ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/11/1983

בחירת ועדה לדיון בחוק העונשין (תיקון מס' 23), התשמ"ג-1983); חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה) (תיקון), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים