ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/01/1984

הודעת היושב - ראש על הנחת דו"ח ועדת קרפ על שולחן הוועדה; החלטה להביא את חוק יסוד: השפיטה להכנה לקריאה שניה ושלישית; חוק יסוד: הכנסת; חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה) (תיקון) התשמ"ב -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים