ישיבת ועדה של הכנסת ה-11 מתאריך 28/11/1984

בחירת יו"ר לוועדת העלייה והקליטה

פרוטוקול

 
פרטוקול מס' 1

מישיבת ועדיו העליה והקליטה

מיום רביעי, ד' בכסלו התשמ"ה - 28 בנובמבר, 1984 בשעה 10.30
נכחו
יושב-ראש הכנסת מר שלמה הלל
חברי הוועדה
היו"ר מ, גלזר-תעסה

מ, דקל

א, דרוקמן

מ. בהנא

ב, שליטא

רשמה: ש, צהר

סדר היום; בחירת יו"ר לוועדה.בחירת יו"ר לוועדת העליה והקליטה
יו"ר הכנסת ש. הלל
אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת העליה והקליטה.

תחילה עלי למלא את החובה הפורמלית ולהציע לוועדה לבחור בחברת הכנסת

מריס גלזר-תעסה להיות יושבת-ראש הוועדה הזאת. על י המלצת ועדת הכנסת

המציעה את המועמדיס ליושבי-ראש הוועדות בכנסת.

אני רוצה להוסיף ולומר, שהוועדה הזאת היא ועדה בעלת חשיבות ציבורית

מיוחדת במינה. לפיכך אני חושב שההמלצה של ועדת הכנסת לבחור בחברת הכנסת

מריס גלזר-תעסו-1 כיושבת-ראש הוועדה היא המלצה טובה, כי בשל נסיונה, אישותה

וגישתה תתרום חברת הכנסת גלזר-תעסה לעבודת הוועדה ותדאג לכך שהכנסת תיתן

לוועדה הזאת את היחס העמוק והרציני שהיא צריכה לתת לנושא של העליה והקליטה.

כי בסופו של דבר זאת היא תמציתה של כל הציונות.

אני שמח על כן להצטרף להמלצת ועדת הכנסת לבחור בחה"כ גלזר תעסה יושבת-

ראש הוועדה הזאת, ואני מעמיד את ההצעה הזאת להצבעה בפני חברי הוועדה.

ההצעה לבחור בחה"כ מריס גלזר תעסה יו"ר ועדת העליה והקליטה -

נתקבלה פה אחד.

יו"ר הכנסת ש. הלל;

אני רוצה לאחל ליושבת-ראש הוועדה ולחברי הוועדה הצלחה בעבודתם, ובמיוחד

רוצה אני לאחל לכס עבודה רבה. לא לכל אחד אני מאחל זאת, אלא שהוועדה הזאת

היא מסוג הוועדות שככל שתרבה כה העבודה סימן טוב הוא לכולנו,

יש למדינה שלנו מספר סוגיות של עליה רגילה ושל קליטתה. אבל נדמה לי

שהיוס עלינו לציין שלוש סוגיות מיוחדות. האחת - יהדות ברית המועצות. על כל

העובר עליהס. ומאבקיהס האמיצים והנועזיס בכדי לעלות ארצה. אני בטוח שהוועדה

תדון בנושא הזה ברצינות הראויה לו.

הסוגיה השניה - יהודי אתיופיה. בידוע לכם מצויים כבר בארץ יהודים

שעלו מאתיופיה, ואפילו במספר לא קטן, יחסית כמובן. יש לי אפשרות להביע

תקווה, ואולי אף מעבר לזה, שמספרם בארץ יגדל העתיד.

הסוגיה השלישית שתעסיק אח הוועדה היא זו של יהודי סוריה. מבין כל ארצות

ערב, פרט אולי לאירן, הבעיה של יהודי סדריה היא האקוטית ביותר דטרם באה על

פתרונה. כ-4500 יהודים מצויים היום בסוריה. לפי הערכתנו. ישנה היום גם בעיה

מיוחדת של יהדות אירן-שעדיין נשארה שם. ואנו צריכים לתת את הדעת על הבעיה

שלהם, אירן אינה ארץ ערבית, ועד לפני מספר שנים מצב היהודים בה לא היה

קשה, אבל ההתפתחויות של השנים האחרונות שם מכבידות על מצבם.

אני רוצה שוב לאחל לוועדה וליושבת-הראש שלה עבודה רבה ופוריה. ואני

מברר אתכם להצלתה.היו"ר מ. גלזר-תעסה;

קודם לכל אני רוצה להודות ליושב-ראש הכנסה, מר שלמה הלל, על תמיכתו

במינוי שלי כיושבת-ראש הוועדה הזאת, וכן על המלים הנעימות שאמר. אני רוצה

להודות גם לחכרי שהציעו לי אח התפקיד הזה וכן לחברי הוועדה שהסכימו פה-אחד

לבחירתי.

הסכמתי לקבל את פניית תברי להיות יושבת ראש הוועדה הזאת מתוך ידיעה

שזאת היא ועדה חשובה, ועדה שעבודתה תשובה ביותר, ועדה עמוסה בעבודה והיכולה

וצריכה להביא את נושא העליה והקליטה אל תודעת הציבור הרתב בארץ וגם אל בני-

ישראל בקהילות השונות שבתפוצות.

אני בטוחה של החברים בוועדה הזאת ימצאו בה שפה משותפת, כי הנושא בו אנו

דנים הוא אולי אחד הנושאים הבודדים שאינו שנוי במחלוקת, ואני מקווה שבעבודה

משותפת גם נגיע לתוצאות טובות.

העבודה שלנו צריכה להקיף את הכנסת, את ישראל ואת התפוצות. יש להביא את

הנושא הזה למודעות יותר עמוקה בציבור, החל בבני הנוער וגמור במבוגרים וקשישים.

התפרצה עדיין קיימת, וישנן בעיות קשות מאד בתפוצה. וקשות במיוחד בחלקים ממנה.

בנוסף לעיסוקנו בנושא העליה והקליטה נצטרך לעסוק גם. לדאבוני הרב, בנושא

כאוב ביותר. הלא הוא נושא הירידה. חברים בוועדה הזאת אנשים שעסקו ועוסקים

בנושא החינוך, ואני מייחסת לעובדה הזאת חשיבות רבה. כי אני חושב שאחד מהשורשים

ושל בעיית הירידה הוא נושא,החינור בישראל ובתפוצות. נצטרך למצוא את חדרך לקשר

בין כל המוסדות בארץ ובחו"ל העוסקים בנושא הזה. קרי: מוסדות חינוך, מוסדות

ממשלתיים. מוסדות של הסוכנות היהודית וכוי. עבודה רבה מחכה לנו בתחום הזה.

אני מאמינה שחברי הכנסת היושבים כאן חרדים לגורל העליה. מדינת ישראל

חייכת לתת את דעתה על דרכים להגברת העליה ובשלב ראשון היא צריבה למצוא דרכים

לטיפול במניעת הירידה.

יש דעות שונות באשר לטיפול בנושא העליה, ובמיוחד באשר לטיפול בעליית

יהודי ברית המועצות, אבל אני בטוחה שנמצא את הדרך לגשר בין הדעות השונ.ות.

נפגשתי עם שלוש קבוצות המטפלות בנושא-הזה, והמכנה המשותף להן הוא הרצון

העז להביא ארצה את יהודי ברית המועצות. הוויכוח הוא סביב הטקטיקה שבה צריך

לנהוג, אני מקווה שנמצא את השילוב בין הטקטיקות של הקבוצות האלו.

בקשתי כי יונח היום בפני חברי הוועדה הדו"ח האחרון בנושא העליה, הדו"ח

הזה צר מאד. מצעד מאד, אף כי בחודשים האחרונים מסתמנת תזוזה קלה כענין הזה,

אלא שגם זה איננו דבר משמעותי ביותר, וכולנו רוצים לקוות ולהאמין שהעל יה תלך

ותגדל בקרוב.

עלינו לקבוע היום גם את סדר העבודה של הוועדה והימים בהם נקיים את

ישיבותיה; מאחר וועדה זו נבחרה רק עכשיו, אחרי שכל הוועדות האחרות כבר

החלו בעבודתן, קשה יהיה לנו למצוא יום ושעה שלהי ו נוחים לכל חברי הוועדה.

חשוב מאד שכל חכרי הוועדה ישתתפו בישיבותיה, ולכן עלינו לעשות מאמץ משותף

ולמצוא את היום ואת השעה בה תובל הוועדה להתכנס בהשתתפות כל חבריה.נוסף לישיבות שנקיים כאן בנוכחות מוזמנים מהמוסדות השונים הנוגעים

בנושא שלנו, אנחנו נערוך גם סיורים: החל מסיורים במרכזי קליטה וגמור

בסיורים במוסרות המטפלים בנושא הזה. נערוך את הסיורים האלה כרי ללמור מקרוב

כיצר מסמלים בבעיה הזאת, נושא הקליטה הוא נושא כאוב במיוחר, קראתי לאחרונה

15 מכתבים בנושא הזה, ונרהמתי לראות כיצר לא מתמוררים עם הבעיה הזאת, חשוב

מאר להביא את העולים ארצה, אבל לא פחות חשוב גם לקלוט אותם כארץ בררך הנכונה,

מובן שיש לענין הזה שני צררים, וצריך לשמוע את כל הצררים הנוגעים בדבר. אבל

הרושם שלי הוא שאכן זו בעיה רצינית שצריך לטפל בה. כי מי שעלה ארצה ועוזב

אותה אחר כך ומוציא שם לא טוב על החברה בישראל מחבל בעבודה שהרבה משקיעים

הגורמים השונים בעידוד העליה, מבתב אחד או שידור רריו אחד יבולים לקלקל

עבודה מאומצת של 10 שנים,

יו"ר הכנסת ש. הלל;

לפני שאני נאלץ להפרר מכם אני רוצה לאחל לכם שוב עבודה פוריה, והצלחה

בעבודתכם החשובה,
ב. שליטא
קודם כל אני רוצה לברך את יושבת-ראש הוועדה ולאחל לה ולנו עבודה פוריה,

יושבת ראש הוועדה הקיפה את כל תחום הפעולה של הוועדה, ואחד הנושאים החשובים

הוא אכן נושא הירירה, כי זאת היא למעשה העליה הטובה ביותר, כי אלה הם אנשים

שכבר מצויים בארץ, שמושרשים בה ושמשום מה רוצים לרדת ממנה, במידה ונצליח

להשאירם בארץ עשינו רבות. לדעתי יש היום בר נרחב לפעולה בקרב היוררים, ויש

לעשות לחזרתם ארצה, כך שבנוסף לעשייה שיש לעשות בקרב המתכוננים לרדת, יש

לעשות גם בקרב אלה שכבר ירדו על מנת להחזירם ארצה, גם אלה שירדו הם עם-ישראל.

וצריך להחזיר אותם הביתה, זה צריך להיות במרכז המאמצים שלנו,

אני לא בטוח שהירידה קשורה רק במצב הכלכלי שבארץ, יחד עם זאת נכון שכאשר

המצב הכלכלי בארץ הוא גרוע יש גם ירידה גדולה יותר, בכל זאת יתכן וענין הירידה

קשור באופי של העם היהורי, ביצר הגדודים שלו, ברצונו לחפש ולנסות מקומות

חדשים, אינני יודע במה בדיוק קשור הדבר, מכל מקום יש מקום לפעול בענין זה

בקרב היורדים, אצל חלק גדול מהיורדים ישנה מזה שנים התפכחות מסויימת, ישנה

בעיה עם חינוך הילדים. כאשר הם מרגישים פתאום שאינם יכולים לחנך את ילריהם

שם ברוח יהודית, ויש הרוצים לחזור ארצה ולו רק כגלל הסיבה הזאת, והם צריכים

למישהו שיתן להם דחיפה, אני מקווה שהוועדה תקדיש את עיקר כוחה לנושא הזה,

ע, לנדאו;

אני סבור שעלינו לגבש את תחום עבודתה של הוועדה תוך ציון תאריכים.

אחד הסעיפים שצריכים לעמוד על סדר יומה של הוועדה הוא הטיפול הבינלאומי

בנושא העליה. צריך לעורר את העולם כולו על מנת למשוך תשומת לבו לבעייתם

של יהודי ברית המועצות, שהיא גם הב;עיה שלנו. צריך ללחוץ על הממשלה

לפעול בענין זה במיוחד בארצות הברית, אבל גם באירופה ובמדינות אחרות בעולם,

נושא נוסף שהווערה צריכה לדון בו הוא נושא העליה הפנימית, כאשר צרפת.

למשל. רצתה להעלות את שעור הילודה בארצה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא

נקטה במדיניות מסויימת לעידור הילודה, ואכן הגיעה להישגים בתחום הזה.

הריצה אחרי החומריות, המאפיינת. בשנים האחרונות את הציבור בארץ, מרחיקה

אותו מהרצון לטפל במשפחה גדולה. זאת היא גם בעיה תרבותית וגם בעיה בלבלית,

לדעתי עלינו לדון בנושא הזה, אף שאינו הנושא הדחוף ביותר,
א. דרוקמן
אני רוצה להשתתף בישיבות הוועדה ולהיות חבר פעיל בה ולכן חשוב לי מאד

שמועד ישיבות הוועדה יאפשר לי זאת, אני מניח שבל חברי הוועדה רוצים להשתתף

בישיבות הוועדה, ולכן חשוב לכנס את הוועדה שלא במקביל לישיבה של ועדות

אהרות, אני מציע על כן שנקיים את ישיבות הוועדה בשעות הבוקר המוקדמות, לפני

התכנסותן של ועדות אחרות, או בשעות הצהרים,

הי ו"ר מ. גלזר-תעסה;

יושבי ראש הוועדות יקיימו ישיבה עם יו"ר הכנסת מתוך רצון לתאם את

ישיבות הוועדות השונות, אני מקווה שהפגישה הזאת תאפשר גם לנו לקבוע מועד

נוח לקיום הישיבות שלנו,

ב, שליטא;

אני מציע ליושבת ראש לרשום לפניה כאילו ועדות משתתפים חברי הוועדה

הזאת. ומועדי ההתכנסות של הוועדות האלו, ועל פי זה תוכל לקבוע את המועד

המתאים ביותר לישיבות של הוועדה הזאת,

ע. לנדאו ;

האם לא נוכל לקבוע את ישיבות הוועדה בימי ה' בשבוע בתל-אביב?

היו"ר מ. גלזר-תעסה;

נוכל לקיים ישיבות יוצאות מן הכלל בימי הי בתל אביב, אבל הישיבה.

הקבועה והרגילה של הוועדה צריכה להיות באחד מימי הכנסת ובירושלים,

א, דרוקמן;

אני רוצה להביע את הזדהותי עם הדברים שאמר כאן חבר הכנסת לנדאו באשר

לנושאים שהוועדה צריכה לדון בהם, אני מציע שהוועדה תדון באופן דהוף ביותר

בקליטתם של יהודי אתיופיה, כי לפי דעתי נעשות שגיאות קשות מאד בקליטתם

של יהודי אתיופיה בארץ, וזו עלולה להיות בכיה לדורות, צריך על כן לטפל

בבעיה הזאת בדחיפות הגדולה ביותר,

אבהיר קצת למה מכוונים דברי, כאשר שולחים את יהודי אתיופיה לאילת,

למשל, הם עשויים להגיע שם לידי פשיעה, חלילה, קליטתם של יהודי אתיופיה

צריכה להעשות במרכז הארץ, אם לא בערים הגדולות דווקה. הרי היא צריכה

להעשות במקומות בהם יש איכות של תושבים שיוכלו לעזור. להם בקליטתם, מכל

מקום צריך להשקיע מחשבה באשר לדרך קליטתם, על מנת שייקלטו במובן האמיתי

והטוב של המלה, ולבל תהיינה תקלות-בדרך קליטתם, אפשר בהחלט לקלוט אותם

גם ביהודה ושומרון,ה יו"ר מ. גלזר-תעסה;

בש'בוע שעבר ניהלתי שיחה בשאלון קליטתם של יהודי אתיופיה. וגם סיירתי

במרכזי קליטה, אגי חוששת שאנו חוזרים על חלק מהשגיאות בשנות ה-50.

לאחת הישיבות הקרובות של הוועדה נזמין את חיים אהרון ונבקש ממנו שימסור

לנו על הנעשה בקליטת יהודי אתיופיה.

אני מייחסת חשיבות רבה גם לפגישה שבין חברי הוועדה הזאת ומערכת החינוך

בנושא הירידה, ו אשר לנושא הדמוגרפי. קבעתי ישיבה ב-7י בדצמבר אליה הוזמנו

אנשי המכון לדמוגרפיה, ובה ימסרו לנו דו"ח וגם המלצות והצעות שלהם בתחום

הזה, ויביעו דעתם על מה שניתן לעשות בקשר לעידוד הילודה, אני מקווה שכל

חברי הוועדה יוכלו להשתתף בישיבה הזאת,

ע, לנ דאו;

אני מבקש שלפני הישיבה יומצא לחברי הוועדה כל התומר הרלוונטי לאותה

ישיבה. כדי שיספיקו לעיין בו לקני הגיעם לישיבה,

היו"ר מ, גלזר-תעסה;

אני מודה לכולכם ומאחלת לכולנו עבודה סובה, ולוואי ונזכה גם לפירות,

ישיבה זו נעולה,

(הישיבה ננעלה בקיעה 1.1,00)

קוד המקור של הנתונים