ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 10/12/1985

טיפול בחיילים עולים המשרתים בצה"ל

פרוטוקול

 
הכנסת האתת עשרה

מושב שני



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מס' 45

מישיבת ועדת העליה והקליטה

מיום שלישי, כ"ז בכסליו התשמ"ו - 10 בדצמבר. 1985. בשעה 10.00
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מ' גלזר-תעסה

מ' גולדשטיין

אי שוסטק

מוזמנים; ע' חמיר - ראש אגף שירותי קליטה, משרד הקליטה

א' קורת - מנהל המהלקה לקליטה הברתית "

ת' דקל - רכז תל"ם

תא"ל ב' דקל - דקל ראש אכ"א

אל"מ מ' יערי - ראש מינהל גיוס

מזכירת הוועדה; ו. מאור

רשמה ; ש, צהר

סדר היום; טיפול בחיילים עולים המשרתים בצה"ל,



היו"ר מי גלזר-תעסה;

בוקר טוב, אני פותחת את ישיבת ועדת העליה והקליטה של הכנטת ומקדמת בברכה את

כל הנוכחים. בפתיוזת הישיבה אני רוצה להביע צער עמוק מאד על מה שקרה בבסיס צה"ל

שלשום בלילה, ושולחת את תנחומי למשפחות. אני מקווה מאד שצה"ל יבדוק את נטיבות

האסון, יטיק את המטקנות ויפיק את הלקחים כדי שדבר כז לא ישנה.

ישיבה זו מתקיימת בעקבות פנייתו של תום דקל, רכז תל"ם (התנועה לציונות

מגשימה). הנושא בו אנו דנים היום הוא ליווי הקליטה של החיילים היחידים בשורות

צה"ל. מהטטטיטטיקה של השנה שעבר מתברר כי 40% מהעולים הם בודדים בגילאים שונים.

לא עלה בידי לברר מה אחוז החיילים שהם יחידים המשרתים בצה"ל. אני מניחה שהאחוז

קטן מאד, ועד כמה שידוע לי מטפרם מטתכם ב-700 חיילים עולים יחידים המשרתים

בצה"ל. ואף שאחוז החיילים היחידים בצה"ל הוא קטן, הרי שבשביל כל אחד מהם זה עולם

ומלואו.

תום דקל, המשמש היום רכז של תל"ם, עבר את הנטיון הזה על בשרו כאשר היה עולה

חדש יחיד ושירת בצה"ל, ולכן יכול להבין טוב יותר מאחרים את החיילים העולים

היחידים המשרתים בצה"ל ואת בעיותיהם, ולקח על עצמו להיות להם לפה. נשמע עכשיו את

אשר יש לו לומר לנו.

ת' דקל;

אני יודע כי מאז השתחררתי מצה"ל, בשנת 1980, וזלו שינויים רבים בצה"ל בכל

הנוגע לחייל יחיד שהוא עולה וחדש וקליטתו. ממגעים שיש לי עם צעירים יחידים עולים

חדשים המשרתים בצה"ל, ומיוחד מבני ארץ המוצא שלי, אני למד שעדיין יש להם בעיות

שהייתי רוצה לעזור בפתרונן. הייתי מאד רוצה לחטוף מהם את הקשיים שאני עברתי.

התחלתי לחפש בצה"ל את הפתרונות לבעיות האלה ונפגשתי עם קצינים בכירים

שהביעו רצון רב לטפל בנושא. טידרו לי פגישה עם שלושה קצינים הקרובים לנושא הזה,

עם קצין שלישות ראשי וקצינת מדור קישור עולים ומש"קית ת"ש, הפגישה התקיימה לפני

חודשיים או שלושה חודשים. בנוסף על דך דיברתי עם חיילים בודדים עולים המשרתים

בעיקר ביחידות קרביות. גיליתי שקיימת בצה"ל מטגרת לעזרה לחיילים בודדים. אני

חושב שכדאי לחזק את מדור קישור עולים, שהוא המדור האחראי ישירות לחיילים בודדים.

אין אנו מבקשים לעשות את השירות של החיילים הבודדים קל יותר, ואין אנו

מבקשים שיתנו לחייל העולה הבודד יותר משנותנים לחייל אחר הישן אתו באוהל. אצל

רוב החיילים הבודדים שאיתם דיברתי מצאתי רצון להצליח ומוטיווציה חזקה לעשות את

עבודתם בצה"ל בצורה הטובה ביותר. אבל יש להם בעיה רצינית באשר אין הם מקבלים את

אשר מקבל כל חייל אחר שאיננו עולה ובודד, והם אינם יכולים לקבל את אותו הדבר כי

אין להם משפחה בארץ שיכולה לתת להם אותו. כיוון שאי אפשר לתת לו את הדבר הזה,

צריכה התמיכה בחייל הזה לבוא מתוך צה"ל, ולא מבחוץ. בשביל החייל העולה הבודד

צה"ל זה הבית והמשפחה שיש לו, ומצה"ל הוא צריך לקבל מה שכל חייל מקבל ממשפחתו.

לא פעם קורה שחייל עולה בודד מוצא עצמו בחיל שאינו מתאים לו, ואין הוא יכול

לשרת במקום בו היה רוצה לשרת בגלל קשיי שפה, למשל, או בגלל סיבות בטחוניות, והוא

רואה עצמו כבמקום ללא מוצא. המדור לקישור עולים צריך לטפל בבעיה הזאת בצורה

רצינית ביותר.

אני מבקש להעלות בפניכם הצעה להקים ועדה שתהיה ועדה מייעצת לצה"ל בנושאים

האלה. הוועדה תהיה מורכבת משני חברי-כנטת מוועדת העליה והקליטה, קצין בכיר

בצה"ל, אדם אתד אושנים מהתאחדויות העולים ונציג תל"ם. נהוג לטפל בעולים חדשים

בהגיעם ארצה, וכאשר הם מתגייסים לצבא מאבדים את הקשר אתם ולכן גם לא יכולים

לעזור לחם.



פי גולדשטיין;

מה מקבל חייל בודד בהיותו בצבא, והאם אתה וחושב שהוא צריף לקבל יותר?

ת' דקל;

אני לא רוצה שהוא יקבל יותר ממה שמגיע לו היום. יש לו זכויות שונות ממשרד

הקליטה, כמו משכורת נוספת, סיוע אהת לשנה לבקר את משפחתו בחו"ל, השתתפות בהוצאות

הדיור שלו ועוד. הבעיה היא בכר שישנם די הרבה חיילים בודדים המתגייסים לצבא

ואינם יודעים ואינם מודעים למה שהם יכולים לקבל. למדור קישור עולים יש חוברת,

בעברית כמובן, ואני יכול להגיד לכם שכאשר קראתי היום את החוברת הזאת היו בה

דברים שהתקשתי להבין אותם. ואם אני כך, שאני נמצא בארץ כבר מספר שנים, חיילים

עולים חדשים שנמצאים בארץ רק שנה או שנתיים בוודאי שמתקשים להבין את הכתוב בה.

האחריות לדברים אלה נופלת על הגורמים בלשכת הגיוס, בבקו"מ ואצל הפקידה

הפלוגתית, בצה"ל קיימת למעשה המסגרת, ואנחנו רוצים לחזק אותה, ורוצים שיהיו

מודעים לבעיות של החייל העולה הבודד שכאשר הוא יוצא לחופשה הוא צריך לדאוג

לכביסה שלו, לאוכל שלו וכו', וגם אינו מקבל תמיכה מורלית, אינו שומע מילת עידוד

וחיזוק. וזשוב שהמש"קית תדע שהתפקיד שלה אצל החייל הבודד הוא חשוב ביותר. שתדע עד

כמה חשוב לשאול אותו לשלומו, לברר מח מציק לו, להראות התעניינות בו, ולעשות כמה

מהדברים שבדרך כלל נוהגת המשפחה של החייל לעשות למענו ובשבילו.

אני רוצה לציין שוב כי הבעיה מתחילה בזה שהחייל הבודד אינו מודע לכל מה

שמגיע לו. אנחנו גם לא מרוצים מהאנשים העובדים היום במדור לקישור העולים, יתכן

וזה קשור בעובדה שהעומד בראשה איננו בעל דרגה גבוהה מספיק, ואולי גם בגלל

האישיות שלו. אתן לכם דוגמה. סיפר לי חייל בודד כזה, כי נאמר לו שם כי קודם לכל

צריך לדאוג לצרכים של הצבא, והרי זה דבר מובן מאליו. אבל המדור לקישור עולים הוא

המדור שצריך לעזור לעולים חדשים המשרתים בצבא. ברא© המדור יש היום רב סרן,

ואנחנו מבקשים שיעשו ליעילות של המדור הזה.
אל"מ מ' יערי
לדרגת רב סרן מגיעים אחרי עבודה ונסיון של 8 שנים.

ת' דקל!

קשה לי להתבטא בעברית, ואולי לא הצלחתי להגיד בדיוק מה שרציתי. אני מעדיף

לקצר בדיבורים ולמסור לכם בכתב את פרטי ההצעה שלנו.ואשמח כמובן להשיב לשאלות.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

אולי מר קורת, שהוא מנהל המחלקה לקליטה חברתית במשרד הקליטה, יוכל להסביר

לנו מה עושה המחלקה שלכם לפני שהחייל הבודד מגיע לצבא ובעת שירותו בצבא.

אי קורת;

קצת לא נוח לי כשאני שומע את הדברים שאומר כאן תום דקל. חייתי מצפה ממנו

שיפגש עם האנשים העוסקים בנושא הזה לפני שהוא מעלה אותו בפורום הזה, ואז היה

מקבל את התמונה כמות שהיא. לא אבוא לגונן בפני הפורום חזה על מדוד קישור

לחיילים בודדים בצה"ל, כי נציגי צה"ל הנמצאים כאן יעשו זאת בוודאי טוב ממני.

אשר לסיוע המשרד לפני ותוך שירות החייל תקודד, אנחנו מטפלים בכמה מערכות

סיוע; הן בסיפול אישי בחייל ובבני משפחתו, רן בתחום הדיור, הן בתחום הכספי והן

תחום החברתי. לאחרונה אנחנו פועלים גם בנושא של תודעה קליטה בקרב הצבא מתוך

כוונה ליצור אקלים חברתי אוהד כלפי נושא העליה והקליטה.



לאחרונה החלטנו לערוך מחקר פנימי שלנו בנושא החיילים הבודדים, ולעמוד על

תהליכי הקליטה וההסתגלות שלהם, לבחון את הבעיות ואת הקשיים שבפניהם הם עומדים על

מנת לשפר את הליכי הקליטה במטגרת צה"ל והחברה הישראלית. אין לנו עדיין תוצאות

טופיות של המחקר שנמצא עתה בעיצומו, אבל הוצאנו דגם לגבי 30 חיילים בודדים כדי

לקבל מושג כלשהו.
היו"ר מ' גלזר-תעסה
האם במחקר שלכם יש התייחטות גם לארצות המוצא של החיילים העולים?

מי קורת;

בוודאי. באשר לנושא המודעות של החיילים בכל הנוגע לזכויותיהם, 100%

מהנשאלם השיבו כי ידוע להם מה הן ההטבות שהם זכאים להן כחיילים בודדים הן במטגרת

צה"ל והן במטגרת משרד הקליטה. יכול להיות שעדיין ימצאו חיילים בודדים שלא יודעים

זאת ואינם מודעים לכך. אבל מטגרת המשרד והצבא היא כל כך הדוקה עד שאין טפק שתהא

מטוגלת לאתר את החיילים הבודדים האלה.

ביקשנו גם לדעת מידת שביעות הרצון של החיילים הבודדים בנושאים שונים. 79%

מהנשאלים ציינו כי הינם שבעי רצון מהיחט של החיילים המשרתם אתם. 80% ציינוכי הם

שבעי רצון מהיחט של המפקדים שלהם כלפיהם. 81% ציינו כי הם שבעי רצון מוזיי החברה

שלהם במטגרת צה"ל. אלה הן התוצאות הראשוניות של הטקר שעשינו. כפי שאמרתי, הוא

טרם הושלם.

הפעילות שלנו באה להשלים את מערך הסיוע של הצבא, והדבר נעשה בשיתוף פעולה

מלא, באמון הדדי וביחטי אנוש מצויינים בין נציגי המשרד ונציגי הצבא בכל הדרגים.

אנחנו נמצאים בקשר גם עם מדור פרט ועם קצינת מדור קישור לחיילים עולים. כמו כן

אנו נמצאים בקשר עם קצין חינוך, עם לשכות הגיוט, עם מינהל גיוט. אנחנו נמצאים

בקשר עם כל חדרגים שיש להם איזה שהוא קשר לנושא של חיילים עולים.

בכל מקום בפריסה שלנו בשטח ישנו אדם מיוחד שתפקידו לטפל .בריכוז נושא

החיילים העולים. הוא נפגש עם העולים לפני גיוסם לצבא, הוא נפגש עם תיירים

ותושבים ארעיים הרוצים לשנות את מעמדם על מנת לשרת בצה"ל. הוא מכין אותם לקראת

גיוטם. ובכל זאת עשוי להימצא עולה אהד או שנים שלא מעודכנים ולא מוכנים. המערכת

והמיממטד עושים לפי הבנתם ובהתאם ליכולתם על מנת לסייע לעולה ולמשפחתו בנושא

הזה.

אשר לטיוע הכטפי, חייל עולה בודד מקבל היום ממערכת הצבא וממשרד הקליטה טכום

של כ-178 אלף שקל לחודש דמי כיט. חייל בודד נמלט מקבל 200 אלף שקל לחודש דמי

כיט, להוציא הוצאות דיור. אם נשווה את הטכום הזה לדמי הכיט שנותן המשרד לעולה

חדש דמי אולפן או במטגרת השתתפותו בקורסים נקבל מושג טוב יותר. ובכן, עולה חדש

כזה מקבל 140 אלף שקל לחודש דמי כיט. זאת אומרת שהוא מקבל פחות משמקבל חייל בודד

שנמצא במטגרת של כלכלה מלאה בצבא, להוציא ימי חופשה. נוטף על כך מקבל חייל בודד

טכום של כ-200 אלף שקל לחודש דמי השתתפות בשכר דירה. מהצבא הוא מקבל טכום של 133

אלף שקל לחודש בשביל שכר דירה, כולל השתתפות בהחזקה שוטפת של הדירה, והמשרד נותן

לו 70 אלף שקל למטרה זו. בנושא של מענק לחייל בודד הבטיט שלנו הוא שכר של

טוראי בגובה של 59,100 שקל, ועל זה מוטיפים המענק ועל זה מוסיף המשרד. חייל בודד

נמלט, שבא מאתיופיה או מטוריה או מארץ אחרת, מקבל חוטפת של עוד כ-30 אלף שקל

לחודש, כך שמשמשרד הוא מקבל 88 אלף שקל.

אני חושב שהסיוע הכפי לחייל הבודד הוא כזה שאנחנו יכולים להסתכל לו בעינים

ולומר כי זה הטכום בו יכולה מדינת ישראל לטייע לו היום.



אבל נכון שיש לחייל הבודד בעיה, והבעיה היא בתהום ההברתי. זו בעיה שהמשרד

כמיממסד מנסה להתמודד אתה, אבל הוא לא יכול להתמודד אתה בחצלהה. וכאן אני מצפה

לכך שתל"ם יכנס לפעולה בתהום הזה, לא יגיש הצעות אלא הלכה למעשה יתלבש בשטה על

הנושא הזה, יקבל שמות של היילים כאלה ויתחיל לעשות עבודה ממשית בשטה. כי אם תל"ם

לא יעשה זאת, אף גורם אהר לא יעשה זאת.

פי גולדשטיין;

אני נאלץ לדבר בצורה טלגרפית כי אני הייב לעזוב בעוד מספר רגעים, כדי

להשתתף בישיבת ועדת ההוץ והבטהון. תל"ם זה אהד הדברים היפים שא?.' מכיר, עוד

מהתקופה שרבים התנגדו לו. אני הושב שתום דקל מתפרץ היום לדלת פתוהה, ומכל מקום

הכתובת איננה נכונה. לפי האינפורמציה שבידי צה"ל עושה ונותן הרבה, וגם משרד

הקליטה כך. יתכן מאד שאפשר לתת יותר, אבל זו כבר שאלה אהרת.

אני נגד הקמת ועדות. ועדות אינן פותרות בעיות. הן רק מסבכות ענין. אני

מסכים לכך שהבעיה כאן היא יותר הברתית. לפי דעתי הטיפול האישי ביהידות עצמן הוא

וזשוב מאד. אני משוכנע שאינך יכול לפקה באמצעות שלט-רהוק על רב-סמל או קצין אהר,

אלא צריך להעביר למפקדים הנהיות נכונות ובצורה ישירה, ולהפנות תשומת לבם לנושא

הזה.

אני הוזר ואומר שלדעתי הנושא הוא יותר הברתי. השוב לדעתי שיושבת-ראש הוועדה

תהיה בקשר ישיר עם תל"ם ואולי תכוון קצת את פעילותו בנושא הזה. אינני הושב שהקמת

ועדה תסייע במקרה הזה, כי היא עלולה רק לסרבל ולסבך את הענין.

תא"ל ב' דקל;

אני מקבל את השתתפותה של יושבת ראש הוועדה באסון שקרה שלשום בצבא. הצבא ההל

לנתח את הארוע המזעזע כבר שלשום והוא בודק את כל הנסיבות ומה צריך לעשות ולתקן

בעתיד. ההל משעה 11.20 תערכנה ההלוויות של חיילנו שניספו בנסיבות כה טרגיות.

אני הייב לומר שאני קצת מופתע מרוח הדברים שהבהנתי בדבריו של תום דקל בכל

הנוגע לטיפול בהיילים בודדים. לא ידעתי מה בדיוק יהיה נושא הדיון כאן הבוקר.

השבתי שהנושא ידון בעולים חדשים , ובין היתר גם בדרכי הטיפול בהיילים בודדים.

אני רוצה להגיד מיד בראשית דברי שבצבא אנחנו נותנים מימד מיוחד לטיפול

בהייל בודד בכלל, ובהייל בודד שהוא עולה הדש בפרט. נה לי לדבר בנושא הזה גם

כקצין בכיר וגם כאב למש"קית ת"ש המכיר את הטיפול ושומע עליו גם בבית.

צה"ל מטפל היום ב-0ו7 היילים בודדים המשרתים בצה"ל. הייל בודד זה הייל

שהגיע לארץ מחו"ל ללא משפהה מדרגה ראשונה. זו ההגדרה שלנו לחייל בודד. ישנם מספר

שלבי טיפול בהייל כזה; טיפול טרום גיוס, טיפול במהלך הגיוס וטיפול במהלך שירותו

בצבא. הטיפול מתהיל, כאמור, בלשכת הגיוס, בשיהת הבהרה על זכויותיו של החייל.

מובן שאין למצוא בצבא אנשים הדוברים בכל השפות שבעולם, אבל יש שם אנשים המברים

בשפות העיקריות, ואם הדברים לא בהירים להייל המתגייס מהרגע הראשון, חוזרים

ומסבירים לו אותם.

עלינו לזכור כי למעשה אין מגייסים עולה הדש מיד בהגיעו, בודד או לא בודד,

אלא אהרי שעבר את תהליך הקליטה בארץ, אהרי שהיה באולפן והוא מכיר עברית מדוברת

לפהות. הוא הייב לדעת את העברית המדוברת כדי שאפשר יהיה לגייס אותו בכלל לצבא.

השיהות עם ההייל הבודד הזה מבוצעות ברמה מתאימה כדי שיבין את הדברים. ובסוף

השיהה שואלים אותו אם הבין את מה שנאמר לו, כדי להיות בטוהים שהדברים אכן ברורים

לו.



חייל כזה המתגייס לצה"ל זוכה בבקו"ם לתשומת לב מיוחדת מתוך התחשבות בעובדה

שהוא בודד באדץ. שיבוצו בצבע נעשה בהתאם לכישוריו, יכולתו ומגבלותיו. זה נכון

לגבי כל חייל, ובמיוחד לגבי חייל בודד, במהלך שידותו בצבא אנו מבצעים כנסים

והסבדות בדמת פיקוד, בדמת חייל, וכאשד יש צורך בכך - גם ברמת השלישות הראשית

אנחנו לא ערכנו סקרים דוגמת הסקר שעליו שמענו ממר קורת, אבל אני רוצה לציין

כי תמיד ישנה דלת פתוחה בפני כל חייל, וזה בנוסף ומעבר לביקורים 1לסיורים

הנערכים ביידות ומעבר לסיפול של כל מפקד בבעיה של כל חייל. לפי עניות דעתי, פרסי

הזכויות והחובות של החיילים הבודדים נכתבים בשפה פשוסה ומובנת ביותר,

במלחמת של"ג הייתי שליש ראשי של צה"ל, והייתי בכנסים ובשיחות, אינני יכול

להגיד שראיתי את כל 700 החיילים הבודדים שבצה"ל, אבל אני יכול להגיד לכם כי במגע

היום יומי שהיה לי אתם לא נתקלתי בחייל שסען כי איננו מכיר ואיננו מקבל את

הזכויות המגיעות לו,

אני רוצה להתייחס עוד לתנאי השירות של החייל הבודד והמגע שלו עם מש"קית

ת"ש, אני חייב לחזק את מה שאמר כאן תום דקל, כי גם אני סבור שהבעיה המרכזית אצל

החייל הבודד היא הבעיה החברתית, ולא הבעיה כלכלית ואף לא הבעיה התפקודית,כי אם

יש לחייל כזה בעיות של רכישת מקצוע או התאקלמות ביחידה בה הוא נמצא, יש לו

עדיפות בהעברה מתפקיד לתפקיד ובהעברה מיחידה ליחידה, אם יש צורך בכך; יש לו

עדיפות בכל הקשור לסופס 55 בו החייל מבקש העברה, גם במשך הסיפול בבקשה שלו וגם

בקבלת תשובה, חיובית או שלילית,

לא אחזור על המספרים שכבר שמעתם, החייל הבודד מקבל מענק חודשי שהוא בגובה

המשכורת פלוס השתתפות בשכר דירה והוצאות ישירות,, הוא גם מקבל חופשה שנתית בת

30 יום לצורך ביקור אצל הוריו בחו"ל, אני רוצה להזכיר לכם שהצבא ביקש בשעתו

לפתור את החיילים האלה משתלום המס כאשר הם נוסעים לבקר את הוריהם בחו"ל, אבל

קיבלנו תשובה שלילית, הדבר הזה אינו תלוי בצבא, אחת לשלושה חודשים מתירים לחייל

הבודד להתקשר טלפונית אל הוריו בחו"ל על חשבון הצבא, אם יסען מישהו שצריך לאפשר

לחייל כזה להתקשר עם הוריו אחת לחודשיים, נשקול זאת בחיוב, באם קרה, חלילה, אסון

או ארוע המחייב התקשרות מידית של החייל עם הוריו, מובן שאנחנו מאפשרים לו לעשות

זאת, היו מקרים שבמסוס שהסיס את ראש הממשלה ומלוויו לחו"ל הוסס גם חייל בודד

שצריך היה להגיע ללוויה של קרוב משפחה, אחת לחודשיים אנו נותנים לחייל הבודד

יום חופשה מיוחד לסידורים אישיים שלו, אם יש לו בעיה מיווזדת, הוא מקבל יום נוסף,

ערב חג באה אלי בתי וסיפרה לי כי ישנו חייל בודד שאין לו מקום לבלות בו את

החג ושאלה אם נוכל להזמינו לביתנו, החייל הזה חגג בביתנו את החג, אני יודע גם

שלעתים המש"קית ת"ש מחפשת דירה עבור החייל הבודד, כי בגלל קשיי התמצאות ושפה

איננו יודע תמיד היכן מקום המגורים הטוב לו ביותר, במקרים כאלה מצמידים לחייל

מישהו שיעזור לו למצוא דירה, אני יודע כי בתי שהיא מש"קית הסתובבה לא פעם עם

חיילים בודדים ועזרה להם למצוא מקום מגורים נוח עבורם,

הצבא רואה בעולים החדשנים נכס לאומי, והתפקיד שלנו הוא ליצור עבורם מצב

ותנאים כאלה שיעזרו להם להשתרש מהר בחברה הישראלית ובמדינת ישראל תוך כדי שירותם

בצה"ל, על מקרה אסור לעשות השלכה לגבי כל המערכת, יכול כמובן להיות מקדה של

חייל בודד אחד או שניים שאצלו אין הדברים פועלים כפי שהיו צריכים לפעול, אבל אלה

מקרים בודדים בלבד, ובוודאי שצריך לפעול גם לגביהם,

אני רוצה לסיים בדברים שאמר כן תום דקל, אני דוחה על ההאשמות של תום דקל על

המדור לקישור עולים חדשים, לא הדרגה של העומד בראש המדור היא הקובעת, אלא האדם

שמסתתר מאחורי הדרגה, יכול לעמוד בראש המדור סמל, רב סמל אורס"ר, ואם הוא אדם חם

ומבין את נפש האדם ואדם שאיכפת לו, הוא יעשה עבודה סובה, כי אלה הדברים הקובעים,

ולכן לא חייב לעמוד בראש המדור הזה ווקה רב סרן או סגן אלוף, כפי שאני מכיר את

הקצינה שבראש המדור הזה אני יודע שהיא בסדר גמור,



בשביל מקרים חריגים ולא תקינים ישנה קצית פניות ציבור היושבת, לא במקרה,

בלשכתו של ראש אכ"א, בכדי שהתשובה והטיפול יהיו ברמה הבכירה ביותר. אני רואה את

המקרים המגיעים. אני לא מכיר קבילות של חיילים בודדים המרגישי עצמם מקופחים.

נכון שהיו חיילים בודדים שאחרי שהכירו את סביון, למשל, רצו לגור בחדר בסביון.

אבל אני לא מסוגל לתת להם חדר מגורים בסביון, ואני גם לא חושב שאני צריך לעשות

זאת. המערכת קובעת את סדרי הגודל של התמיכה הכספית בחייל הבודד. אפשר כמובן

להתווכח על גודל התמיכה, אם היא מספיקה או לא. אנימרשה לעצמי לומר שהבעיה של

החייל הבודד היא הבעיה החברתית, ולא בתוך הצבא.

אל"מ מי יערי;

איני רוצה להתייחס לתחום הארגוני והמהותי, ואתפק בהערה אישית המבוססת על

הרבה שנות עבודה עם נוער. בדידות זה אחד המכאובים הגדולים ביותר של האדם

המודרני. המסגרת הצבאית, המחנה וחדר האוכל הם פתרון מצויין לעיית הבדידות. פרס

למחנה ולחדר האוכל טרם המציאו פתרון לבעית הבדידות. בעית הבדידות מתעוררת אצל

החייל הבודד בהיותו מחוץ למחנה. חייל איננו בודד אף פעם בין חמישה החברה המחלקים

עמו את האוהל או כשהוא יושב בחדר האוכל של הצבא. השאלה היא מה קורה לחייל בהיותו

מחוץ למחנה.

ברור לכולנו כי אי אפשר להתגבר על בעיית הבדידות על ידי מתן הוראות

ארגוניות מבחוץ. בתו של תת אלוף דקל יכולה להזמין חייל בודד לעשות את החג בבית

הוריה, וגם לי קרה שכאשר לקחתי חייל טרמפיסט הבחנתי שהשפה העברית זרה לו, ואחרי

ששאלתי אותו מספר שאלות הבאתי אותו לביתי לעשות אתנו את החג. התשובה לבעיה הזאת

היא במציאת פתרון חברתי חם, לא טכני ולא מלאכותי. מערכת הקשרים שלנו בצבא היא

מאד בלתי פורמלית, מגלה גמישות רבה מאד, וכדי להיווכח בזה היה די לשמוע את תום

דקל שאמר כאן כי הוא פונה בעצם אל כל מי שהוא בוחר לפנות בעניניו של חייל בודד

כדי לקבל תשובה.

לטיפול בחיילים בודדים נבחרים אנשים המסוגלים לתפקד בגמישות מלאה. מר קורת

ממשרד הקליטה יודע שלא פעם הוא פונה אלי ואל קציני המטה בעניניהם של עולים,

ותמיד נענה. בצבא יש פתיחות מלאה לנושא הזה. הבעיה העיקרית היא בבדידות האמיתית

של החייל העולה, בה הוא שרוי בהיותו מחוץ למחנה. אינני בטוח איר ניתן לפתור את

הבעיה הזאת, אם באמצעות הקמת מדור מיוחד בכל עיר ואם במסגרת אחרת, ובלבד שזו

צריכה להיות מסגרת חמה, לא טכנית ויבשה.

לאף חייל בצה"ל לא חסר אוכל, לא חסרה מיטה וביגוד, גם לא טיפול רפואי,

במקרה הצורך, או כרטיס לאוטובוס כשהוא צריך לנסוע. מה שחסר לחייל הבודד היא

מסגרת חמה מחוץ למחנה הצבאי. אולי צריכה התאחדות עולי צפון אמרקה, למשל, לפרסם

בין החיילים הבודדים כי בכל יום ששי בשבוע, למשל, יתאספו החיילם הבודדים במקום

מסויים ושם יפגשו בהם משפחות שיארחו אותם לשבת או לחג. זה אולי רעיון. מכל מקום

אני חושב שהתאחדויות העולים יכולות וצריכות לפעול ולעזור בנושא הזה.

ת' דקל;

אני מסכים בהחלט שיש מקום לשיתוף פעולה בין כלהגורמים ושאנחנו צריכים לקחת

על עצמנו את האחריות לענין הזה. אני מתנצל גם בפני מר קורת על שלא הכרתי אותו

לפני כן ושלא פניתי אליו. ואם אינו כועס עלי אשמח מאד להיפגש עמו. אנחנו לא

עשינו מחקר מדעי בקשר לחיילים הבודדים, אבל אנחנו פשוט מכירים חיילים כאלה

ויודעים כי יש ביניהם כאלה שאינם יודעים ואינם מודעים לזכויות המגיעות להם.

כולנו מסכימים שהבעיה העיקרית של החיילים הבודדים היא הבעיה החברתי, והיא גם

הקשה ביותר לפתרון.

אכן היתה זו שטות מצדי לומר כאילו הדרגה של ראש המדור אכן יכולה לקבוע את

עבודת המדור. גם אני מבין שהאיש שמאחורי הדרגה ותכונותיו הם הקובעים. אבל פשוט

השבתי שככל שבעל התפקיד הוא בדרגה גבוהה יותר, יותר קל יהיה לו גם לבצע ולהשיג

דברים. אבל האמת היא שאיננו מרוצים כל כך מהממונה על המדור.



תא"ל ב' דקל;

אני מיכן שאתה, או נציג בכיר אחר של תל"ס תראו בי אח הכתובת לכל מקרה

שנראה בעיניכם חריג והקשור לחייל בורד. במקום לפנות לוועדות, אנו אלי, אני

הכתובת שלכם למקרים האלה. בואו אלי עם כל מקרה הנראה לכס כחריג, כדורש

סימול מיוחד.

ח' דקל!

אני שמח מאד לשמוע דברים אלה, ואני מודה על כך. אני כל הזמן מחפש את

הדרך הסוכה ביותר לפעולה בנושא הזה, ויכול כאמת להיות שהדרך הבלתי פורמלית

היא הסוכה ביותר. כל הזמן הייני בהרגשה כי מם שחסר לנו ההיכרית עס

הדוד המכיר את האח של אשתו של סגן האלוף האחראי על הבסיס, וכך הלאה. בקיצור:

אין לנו פרוסקציה.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

הפרוסקציה הסוכה בייתר היצעה לכס עכשיו, בצורת פניה ישירה למקור.

ת' דקל;

זה אכן יכול לפתור את הבעיות שלנו. אנחנו מוכניס ורוציס לעזור גס לצבא,

גס למשרד הקליסה, ובמייחד לעולים החדשיס הפונים אלינו. כל הזמן רצינו כתובת

אליה נוכל לפנות עס כל המקריס החריגים, ואני מקכל בשמחה אמיתית את דבריו של

תת אלוף בני דקל. וזה מקל עלי כשאני יודע שאנחנו יכוליס לפנית אליו. אורה

מאד אס גס מר קורת יקכע אתי פגישה.

אי קורת;

אשמח מאד לעשות זאת.

ת' דקל;

אני רוצה עוד להודות ליושבת-ראש הוועדה על שזימנה את הפגישה הזאת,

ואני מבקש לשמור על קשר בין העוליס החדשיס והמסגרות הקיימות. ושוב אני

מידה לחברת הכנסת גלזר-תעסה שאיפשרה את המפגש הזה.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

אני שמחה מאד שקיימנו את הפגישה הזאת הייס, אף כי היי לי היסיסיס בענין

זה, ימשיס כך גס נדחתה הישיבה כשנה. רציתי לבדוק תחילה את הדבריס, רבכל

שכדקתי אותס הגעתי למסקנה שהמצוקה היא אכן בתחוס אחר, אכל יש לה השלכות

גס על תחומים שונים אחרים. גס אני סכורה, כמו אחריס, שהבעיה העיקרית היא אכן

בעית הבדידות, ואת בעיית הבדידות לא ניתן לפתור על ידי דכריס סכניים. את

הבעיה הזאת יכיל לפתיר רק הגירם האנישי.

אני כסוחה שנעשים דכרים במישור הזה, אף שאחד יכול להגיד שאין הם מספיקים,

יאילי לא נעשים כמודעות לצד שצריר לקכלם. אם יש חיילים בודדים כאלה שאינם

מבינים את הדברים הכתובים והקשורים אליהם ולזכויותיהם, זו אמנם כעיה, אבל

אפשר להתגבר עליה. אני חושבת שמשרד הקליסה יכול להרשות לעצמו לפרסס את

הדבריס גם באנגלית, אכל צה"ל צריך לשמור על השפה העברית, ולכן גם הפרסומים

שלי צריכים להיית כשפה העברית. אבל אני בסיחה שזה לא צריך להורת מכשיל. על

זה ניתן להתגבר ללא קשיים רבים.



מהדברים שנאמרו כאן התרשמתי שלא היה קייס קשר הדוק בין תל"ם למשרד

הקליטה. ראם היה קשר היה הוא רופף. ברור שהקשר צריו להיות הדוק, חכוף

ומבוסס. שמענו ממר קורת דברים מעניינים מאד. אף בי יתבן ואין להם מספיק

תרגום בשטה, ויש לעשות משהו בנדון. תום דקל מדבר על אותם 15% או 20%

חיילים בודדים שלא פגשו אותם, או שלא פגשו אותם מספיק פעמים.

ויתבן וחלק מהדברים ששמענו כאן קשור בנוהג שפשט לאחרונה בקרב הציבור

הישראלי המגלה נכונות לקטר על צה"ל ועל המערכות המבוססות, על משרד.הקליטה,

על העליה וכוי. חום בא לדבר בשם אותם 15% או 20% שאצלם יש תקלות בבל

הקשור בהתאקלמותם בארץ ובצבא, וזכותו המלאה לעשות כן. משום כך גם התקיימה

הפגישה הזאת היום כאן.

אם אמנם צה"ל ומשרד הקליטה עושים את מה ששמענו היום שהם עושים, אינני

יודעת מה עוד אפשר לעשות. אפשר אולי לחזק את מה שכבר נעשה. אולי צריך לרדת

קצת יותר לעומק ולהגיע גם אל אותם 15% חיילים בודדים שאינם מאושרים, שאינם

מסתדרים כל כך.

יחד עם זאת אני חושבת שטוב יעשה ארגון תל"ם אם יחפש וימצא את המערכות

האזרחיות ההתנדבותיות, המחפשות דברים לעשותם, ושיבולות לעזור רבות. כאשר

נפגשתי במועדון סגור הועלתה הבעיה הזאת, ואני אמרתי שם שצה"ל דואג ומשרד

הקליטה אף הוא דואג לחייל הבודד, אבל עובדה היא שבכל זאת נמצאים חיילים בודדים

שאין להם בית בו הם יכולים לחגוג את החג, וצריך לחשוב מה אפשר לעשות למענם.

בערב החג קיבלתי רשימה של 10 משפחות המוכנות לאמין חייל בודד כזה למשך בל

זמן שירותו בצה"ל שיחגוג אתם את החגים ואת החופשות שלו. צריך למצוא משפחות

נוספות באלה. צה"ל לא יבול לעשות את מה שהן יכולות לעשות, וגס לא משרד

הקליטה. צריך למצוא משפחות כאלה, ואני בטוחה שלא יהיה זה קשה למצוא אותן.

ישנו הועד למען החייל, ישנו הארגון של עם אחד עם יפה ועוד מערכות מבוססות

דומות הרגילות לעשות דברים כאלה, המסוגלות לעשותם ובוודאי מוכנות לבך.

צריך לחפש מי שיבול לתת את הנשמה היתרה הדרושה באן.

אני מבינה איך זה קורה שתום דקל חושב שככל שהאדם הוא בעל דרגה גבוהה

יותר יש לו סמכות גבוהה יותר לטפל בבעיות, ולכן אינו מרוצה כל כך מדרגת

רב--סרן אצל מי שמטפל בבעיות של החייל הבודד.אאמר באן תת אלוף בני דקל שאפשר

לפנותאאליו ישירות בקשר לבעיה של חייל בודד בצה"ל, וזו בוודאי הכתובת הטובה

ביותר לבל הדעות.

אני שמחה על שהפגישה הזאת קישרה בין הגורמים השונים, ושהדבר נעשה ברוח

טובה ונוחה. לכן אני מרוצה על קיום הפגישה. אני חושבת שהחיילים הבודדים

המשרתים בצה"ל יכולים להיות שגרירי העליה הטובים ביותר לדור הצעיר בגולה

באשר טוב להם בהיותם כאן ובצה"ל. וכשאני אומרת שטוב להם, אינני מתכוונת לבך

שיפנקו אותם- אלא שיהיו שותפים למאבקים של העם היושב בציון ושגס ייהנו מהחום

של החיים בציון. טוב שיחוש בנשמה היתרה שבאן, וזאת הוא יוכל להרגיש באמצעות

משפחות מאמצות מתנדבות שתקבלנה את החייל הבודד בימי חופשה וחג ותענקנה לו

את החום החסר לו כל בך.

אשר למס הנסיעות, אנחנו ממשיכים לטפל בנושא זה, ואני מקווה שהטיפול שלנו

אף ישא פרי .

אני מקווה שאכן יהיה שיתוף פעולה הדוק בין כל הגורמים המטפלים בנושא

הנדון כאן היום למען הרגשתו הטובה של החייל הבודד העולה המשרת בצהל, בן

ירבו. תודה לכולכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12.00)

קוד המקור של הנתונים