ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/02/1984

איסור פרסום שם חשוד, התשמ"ד-1984 - הצעת חברי הכנסת א. קולס וש. וייס; צו עבירת קנס (סעיף 196 לחוק העונשין, התשל"ז-1977), התשמ"ד-1984; תיקון טעות בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982; תיקון טעות בחוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים