ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/05/1983

דו"ח קרפ; חוק להארכת תקפה של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים של רופאים בשירותי הבריאות), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים