ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 18/01/1988

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת הרופאים, התשמ"ז-1987

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים