ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/01/1984

חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון מס' 14), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים