ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/10/1983

הצעות לסדר; צו בדבר פטור מהוראות חוק חוזה הבטוח התשמ"א-1981 לעסקאות בטוח נגד נזקי טבע של קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים