ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/05/1983

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) (תיקון מס' 14), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים