ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/03/1983

דיון בעקבות פסק הדין בפרשת דינאל חנוך הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת ד. שילנסקי ומ. וירשובסקי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים