ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/06/1984

חוק הבחירות לכנסת האחת-עשרה (הוראות שעה), (תיקון), התשמ"ד-1984; חוק השופטים (תיקון מס' 10), התשמ"ד-1984, חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 19), התשמ"ד-1984 וחוק לתיקון פקודת הרשמים (מס' 3), התשמ"ד-1984; חוק יסוד: הממשלה (תיקון) הצעת חוק של ח"כ פ. וירשובסקי); חוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים