, אין ברירה אלא לקבל את עמדת

הרמטכ "ל.

לפעמים יש חשיבות גם להצהרה. אם הייתם מוצאים דרך שלא לסגור את מחלקת

החדשות, הייתי מאד מרוצה. אבל אם אין ברירה, הייתי מציע שזה יהיה זמני, עד

שירווח. אני חושב שיש חשיבות באמירה הזאת.

מי ינון;

לא נעים לי להפר את האידיליה בין וזבדי הכנסת והרמטכ"ל, אבל פי החוק שהכנסת

חוקקה, יש שעטנז, וגלי-צה"ל הוכפפו בשידורים דגלתי-צבאי ים לרשות השידור. אנחנו

לא מתיימרים לשקול שיקול בטחונ י, ואנחנו מקבלים אז השיקול הבטחוני שהרמטכ"ל

מציג אבל לא זו הנקודה מבחינת השקפתנו ומה שהחוק הטיל עלינו. אנשי "קול-ישראל"

שהוא תחמה אזרחית, וודאי ישמחו מבחינה מקצועית יומיומית על ביטול הוזדשות

בגלי-צה"ל, שהוא יריב מכובד בשבילם וגורם להם לתמריץ לפעילות. שקלנו זאת גם מן

הבחינה הזאת. הרמטכ"ל רמז, שלא תפקידו של צה"ל לפעול כתחרות ל"קול-ישראל".
הרמטכ"ל רב-אלוף מ. לוי
לא רמז, אמר.
מי ינון
לועד המנהל של רשות השידור יש אחריויות אחרות לפי החוק, ואנחנו לקחנו

בחשבון שלמרות שאנשי "קול ישראל" מעונינים בחיסול התחרות הזאת, אנחנו בעד קיום

התחרות הזאת. לכן חשבנו, שאם התחרות הזאת יכולה להיכרך תוך כי קיצוץ משמעותי, יש

אלטרנטיבות שנראו לנו סבירות, אבל לא אנחנו ממונים על תקציב גלי צה"ל, שמחלקת

החדשות תרד באופן משמעותי מבחינת כמות השידורים שלה, כמות החדשות שהיא מגישה

ובכל זאת תשאר קיימת כגרעין, עד שירחיב, ואז היא תוכל לחזור לממדיה הטבעיים.לנו, כמקום שקולט הרבה מהכתבים של גלי-צה"ל, יש לנו כמובן אינטרס חיוני
שהמחלקה הזו תמשיך לפעול. אמרנו
אנחנו תומכים בהמשך קיומה של מחלקת החדשות,

וזאת בלי להכנס לפרטים של תקציב, כי זה לא בתחום אחריותנו.

דבר שני, החלטנו, שאנחנו לא נעביר, מעבר לוזדשות שאנחנו מעבידים כל השנים,

את היומנים דרך גלי-צה"ל. מי שרוצה לשמוע את היומנים, שיאזין לרשתות האחרות.

הרמטכ"ל רב-אלוף מ. לוי;;

זה מתוך דאגה לחיילי צה"ל...

מי ינון;

אין בעיה שיעבידו את הכפתוד. רציתי להביא לידיעת הועדה את שתי ההחלטות האלה

שנתקבלו. הדבר איננו בתחום אחריות נוץ

פ' גולדשייין;

אם מחלקת החדשות נסגרת לזמן מסויים, אתם הוזלטתם לא להעביר את היומנים? איזו

מין החלטה זו?

הרמטכ"ל רב-אלוף מ. לוי;;

זו דאגה לחיילים...

פי גולדשטיין;

איפה אנחנו חיים?

מי ינון;

אנחנו חושבים שחייל שידצה להאזין ליומן,יוכל להאזין לרשת בי. אני לא יודע

מה תהיה התוצאה של הדיון כאן,אני מפנה את תשומת לבכם, שיש חוק רשות השידור שאיך

שהוא צריך לשלב את האחריות החוקית והציבורית בין המערכות השונות. אני מאמין ששר

החינוך והתרבות, הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, ושר הבטחון שממונה על הבטחון,

ימצאו את הפתרון לנושא זה.

פרופ' א' כ"ץ;

אני רוצה לבסס את דברי על שני מחקרים שנעשו בשנים האחרונות. מחקר אחד אני

ניהלתי יחד עם עמיתי ד"ד יעקב פדפד לפי הזמנת קצין חינוך ראשי, מוזקר מקיף על

גלי-צה"ל, בשנת 1979. היה זה דיווח על צריכת תרבות, חינוך ותקשורת בצבא. הוא

מבוסס על מדגם של 1200 חיילי צה"ל. נוסף על כך יש מחקד עדכני יותר, שנעכשה על

ידי המכון למחקר חברתי שימוש, על הרגלי האזנה לרדיו וצפיה בטלוויזיה, והוא מבוסס

על מידגם מייתצג של אוכלוסיה, להוציא את הקיבוצים, והוא נערך ב-983ו. ישנו בדרך

מחקד חדש, אבל לגביו אין עדיין מימצאים.

אסיק מסקנות משני הדיווחים האלה. המסקנות שלנו הן; בלי להכנס לבעיה של מה

מעמדה של תחנה צבאית בחברה דמוקדטית - וכאן יש כל מיני בעיות, למעשה יצדנו במו

ידינו מצב מאד פרדוכסלי, שהתחנה הצבאית לפחות, ואולי לפעמים יותר, ממלכתית מאשר

התחנות הממלכתיות. לכן יש לקיים את המצב הקיים שעקרונית הוא מהווה בעיה.

יש לומר שחיילים מאזינים לרדיו מספר שעות ממש אדיר, ארבע שעות ביום. חלקה

של התקשורת בחיי חיילי צה"ל, נכבד ביותר. ליומנים מאזינים 80% מן החיילים. בלי

להכנס לשאלה איזו תחנה מעדיפים החיילים, יש לומר שקיימות אך ורק שתי תחנות

מבחינת הצבא - הארת היא רשת גי והשניה גלי-צה"ל.קשה לנבא מה יקרה אם ייסגר היומן בגלי-צה"ל. אני לא שלם עם ההחלטה להקים את

רשת גי כפי שהוקמה. אני חושב שהיא הרסה רשת ב' כתחנה עיקרית, ונשאו רק

גלי-צה"ל כתחנה שמוסרת בצורה אחראית ורצינית את הנושאים. אם אני צודק, שקיימות

רק שתי תחנות מבחינת הצבא, אם ייסגר היומן הגלי-צה"ל, יש להניח, וכך אני צופה,

שחיילים יעברו לרשת גי ולא לרשת בי. דהיינו, להרבה מאד חיילים שהיום מאזינים

ליומן של גלי-צה"ל, עקב ההרגשה שגלי-צה"ל זו תחנה "שלנו", לא תהיה האזנה

ליומן.

אני רוצה לטעון, שיש קשר בין פרשנויות של הוזדשות לבין בטחון. אני מבקש

סליחה על הקביעה הזאת. יש לי רושם שההתערות במה שמתרחש היא תוצאה מהאזנה ליומן

ופרשנות, וזה קשור בהתערות הצבא במדינה. לכן אני רואה קשר בין ההתערות בצבא

והאזנה לגלי-צה"ל, להרגשה שהיומן שלנו, לקשר לצבא ולמדינה.

מכאן אני מעז להסיק את המסקנה שיש כאן קשר לבטחון. אמנם, אולי לא גורלי.

אי הראל;

אני יוצא מתוך הנחה, שאם יש הוזלטה לקצץ בתקציב הבטחון, אי-אפשר להמנע

מקיצוץ בגלי-צה"ל ובמערכות השונות שצה"ל מופקד עליהן. לי דעתי, הויכוח איננו אם

מקצצים בגלי-צה"ל. הנסיון הישראלי הוא, שכאשר אתה סוגר משהו, אינך פותח אותו

אחר כך. אינני מסכים, שכאשר אנחנו נותנים יד למהלך כזה, אנחנו אומרים שלא צריך

את החדשות. הויכוח איננו אם צריך או לא, ולא השאלה כשירחיב. כשירחיב ימצאו דברים

אחרים, אבל חדשים, כמו אותו נמוק, שב"קול-ישראל" יש יומן.

אני רוצה להסביר מדוע המערכת הצבאית טועה בענין זה. חבר-הכנסת גולדשטיין

אמר שמעדיפים את רשת גי. זה בדיוק הנימוק, שבגללו אני חושב שצה"ל משקיע כל כך

הרבה בחינוך, עם השגים כל כך נפלאים. כאשר המערכת שולחת מרצים, והייתי פעם

ביחידה כזאת של מרצים, הייתי בא להרצאה וראיתי חייל עייף, ופה נרדם חייל ופח נמנם

חייל, אבל היו אנשים שקלטו דברים. גם אם אני רוצה לשמור על גל גי אם יש יומן

חדשות, זה קיים ושומעים.

אין זה כך שמערכת של קצין תיווך האטי בכל השחומים האחרים מקיימת פעילות רק

באותם מקומות שאין להם מקבילים ??. למשל, עתון "במחנה". אבל יש לו ייחוד,

גם אם בתוכו יש דברים כלליים. אתה רוצה שחייל ימצא את המגע גם בדברים הספציפיים

לצבא, וגם בדברים האזרחיים. כל הציבור שומע את גלי-צה"ל. לא צריך לצאת מהנחה

שגלי-צה"ל משרת רק את החיילים, אם כי זה עיקר מטרתו. בשעה חמש אני פותח את הרדיו

לשמוע את יומן החדשות של גלי צה"ל.

הראיה צריכה להיות לא מנקודת ראות התחרות ושיש לזה אלטרנטיבה, אלא הקיצוץ,

וזה נוגע לא רק לצה"ל אלא לכל המערכת של עם ישראל, דבר שהוא לדעתי חשוב וחיוני

למדינת ישראל.

הדבר הכי מוזר ותמוה בעיני הוא, שבאותו זמן שבבית הזה, בלזדר הזה, יושבים

ודנים על רשת בי בטלוויזיה, התוצאה היא סגירת יומן החדשות בגלי צה"ל. זה אבסור

גדול. אם זה לא אבסורד, אני לא יודע מה זה. מה זה רשת טלוויזיה נוספת? לא הגשת

בידור? לא הפיכת הטלוויזיה לרשת גי? זה צירוף מקרים מוזר ביותר, במדינה כמדינה,

לא בהקשר לצה"ל.

ההחלטה קיימת. הרמטכ"ל נתן הוראה, ואני מתאר לי שהיא תבוצע, ובאופן מקביל,

תיפתח רשת בי בטלוויזיה, שההשפעה החינוכית שלה על המדינה תהיה מפוקפקת ביותר. אם

צה"ל צריך לקצץ אחוז כזה או אחר, אני רוצה שגם גלי-צה"ל יהיו חלק מהקיצוץ. אבל

אולי לקצץ בדברים אחרים, שלא יפגעו בדבר שהוא חשוב לצה"ל ולעם ישראל. הרבה מאד

פעמים, כשאני שומע ידיעה ב"קול-ישראל" אני בודק אותה בגלי-צה"ל. אני חושב שהנזק

שיכול להיות הוא גדול מאד, מעל ומעבר לסכום הכסף, שאני מסכים שיש לקצץ אותו.פ' גולדשטיין;

אני מקווה שהרשת השניה בטלוויזה תקום לא לפני עוד שנה וחצי, ועד אז נחזיר

את היומנים לגלי-צה"ל. רציתי להוסיף לדברי הקוז^ים. אני מודע גם ל"תרגיל" -

במובן הטוב של המלה - שעשה הרמטכ"ל, כדי להטב את תשומת הלב של עם ישראל והמדינה

לבעיה החשובה של תקציב הבטחון.

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

אני מסתיים מהמלה "תרגיל".
פי גולדשטיין
אני לא מתכוון במובן השלילי.

הרמטכ"ל רב-אלוף מ' לוי;

אני מטתייג בכל זאת. אצלי זה לא קיים.

פ' גולדשטיין;

אין טפק שהקיצוץ במחלקת החדשות, מאיר הארה נוספת בעיות תקציביות של צה"ל.

אני לא כופר בעובדה שאנחנו עם של חדשות. אנחנו אוהבים חדשות ונהנים מחדשות. אם

אפשר לא לסגור, אני בעד. אבל אם בגלל אילוצים תקציביים זו צריכה להיות התרומה

והתמורה, עם כל היותי איש ציבור ואיש שמעונין בתקשורת ואוהב תקשורת, אין ברירה,

לדעתי. אני מקווה שאם תתקבל ההחלטה, היא תהיה לזמן קצר ככל האפשר מבתינת לוח

זמנים.

יכול להיות שנכון שדורשות ובטחון הולכים יחד. ההחלטה שלכם, מר ינון, התקבלה

לפני הטגירה העתידית. אני חושב שאתם צריכים לעשות בה רביזיה. אני פונה ומבקש

לשקול את הנושא מחדש. אתם וודאי אינכם רוצים שיתקבל הרושם הלא נכון, שאתם רוצים

להכות את מישהו. לא זו היתה הכוונה, אבל עלולה להווצר ההרגשה ??? אני מציע

ל"קול-ישראל" לשקול מחדש את העמדה לגבי העברת היומנים והמבזקים באותה תקופה, אם

תיטגר מחלקת החדשות בגלי-צה"ל.

אי הראל;

באיזה טכום מדובר?

הרמטכ"ל רב-אלוף מ. לוי;

פרט לחטכונות אחרים שנעשים בגלי-צה"ל, יהיה פה חטכון של 109 אלף דולר ישיר.

עקיף הרבה יותר.

היו"ר נ' רז;

אני רוצה לקרוא חוות דעת של מר שלום רוזנפלד, שתומכת בדעתו גם גבי חנה זמר,

אנשים אמונים על התקשורת. לא רק אתה מדבר באופן ישיר, אדוני הרמטכ"ל. ש עוד

אנשים שמדברים באופן ישיר. התענינתי אצל אנשים נוטפים, כדי לשמוע את דעתם בענין,

מהטיבה הפשוטה, שגלי-צה"ל יצא מחיקו של צה"ל מבחינת החשיבות והמעמד שיש לתחנה

הזאת. התחנה הזו הפכה לנכט לא רק בטחוני פרופר, לטוב או לרע, נזקה לי שלטוב בטף

הכל.מר שלום רוזנפלד אומר, שפלורליזם באמצעי התקשורת הוא נשמת אפה של

הדמוקרטיה, והוא הערובה היחידה לחופש העתונות.

נוסף לכך, הוא אומר, זו תחנה יחידה שמשדרת מבזקים כל הלילה.

ואני מוסיף, אל נשכח שאנחנו איננו מדברים בחלל הריק. יש דברים בציבורי ות

ובנוער, שבנושא הדמוקרטיה אנחנו נרמזים בהם על כל מיני דברים. אנחנו יודעים מה

קורה בהתיחטות לנושא הדמוקרטיה, ומה קורה בצה"ל, בהילכי הרוח הקשורים לנושא.

אפשר להגיד שזה לא שייך לכאן, אבל זה שייך.

מוסיף שלום רוזנפלד, שהלחם של התקשורת אלה הן החדשות. סביב חדשות בונים את

כל היתר. אם אתה מצליח ביומן, אתה יכול "למכור" דרכו דברים רבים. ואנחנו אומר

מסוממת לחדשות. התחנה יכולה לשרת את האינטרס הפוליטי והחינוכי והצבאי, יותר מכל

תחנה אחרת, היא היחידה בחירום שיכולה להתריע במהירות ובאחריות יותר מכל תחנה

אחרת, כי היא כפופה ישירות לצה"ל. אפשר להחליף עורך, אם הוא לא טוב, לפי דעת

הרמטכ"ל. אבל זו שאלה אחרת.

צה"ל מעונין לתת את גירסתו בתחנה שצריכה להיו פופולרית, ואין לו יכולת

לעשות זאת אם אין לו מכשיר לכך.

עד כאן גישה של איש תקשורת בעל סמכות ונסיון רב. אני רוצה לדעת, מדוע,

במידה שיש הצעות חילופיות לקיצוצים גדולים במחלקת החדשות והשגת אותם יעדים

כספיים, הדבר לא יכול להתבצע.

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

אין הצעות כאלה. הצעות אחרות אינן יכולות להשיג אותו יעד כמו החדשות. אין

הצעות שנשענות על אותו קיצוץ ששומרות גם על החדשות. זו עובדה.

היו"ר נ' אז;

אולי זה מתקרב לכך?
הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי
אפשר לעמוד על המקח. אין הצעות כאלה והסכומים הם לא כאלה שנבדקו על ידי גוף

אחר, אלא על ידי גלי-צה"ל. ההצעה היא הצעה של גלי-צה"ל. אני מקבל את גירסת

גלי-צה"ל.

היו"ר נ' רז;

במידה שהחסכון המוצע על ידי גלי-צה"ל הוא לא משמעותי, מזערי...

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

כגל שקל משמעותי בעיני.

היו"ר נ י רז;

אם החסכון המושג על ידי הצעת ביטול מחלקת החדשות יכול להיות מושג, בדיוק או

כמעט בדיוק, על ידי חסכונות במקומות אחרים בגלי-צה"ל, תמהני מדוע להתלבש על

מחלקת החדשות דווקא. אני לא מבין את "קול-ישראל" מדוע הוא מסרב להעביר את החלק

שלו בגלי-צה"ל. אם סבורים שלחיילים ולאומה חשוב שיועבר השידור הזה, מדובר לא

ייעשה הכל כדי שהוא יועבר?מי אומר שצה"ל זקוק לעתון "במחנה" נפרד? אני שואל כאזרח המדינה. אם שוקלים

פצצה לעומת ענינים אחרים, אשר לגמור בעצם עם מערכת החינוך.

הרמטכ"ל רב-אלוף מ' לוי;

יש המלצה כזאת בועדת החינוך?

היו"ר נ' רז;

אם זו הגישה, זה יילך כך. אני נאחז ומתרשם מדברים שאמרת.

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

מתרשם - כן. אבל לא אמרתי.

היו"ר נ' רז;

האם חינוך קשור לבטחון?

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

כן.

היוייר נ י רז;

שידור חדשות זה לא חינוך? השאלה אם שוקלים את הדברים האלה. אם יחליט מישהו

שהוא רוצה בנושא זה לתת את מכת החסד ובזה לפתור חלק מהבעיה, אני לא רוצה להשתמש

בדמגוגיה בענין זה, ואתה אומר שכל מה שתשיג מכאן יילך לענ ינ ים יותר חיונ יים

בצבא, אני כאיש ועדת החינוך וכאזרח, חולק עליך.

אני בעד קיצוצים ובעד צימצומים ושילוב יותר עמוק של "קול-ישראל", אבל לא

להוציא את נשמת אפה של התחנה הזו. אמרת שסביב נושא זה היה רעש יותר מאשר סביב

ענינים אחרים בצה"ל. הצמידות הזאת במגמה זו לטגור את מחלקת הוזדשות בגלי-צה"ל,

בעיני לא רק נתפטת כשגיאה, אלא גם מוזרה.

ההחלטה אינה בידינו אלא אנחנו יכולים רק להמליץ. אני מציע שהועדה תחליט

שהיא מתנגדת ועמדתה חד-משמעית. שהיא בעד קיצוצים וצמצומים ושילובים עם "קול

ישראלי" וכו', אבל לא לבטל את מחלקת החדשות בגלי-צה"ל, לא זמנית ולא בכלל.

שי אלוני;

צה"ל מאז הקמתו, אף פעם לא התיימר לעסוק בענ ינ ים בטחוניים בלבד. צהייל תמיד

ראה את עצמו כחלק מהעם, כצבא של העם וכמי שנוטל על עצמו תפקידים, תפקידים לטעמי

רבים מדי, תפקחדים של חינוך, הסברה, שותפות בחיים וואזרחיים ובקיומה של הוזברה.

אמרתי לרמטכ"ל בהזדמנות אחרת, אילו היה מישהו בא ואומר להקים היום תחנה כזאת

ולתת לה סמכויות כאלה, בידי הצבא, יתכן שלשיטתי היו לי ספקות. אבל המציאות

הישראלית הוכיחה, שמערכת החדשות על כל התכניות שלה בגלי-צה"ל היא אחת ובתרומות

החשובות ביותר בתחום של החינוך והפצת המידע בקיומה של וזבדה מתוקנת בישדאל.

יש לנו היום רשת שידור מונופוליסטית של ממשלת ישראל. אנחנו גם לא משלים את

עצמנו. מי שמצלם את ההרכבים והמבנים ודרך המינויים שהיו מ-969ו, כאשר נתקבל חוק

רשות השידור, וכיצד הדברים נעשים היום, ומה הם השיקולים והדרכים וכיצד עובדים,

יודע שהערוץ הנוסף הזה של גלי-צה"ל טוב בשביל המגוון של האנשים שעובדים שם,דווקא בגלל הצעירים שיש שם, דווקא בגלל החילופים שיש שם, וכי זה סם-חיים לחברה

שלנו, לא רק לצבא. הסגנון הוא סגנון של הצבא ואנשים צעירים, וזה לא מבוטל. אבל

מבחינת חתכן, זהו כורח לקיומה של החברה, שהדמוקרטיה בה אינה מובנת מאליה. וזאת

אומרת לא רק שולמית אלוני, אלא אומר זאת כבר השופט העליון מאיר שמגר, שהוא מתחיל

להיות חרד לדברים האלה.

הרמטכ"ל הזכיר, שבדברים אחרים, שפה ניקו טייסת ופה סגרו דברים, לא קמה

זעקה. שם זה הלחם ואנשים שעובדים על זה צועקים. נאמר על הסינים,שאם יש לסיני

פרוטה אחת, הוא קונה לחם. אם יש לו שתי פרוטות, בפרוטה השניה הוא קונה פרח. הלחם

הוא החיים, הפרח הוא טעם החיים. יש עוד הרבה שומן על הלחם לפני שמקצצים בפרח. מה

עוד, שהתחנה עצמה יש לה הצעות אחרות לקיצוצים.

מכל הנימוקים האלה לצורותיהם, למה לסלק את הכל יחד? לקחת חטיבה שלמה שהיא

צורך חיוני לחברה שלנו, לכולנו, במציאות כפי שהדברים התפתחו, ו לחתוך את הדבר השלם

הזה, לדעתי זה משגה ששוב יהיה קשה מאד לחזור ולבנות אותו. אנחנו רואים במערכת

החיים שלנו בכל ההיקפים שבהם היה פתחום פה או הרחבה בתחום של איזונים וריסונים

ופתיחות, אם נסגר נתיב, הוא לא נפתח שוב. ואם נפתח, הוא נפתח במסגדת אחרת. פה

צמח למערכת כולה דבר כל כך חשוב, שאני כמאזינה, כאזרחית, כמי שמחנכת ילדים

ונכדים, אני חושבת שמעבר לשיקול של הכסף, אתה חייב לתרום את התרומה הזאת ולא

לגעת בנתח הזה. מה עוד, שלדעתי, את התקציב הזה ניתן לקצץ- במקומות אחרים.

אתה יודע מה מפחיד אותי? לשיטתך, מחר ידידו את התיאטראות, את התיאטרון לעם,

את ימי התיאטרון בבתי-הספר, את תחום הספרות. אלה דברים שהם למעשה טעם החיים

ובמאבקים הרב-גווניים שלנו הם עשויים להיחנק.

אני מבקשת מאד שלא לעשות זאת. אני יודעת ששיקול הדעת הוא שלך, כדמטכ"ל, ויש

לך סמכויות. אני מאד מכבדת את הסמכוית האלה. אני לא רוצה לקצץ בהן. יש דרכים של

ביקורת על שיקול דעת שנעשה, אבל אני חושבת שכאזרחים וכועדת חינוך וחברי כנסת,
מותר לנו לפנות אליך ולומר
אל תגע בילד הזה.

נ י כהן;

בלי לגעת בסמכות המוסרית של הרמטכ"ל שיש לה בעיני כולנו משקל גדול מאד,

נ/בחינה משפטית בנושא המסויים הזה אין לרמטכ"ל סמכות בנושא זה. הסמכות המשפטית

בנושאים לא צבאיים היא בידי הועד המנהל של דשות השידור, שנתן את דעתו לנושא,

ולרמטכ"ל ניתנת אפשרות לערער על הנושא הזה בפני השר הממונה ושר הבטחון, שקשורים

בנושא זה. זה הצד המשפטי. אנחנו צריכים לשמור על הצד הזה.

ש' אלוני;

מבחינה משפטית זה נכון. אבל לדמטכ"ל יש סמכות בכלל לסגור את גלי-צה"ל.
נ י כהן
נתונה בידי הרמטכ"ל, אם הוא חושב כפי שחוא חושב, הוא קובע את גודל תקציב

גלי-צה,ל, הוא הממונה מבחינת הכנת התקציב והמינהלה על כל נושא גלי-צה"ל, והוא

יכול להחליט לסגור את גלי-צה"ל. הרמטכ"ל יכול לנקוט בדרך אחרת לגמרי . הוא יכול

לומר, שאין לו מספיק כסף לגלי-צה"ל במסגרת הקיצוצים הכלליים. אולי הוא צודק

ואולי לא, ואז הוא סוגר את הנושא של גלי-צה"ל. כאמור, הוא יכול גם לקצץ את תקציב

גלי-צה"ל בשלושה רבעים. לגבי רבע ובתקציב שנותר, צריכים אנשי גלי-צה"ל לבוא לרשות

השידור ולקבל אישור מה הם עושים בתקציב הזה ומה לא.

גלי-צה"ל הפכה להיות תחנה מתחרה לתחנה האזרחית ואינה עוסקת כמעט בנושאים

המוגדרים כנושאים צבאיים כמעט. מותר לגלי-צה"ל לעשות זאת היום, אם הועד המנהל

מאשר זאת. מותר לבוא ולומר שאין ענין בתכניות אזרחיות בגלי-צה"ל ומבקשים אישור

במסגרת התכניות האזרחיות לעשות את השינוי הזה. זה יכול להיעשות בדרך של התקציב

אבל לא בדרך של קביעה מה סדר העדיפויות. על ידי כך אפשר להגיע לאותה תוצאה, בדרך

אחרת.א' הראל;

אילו היו באים להרהיב, יש צורך להזור לועד המנהל. אבל אם מקצצים, צריך

לשאול?

נ' כהן;

הועד המנהל של רשות השידור הבלעה דעה דומה לשלך בנושא זה. הוא יכול לשקול

מחדש. הוא ביקש פגישה עם הרמטכ"ל כבר לפני חדש.

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

בענין העברת התכניות. אין לי פניה כזאת אל רשות השידור.

מי ינון;

בענין הנדון כאן.

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

אבוא ברצון לרשות השידור. הבנתי שהבקשה בענין אחר.

מי ינון;

בענין זה אנחנו רוצים להיפגש אתך. אולי הרמטכ"ל ישכנע את הועד המנהל.

כל השנים אנחנו מעבירים את החדשות וגם את "מבט" בטלוויזיה לגלל-צה"ל. יחד

עם זאת צריך להבין את ההחלטה שנתקבלה, על רקע התחרות הקיימת ונבחנת בכל יום,

איזו תחנה טובה יותר. אפשר להבין שלהעברת היומנים יש משמעות רבה. אתה טורח להכין

יומנים משלך, אתה משדר אותם בתחנה מתחרה לשלך? לא צריך אלא להעביר כפתור. אנחנו

כרשות השידור עוסקים במטריה אחרת. אנחנו לא ממונים על הבטחון אלא על ענינים אלה.

אם יחליטו סופית, נשקול אולי מחדש. אם יחליטו להפסיק את שידורי החדשות

בגלי-צה"ל, אולי נשקול מחדש. מדובר על סגירה או ביטול, לא צמצום.

פרופ' א' כ"ץ;

אני רוצה לחרוג מתפקידי כמומחה לעשיית סקרים. דובר על אנומליה בקשר לתחנה

הזאת, שמצד אחד היא תחנה צבאית ומצד שני היא ממלכתית. הממלכתיות מתבטאת בזה

שהתחנה נתפסת כבלתי-תלויה בגורם זה או אחר במימסד. אני רוצה לא להתיחס לצד

המשפטי אלא לצד הסימלי שבדבר. אם הדרג הגבוה ביותר של הצבא מתערב ואומר את זה

לשדר ואת זה לא לשדר, עם כל ההבנה שלי, הדבר נתפס באיזושהי חריגה מהממלכתיות.

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לוי;

אני לא מבין. אני לא מתערב בתכנית זו או אחרת. אני לא אומר את זה לשדר ואת

זה לא לשדר. אני אומר שבנושא מסוללם לא נעסוק.

פרופ' א' כ"ץ;

זו התערבות בתכן התחנה.

הרמטכ"ל רב-אלוף מי לול;

לא. אני מרשה לעצמי לחלוק על דעתך. אם אני אומר להקליט את פלוני ולא את

אלמוני, זו התערבות. אבל כשאני אומר שנושא מסויים לא נעסוק בו, אינני רואה זאת

כהתערבות.פרופ' א' כ"ץ;

אני חושב שחבל, מאד תבל.

הרמטכ"ל רב-אלוף מ' לוי;

בענין התבל, אני מצטרף לכולם. תבל לי על הרבה מאר דברים שאני עושה עכשיו.

י ותר מחבל.

אי הראל;

אם תיפתר בעית הכסף, האם תבוטל הגזירה? אם צה"ל יקבל 100 אלף דולר מגורם

מסויים, האם אפשר יהיה לבטל את הדבר?

הרמטכ"ל רב-אלוף מ' לוי;

אני מציע לשקול את השאלה מי הגורם המסויים ומה מידת ההשפעה שתהיה לו על

התתנה. אני לא יודע למה זה מוביל אם מישהו מתז יק תתנה.

היו"ר נ' רז;

הרמטכ"ל תושש שבעל המאה ייהפך לבעל הדעה.

הרמטכ"ל רב-אלוף מ' לוי;

אני תושש? אתם צריכים לחשוש.

אל"מ ר' בן-ישי;

מדובר ב-60ו אלף דולר ולא ב-100 אלף. מדובר על 16 תקני כות אדם. הקיצוצים

הנוטפים בגלי צה"ל מביאים את הקיצוץ ל-202 אלף דולר,כולל מחלקת התדשות ו-20 תקני

כות אדם.

היו"ר נ' רז;

נצטרך להגיע לטיכום. אני הייתי מעדיף שהועדה תגיע לטיכום פה אתד.

פי גולדשטיין;

לא נוכל לעשות זאת כאן. תנוטת הצעת התלטה והיא תובא למליאת הועדה.

היו"ר נ' רז;

יש תילוקי דעות בקרב תברי הועדה. אני קובע את הלכי הדות העיקריים שנשמעו

מצד חברי הועדה, שהיתה בהם למעשה פניה לשלטונת צהייל להמנע מלבטל את מתלקת התדשות

בגלי-צהייל. בדברי המשתתפים בדי ון הזה היה ביטוי לכך, שתטכונות וקימוצים הם כורת

המציאות וצריכים להעשות בכל מיני מיגזרים אתרים. לכן, המשך קיומה של מתלקת

התדשות ייעשה בתנאים ובאילוצים כפי שיתאפשרו בנטיבות האלה.

- הישיבה ננעלה בשעה 12.00 -

קוד המקור של הנתונים