ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/12/1983

חוק העונשין (תיקון) תקיפת אוכפי החוק ונבחרי ציבור), התשמ"ג - 1982 הצעת חה"כ מ. שטרית; חוק השכירות והשאילה (תיקון) (התנאים בדבר העברת זכות חכירה לדירות) התשמ"ב ב-1982 -הצעת חה"כ ז'. אמיר; חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעה חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ד-1983; חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים