ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/06/1984

גיל האחריות הפלילית (חוק העונשין ) (תיקון מס' 23); חוק יסוד: הממשלה (תיקון) - הצעת חה"כ מ. וירשובסקי; חוק יסוד: זכיות האדם; צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס-תיירות), התשמ"ד -1984; צו עבירת קנס (זיהום אויר) (תיקון), התשמ"ד-1984; תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשמ"ד-1984-סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים