ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 24/06/1987

קריאה לישראלים להצטרף לתכנית הפנסיה הגרמנית -הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ד' מגן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים