ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/07/1983

בחירת יושב ראש וחברים לוועדה המשותפת עם ועדת העבודה והרווחה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 23), התשמ"ג-1983; צו בדבר פטור מהוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (לעסקאות ביטוח נגד נזקי טבע של קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים