ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/01/1984

ועדת המשנה לעניין חוק המקרקעין (הקניית זכויות לזרים) -החלטה בדבר מומחים קבועים; חוק חוזה הביטוח (תיקון), התשמ"ג-1982-סיכומי ועדת המשנה; חוק יסוד: הכנסת (תיקון בעניין הקוורום); חוק יסוד: הצבא (תיקון) -הצעה לסדר של חבר-הכנסת מ' שחל; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים