ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/11/1983

חוק המקרקעין (תיקון מס' 8) התשמ"ג-1983-הצעת חה"כ א. רובינשטיין ומ. שחל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים