ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/10/1983

הצעות לסדר; צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול ), התשמ"ג- 1983; צו חוזה ביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק ), התשמ"ג - 1983; צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט -תיירות), התשמ"ג - 1983; צו סדר הדין הפלילי (עבירת קנס - תיירות ), התשמ"ג -1983; תיקון טעות בחוק העונשין (מס' 22), בתשמ"ג - 1983; תיקון טעות בחוק לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשמ"ג -1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים