ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 31/07/1985

מסקנות הוועדה בנושא: "פסולי חיתון בקרב עולי אתיופיה"

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 35

מישיבת ועדת העליה והקליטה

יום רביעי, י"ג באב התשמ"ה, 31.7.85, שעה 12.06

נכחו;

חברי הוועדה; מי גלזר-תעסה - היו"ר

ר' מגן

ר' כהן

חי דרוקמן

מזכירת הוועדה; וי מאור

רשמה; מזל כהן
סדר--היום; מסקנות הווערה בנושא
"פסולי היתון בקרב עולי אתיופיה -

הצעה לסדר-היום של הבר-הכנסת דוד מגן.
מסקנות הוועדה בנושא
"פסולי חיתון

בקרב עולי אתיופיה"

היו"ר מ' גלזר-תעסה אני פותחת את הישיבה,

אני מציעה שווילמה תקרא את המסקנות.

ו' מאור; "מסקנות וערת העלית והקליטה בנושא!

"פסולי חיתון עולי אתיופיה".
היו"ר מ" גלזר-תעסה
אני תקנתי: "פסולי חיתון מעולי אתיופיה",

אמרו לי שאסור לתקן את נוסח המציע,

ד' מגן; בנוסח המציע היה כתוב; "פסולי חיתון -

עולי אתיופיה,

היו"ר מי גלזר-תעסה; אולי בקרב או מ- "פסולי חיתון בקרב

עולי אתיופיה",
ו' מאור
"ביום י"ד בסיון התשמ"ה, 3 ביוני 1985,

העבירה נשיאות הכנסת לריון בוועדה הצעה

דחופה לסדר-היום של ח"כ דוד מגן, בנושא; "פסולי חיתון בקרב עולי

אתיופיה", הנושא לא נדון במליאת הכנסת עקב דדישת הממשלה לחסיון,

הוועדה נתכנסה לישיבה אחת בנושא ושמעה

את נציגי משרד הדתות, המשרד לקליטת עליה, הסוכנות היהודית והמועצה

- הלאומית למען יהודי אתיופיה, כמו כן נתקיימה פגישה בין חברי הוועדה

והרבנים הראשיים, כבוד הרב הראשי אברהם שפירא וכבוד הראשון לציון

הרב מרדכי אליהו,

הוועדה רואה לנכון לציין כי רק על סמך

פסיקתה של הרבנות הראשית בישראל - כי יהודי אתיופיה הנם אכן יהודים,

החליטה הממשלה להעלות את יהודי אתיופיה לארץ - בכל דרך,

הוועדה סומכת ידיה על הסיכום שנתקבל

בין ראש הממשלה והרבנים הראשיים הקובע בין היתר;

"א. עולי אתיופיה הם יהודים ואין

עוררין על כך שהם חלק אינטגרלי מעם ישראל, ב, הרבנים הראשיים

אינם עומדים על החלת הטבילה כתנאי לקבלת יהודי אתיופיה כעדה בתוך

כלל ישראל, הם יהודים שלמים ושותפים בחובות ובזכויות בכל מסכת התיים

היהודיים והדתיים",
די מגן
"הוועדה סומכת את ידיה על הסיכום שנתקבל

ביום; "לציין את היום.

בסעיף בי הייתי מחליף את המלה "לבירור"

ב"להגררת",היו"ר מ' גלזר-תעסה; אנחנו לא יכולים. גם לי יש הערות.

זה הנוסח,
ו' מאור
"בשאלת מעמרם האישי, בענייני נישואין,

דינם ככל יהודי העולה לישראל והם נזקקים

לבירור מעמדם במוסדות הרבנות כחוק. ג. בודדים, שלגביהם עשויות

להתעורר בעיות, כפי שהתעוררו בעליות שקדמו לעלייתם, יזכו לטיפול

וליחס שיחתור לפתור בעיותיהם בכל מקרה לגופו. ד. הרכב בית הדין

הרבני שיעסוק בבעיית המעמד האישי של בודדים מעולי אתיופיה, יצרף

לדיוניו כיועצים, כהני דת מבני העדה האתיופית."

ר' כהן; לא ברור המשפט הזה. הסיפה צריך להיות;

יזכו ל-א' בי גי.
וי מאור
"הוועדה למדה לדעת: 1. הבעיה ההלכתית

ביחם ליהודי אתיופיה מתעוררת עקב הניתוק

הממושך של בני העדה מעם ישראל. כדי לא לראות בהם עדה מובדלת, דוגמת

הקראים, החליטה הרבנות הראשית בתחילה על חירוש הברית שתתבטא בהטפת דם

ברית וטבילה. לאחר למידת הנושא מקרוב ומתוך הבנה למצוקתם בתחום זה,

החליטה הרבנות הראשית שיש להסתפק בטבילה בלבד.

2. כששת אלפים מבני העדה כבר עברו את

הטבילה או כפי שהיא קרויה "הגיור לחומרה". הבעיה מתעוררת בקרב זוגות

המבקשים להנשא ושעדיין לא נטבלו".
היו"ר מי גלזר-תעסה
"לא טבלו".

ו' מאור; "3. לא קיימת בעיה של פסולי חיתון בקרב

בני העדה האתיופית".
די מגן
אני מקבלי את ההערה של היו"ר."הו ועדה

לא מקבלת את ההגדרה של פסולי חיתון."
ר' כהן
כאילו הוועדה דנה בבעיה שאינה קיימת.
היו"ר מי גלזר-תעסה
קודם כל הייתי מעבירה את הסעיף הזה

לסעיף 2. זה העיקר.
די מגן
"הוועדה לא מקבלת את ההגדרה "פסולי חיתון"

בכל הקשור לעולי אתיופיה."
היו"ר מי גלזר-תעסה
שאלתי רב, פסולי חיתון זה רק ממזרים.

אתם מקבלים את ההצעה שהסעיף הזה יהיה

אחרי סעיף 1? סעיף 3 נהפך לסעיף 2.
די מגן
כן. "הוועדה אינה מקבלת את הנוסח

פסולי חיתון בכל הקשור לבעיה הנדונה".ר' כהן לא הבנתי למה? הם כן פסולי חיתון.

ד' מגן; לקחתי שתי מלים בעברית ואמרתי שלא

נותנים להם להתחתן.
ר' כהן
מנועים מלהתחתן. אמנם הם לא פסולי

חיתון. אבל בפועל הם מנועים מלהתחתן.
תשתמשו במלה
נשואין בלא חיתון.
ד' מגן
"הוועדה מודעת לקיום הקשיים בנישואים

בקרב עולי אתיופיה. אולם אין היא

מקבלת את המושג "פסולי חיתון".
ר' כהן
"שהוא מושג הלכתי". שיהיה ברור גם למה.
היו"ר מ' גלזר-תעסה
"הוועדה מודעת לקיום קשיים בנישואים

בין עולי אתיופיה, אך אינה מקבלת את
ההגדרה בפי שהיא מנוסחת לאמור
פסולי חיתון".
ר' כהן
איך הרבנים קוראים לזה? מעניין אותי

השם ההלכתי של הבעיה.
היו"ר מ' גלזר-תעסה
יש לברר את הבעיה הזאת. אף אחד לא קבע

שהם ממזרים. אסור לנו להשתמש בזה.
ר' כהן
זה ענין של פוליטיקה.
היו"ר מ" גלזר-תעסה
יש הגדרות כמו בממתמיקה. המונח "פסולי

חיתון" חל על ממזרים ואף אחד לא קבע

שהם ממזרים.
ד' מגן
אני מציע נוסח יותר קצר. "הוועדה מודעת

לקשיים של חלק מעולי אתיופיה בענייני

נישואים. אך לענין זה אין להשתמש במושג "גנסולי חיתון".
היו"ר גלזר-תעסה
אני מציעה להוסיף אחרי המלים: "בענייני

נישואים" "כיום".
ד' מגן
בסדר.
ר" כהן
"הקיים הנערמים בדרכם".
היו"ר מ' גלזר-תעסה
הם קיימים בתוקף המצב.
ו יי מאור
"לפי עדויות רבות מחוגים שונים ביניהם

מעולי אתיופיה למדה הוועדה כי בקרב

עולי אתיופיה ישנו מיעוט מתסיס המפיץ שקרים ומלבה שגאה. גורמים אלה,

לא פעם תוך איומים אלימים, "משכנעים" את בני העדה שלא לקבל את קביעת
הרבנות הראשית (לדוגמא
אפילו נטילת ידים רגילה מוסברת על ידי המיעוט

כטבילה שיש להמנע ממנה)."ד' מגן; אני חישב שזו פסקה חריפה מאד.
ר" כהז
את מודעת לסעיף 4? סעיף 4 אומד שכל

בני העדה צריכים להתייצב בסך ולעשות
היו"ר מ' גלזד-תעסה
אנחנו צריכים להתייחס למצב הקיים.

שמענו עדויות גם ממשרד הקליטה וגם

מהסוכנות. זה מעוט שצריך לפתור את בעייתו.
ד' מגן
לדעתי צריו להגדיר את הגורמים האלה

גורמים שליליים המפיצים בין היתר שקרים.

היו"ר מי גלזד-תעסה; אני לא רוצה לומר שהם שליליים.

ד" מגן; "יש מעוט מתסיס המפיץ שקרים".

היו"ר מ" גלזר-תעסה; בלי "ומלבה שנאה. גורמים אלה, לא פעם

תוך איומים אלימים "משכנעים" את בני

העדה שלא לקבל את קביעת הרבנות הראשית". שמענו את העד. הוא פוחד לדבר.

יש בית דין שדה אצלם.
ד' כהן
צריך ללכת למשטרה ולתפוס אותם.

היו"ר מ' גלזר-תעסה; אז ההמשך שצריך לגרי ולטפל בנושא הזה.
ר" כהן
מה ועדת העליה הולכת לתרום? אותנו

מעניין נושא הקליטה. אנחנו לא רוצים

להפי"ץ דיבה רעה נגד אנשים. בשביל מה צריך את זה. יש גורמים שליליים,

.צריך לקחת אותם ולשים אותם במשטרה.
היו"ר מ' גלזר-תעסה
אנחנו צריכים להגיד את זה.
ר' כהן
ממתי ועדה של הכנסת צדיכה לעשות את זה.

אני מוכן שתהיה החלטה פנימית לפנות

לש.ב. שימצאו את האנשים האלה ויביאו אותם לדין.
היו"ד מ' גלזד-תעסה
כתוב כאן: "הוועדה למדה לדעת" - על סמך מה?

למדנו לדעת שיש כאן מקרה קשה.
ר' כהן
זו תרומה שלילית ליהודי אתיופיה.
די מגן
תדאה את ההמשך "להגביר את פעולות

ההסברה בקרב עולי אתיופיה". גם אני

חושב שזה חריף מדי. כפי שזה כתוב פה, זה כאילו צדיך לנקוט באמצעים.

צריך למתן את הקטע הזה. את אומרת: "מעוט מתסיס מפיץ שקרים, שאינו

בוחל באמצעים כדי לכפור בסמכותה של חדבנות הראשית" וזה הכל.היו"ר מ' גלזר-תעסה; "לפי עדויות רכזה מחוגים שונים ביניהם

מעולי אתיופיה, למדה הוועדה כי בקרב

עולי אתיופיה יש מעוט מתסיס המפיץ שקדים ועודם קשיים בדדך לפתרון

הבעיה", אנחנו נוותר על "איומים", אפילו חבד הכנסת יכול לשאול מה

הוא אמד. זה חוג שאנחנו לא מכידים,
ד' מגן
הדוגמא היא צמחונית.

היו"ד מ' גלזר - תעסה; זה פדווה. מה אתה חושב, חה"כ דן כהן?

ד' כהן; אני נגד הסעיף הזה.

ו' מאוד; "הוועדה קובעת שאין לעדעד על מעמדה של

הדבנות הדאשית כסמכות הדתית היחידה

בישדאל, הפוסקת הבלעדית בדיני הלכה.

עם זאת מצאה הוועדה כי נעשו טעויות במהלך

הקליטה של דאשוני העולים, בשנות השבעים, טעויות שבדיעבד היוו את ניצני

המצוקה האנושית בה שדויים בני העדה כיום."
ד' מגן
פה מתבקשת דוגמא, איזה דדישות.
היו"ד מ' גלזד-תעסה
למשל הטבילו אותם בלי להגיד מה זה,

והטבלה אצלם זה נצרות. אצלנו כל יהודי

דתי הולך לטבילה, הם מפדשים טבילה כטבילה לנצדות. הם אומדים: שם לא

וכאן כן, אין שום פדשנות שתשכנע אותם, דק במשך הזמן ולאט לאט.
ד' מגן
צריף לכתוב: אי הסבדה של עניינים

הלכתיים ,
היו"ד מ' גלזד-תעסה
"בגון: טבילה והטפת דם ללא הסבר".
ו' מאוד
"חברי הוועדה מבלעים העדכתם והוקדתם

לעולי אתיופיה אשד למדות הבידוד הנודא

מבחינה גיאוגדפית ודוחנית משאד קהילות ישדאל - ידעו לשמוד בדבקות,

במשך אלפי שנים על האמונה ועל יסודות אודח החיים היהודי; יהודי

אתיופיה נשאל עיניהם לידושלים חלמו ולחמו על הגאולה. תודתנו לאחינו

העולים מאתיופיה על שהביאונו שוב לידי גילוי האחווה היהודית שאין לה

אח ודע בחבדה האנושית כיום ועל החיזוק בצדקת הדעיון הציוני של שיבת

העם היהודי למולדתו, לכאן, לארץ-ישדאל,"
היו"ד מ' גלזד-תעסה
הייתי מעבידה את זה כפתיח לנושא, או שזה

יהיה פתיח או סיום.
ו' מאוד
זה סיום לפני המסקנות,
ו' מאור
"להלן מסקנות הוועדה: א. הוועדה

קוראת לכל הגורמים המטפלים בקליטת

יהודי אתיופיה להתאחד סביב הרבנות הראשית ולתמוך בהוזלטתה. יש

לעשות להרגעת הרוחות ושיפור האווירה באמצעות יצירת חזית משותפת

אחת.

ב, יש להגביר ולהעמיק את פעולות

ההסברה בציבור הרחב בכלל ובתוך העדה בפרט, על הרבנות הראשית ועל

כל הגורמים המטפלים לרתום את אמצעי התקשורת למטרה זו, ובעיקר את

העתונות הכתובה באמהרית."

מישהו יודע שיש גם עתון בטיגרינית?

ביניהם הם כל כך מפולגים. וילמה, תשאלי אם יש עוד עתון.
ו' מאור
"יש להרחיב את היקף השידורים ברדיו

בשפה האמהרית. יש לגייס אנשים

מתאימים שיעסקו בהסברה בעיקר במרכזי הקליטה השונים. יש לחזק את

מנהיגותם של ראשי העדה ולהעניק להם הכרה רשמית במעמדם.

הוועדה מניחה מסקנותיה על שולחן

מליאת הכנסת ומבקשת מהשר לקליטת עליה, משר הדתות, משר החינוך

והתרבות, מהסוכנות היהודית והרבנות הראשית לדווח לה תוך שלושה

חדשים על ביצוען."
ד' מגן
צריך לחדד קצת יותר את המסקנות

כדי להדגיש שהפתרון היחיד שנראה

לוועדה הוא דרך ההסברה. לכן הייתי הופך את סעיף בי לסעיף אי.

הוועדה פונה למחלקת העליה בסוכנות היהודית ולמשרד לקליטת עליה

לפתוח בפעולות נמרצות ולהגיד שהבעיה דחופה. צריך לחפש יחד את

המושגים הנכונים.
היו"ר מ' גלזר-תעסה
קודם כל אנחנו צריכים לקבל את

הפסיקה של הרבנות הראשית שנתקבלה
באחרונה. אחר-כך
יש להגביר את פעולות ההסברה. קודם כל אתה מקבל

עמדה ואת העמדה הזאת אתה צריך להסביר. בסעיף בי צריך לדבר על

הסברה. את הסיפה של סעיף אי יש להעביר לסעיף ההסברה. עיקר הדברים

מקובל.
די מגן
בסעיף אי במקום: "לתמוך בהחלטתה"

"ולהסביר את פסיקתה".
היו"ר מי גלזר-תעסה
"...להתאחד סביב הרבנות הראשית

ולהסביר את פסיקתה בנדון".
די מגן
סעיף בי "הוועדה פונה לרבנות הראשית,

למשרד הדווות, למשרד לקליטת העליה,

לסוכנות היהודית ולמשרד החינוך לפתוח לאלתר בפעולות נמרצות."

היו"ר מי גלזר-תעסה "הוועדה פונה לרבנות הראשית,למשרד

הדתות, למשרד לקליטת עליה, לסוכנות"

היהודית ולגורמים ציבוריים למיניהם..."
ד' מגז
"לפתוח לאלתר בפעולות הסברה נמרצות

בקרב ציבור עולי יהורי אתיופיה."

היו"ר מ' גלזר-תעסה; יש למנות את הגורמים. יש הסברה וגם

עתונות, רדיו, מנהיגות, מרכזי קליטה.

ו' מאור; "הוועדה פונה לרבנות הראשית, לשר

לקליטת עליה, לשר לענייני דתות, לשר

החינוך ולסוכנות היהודית לפתוח לאלתר בפעולות הסברה נמרצות בכל
אמצעי התקשורת
טלוויזיה, רדיו, עתונות,.."
ד' מגן
"בפעולות הסברה נמרצות בכל האמצעים

ולהקדיש מאמצים מיוחדים לרתום את כלי
התקשורת
טלוויזיה, רדיו ועתונות כתובה בשפת עולי אתיופיה",
היו"ר מ' גלזר-תעסה
אין צורך, בסעיף "יש לגייס אנשים
מתאימים"אפשר להגיד
"פעולת הסברה

אגנטנסיבית מיוחדת תיעשה במרכזי קליטה." .
חי דרוקמן
"חייבת להיעשות במרכזי קליטה",

היו"ר מ' גלזר-תעסה; "במרכזי קליטה שונים, יש לחזק את

מנהיגותם של ראשי העדה ולהעניק להם

הכרה רשמית במעמדם",
די מגן
"הוועדה רושמת לפניה את הודעת המשרד

לענייני דתות, כי ראשי העדה יזכו

לתואר מוכר "מדריך רוחני",,,, לפחות שיהיה הישג שהוועדה גרמה לכך.
היו"ר מי גלזר-תעסה
למה להגדיר תואר,
די מגן
כך הם אמרו, הם לא יכולים להגיד רב,
ו' מאור
"הוועדה רושמת לפניה הודעת המשרד

לענייני דתות כי בכוונתו להעניק

הכרה רשמית למנהיגים הרוחניים של העדה",
היו"ר מ' גלזר-תעסה
"ולדאוג למעמדם",
ד' מגן
כאן את יכולה להמשיך את המשפט:

"ולחזק בכך את מנהיגותם",

היו"ר מי גלזר-תעסה; יש הערות?
ר' כהן
אני, פעם ראשונה רואה את זה כמו כולם,

ואני מוכרח לומר שאני מסתייג מכמה

דברים מאד יסודיים, איך מביעים הסתייגות7ו' מאור; רושמים אותה.
היו"ר מיי גלזר-תעסה
אתה צריך להתייחס לסעיפים.

ר'' כהן; קודם כל, בעמוד הראשון: "הוועדה

סומכת ידיה על הסיכום..." - אני

מסתייג מזה. אני חושב שהסיכום הזה הוא סיכום דומה למגב שקדם.

היות שאני רואה בסכנה חמורה את מה שמתחולל עם העליה היהודית

המפוארת הזאת, נדמה לי שהמשך הטרטורים יימשך.

היו"ר מי גלזר-תעסה; אתה צריך לנסח את ההסתייגויות שלך

ולתת לוילמה.

ר' כהן; בעיה שניה, אני סבור שבעמוד שניים,

המשך סעיף 1 ולאחר מכן גם סעיף 2,

באים לתת לגיטימציה מוחלטת למה שנעשה עד עכשו, קרי טרטור. פתיחת

העמוד בעצם מזכה את ההלכה של הרבנות מכל אשמה בענין הזה; בעוד

שבסוף העמוד זה מאשים, אני לא יודע את מי.

היו"ר מ' גלזר-תעסה; אנחנו מדברים על היום, אבל אנחנו

יודעים שבסוף שנות ה-70 היתה טעות.

ר' כהן; זה לא מוצג באופן שלילי. זה מוגג

באופן חיובי.

ח' דרוקמן; זה באמת חיובי.

ר' כהן; אני חושב שלו היתה רגישות יותר גדולה

למאוויים שלהם, היה צריך להבין את זה

מראש, לתת להם לחיות את חייהם ולא צריך את הטרטור הנוראי.

נקודה שלישית, "הוועדה קובעת שאין

לערער על מעמדה של הרבנות הראשית..." - זה רצף של כניעה לרבנות

הראשית.

היו"ר מ" גלזר-תעסה; זו לא כניעה.

ר'' כהן; הוועדה בנוסח הזה הפכה, לדעתי, לא

לוועדת כנסת שנבחרה על-ידי עם ישראל

כולו שמטפלת בבעית עולי אתיופיה, אלא לכלי שרת של הרבנות.

דבר רביעי, אני מסתייג מהנושא של

"מעוט מתסיס". אני חושב שזו התחמקות מהבעיה. אם יש מעוט מתסיס,

המשטרה צריכה לטפל בו. אם יש מעוט שמצליח להציג בעיה של אנשים,

אז הוא מייצג אותם. אין לי פה בעיה כלשהי, לא מפלגתית. יש לי

פה בעיה של התייחסות לאנשים האלה ולכן אני מסתייג מזה.10
ר' כהן
י דבר אחרון לגבי המסקנות, אני חושב

שהמסקנה הראשית היתה צריכה להיות

פניה של הוועדה לרבנות הראשית שהיא גם תכיר ביהדותם על סמך הצהרתם-,

על סמך הצהרת זקני העדה שהם מכירים אותם כיהודים,

היו"ר מ' גלזר~תעסה; את זה היא פקקה. הם אמרו שהם יהודים.

לכן הם העלו אותם,

ר' כהן; כיהודים לכל דבר וחם לא פסולי חיתון,

היו"ר מ' גלזר-תעסה; אני מציעה שאת כל ההסתייגויות

תשלב בסעיפים המתאימים,

תודה רבה, ישיבה זו נעולה,

ו

הישיבה ננעלה בשעה 13,00

קוד המקור של הנתונים