ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 09/06/1986

דיון על מצבן של המשפחות החד-הוריות בקרב העדה האתיופית המהוות כ-38% מכלל בני העדה

פרוטוקול

 
ועדת כספיםמסי כנסת וי

מסי פרוטוקול 68פרוטוקול חסר

קוד המקור של הנתונים