ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/07/1983

הצעות לסדר היום; חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון), התשמ"ג 1983; צו בתי המשפט (הגדלת סכום תביעות אזרחיות בבית משפט שלום), התשמ"ג-1983; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים