ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 27/01/1987

דיון במסקנות בנושא: הקמת עיר עולים בישראל כמנוף לחידוש עליה הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת דב בן-מאיר

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 84

מישיבת ועדת העליה והקליסה

מיום שלישי, כ"ו בסבת, התשמ"ז - 27 בינואר, 1987, בשעה 12.00
נכחו
חברי הוועדה; מ. גלזר-תעסה - היו"ר

י. ארצי

ד. בן-מאיר

ע. לנדאו

א. שוססק

מזכירת הוועדה; ו. מאור

רשמה ; ש. צהר

סדר היום; דיון במסקנות בנושא; הקמת עיר עולים בישראל כמנוף לחידוש עליה -

הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת דב בן-מאיר,
דיון במסקנות בנושא
הקמת עיר עולים בישראל כמנוף לחידוש עליה

הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת דב בן-מאיר
היו"ר מ' גלזר-תעסה
אני פותחת את הישיבה. הרעיון שהועלה על ידי חבר כנסת דב בן מאיר בהצעה שלו

לסדר היום הוא אכן רעיון חדשני שיכול להיות גם בר ביצוע, ולא להשאר בגדר רעיון

בלבד. כל דבר שעשוי לקדם בואם של עולים לישראל, כל דבר שעשוי לגרות אותם לעלות

לארץ ראוי לברכה ולביצוע.

בהצעה של חבר הכנסת בן-מאיר אני רואה דבר חיובי מאד, כי לדעתי חשוב וסוב

שהעולים בפוסנציה יראו את התכנית של מקום הישוב המיועד להם עוד בהיותם בבתיהם

בחו"ל, וכך לא יעלו ארצה אל דבר לא ידוע ובלתי ברור להם. אחרי שיראו את התכנית

הם ידעו לקראת מה הם הולכים, לאן הם יגיעו, במה הם בוחרים ומה מצפה להם בבואם

לישראל.

אחת הבעיות המתגלות אצל העולים נובעת מאי ידיעתם את הדברים המצפים להם עם

בואם לארץ, ואילו על פי ההצעה שלפנינו הם ידעו עוד לפני עלייתם לארץ מה מצפה להם

בארץ, היכן יגורו, באיזה סוג של ישוב ואפילו באיזה מבנה יגורו אחרי עלייתם.

בשעתו שמענו את החששות מפני התכנית הזאת שהעלו עיירות הפיתוח וכן גם

הישובים בסביבה, כמו לוד ורמלה, ואף ירושלים ותל אביב. אני סבורה שהחששות שלהם

אינם מוצדקים. ההיפך מזה הוא הנכון. אני חושבת שתנופת התפתחות של העיר שתקום

תביא עמה ברכה גם לישובים כמו לוד ורמלה והישובים האחרים שבסביבה. הסענה שהנה יש

דירות פנויות בעיירות הפיתוח, ושצריך לכוון אליהן את העולים המגיעים, אינה נראית

לי מתאימה במקרה זה. לא בכל מקרה ולא את כל העולים אפשר לכוון למקום זה או אחר.

אנחנו צריכים לבוא גם לקראת רצונותיהם וסעמם של העולים, ולא תמיד ללחוץ רק על

מילוי הרצונות והצרכים שלנו.

מיולי הרצונות והצרכים שלנו

הרעיון בדבר הקמת עיר כזאת נראה לי בהחלס, ואני מקווה שהמסקנות שלנו בנדון

שיונחו על שולחן הכנסת ויאושרו ל ידה יתנו דחיפה להוצאה-לפועל של הרעיון הזה

בזמן הקרוב האפשרי.

די בן-מאיר;

בענין לוד ורמלה דעתי כדעת יושבת-ראש הוועדה. הבעיה איננה בכך שלפנינו

טרנספורס של עולים העומדים להגיע ארצה, ובמקום להפנותם ללוד, לרמלה, למעלות או

לשדרות אנחנו מפנים אותם אל העיר החדשה הזאת. הלוואי והיינו עומדים בפני מצב

כזה. אנחנו מאמינים כי באמצעות עיר חדשה מהסוג שעליו אנחנו מדברים נצליח אולי

להעלות ארצה עולים שללא התכנית הזאת יתכן מאד שלא היו עולים ארצה בכלל. כאשר הם

יבואו לגור בעיר הזאת אני בסוח שלעובדה זו תהא השפעה חיובית גם על הישובים

השנים מהסביבה, כמו לוד ורמלה ואחרים. הכוונה היא להגדיל את העוגה, ולא לחלק את

העוגה הקיימת.

הכוונה היא להביא ארצה עולים שאלמלא התכנית הזאת לא היו חושבים כלל על

עליה. אנו מקווים כי באמצעות המנוף הזה אנחנו נצליח להעלותם ארצה.
היו"ר מ' גלזר-תעסה
אני מבקשת ממזכירת הוועדה לקרוא את טיוטת המסקנות. אחרי שמיעת הערות והצעות

נוכל לסכם סופית את המסקנות.

(מזכירת הוועדה, וילמה מאור, קוראת טיוסת המסקנות)

די בן-מאיר;

אני מציע להוסיף את שמותיהם של עקיבא לווינסקי, גזבר הסוכנות היהודית, ושל

ד"ר אביחי, יו"ר קרן היסוד לשמוח המוזכרים בסעיף השלישי של המסקנות.א. שוסטק;

אני מציע לא לפרט כאן מספר היורדים וכו', כי במסקנות ועדה על הקמת עיר

עולים לא רצוי להכנס לסוגיה הקשה של ירידה ומספר היורדים. אפשר להתייחס אל הנושא

הזה במשפט אחד בלבד.

ד' בן-מאיר;

לדעתי חשוב להציג את בעיית הירידה בכל חריפותה ולציין את מאזן ההגירה

השלילי שלנו בכדי להציג לאחר מכן את אחת הדרכים לחגברת העליה, מתוך כוונה

לגייס את כל הכוחות למימוש הפרוייקט הזה.

א. שוסטק;

בעיית הירידה אכן נראית חריפה ביותר לאור המספרים הנקובים כאן, ואחר כך

מציגים את נושא הקמת עיר העולים הזאת כפתרון לבעייה הזאת. לדעתי איננו צריכים

לנפח ולמתוח את גודל חבעיה. מוטב נשמור על פרופורציה מתאימה בין הדברים,

אני מסכים שצריך לציין במספר שורות בלבד את בעיית הירידה, ואת העובדה

שהעליה נמצאת בשנים האחרונות במשבר. אבל לא להרחיב על זה את הדיבור.

ע. לנדאו;

אני בטוח שאיש כאן אינו מטיל ספק בצורך בעיר לעולים, אבל אינני בטוח שאמנם

יש צורך בכל המספרים האלה על ממדי הירידה וכו'.
די בן-מאיר
אנחנו מדברים על דרכים לשבור את ההתנגדות של הממסד הרוסי, למשל, על מנת

שיתיר ליהודי ברית המועצות לעלות לישראל. אז על מה אנחנו מדברים? - על עוד

סרובניק, על הוצאת דרכון ישראלי נוסף ליהודי זה או אחר ברוסיה וכו'. ויש כמובן

כאלה התוהים אם אמנם הוצאה של 200 דרכונים ישראלים ליהודים בברית המועצות אכן

תפקיד את הרוסים. ובכל זאת צריך לעשות זאת, בכל זאת צריך לתת עוד דרכון ועוד

דרכון, לערוך עוד הפגנה ולהחתים עוד עצומה.

היו"ר מ. גלזר-תעסה;

נראה לי שכולנו מסכימים שיש בכל זאת לצמצם את הסעיף המדבר על מספר היורדים.י. ארצי;

אני מציע להוסיף כאן משפט שישיב על הטענה כאילו הישוג הזה עלול לכוא

על חשבון הפיתוח של תל-אביב וירושלים למשל.

כמו כן אני מציע להסתמך על נסיון שהצטבר אצלנו באשר לדרך הטובה ביותר

לקליטה ולשילוב של עולים בחיי החברה בארץ ולכתוב כי במקרים מסויים דווקה

הריכוז של עולים בסביבה אורגנית חברתית אחירה זו הדרך הטובה לקליטתם,
ד. בן-מאיר
עלינו לזכור כי אנו מדברים בהקמת עיר שלדעתנו יהיה בה כוח משיכה חזק

לעלייתם של יהודים מדרום אפריקה. כאשר קרוב לוודאי שאלמלא כוח המשיכה הזה לא

היו עולים ארצה, אנו מקווים שכאשר הם יכירו את התכנית הזאת עוד בהיותם בחו"ל

היא עשויה לעניין אותם ולהכריע את הכף בעד עלייתם ארצה,

אנחנו מדברים רק בישובים עירוניים, כי כפר המכבים זה ישוב עירוני. וכך

גם השכונה של חיילי צבא הקבע, גם הבנינים שבונה העמותה שילה בשביל עובדי התעשייה

האווירית הם בשכונת מגורים עירונית, זה שטח אדמה לא מעובד- שטח שאינו חקלאי,

למעשה זה שטח סלעי- ועל פי המפה שהוצגה כאן בפנינו מסתבר כי אכן זה שטח שיועד

לאורכניזציה,

י, ארצי;

כל הגורמים השותפים לענין הסוכנות היהודית משרד הקליטה ומשרד השיכון.

חייבים להבהיר כי מדובר כגרעין עירוני של מודיעין שיאחד ויספק את השירותים

לסביבה, צריך להבהיר שוב כי אין המדובר בבנייה באיזור חקלאי וכי זה לא יפגע

בלוד או ברמלה ואף לא כתל אכיכ או בירושלים,

ע, לנדאו ;

לדעתי צריף לחשוב גם על העיתוי בביצוע הפרוייקט הזה כדי שזה לא יפריע

פיתוחם של מקומות רבים אחרים בארץ, כי הרי ברור שמי שירצה לבנות לעצמו דירה

או בית במקום מרכזי בארץ יעדיף לעשות זאת במקום הזה, מי שרוצה להמית מיתת

נשיקה את מה שנעשה ביהודה ושומרון יילר עכשיו על הקמת העיר מודיעין,

ד. בן-מאיר;

אולי שכחת חבר הכנסת לנדאו, כי מחצית העיר הזאת היא מעבר לקו הירוק,

הישובים שילה, מתתיהו ועוד נמצאים למעשה ביהודה ושומרון, העיר המתוכננת הזאת

נמצאת 7 ק"מ בתוך שטח ירדן, כפר המכבים ושכונת הקצינים נמצאים בתוך הקו הירוק,

ובין שני אלה תוקם העיר הזאת,

היו"ר מ, גלזר-תעסה;

אני זוכרת שכאשר הקימו את "כוכב יאיר" טענו את אותם הדברים שטען באן

זה עתה חבר הכנסת עוזי לנדאו, אני חושבת שבכל זאת חשוב להקים את העיר

מודיעין. כי זה עשוי לקדם את נושא העליה, אולי לאחר מכן יבואר עולים נוספים

ואלה כן יילכו לגור ביהודה ושומרון,ע. לנדאו;

הרעיון עצמו נראה לי כרעיון טוב. אבל לא הייתי רוצה שיפגע בישובים

אחריס,

ד. בן-מאיר;

ההשקעות בעיר הזאת הן לא ציבוריות אלא של המערכת שצריכה להביא אוו

העולים, מכאן שזה לא יבוא על תשבון משאבים שצריכים להיות מופנים לדברים אחרים,

בשנת 1983 הייתי בדרום אפריקה ונסעתי מעיר לעיר כדי לדבר עם היהודים שם

ולעודד אותם לעלות לארץ וכולם דיברו על פרוייקט כוכב יאיר. היום מדברים כבר

על פרוייקט כוכב-יאיר ב' ו-ג' ומדברים על עוד 200 משפחות מדרום אפריקה

כמר שיש משפחות מדרום אפריקה הנמשכות לגור כרעננה דווקה. כי שם כבר גרות .

כמה משפחות מדרום אפריקה והן רוצות לגור בקרבתן.

ע. לנדאו;

אני מסכים שכך צריך למשוך ולהביא עולים. אבל אני חושב שכיכב יאיר

בא בהחלט על חשבון פרוייקטים אחרים.

י. ארצי;

אילו קמה חברה קבלנית גדולה ואומרת לנו שהיא מתכוננת להקים 200

יחידות דיור להשכרה או למכירה. כי אז זה היה מסל מפנה חיובי בהחלט.

ד. בן-מאיר;

אני רוצה להבהיר כאן. כי אחרי שמסקנות הוועדה יתקבלו אני אתרגם את

הדברים לשפה האנגלית. ואז אפתח במסע נרחב בארצות הברית בכדי לגיים את

המשקיעים שיגשו לעבודה הזאת. עד עתה טוענים כלפי שאני הוזה פנטזיות ושאינני

מציאותי וכאשר יהיה כידי חומר רשמי עם חוברת של משרד השיכון וכו' אוכל

להתחיל למכור את החלום הזה שייהפך למציאות.

ע. לנדאו;

סעיף 2 במסקנות הוועדה אומר כי על הממשלה להעניק לעיר מעמד של איזור

פיתוח א . הדבר לא נראה לי. אני חושב שאפשר להסתפק בהמלצה על מתן הקלות

פיסקליות לעיר הזאת

ד. בן-מאיר;

אני מציע שהוועדה תמליץ על מתן הנחות לגבי השקעות מחו"ל בלבד הקשורות

בנושא הזה.

ע. לנדאו;

אני מציע למחוק סעיף 3 שבמסקנות הוועדה..

יו"ר מ. גלזר-תעסה;

נראה לי כי אנחנו יכולים לקכל את הצעתו של הבה"כ לנדאו ולמחוק את

סעיף 3 שבמסקנות הוועדה בטיוטא שלפנינו.י. ארצי;

1

אני מבקש לתקן את הנוסח של סעיף 4 כמסקנות הוועדה, שיהיה מעתה סעיף ד

כדי שיהיה בדור שהכוונה היא למעורבותם של יזמים וארגונים יהודיים וציוניים

בפרוייקט. בתכנונו וכהיקפו וכן בטיבו וגם כקידום מכירתו בחו"ל.

תיקונים קלים מתחייבים גם כסעיף 5 וכסעיף 6 של המסקנית.

היו"ר מ. גלזר-תעסה;

להלן הנוסה המתוקן של מסקנות הוועדה- על פי ההערות וההצעות של חברי-
הוועדה
"מסקנות ועדת העליה והקליטה כנושא: הקמת עיר עולים כישראל כמנוף

לחידוש העלייה הצעה לסדר היום של הכר הכנסת דב בן מאיר.

כיום א ככסלו התשמ"ז - 3.12.85 העבירה מליאת הכנסת הצעה לסדר היום

מס- 4496 של חה"כ דכ בן-מאיר בנושא: הקמת עיר עולים כישראל כמנוף לחידוש

העלייה.

ארבע ישיבות הוועדה. וכן הסיור כאתר הפרוייקט התקיימו כיוזמת חה"כ דכ

בן-מאיר, משהגיש הה"כ דכ בן מאיר הצעה לסדר היום כנושא ההלימה הוועדה להגיש

מסקנותיה,
בדיוני הוועדה השתתפו
גד יעקבי שר הכלכלה והתכנון. נציגי משרד השיכון

והבינוי משרד הפנים. מר ע. לוינמקי יו"ר גזברות הסוכנות היהודית. נציג מחלקת

העליה ומחלקת עליית הנוער של הסוכנית היהודית. דייר א, אביחי. יו"ר קרן היסוד

נציג המגבית המאוחדת. התאחדויות עולים וחברות כנייה,

מאזן ההגירה מארצות הרווחה לישראל הוא שלילי. מגמה זו נמשכת גם היום.

על פי השנתון הסטטיסטי 1986 היה מאזן ההגירה של האוכלוסיה היהודית כשנת 1985

. 4.700 הערכה ארעית של הלשכה לסטטיסטיקה לגכי שנת 1986 מספקת נתון של

5.000- יש להרגיש כי כמספרים אלה כלולים גם עולים המגיעים מארצות מצוקה.

רעוד. בשנת 1983עלו לארץ 8,241 עולים מארצות הרווחה. כאשר כשנת 1986 נרשמה

עלייתם של 5.740 עילים כלכד,

פרוייקט מוריעין אמור לשמש אכן שואבת לעלייה מן המערכ. מיקומה הגיאוגרפי

של העיר העתידית, בין תל-אכיכ לירושלים וכסמוך לנמל התעופה בן-גוריון יקנה לה

יתרונות רכים אפשרויות תעסוקה מגוונות, גישות למוקדי תרכות ובילוי, קירבה

למוסדות להשכלה גבוהה. למרכזי הקניות הגדולים וכו' . לאיזור עצמו יתרונות

אקולוגיים, יישובו לא בא על חשבון קרקע חקלאית והוא יכול להוות כסיס לתכנון

מראש של עיר מרווחת ומודרנית,

באשר לקליטה עצמה - הנסיון המצטבר מלמד שקליטה מוצלחת יותר של עולים

מרקע דומה מותנית בריכוזם כסביבה אורגנית חברתית אחידה.

הוועדה רשמה בפניה את הודעתו של שר הכלכלה והתכנון גד יעקובי, כי ב-י'

בטבת התשמ"ז - 22.12.65 החליטה הממשלה על הקמת שכונה במודיעין, שכונה שתכיל

1.000 יחידות דיור לאנשי צבא הקכע. כעיקר אנשי חיל האוויר, כאשר האישור להקמת

השכונה מותנה בהשתלבותה כעיר 9תקום כעתיד כאותו איזור, כמו כן סוכם בהחלשת

הממשלה שכל הגופים האורכניים הקיימים עתה באותו איזור ישולכו כתכנון אותה

עיר משתקום זו. יחדלו הישוכים להתקיים כיחידות נפרדות.פרוייקט מודיעין התקבל באהדה ואף בהתלהבות על ידי כל הגורסים שהשתתפו

בדיוני ועדת העליה והקליטה.

עם זאת הוועדה מודעת לשלילת הנושא על ידי נציגי הישובים הסמוכים לגוש
מודיעין כגון לוד ורמלה. טענתם
הקמת העיר התדשה תחבל בתהליך התבססותם

בישובים עירוניים מובילים באיזור, כן הועלו ספקות לגבי השפעת הקמתה של העיר

על המשך איכלוםה של ירושלים, כמו כן מודעת הוועדה לעובדה ש-50% ממלאי הדירות

בעיירות הפיתוח ברחבי הארץ אינם מאוכלסים.

הוועדה רשמה בפניה את הודעת התאחדויות העולים באשר ליעילותה של התכנית

-היותה הולמת את צרכי העולים מארצות הרווחה,

הוועדה רשמה בפניה את הודעת הסוכנות היהודית הרואה בפרוייקט מודיעין

רעיון חיובי אך אינה מוכנה לקחת על עצמה את האחריות הכלכלית ליישומו,

הוועדה רשמה כפניה את הורעתו של נציג משרד השיכון והבינוי כי המשרד תומך

בהקמת עיר באיזור מודיעין אף כי אינו רואה מקום לסיבסוד ממשלתי,

הוועדה רשמה כפניה את הודעת נציג משרד הפנים כי אין בתכנית המתאר המחוזית

של מחוז המרכז שטח ליישוכ עירוני גדול וכי התכנית נוגדת את מדיניות תפרוסת

האוכלוסיה של המשרד.

הוועדה רשמה בפניה כי מ"מ ראש הממשלה. שמעון פרס בהיותי ראש הממשלה הטיל

על השר גד יעקכי לבדוק אפשרות לשילוב "צוות המשימה" ׂTASKׁ FURCE של יזמים

יהודים בכל העולם כהקמת העיר במודיעין,
להלן מסקנות הוועדה
1. על הממשלה לפעול למימוש ההחלטה להקים עיר בתבל מודיעין,

2. על הממשלה להעניק לעיר הקלות פיסקליות על מנת לאפשר סיוע לעולים.

3. הוועדה רואה חשיבות רכה במעורבותם של יזמים ושל ארגונים יהודיים

ציוניים ברחבי העולם בהקמת עיר העולים במודיעין כתכנונה בהיקפה

ובטיבה. כמו כן נקראים הגורמים הנ"ל לסייע כקידום הפרוייקט ומכירתו

בחוץ לארץ.

4. הוועדה קוראת להסתדרות הציונית ולסוכנות היהודית להפעיל את שליחיד

בתפוצות כדי לקדם את הנושא ולגבש קבוצות יעד אפשריות של עולים,

5. וועדה קוראת לממשלה להטיל על שר או ועדת שרים את האחריות המיניסטריאלית

לנושא וליצור מסגרת בין משרדית בדרג של מנכ"לים שתפעל לביצועו,

הוועדה מבקשת מראש-הממשלה ומהשרים הנוגעים בדבר לדלות לה חוף ששה חודשים

על ההתקדמות בביצוע המסקנות."

י. בן-מאיר;

לפני שיושבת ראש הוועדה נועלת את הישיבה אני מבקש להודות לכל תברי

הוועדה וליושבת-ראש הוועדה על העבודה הטובה והיפה שעשו,
היו"ר מ, גלזך-תעסה
המסקנות הנ"ל של הוועדה יונחו בהקדם האפשרי על שולחן הכנסת, אני

רוצה להודות לכולכם ונועלת כזה את הישיבה,

(הישיבה ננעלה בשעה 13.10)

קוד המקור של הנתונים