ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/02/1984

חוק בחירות -סיכומי ועדת המשנה; חוק להארכת תקפן לתקנות שעת חירום שיפוט בעבירות שבוצעו בלבנון על-ידי מבקרים בישראל) (תיקון מס' 4), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים