ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/05/1984

תקנות פרשת האוכלוסין (רישום בתעודת זהות) (הבחירות להסתדרות המורים) התשמ"ד- 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים