ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/01/1984

חוק חוזה הביטוח (תיקון), התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים