ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 31/07/1985

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 16), התשמ"ה-1985

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 114

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום רביעי, י"ג באב התשמ"ה, 31.7.1985, שעה 16,00

נכחו;

חברי הוועדה; א. נמיר - היו"ר

נ. ארד

א. שוססק

י. שמאי

מוזמנים; י. ברק - משרד העבודה והרווחה
היועץ המשפטי לוועדה
מ. בוטון

מזכירת הוועדה; א. אדלר

קצרנית; ח. אלסמן

סדר-היום; חוק הגנת השכר (תיקון מסי 16), התשמ"ה-1985.חוק הגנת השכר (תיקון מס' 16), התשמ"ה-1985

היו"ר א. נמיר; אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

לפני שאמסור את רשות הדיבור ליועץ המשפטי שלנו ברצוני

למסור לכם אינפורמציה.

באותו יום בו סיימנו את חקיקת החוק, ביום שני, התקיימה

בממשלה ישיבה ונמסר לי על-ידי שר העבודה והרווחה שכאשר שר האוצר שמע על השינויים

בחוק הוא ביקש מהממשלה להחזיר את החוק חזרה.

כיוון שכך הממשלה הסילה על שר האוצר ועל שר העבודה

והרווחה לבוא בדברים ביניהם על-מנת להגיע לכלל הסכמה. הוחלט שאם השניים לא יגיעו

לידי הסכמה ביניהם - החוק יחזור לממשלה.

מאז התנהל משא-ומתן בנושא והיום בשעות הצהריים התכנס

הפורום של חברי הקואליציה של ועדת העבודה והרווחה יחד עם שר האוצר, שר העבודה והרווחה,

והשר משה שחל כמתאם בין הממשלה והכנסת. בישיבה שהתקיימה כאמור הושגה פשרה שאותה אני

מבקשת להביא לאישור הוועדה.

רשות הדיבור למר משה בוטון.

מ. בוטון; לפי סעיף 110 לתקנון הכנסת צריך להיות רוב בוועדה כדי

לדון בנושא מחדש. צריך לקיים הצבעה על הענין הזה.

היו"ר א. נמיר; אני מעמידה להצבעה את ההצעה לדון מחדש בנושא שעל סדר-

יומנו.

הצבעה

ההצעה התקבלה פה אחד

היו"ר א. נמיר; רשות הדיבור למר משה בוטון.

מ. בוטון; ההצעה שעומדת בפנינו אומרת שבמקום ההגדרה שביום הקובע

יהיה כתוב היום השביעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה

וכוי, יבוא; היום הקובע יהיה היום התשיעי שלאחר מועד התשלום.

ההלנה תחל מהיום העשירי.

היו"ר א. נמיר; אני מעמידה את ההצעה הזאת להצבעה.הצבעה

ההצעה התקבלה

חבר ועדה אחד נמנע.

י. שמאי; הסתייגותי נשארת בתוקפה,

הישיבה הסתיימה בשעה 16.10

קוד המקור של הנתונים