ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/01/1984

הצבעה על בקשת רויזיה בחוק הדיינים (תיקון מס' 8 ), התשמ"ד-1984; הצעה לסדר של חבר-הכנסת ד' שילנסקי בנושא דו"ח קרפ; חוק הבחירות- סיכומי ועדת המשנה; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 18), התשמ"ג-1983; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים