ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 02/02/1988

מצוקת האתיופים העצורים ואיחוד המשפחות - הצעה לסדה"י של חה"כ: מ. גלזר-תעסה, ג. כהן וד. צוקר

פרוטוקול

 
ועדת כספיםמ0י כנ0ת ו יי

מס' פרוטוקול 121פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים