ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 18/03/1985

קבלת החלטות הוועדה בדבר פטור מהיטל על נסיעה לחו"ל

פרוטוקול

 
הכנסת האחת-עשרה

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 23

מישיבת ועדת העליה והקליטה

שהתקיימה ביום שני, כ"ה באדר התשמ"ה - 18.3.85 - בשעה 10.00

נ כ ח ו;

חברי הוועדה; מי גלזר-תעסה - יו"ר

די בן-מאיר

עי לנדאו

אי שוסטק

מזכירת הוועדה; ו' מאור

ר ש מ ה; עי הירשפלד

סדר-היום; קבלת החלטות הוועדה בדבר פטור מהיטל על נסיעה לחו"ל.קבלת החלטות הוועדה בדבר פטור מהיטל על נסיעה לחו"ל

היו"ר מ' גלזר-תעסה;

אני פותחת את ישיבת הוועדה.

לפנינו החלטת ועדת העלית והקליטה בנושא: פטור מהיטל על נסיעה לחו"ל לעולים

חדשים, תושבים ארעיים וסטודנטים ישראלים הלומדים בחו"ל. לאחר שעיינתם בזה אני

מבקשת לשמוע את והערותיכם.
א' שוטטק
אני מציע להגביל את הפטור לפעם בשנה בכושר 3 השנים הראשונות. בסעיף אי אני
תושב שצריך להיות כתוב
עולים חדשים, תושבים ארעיים וסטודנטים מחו"ל.
ו' מאור
זה אותו דבר, כי הסטודנטים נחשבים כתושבים ארעיים.
אי שוסטק
אני מהסס בגלל התושבים הארעיים, כי זו מחלה שאי-אפשר לשחרר אותה. במקום

המלים תושבים ארעיים אני מציע להגיד עולים חדשים וסטודנטים מחו"ל.
היו"ר מ' גלזר-תעסה
ואם הוא בעל משפחה שנמצא בארץ שנה ראשונה במסגרת תושב ארעי?
א' שוסטק
אם נגיד תושבים ארעיים, בשום פנים לא יסכימו לזה, כי בארץ מסתובבים אלפי

אנשים במעמד כזה.
היו"ר מי גלזר-תעסה
אבל אנחנו אומרים 3 שנים ראשונות, שבהן הוא יבדוק אם הוא יכול להשתרש בארץ.
אי שוסטק
אלה לא באים לבדוק את האפשרות להשתרש בה. הם באים לארץ, גרים בה ורוצים

לגור בה ובכל פעם הם באים למשרד הפנים ומאריכים את תוקף שהייתם.
ו' מאור
אבל אתה תוחם אותו ל-3 השנים הראשונות. תושבי ארעי זכאי לקבל כל מיני

זכויות שהסוכנות ומשרד הקליטה נותנים לו. החלטות הוועדה מגבילות אותם מיוס

תחילת הזכאות. זו אותה זכאות שעולה חדש זכאי לה.
אי שוסטק
צריך לומר: מיום תחילת תקופת הזכאות שזכאי לה עולה חדש. תקופת הזכאות

צריכה להיות מוגדרת.
ע' לנדאו
הפטור ממס צריך להיות עקבי עם הפטורים האחרים ממס נסיעות שיש לנו. אני

מציע שהתקנה שלנו תהיה עקבית עם ההנחות האחרות שמקבלים תושבים ארעיים בגלל שהם

תושבים ארעיים. זאת אומרת, שאם יש לתושב ארעי הנחות מסויימות, זה יתוסף על אותןזכאויות שיש לו וזה עוקב אתרי אותו הגיון. אבל אנחנו צריכים להגביל את זה בזמן,

כי אדם לא יכול להיות תושב ארעי ללא סוף.
היו"ר מי גלזר-תעסה
אנחנו מדברים על משך תקופת הזכאות שהיא 3 שנים,

עי לנדאו;

אינני רוצה להכנס למספר השנים. העקרון שלי הוא שזה יהיה מקביל, ואם יש

-אפשרות להקל, הייתי אומר אפילו ללכת לקולה במקום ששם מקלים עליו.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

אני מבינה שאתם מציעים להשוות את מעמדם של הסטודנטים הישראלים הלומדים

בחו"ל למעמדם של סטודנטים מחו"ל הלומדים בישראל.

ו' מאור;

אם כך, אני אחלק את סעיף ו ל-א' ו-ב', כי עולים חדשים ותושבים ארעיים הם

קטגוריה נפרדת לגמרי מסטודנטים ישראלים. בסעיף א' נאמר; עולים חדשים ותושבים

ארעיים יזכרו בפטור מהיטל על נסיעה לחו"ל אחת לשנה במשך שלוש שנים מיום תחילת

תקופת הזכאות. ב. סטודנטים עולים חדשים ותושבים ארעיים ובני משפחותיהם יזכו

בפטור מהיטל על נסיעה לחו"ל אחת לשנה במשך 4 שנים.
א' שוסטק
וסטודנטים ישראלים הלומדים בחו"ל. לגבי סטודנטים לרפואה - 7 שנים,

ו' מאור;

אני רוצה שתהיה ההגדרה של סטודנט עולה חדש וסטודנט תושב ארעי.

אי שוסטק;

מה ההבדל? אם הוא עולה חדש, לא צריר לכתוב סטודנט. עולה חדש כולל גם

אותו.

היו"ר מי גלזר-תעטה;

אנחנו מדברים על סטודנטים שלומדים 4 שנים -7 שנים. אם הוא עולה חדש, אתה

נותן לו פטור ב-3 שנים דאשונות, אתה מעניש אותו, ואם הוא סטודנט או תושב ארעי

אתה נותן 4 שנים ו-7 שנים. יוצא שאתה מעניש אותו מפני שהוא רוצה להיות עולה

חדש. אם הוא סטודנט כעולה, או כתושב ארעי, שייהנה מאותן זכויות.

אי שוסטק

יכול להיות.

ו' מאור;

להמלצות של הוועדה אין כוח ולכן המלצתי ליו"ר הוועדה להפוך אותן להצעת חוק

שתבוא מטעם הוועדה, ולפנות גם אל שר האוצר.

עי לנדאו;

קודם כל צריכה להתפרסם הודעה לעתונות. יחד עם זה, שיו"ר הוועדה תפנה לשר

האוצר ותמליץ בפניו שהממשלה תגיש את זה כהצעת חוק מטעמה.א' שוסטק;

קודם נמליץ ונראה כיצד יתקבלו ההמלצות. אם ההמלצות יתקבלו, אין צורך בהצעת

חוק. אם הן לא תתקבלנה ויהיה לנו ויכוח, נחשוב איך לעשות את זה בצורה של הצעת

חוק. אותה התנגדות שתהיה לממשלה להמלצות תהיה גם להצעת חוק.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

בעניין סטודנטים ישראלים אנחנו תמימי-דעים שהפטור יהיה ל-4 שנים.

אני רוצה להציע לפטור ממס גם משפחות ברוכות ילדים שנוסעות לחו"ל אחת לשנת

לבקר את בני המשפחה בחגים; ואם לא את כל בני המשפחה, לשחרר לפחות 2 ילדים

מהפטור.

עי לנדאו;

אני אישית לא בעד זה, כי בדרך-כלל, אם משפחה נוסעת אחת לשנה, זו משפחה שלא

חסר לה. אני מציע לא לדון בזה.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

בסדר.

ו' מאור;

אני רוצה לקרוא בפניכם את הנוסח המתוקן:

"ועדת העליה והקליטה דנה בנושא הנ"ל בעקבות פניות בכתב ובעל-פה שהופנו

אליה. במהלך דיוני הוועדה נמסרו דברים מפי נציגי עולים ונציגים של משדד הקליטה

והסוכנות היהודית.

א. עולים חדשים ותושבים ארעיים. בקטגודיה זו נכללים אנשים שעלו מרצון וברוב

המקרים חל נתק ממשפחותיהם. נסיעה לביקור קרובים בארצות מוצאם אינה מותרות.

נהפוך הוא, זהו צורך חיוני לאור חבלי הקליטה שעוברים עליהם בארץ.

ב. סטודנטים ישראלים הלומדים בחו"ל. המטרה למנוע מהם ניתוק ממושך מן הארץ,

מתוך הנחה שעם טיום לימודיהם בחו"ל אמנם ישובו לכאן".

עי לנדאו;

יהיה קשה מאד לשלוט על זה, ממתי מתחילים לחשב את השנה. לא כדאי להסתבך עם

זה בכלל.

א' שוסטק;

הוא בעצמו ידע איך לסדר את זה.

עי לנדאו;

מדוע אנחנו צריכים את זה אחת לשנה?

אי שוסטק;

אחרת הוא יוכל לנסוע 20 פעם.ע' לנדאו;

כמה כאלה יהיו?

אי שוסטק;

אבל אנחנו לא יכולים לפתוח פתח כזה.

היו"ר מי גלזר-תעסה;

הכוונה היא אחת ל-12 חודשים.

ו' מאור;

"המלצות הוועדה;

1. א. עולים חדשוים ותושבים ארעיים יזכו בפטור מהיטל על נסיעה לחו"ל אחת לשנה

במשך שלוש שנים מיום תחילת תקופת הזכאות".

עי לנדאו;

אני מבקש לבדוק אם משך הזמן של 3 שנים הוא משך הזמן המקביל להנחות האחרות

שהם זכאים להן בתחומים אחרים.

ו' מאור;

"ב. סטודנט עולה חדש וססודנט תושב ארעי ובני משפחותיהם יזכו בפטור מהיטל

על נסיעה לחו"ל אחת לשנה במשך 4 שנים.

2. סטודנטים ישראלים הלומדים בחו"ל יזכו בפטור מהיטל על נסיעה לחו"ל במשך 4

שנות לימוד; הלומדים בפקולטה לרפואה יזכו לשבע שנות פטור.

הוועדה שולחת המלצותיה לראש הממשלה ולשר האוצר ומבקשת לדווח לה על טיפולם

בנושא".

היו"ר מ' גלזר-תעסה;

הנוסח מקובל על חברי הוועדה. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.00

קוד המקור של הנתונים