ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/05/1984

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 19), התשמ"ד-1984 חוק השופטים (תיקון מס' 10), התשמ"ד-1984 חוק לתיקון פקודת הרשמים (מס' 3), התשמ"ד-1984 חוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984; תיקונים לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים