ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/05/1985

מפעל אתא - החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 84

מישיבת ועדת העבודה והרוותה

ביום בי זי בטיון התשמ"ה - 27 במאי, 1985,

בשעה 17.50
נכחו
תברי הכנסת; אי נמיר -היו"ר

שי ארבלי-אלמוזלינו

שי וייס

ר' כהן

מי כהן-אבידב

אמנון לין

יי פרץ

יי צבן

אי שוסטק

די תיכון

מוזמנים; אי המאירי - מועצת פועלי תיפה

מי אסייג -)

פי גרוב -)

מ' נידם -) עובדי מפעל "אתא"

גי פלד -)

יי צירני -)

יי רוטשילד -)
מזכירת הוועדה
אי אדלר

קצרנית; מי הלנברג

סרר-היום; מפעל "אתא" - התלטת ועדת השרים לענייני כלכלהמפעל אתא - החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה
היו"ר אי נמיר
רבותי, אנחנו מקיימים עכשיו ישיבה

דחופה שלא מן המנין, של ועדת העבודה

והרווחה, נוכח ההחלטה שהתקבלה ביחס למפעל אחא.

אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה. נשמע

דיווח.

א' המאירי; מאז ישבנו בוועדה הזאת, אתם בוודאי

זוכרים שהטענה העיקרית של הממשלה

היתה שלמרות כל המאמצים ועל אף כל ההצעות המפתות שלה ליזמים, לא נמצא

מי שמוכן לקנות את המפעל.

בלחץ שלנו, כאשר טענו שיימצאו קונים

אם הממשלה תנהל משא-ומתן ישירות, הממשלה גיבשה שורה של הצעות.

בשלבים רבים האמנו ש"כלל" הוא הגורס

הרציני והיחידי שיהיה מוכן לקנות את המפעל לפי הצעות הממשלה.

היו הצעות נוספות. דיברו על נאסר.

הממשלה ניהלה אתו משא-ומתן והציעה לו תנאים יותר מפתים מאלה שהוצעו

לאליאנס, אבל לא הגיעו אתו להסכם כי הוא דדש עוד יותר.

בסופו של דבר, בשלבים האחרונים, שר

התעשיה והמסחר עם שר המשפטים ניהלו משא-ומתן והגיעו למסמך שהוא יותר נוח

לממשלה ממה שהיא הציעה קודם לנאסר וגם, במידה מסויימת, ל"כלל". נאמר לנו

שהסיכום הזה הוא גם על דעת ראש הממשלה.

ביום ראשון שעבר אמור היה ההסכם לבוא

לוועדת השרים לענייני "אתא" ואפילו חציעו לנו לבוא בדברים עם השופט כדי

שבבוא היום השופט יזמן ישיבה עם הנוגעים בדבד ויקבל הודעה שההסכס אושר.

בישיבת הממשלה, כשהובאה הידיעה על

ההסכם וראש הממשלה הציע להביא את וה לוועדת השרים לענייני "אתא", מתוגברת

על-ידי השרים ביסים ויעקבי, הצעתו לא התקבלה והענין הועבר לוועדת השרים

לכלכלה.

היו לחצים שונים. אנחנו דרשנו שאם

הנושא מובא לוועדה יותד רחבה, לפחות שהיא תתכנס באותו יום. בגלל הישיבה

הממושכת של הממשלה התכנסה ועדת השרים לכלכלה כשעה מאוחרת בלילה. היא

ישבה שעה וחצי והחליטה שההמשך יהיה ביום שני. התעוררו אז הצעות שונות,

מוזרות בעינינו.

ההצעה בדבר מפעל מאושר היתה של הממשלה.

זו היתה הצעה של הממשלה ליזמים. התעוררו שאלות חוקיות. אז נכתב במסמך

לפחות חמש שנים. התעוררה שאלה מה זה חמש שנים. היזמים הסכימו לעשר שניס,

כל פעם התעוררה שאלה כביכול אחרת.כל הזמן הועלו הצעות שונות, גם

בהתייחס לקבוצה של אליאנס ופלג וגם ביחס לקבוצת נאסר.

היתה הצעה שהמדינה חיתן ערבות לבנקים,

היתה גם הצעה ביחס לקרקעות כרי לכסות את התובות לבנקים. היתה תכנית

המבוססת על התהייבות לייצוא, 30 מיליון רולר בשנה הראשונה ו-60 מיליון

רולר תוך שלוש שנים. אנתנו תמכנו בזה כי ראינו קבוצה אשר מדברת על עתיד

המפעל. מדובר בקבוצה מנוסה בתתום הטקסטיל שדיבור שלה יש לו על מה להתבסס.

מכל מקום, כאשר התחילו הדיונים בעקבות

ההצעה שסוכמה עם הקבוצה נאמר לנו: רבותי, זו לא הקבוצה היתירה בשטח.

יש עוד שלוש קבוצות אשר מעוניינות לרכוש את המפעל.

אמנון לין; מי אמר את זה?
אי המאירי
שרים בממשלה. ואכן, ביום גי שעבר

הגיע לבית המשפט עורך הרין חוסיה

כהן, בשמו של נאסר, והוריע לבית המשפט בשמו של נאסר, שגם הם מעוניינים

לרכוש את המפעל. השר שרון הודיע שקבוצה אוסטרלית, של ליברמן, גם היא

מעוניינית לרכוש את המפעל, והאחים הורביץ - גם הס מעוניינים.

השר שרון הודיע שאותה תכנית, אותו

הסכם הוצע ל"כלל" אלא שהם דחו את ההצעה.
נאמר אז
מכיוון שיש עוד קבוצות,

אולי אפשר להשיג תנאים יותר טובים למרינה.

האורכה של שבוע ניתנה כאילו לבדוק גם

את האופציות האחרות. ואמנם, אם יש קבוצות אשר מוכנות לתנאים שהם יותר

טובים לממשלה, יותר טובים מאלה המוצעים על-ידי אליאנס, מי יעז למנוע זאת?

אני רוצה להזכיר לתברי הכנסת שכאשר

המצב של אי-ודאות גרם לחרדה גדולה בקרב ציבור הפועלים, היה זה ראש הממשלה

ולא אחר, שנתן הצהרה פומבית חר-משמעית, שמפעל "אתא" לא ייסגר והוא ביקש

מציבור העובדים לא לנקוט בשום צעדים. הוא הוסיף ואמר שאין צורך בכך, בי

הממשלה, ולא בלחץ של הפגנות אלא מכוחה של החלטה שלה, תעשה ככל שבידיה

להבטית את קיום "אתא".

והנה, היום ועדת השרים לכלכלה לא

אישרה את ההצעות. היום דיברו על סכום של 30 מיליון, זה נתון שאינני יודע

מהיכן הוא נלקה. שאלנו את חשב המשרר מנין הנתונים המוגזמים האלה. שר

התעשיה והמסחר טוען שהסכום הנררש הוא 22 מיליון רולר ומווז צריך להחזיר

את ערך הקרקע.

לגבי ערך הקדקע - יש נתונים של עיריית

קריית ביאליק, שבנתה תכנית בנין עיר לאותם שטחים.

ד' תיכון בכוררנה?
א' המאירי
כן.פנינו למינהל. הס הודיעו שערך הקרקע,

לפני שינוי הייעוד, על פי העדכה שלהם, הוא 7 מיליון דולד. זה הערך לפני

שי נו י הי יעוד.

היו"ר א' נמיר; דיברתי במליאה עס אחד השרים. הוא אמר

שהנתונים שהובאו לפניהם הם מעל ל-50

מיליון דולר. זו המכשלה.

פ' גרוב; באותו לילה שר אחד דיבר על 25, שר אחר

דיבר על 30, ואחר - על 40. הם יצאו

מהישיבה ולא דיברו בצורה אחידה.

א" המאירי; מכיוון ששר התעשיה והמסחר נמצא עכשיו

במשרדו, אני מציע לכבוד היושבת ראש

לבקש ממנו את הנתון. הוא אומר שהוא טיפל בענין בשם הממשלה. שר התעשיה

והמסחר טיפל בענין בשם הממשלה, לדבריו - בתיאום מלא עם ראש הממשלה. אני

מצטט נתונים של משרדו. הוא מדבר על 22 מיליון. מזה צריף להפחית את מחיר

הקרקעות. למר פלג יש נתון יותר נמוך, קצת יותר נמוך.

ישבתי עם חשב האוצר. הוא בעצמו הודה

שחלק מן המספרים מוגזמים ומופרכים.

הם לוקחים את הסכומים בהתאם למסקנות

ועדת גיל.

היו"ר אי נמיר; . מה המצב עכשיו, ברגע זה? מה היה בוועדה?

אי' המאירי; הוועדה החליטה לדחות את ההסכם שהושג

בין השרים שרון וניטים, בשם הממשלה,

עם הקבוצה, . ברוב של 7 נגד 2 ו-1 נמנע.

שי וייס; אינני בטוח שצריך להתחיל בסימפוסיון,

מה עוד שהנתונים הם שונים, משתנים ותוך

כדי ויכוח משתנים פעם נוספת.

אני אמנם לא חבר הוועדה אבל הוזמנתי

להשתתף בישיבה הזאת ואני מודה ליושבת ראש הוועדה על ההזמנה הזאת. אני

מבקש להציע כמה הצעות; הוועדה צריכה לצאת בדרישה תקיפה אל הממשלה לגרום

לכך שחרב הדמוקלס של השופט תוסר אחת ולתמיד. לא ראיתי דבר מבזה כזה.

יש הבטחה ממשלתית של תמיכה בשיקום המפעל. בלתי אפשרי לקבלת כל פעם זריקת

עידוד של השופט. צריך לקבל החלטה לביטול האיום המשפיל הזה.

אנחנו ועדה. אנחנו לא זרוע מבצעת.

צריכה להיות תמיכה בכל התוקף.

אני מציע שתהיה פנייה אל השר שחל. הוא

יודע את הטכניקה המשפטית והוא יודע איך להתגבר על הבעיות המשפטיות. זה

דבר מיידי, כי מחר הענין עומד ליפול.

אני מציע שאנחנו נשוב, כל אחד למפלגתו,

הערב, ונקרא לסדר. כלכלת ישראל זה לא נושא נקי, יש בו החלטות ציבוריות-

פוליטיות. נשוב למפלגותינו כדי שהן תחייבנה את השרים.
ודבר נוסף
לבקש מראש הממשלה שיגור

את המסגרת המסויימת, מחר או מחרתיים, שתואיל בטובה למסור נחון מוסמך

וחר-משמעי בדבר עלות הפתרון. צריך לעשות סדר גס בנושא זה, כי הלא מדובר

בערכים דולריים. זה חזיון תעתועים מה שקורה,

אני חוזר: הדבר המיידי: להוריד את

חרב בית המשפט, מחר.
שי ארבלי-אלמוזלינו
הערב, עוד מעט, תתקיים ישיבת קואליציה,

עם ראש הממשלה. הנושא הזה חייב לעלות

בה, ראשון, וראש הממשלה צריך לתת תשובה לשאלה מה התייחסותי של ראש

הממשלה להחלטת ועדת השרים ומה הוא חושב לעשות בנושא זה. אי-אפשר לדחות

את זה למחר. הערב זו ההזדמנות הטובה ביותר, עם הקואליציה ועם ראש הממשלה.

צריף לדבר עם ראש הממשלה שבשם הממשלה ידרוש אורכה לביצוע ההחלמה של ביו;

המשפט. את שני הדברים האלה אפשר לעשות הערב, בשעה שש וחצי, כשהקואליציה

מתכנסת.

אני רוצח להזכיר שהיתה הודעה חד-משמעית

של ראש הממשלה, שמפעל "אתא" לא ייסגר וייעשו מירב המאמצים כדי שהוא

ימשיך להתקיים.
י' צבן
המצב הוא מאד מסוכן מפני שהאופן שבו

יגיעו, אם יגיעו, לפני השופט, אינו דומה

למצב שבו עמדו לפני השופט לפני שבוע.

יצרו אצל השופט רושם שהשר שרון בא בשם

הממשלה ויש לו גיבוי ממשלתי. אבל השופט קורא עיתונות. הוא יודע שהתכנסה

ועדת השרים והוא יודע גם מה היו יחסי הכוחות, יחסי כוחות מדהימים של 7

נגד 2 ו-7 נמנע, והיא קיבלה החלטה. זה מצב מסוכן. השופט יכול לקבל החלטה

וקשה מאד להחזיר גלגל אחורנית. לכן, השעות שלפנינו עד מחר הן שעות מכריעות.

הערב ומחר בבוקר הן השעות המכריעות.

אני רוצה לומר שהנתונים שנשמעים נראים

לי מופרזים מאד. אבל מעבר לכל זה, בוועדה הזאת ובמליאת הכנסת היתה הודעה

של שר התעשיה והמסחר, שהממשלה תסייע למניעת סגירת המפעל אם יימצאו קונים

ראויים. מה זה "קונים ראויים"? - אלה קונים שמבטיחים ייצוא. נמצאה קבוצה

של קונים ראויים ועכשיו יש הצעות יותר זולות.

אני מפחד שבגלל אופן הטיפול בנושא הזה,

גם פוליטי, העובדים יפלו קורבן לענין הזה. לכן, רק אם יילכדו מאמצים

אפשר לעשות משהו.

הוועדה בתור ועדה אין לה מנוס אלא

להביע תדהמה ומחאה שלה ולתבוע מהממשלה כממשלה ומראש הממשלה כראש הממשלה

ומשר המסחר והתעשיה, לאחר שהכריז מה שהכריז, לפעול ולעשות כדי למנוע סגירת

המפעל. הוועדה כוועדה לא יכולה לעשות יותר.

רבותי, אל נתיימר שאנחנו נוכל לבדוק

את הנתונים.
די תיכון
זה גם לא מתפקידנו.ר' כהז; אני רוצה לומר שעם כל השליטה העצמית

שאני מנסה להפעיל על עצמי, מה שקרה

מרתיח אותי. היתה פה הולכה בכחש של העובדים. במשך חודשים כל כך רבים

מתנהל מאבק עד שחלק מן העובדים נעשה מיואש. יש עובדים אשר איבדו צלם

של כבוד עצמי. הס חייס כל הזמן תחת הבטחות שיהיה בסדר. הדבר היחידי

שריסן את האנשים לא לעשות דברים נוראים היה שאמרו להם: רבותי, יהיה

בסדר. ומי אמר? - כל הסמכויות הגדולות והגבוהות במדינה. ועכשיו, שיקרה

דבר כזה במדינה מתוקנת? אחרי שראש הממשלה בא, לפני הבחירות להסתדרות,

ואומר ש"אתא" לא ייסגר? זה היה רק לפני שבועיים וחצי.

מדברים על עלות הפתרון ויש נתונים שונים

ומספרים שונים. אבל בכלכלה אין עלות פתרון. בכלכלה יש מחיר מול מחיר

אלטרנטיבי. אני מצפה שאחד יתחיל לדבר על מחיר אלטרנטיבי. אם סוגרים את

"אחא", זה בין 15 ל-20 מיליון דולר פיצויים לעובדים, ואם ישבתו רעב -

אני אשבות אתם. צריך יהיה לשלם להם גם דמי אבטלה. ל-1400 עובדים שהיום

תלויים ב"אתא" צריך יהיה למצוא מקומות עבודה אלא אם הם יירדו, אם כן,

עלות יצירת מקומות עבודה - למעלה מ-100 מיליון דולר. זה המחיר האמיתי,

המחיר של הפיצויים, דמי אבטלה, ויצירת מקומות עבודה חדשים, זה המחיר מול

המספרים השקריים שנזרקים לחלל.

אני מציע לא ללכת על הבטחות ולא על

דחיות משפטיות. יש היום הצעה ריאליסטית שאתה אפשר לפתור את הענין, ויש

צורך לפתור. ראש הממשלה הוא הסמכות היחידה שיש היום כדי לשנות את ההחלטה

של ועדת השרים ולאמץ את העקרון שהוחלט עליו. זה חייב להיות היום, לפני
הישיבה מחר, ואז אפשר להגיד
הממשלה אישרה את ההסכם ותדון על הפרטים.

זה צריו להיות היום, לכל המאוחר מחר בבוקר - לפנות אל ראש הממשלה, עוד

היום.
ד' תיכון
לפרוצדורה: כשהצעה נופלת בוועדת שרים

לכלכלה - צריך להביא אותה לישיבת הממשלה.

אס כן, צריך לעשות כדי שהממשלה תתכנס. זה מה שאפשר לעשות כרגע.
אי' שוסטק
אני מציע: הוועדה פונה אל ראש הממשלה

שיכנס את הממשלה עוד הלילה או מחר בבוקר.

הוועדה פונה אל ראש הממשלה ומבקשת שהממשלה הקבל החלטה.
מ' כהו-אבידב
אני חושב שמזכייל ההסתדרות, מר קיסר,

צריך להיות כאן.
היו"ר א' נמיר
בתו מתחתנת היום.
מ" כהן-אבידב
אני זוכר מקרה שאותי הזעיקו מטקס של

ברית מילה. ראש הממשלה יקבל אותו גם אם

זה יהיה בשעה מאותרת. נגייס אותו והוא יבקש מראש הממשלה לכנס את הממשלה.

אפשר אולי לקיים אפילו משאל טלפוני.
היו"ר א' נמיר
אני מציעה את הסיכום הבא, ואני מודה

על שרותיו הטובים של חבר-הכנסת צבן
בענין זה
"ועדת העבודה והרווחה המומה למשמע

החלטתה של ועדת השרים לענייני כלכלה, שמשמעותה סתימת הגולל על מפעל

"אתא" ואלפי עובדיו''.א' שוסטק; אני מציע "ועדת העבודה והרווחה שמעה

בתדהמה את החלטתה של ועדת השדים"

היו"ד מי נמיר; בסדר,

אני ממשיכה בהצעת הסיכום: "החלטה זאת

עומדת בסתירה מוחלטת להודעת שר התעשיה והמסחר, שהודיע לוועדה כי הממשלה

תסייע להצלת המפעל אם יימצאו קונים דאויים למפעל, והכרזת ראש הממשלה

כי הוא מתחייב למנוע את סגירת המפעל.

הוועדה תובעת מראש הממשלה לכנס את

מליאת הממשלה כדי לקיים את התחייבותה ולפעול מייד למימושה, כדי למנוע

סגירת המפעל והפקרת עובדיו לאבטלה קשה".

עד כאן הצעה הסיכום כפי שנוסתה על-

ידי חבר-הכנסת צבן. חבר-הכנסת צבן, האם אתה מסכים לשינוי המוצע על-ידי

חבר-הכנסת שוסטק? - "הוועדה שמעה בתדהמה" במקום "המומה".

יי צבז; מסכים.

היו"ד אי נמיד; תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 18.25

קוד המקור של הנתונים