ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 08/05/1986

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 63), התשמ"ו-1986; חוק מס מקביל (תיקון מס' 7), התשמ"ו-1986

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עטרה

מושב שניפרוטוקול מס' 205 נוסח לא מתוקן

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום הי, כ"ט בניסן התשמ"ו - 8.5.86 שעה 12.00
נכחו
חברי הוועדה: א. שוסטק - מ"מ היו"ר
מוזמנים
ש. בריצמן - המוסד לביטווז לאומי

י. דייו - המוסד לביטוח לאומי

ד. רטוביץ - המוסד לביטוח לאומי

י. מחלב - המוסד לביטוח לאומי
מזכירת הוועדה
א. אדלר
קצרנית
צ. ספרן
סדר היום
ו. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 63), התשמ"ו-1986.

2. חוק מס מקביל (תיקון מסי 7), התשמ"ו-1986.
היו"ר א. שוסטק
. 1. חוק הביטוח הלאומי (תיקון מסי 63), התשמ"ו-1986

2. חוק מס מקביל (תיקון מס' 7), התשמ"ו-1986

מכיוון שלא בא אף אחד מחברי הוועדה אינני מקיים את הישיבה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12.20)

קוד המקור של הנתונים