ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/01/1984

הצעת חוק העונשין (תיקון סעיף 384), התשמ"א-1981; חוק איסור לשון הרע (תיקון) (פרסום באמצעי התקשורת), התשמ"ג-1983-הצעת חברת -הכנסת ג. כהן; תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ותשלום שכרם) (תיקון), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים