ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/05/1983

בקשתו של חה"כ מ' וירשובסקי למסור לעיון הוועדה את דו"ח ועדת קרפ; חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים של רופאים בשרותי הבריאות), התשמ"ג-1983; חוק רואי חשבון (תיקון מס' 4), התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים