ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 20/05/1986

סדרי עבודת הוועדה למושב הקיץ

פרוטוקול

 
הכנסת האחת עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 66

מישיבת ועדת העליה והקליטה

מיום שלישי, י"א באייר התשמ"ו - 20 במאי, 1986, בשעה 12.00
נכחו
וזבדי הוועדה: היו"ר מי גלזר-תעסה

עי לנדאו
מזכירת הוועדה
וי מאור
רשמה
ש' צהר
סדר היום
סדרי עבודת הוועדה למושב הקיץ.סדרי עבודת הוועדה למושב הקיץ

היו"ר מי גלזר-תעסה;

אני פותחת את ישיבת ועדת העליה והקליטה. על כדר היום טלנו: סדרי עבודת

הוועדה למושב הקיץ.

לבקשתו של חבר הכנסת יצחק ארצי קבעתי את מישיבת הזאת כדי לדון בה בסדרי

עבודת הוועדה. מסתבר כי לחברי הוועדה ולי יש ביקורת על עבודת הוועדה, ויש רצון

לשיפור ואפילו לשינוי מהותי של עבודת הוועדה.

אני יודעת על צורת העבודה בוועדות האחרות של הכנסת, כולל ועדת החוץ והבטחון

ששם לפחות אפשר היה לצפות לנוכחות מלאה ועיקבית של כל חבריה, ולא היא, אני מצרה

מאד על המצב הזה. אני חושבת שכאשר חבר כנסת קיבל על עצמו את החברות בוועדה זו או

אחרת של הכנסת, הוא צריך למלא את חובתו ולהשתתף בעבודת הוועדה או הוועדות שהוא

חבר בהן, אלא אם כן יש סיבות המצדיקות העדרותו מישיבה אחת או ממספר ישיבות.

רוב הוועדות של הכנסת ניזונות בדרך כלל מהצעות לסדר היום. שהועברו אליהן

ממליאת הכנסת, וכן מנושאים שהועלו בהן על ידי חברי הוועדה.

הוועדה שלנו דנה במושב החורף בשני נושאים חסויים, ומספר גדול יותר של

נושאים שנדונו בישיבות גלויות ופתוחות לכל חברי הוועדה. צר לי מאד על כך שנוכחות

חברי הוועדה בישיבותיה היא כפי שהיא. נוכחות חברי הוועדה בישיבה של היום היא

הוכחה נוספת למיעוט השתתפות חברי הוועדה בישיבותיה.

הוועדה שלנו מקיימת בדרך כלל שתי ישיבות בשבוע, ומדי פעם אנחנו עורכים גם

סיור במרכז קליטה או במקום אחר. נמסר לי שגם בישיבות הוועדה בקדנציות הקודמות של

הכנסת לא היתה נוכחות גדולה מזו של היום, ואולי אפילו גרועה יותר. אלא שזה כמובן

לא מנחם אותי. אני חושבת שעלינו לקיים דיון ממצה בנושא הזה, ואולי ננסה לשנות

את מועדי התכנסות הוועדה כדי להקל על חברי הוועדה את ההשתתפות בישיבותיה.

בגלל ויכוחים מסביב לחברותו של חבר-הכנסת כהנא בוועדה הזאת התחילה הוועדה

לפעול באיחור, גם משום שחברי הוועדה החרימו בשעתו את ישיבותיה בגלל הסיבה הזאת.

ובינתיים קבעו שאר ועדות הכנסת את הימים ואת השעות בהם יקיימו ישיבות, והוועדה

שלנו נאלצה להתאים עצמה, עד כמה שהדבר אפשרי, לשעות הפנויות. אני יודעת כי ישיבה

ביום ג' בשעה 12 בצהרים איננה נוחה לחלק ניכר מחברי הוועדה, מה גם ששניים מחברי

הוועדה הם סגנים של יו"ר הכנסת והם משתתפים בשעה 13 באותו בישיבת הנשיאות. שאר

חברי הוועדה הם חברים גם בוועדות אחרות של הכבסת, ובימי ג' בשבוע הם נמצאים

עדיין בוועדות אחרות של הכנסת.

אני חושבת שאנחנו חייבים לקיים דיון מקיף גם על סמכויות הוועדות הפעילות

בכנסת, כי פרט לוועדת הכספים ולוועדת העבודה והרווחה,. שלהן יש אי אלו שיניים,

שאר הוועדות של הכנסת הן מין פרלמנט זוטטה שאין לו כוח להחליט ולכפות דבר. גם

המסקנות וההמלצות שמקבלות. הוועדות, ומניחות על שולחן הכנסת, אינן מתבצעות ברוב

המקרים.

אני חושבת שטוב נעשה אם נזמין את יושב-ראש הכנסת לפגישה עם כל ראשי

הוועדות, כדי שביחד נוכל לדון על מעמדן של הוועדות של הכנסת.חברי המערך תחרימו בשעתו של ישיבות ועדת העליה והקליטה, אבל הדבר הזה לא

פגע ולא פגם בעבודה. במושב הנוכחי צריכה הוועדה לדון במספר הצעות. בראש וראשונה

בדו"ח לנדאו. היוזמה לכך באה אמנם מצדנו, אבל הצטרפו אליה חברי הכנטת עדנה

סולודר ואליעזר ולדמן. אנחנו נקיים גם דיון במצבם של יהודי ברית--המועצות, לפי

הצעת חברי הכנסת רב בן-מאיר ואברהם ורדיגר. כמו כו נדון בהערכות לקראת קליטת

עולים מדרום אפריקה, על פי הצעה לסדר שהעלה חבר הכנסת דב בן-מאיר.

קיימנו דיונים מספר בנושא יהדות ברית המועצות, על פי יוזמתו של חבר-הכנסת

עוזי לנדאו. הנושא הזה נדון כאן בצורה ממצה לפי מידת יכולתנו. אני חייבת לציין

שיש תהודה לפעילות בתחום הזה, וגם הצלחנו לרתום לנושא הזה את מערכת החינוך, ואכן

נעשו בשטח הזה דברים שונים בצורה הרבה יותר יעילה וטובה מכפי שנעשו בעבר.

אם חברי הוועדה לא מצאו לנכון להגיע היום לישיבה זו כדי להשתתף בדיון

המתקיים כהן היום על תפקודה של הוועדה, הרי זה או מפני שהם חושבים שהיא מתפקדת

טוב, או מפני שהם מגלים חוסר ענין בעבודתה. אני מתכוננת להביא את הנושא הזה בפני

יושב-ראש הכנסת. אם אמנם כך המצב גם בוועדות האחרות של הכנסת, אני רואה בזה

ליקוי רציני מאד בתפקודן של הוועדות וממילא בתפקודה של הכנסת.

עי לנדאו;

הנוכחות הקטנה של חברי הוועדה בישיבותיה גורם לעתים להרגשה מאד לא נוחה,

בעיקר כאשר מופיעים בפניה אורחים מבחוץ, ובעיניהם זה בוודאי נראה משונה שמספר כה

זעום של חברי ועדה משתתפים בישיבה.

נכון הדבר שחברי ועדה זו הם חברים גם בוועדות אחרות, ונכון גם שחברי הכנסת

קובעים את תכנית העבודה שלהם על פי ומסביב לישיבות של ועדת החוץ והבטחון וועדת

הכספים של הכנסת, באם הם חברים באחת משתי הוועדות הללו. נראה לי כי אילו קיימה

ועדת העליה והקליטה את ישיבותיה לא בימים ובשעות בהם מתקיימות ישיבות ועדת החוץ

והבטחון וועדת הכספים היה מספר גדול יותר של חברי ועדה משתתף בישיבותיה. אנחנו

גם עדים לכך שכאשר בוועדה נדון נוא המעניין רבים מבין חבריה, הם בכל זאת באים

לישישבות הוועדה.

אשר לעבודת הוועדה במושב הקיץ, אני מציע שנבקש את משרד הקליטה להציג בפני

הוועדה, במהלך מושב הקיץ, את תכנית האב השנתית שלו. נבקש מאנשי המשרד להציג

בפנינו את תכנית האב ביחד עם התקציבים המופנים לכל אחד מהמגזרים בהם המשרד מטפל,

כדי שנוכל לקבל תמונה כוללת על התארגנות המשרד. המשרד צריך להגדיר את התפקידים

שלו מול מקורות המימון שלו, כדי שנדע מה הוא מכונן לעשות ובאיזה אמצעים.

עד כמה שאני יודע סובלים רוב משרדי הממשלה מהעדר תכנית אב שנתית מסודר,

ובוודאי מהעדר תכנית 5 ל-5 שנים או ל-10 השנים הבאות. אני מציע על כן שנבקש

ממשרד העליה והקליטה להביא בפנינו את תכנית האב השנתית של המשרד. אני מניח שזה

נושא שיצריך מספר ישיבות כדי שנוכל להכנס לפרטים ולראות מה קורה שם. אני מציע

שאת אותו הדבר נבקש גם מהסוכנות היהודית, במידה והדבר אפשרי. כדאי שנראה את

תחומי החפיפה בין הסוכנות ובין הממשלה בנושא העליה, הקליטה וכוי.

בנושא יהודי ברית המועצות ישנם דברים שהם טכניים ודורשים לימוד, כמו נושא

השידורים ליהודי ברית דומועצות, למשל. אני יודע שבתחום הזה מתחילות להתעורר

בעיות, גם בנושא המכשירים עצמם, גם בשאלה מהיכן משדרים, מה הם המכשירים העומדים

לרשות השידורים האלה וכוי. כדאי אולי לערוך גם סיור ביבנה, שם מבצעים את

השידורים, כדי לראות את הדברים מקרוב. אני מציע שבענין זה נפנה אל מר גרייבסקי

שהוא ראש המחלקה לשידורי חוץ. חשוב שנדע יזה חומר רוצים להעביר, באיזה שעות, מה

התגובות שמקבלים משם וכו', וכן חשוב שנדע גם מה הם הקשיים הפיסיים בביצוע הדבר,

גם זה נושא למספר ישיבות של הוועדה, ונוסף על כך נסייר גם ביבנה, כאמור.היו"ר מי גלזר-תעסה;

קבוצה של עולים מגרוזיה פנתה אלי לפני זמן מה. האנשים התלוננו על כר שקיצצו

בשידורים ליהודי ברית-הטועצוה, ומר בו טוב הבטיח שהוא יסדיר את הענין. נמסר לי

כי המניעה בעניו השידורים באה מצד ממשלת ישראל. אני חושבת שכדאי שנקיים דיון

בנושא השידורים ליהודי ברית-המועצות וליהודי הגולה בכלל.

קבענו תאריך ביקור במרכזי הקליטה. ידוע לי בצפת, למשל, יש בעיות בנושא הזה,

וכדאי שנערוך שם ביקור כדי לעמוד על הדברים מקרוב. אני נוטה לקבל את הצעתו של

חבר הכנסת לנדאו לערוך סיור גם ביבנה ולעמוד על נושא השידורים משם.

מצערת מאד העובדה שאיו כיום עליה, ושמאידך יש בעיות קליטה. הנושא הוא כל כך

נדוש, ולצערי איו אינני רואה חידושים בו, וגם אינני חושבת שאפשר שאפשר להכניס

חידושים בתחום הזה. לכן אני חוזרת ושואלת את עצמי איך בכל זאת אפשר לרענו ולהפיח

חיות בנושא הזה.

אינני נמנית על הוותיקים בכנסת, ואינני יודעת איך בדיוק פעלה הוועדה הזאת

בעבר, אבל כאיש ציבור אינני יכולה להסכים לכך שהוועדה הזאת תמשיך לתפקד כפי שהיא

מתפקדת. אינני יכולה להשלים. עם אי נוכחות מספקת של חברי הוועדה בישיבותיה, אף

שאני מכירה את הסיבות ואת התרוצים לכך.
עי לנדאו
אני רוצה להביע צערי על כך שאיננו מקבלים תשובה מסודרת ממשרד הקליטה

ומהסכנות לשאלות ששאלנו ולנושאים שעוררנו, אחרי שבקשנו לשמוע את התייחסותם אל

הדברים האלה. ניקח לדוגמה את תלפיות-מזרח. ביקשנו לשמוע בכמה כסף עולה פרוייקט

כזה של הפיכת מרכז קליטה למקום מגורים לעולים, כדי שנוכל לעשות השוואה ביו זה

לביו אפשרות אחרת סל בנייה להשכרה, או אלטרנטיבה אחרת לדיור לעולים שמשרד השיכוו

יכול להציע. טרם קבלנו תשובות.

וי מאור;

האלטרנטיבה היא במתו משכנתאות מוגדלות לעולים לרכישת דירה.
עי לנדאו
חשוב לנו לדעת אם יש מקום לפרוייקט של הקמת דירות להשכרה על אדמה זולה. יש

לי הצעות נפלאות בתצום הזה. שערי-תקווה, למשל, מרוחקת מתל אביב כמו שהרצליה

מרוחקת ממנה, כמו פתח-תקווה או רעננה. אנשים הרוצים לגור קרוב לתל אביב ומסוגלים.

לשלם עבור דירה ביו 50 ל-100 אלף דולר יהיו מסוגלים להשיג זאת בשערי תקווה. הקמת

דירה להשכרה באיזור זה או באיזור דומה לו יכולה לעלות ביו 40 ל-50 אלף דולר.

משרד השיכוו יכול לעשות זאת, ואפשר להציע גם ליזמים פרטיים לבנות שם. הם יהיו

מוכנים לעשות זאת אם. יבטיחו להם כי מחצית הדירות יושכרו. אם הדבר הזה יהיה מלווה

בהבטחה כזו, אני מאמין שיזמים פרטיים יילכו לענין הזה.

משרד השיכון, ביחד עם הסוכנות היהודית, יכול להרים פרוייקט כזה. הבעיה היא

בכך שמשרד הקליטה ינסה, קרוב לוודאי, לטרפד את הדבר הזה בגלל סיבות שונות שלו,

אבל אני רואה בזה פתרוו זו לבעיה הכאובה של הדיור.
היו''ר מי גלזר-תעסה
קיימנו דיוו בנושא דיור להשכרה. נאמר לי במפורש כי משרר השיכוו לא יכנס

לנושא של דירות להשכרה. גם הדיור הציבורי, שזו השכרה מאד זולה, עומד לצאת מהענין

הזה. מר אשורי אמר לי, שהם דנו בענין וכי הוחלט שלא יבנו יותר דיור להשכרה

לעולים, כי העלות הגבוהה אינה מאפשרת להם לעשות זאת.עי לנדאו;

אמר לי מר דוד שטרן כי המס המשלמים כיום על כל דירה מגיע לכדי 50% מערכה.

איו ספק שזה מייקר את מחיר הדירה. אני מציע על כן להזמין לישיבת הוועדה את משרד

השיכון והבינוי כדי לדון עמו בנושא הזה, מתוך כוונה למצוא פתרונות מתאימים לדיור

בהשכרה לעולים. אם הם מסכימים לזה, נבקש לשמוע מה התכניות שלהם בנדון; אם אינם

מסכימים, נבקש לשמוע מדוע אינם מסכימים.
היו"ר מי גלזר-תעסה
אני מסכימה שנעלה שוב לדיון את נושא הדירות להשכרה. אני מציעה שלפני שנקיים

את הישיבה בנושא הזה תיפגש עם שני יזמים פרטיים בנושא הזה, ואולי נחליט להזמין

גם אותם לאותה ישיבה.
עי לנדאו
לפני שהנושא הזה יועלה כאן לגדיון אני מוכן לשוחח עם מר דוד שטרן ועם עוד

יזם פרטי המכיר את הנושא, כדי שיעדכנו אותיויציידו אותי בפרטים הדרושים, ואולי

באמת כדאי יהיה להזמינם לאותה ישיבה כדי שיוכלו להציג בפני אנשי משרד השיכון

והבינוי את השאלות הרלבנטיות.

כדאי עוד שנזכור, כי לפני קום המדינה, כאשר לא היתה עדיין בארץ ממשלה

יהודית, חיו רוב האנשים בארץ, ואולי כולם, בדירות שכורות.

הוועדה שלנו מקיימת טתי ישיבות במשך השבוע. אני מציע שלא נוסיף ישיבה על

שתי הישיבות אלה, ושאם נקיים סיור הרי יהיה זה במקום קיום ישיבה אחת.

אני מציע עוד שנעכוב אחר פעילותו של משרד החינוך בנושא יהודי ברית המועצות.

בנושא הזה אנו קשורים למועצה הציבורית למען יהודי רית-המועצות, אל משרד החינוך,

וכמובן אל לשכת הקשר. אני מקיים קשר שוטף עם לשכת הקשר, לפחות אחת לשבוע, מתוך

כוונה להמריץ אותם ולעורר קיום הפגנות יותר חריפות ויותר המוניות מצד אחד,

ולהבטיח מהצד השני שדבר קיום ההפגנות יהיה ידוע בברית המועצות וליהודים שם בפרט,

כי חשוב מאד שהיהודים שם יידעו שבעולם הגול והחופשי מקימים רעש גדול בענין שלהם

ולמענם.

עלינו לקיים ישיבה נוספת עם משרד החינוך כדי לראות מה הם הדברים שהמשרד

הכין בנושא הזה. רצוי שלאותה ישיבה נזמין גם את נציגי המועצה הציבורית למען

יהודי ברית המועצות.
היו"ר מי גלזר-תעסה
אני מציעה שאתה תמסור לחברי הוועדה דין וחשבון על מה היה בברן, כי חשוב שהם

יידעו זאת.

לפני שאני נועלת את הישיבה, אני חוזרת ומדגישה שאינני מרוצה מההשתתפות הדלה

של חברי הוועדה בישיבותיה. אנחנו צריכים להמשיך ולחפש דרך כדי שהוועדה תתפקד קצת

יותר לעומק ובהיקף יותר גדול, אבוא בדברים עם כל אחד מחברי. הוועדה בנפרד בענין

הנוכחות בישיבותיה, ונבדוקמה ניתן לעשות לשיפור המצב בתחום הזה.

ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13.00)

קוד המקור של הנתונים