ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/01/1984

הצעות לסדר; חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 4), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים