ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/07/1983

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון ), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים